• Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim. Wydanie 2 uaktualnione i rozszerzone

Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim. Wydanie 2 uaktualnione i rozszerzone

 • Autor: Rafał Aleksander Nawrot
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-666-0
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 618/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 135.00 zł

  67.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 67.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu należy do najbardziej aktualnych i dynamicznie zmieniających się zagadnień prawnych. Nowe, uaktualnione i rozszerzone wydanie publikacji obejmuje sposoby unikania opodatkowania oraz najnowsze zmiany prawne związane z przeciwdziałaniem temu zjawisku, między innymi w zakresie cienkiej kapitalizacji, cen transferowych, przychodów z zysków kapitałowych, klauzuli obejścia prawa podatkowego, zasad amortyzacji znaków towarowych.

Autor wskazuje przyczyny „emigracji podatkowej” polskich przedsiębiorstw do jurysdykcji o korzystniejszych systemach podatkowych oraz poszukuje odpowiedzi na głębsze pytania o charakter i cele polityki fiskalnej państwa polskiego w zakresie podatków dochodowych.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1. Istota międzynarodowego unikania opodatkowania dochodu

1.1. Raje podatkowe
1.2. Szkodliwa konkurencja podatkowa jako problem prawa międzynarodowego
1.3. Unikanie a uchylanie się od opodatkowania
1.4. Współpraca międzynarodowa w zakresie spraw podatkowych i karnoskarbowych
1.4.1. Raporty OECD
1.4.1.1. Wprowadzenie
1.4.1.2. Raporty OECD w latach 1998–2009
1.4.1.3. Raporty OECD poświęcone problematyce BEPS
1.4.1.4. Pozostałe raporty OECD
1.4.2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
1.4.3. Regulacje wspólnotowe
1.4.3.1. Regulacje wspólnotowe dotyczące wymiany informacji i pomocy prawnej w zakresie podatków
1.4.3.2. Regulacje wspólnotowe dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
1.4.4. Umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych  
1.4.5. Umowy w zakresie opodatkowania dochodów z oszczędności osób fizycznych
1.4.6. Szczególne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Guernsey, Jersey oraz z Wyspą Man
1.4.7. Umowy o automatycznej wymianie informacji bankowych dla celów fiskalnych
1.5. Instytucja powiernictwa
1.5.1. Zakres pojęcia i rys historyczny
1.5.2. Mechanizmy powiernicze w modelu anglosaskim

Rozdział 2. Metody międzynarodowego unikania opodatkowania dochodu

2.1. Podstawowe metody międzynarodowego unikania opodatkowania dochodu
2.2. Spółka zależna
2.2.1. Spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
2.2.2. Spółki na Cyprze
2.2.3. Spółki w Libanie
2.2.4. Spółki na Malcie
2.2.5. Spółki w Wielkiej Brytanii
2.2.6. Spółki offshore
2.3. Nabywanie korzyści umownych
2.4. Transfer zysków
2.5. Zmiana rezydencji podatkowej
2.5.1. Zmiana rezydencji podatkowej osoby fizycznej
2.5.2. Zmiana rezydencji podatkowej osoby prawnej
2.6. Szczególne metody międzynarodowego unikania opodatkowania dochodu
2.6.1. Należności licencyjne
2.6.2. Aport znaku towarowego do polskiej spółki
2.6.3. Odsetki oraz finansowanie spółek metodą zwrotną
2.6.4. Dywidendy
2.6.5. Zbycie papierów wartościowych
2.6.6. Transakcje dotyczące nieruchomości
2.6.7. Ochrona majątku osobistego
2.6.8. Problematyka zakładu w przypadku spółek osobowych  
2.6.9. Fundacje prywatne i sukcesja uniwersalna
2.6.10. Powiernicze przekazanie majątku

Rozdział 3. Analiza ustawodawstwa przeciwdziałającego międzynarodowemu unikaniu opodatkowania dochodu

3.1. Wprowadzenie
3.2. Dyrektywa Rady UE 2016/1164 o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania
3.3. Klauzula obejścia prawa podatkowego
3.3.1. Ogólna klauzula obejścia prawa podatkowego
3.3.2. Szczególne klauzule obejścia prawa podatkowego
3.4. Wielostronna konwencja o implementacji regulacji traktatowych zapobiegających erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków
3.5. Ceny transferowe
3.6. Certyfikat rezydencji podatkowej
3.7. Niedostateczna kapitalizacja
3.8. Regulacje dotyczące opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych jako metoda walki ze szkodliwą konkurencją podatkową
3.8.1. Analiza regulacji dotyczących opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych pod kątem ich zgodności z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania
3.8.2. Analiza regulacji dotyczących opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych pod kątem ich zgodności z prawem europejskim
3.8.3. Analiza regulacji dotyczących opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych pod kątem ich zgodności z Konstytucją RP
3.9. Międzynarodowa współpraca i pomoc prawna
3.10. Pozostałe regulacje prawne

Podsumowanie
Załączniki
Piśmiennictwo
Lista polskich aktów normatywnych
Umowy międzynarodowe
Umowy międzynarodowe niepublikowane
Ustawy
Rozporządzenia
Uchwały Rady Ministrów
Prawo wspólnotowe
Lista publikacji organizacji międzynarodowych
Lista aktów normatywnych prawa obcego
Lista publikacji w Internecie
Orzecznictwo sądów i trybunałów
Pisma, postanowienia i decyzje Ministerstwa Finansów i organów aparatu skarbowego
Projekty rządowe ustaw
Pisma, postanowienia, decyzje oraz urzędowe interpretacje Ministerstw Finansów Państw członkowskich UE
Bibliografia

dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH w Warszawie:

Pozycja autorstwa Rafała Nawrota pt. Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim stanowi drugie, znacznie rozszerzone wydanie pozycji o tym samym tytule z 2015 r. Nic dziwnego, gdyż od 2015 r. w trybie ekspresowym i, można rzec, nawet inflacyjnym zmieniło się prawo podatkowe odnoszące się do problematyki unikania opodatkowania. Dotyczy to prawa międzynarodowego i propozycji ONZ i OECD, jak również prawa unijnego, a w końcu także prawa krajowego. […] Dyrektywa ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (dyrektywa ATAD, ang. Anti-Tax Avoidance Directive), jest jedną z wielu inicjatyw Komisji Europejskiej, która od kilku lat bardzo aktywnie podejmuje działania związane z przeciwdziałaniem zjawisku unikania opodatkowania. Wpisuje się ona kontekstowo w działania OECD w ramach projektu OECD tzw. BEPS (ang. Base Erosion Profit Shifting, tj. erozja bazy podatkowej i przenoszenie zysków). […] książka ujmuje w szerokim zakresie problematykę dotyczącą dyrektywy ATAD. Stanowi ona analizę regulacji, które mają przeciwdziałać zjawisku unikania opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym. Drugie wydanie poszerzono także o problematykę dotyczącą przyjętych krajowych regulacji, a dotyczących przede wszystkim ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, klauzul szczególnych (tzw. małe klauzule przeciw unikaniu opodatkowania), a także liczne inne zmiany, w tym dotyczące kontrolowanej spółki zagranicznej i cen transferowych.

Rafał Aleksander Nawrot

doktor nauk prawnych, adwokat, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując dla największych polskich i międzynarodowych firm doradztwa podatkowego. Od 2011 r. pełni funkcję partnera zarządzającego Russell Bedford Poland, odpowiedzialnego za departament doradztwa podatkowego. Jest prelegentem szkoleń oraz wykładowcą na Podyplomowych Studiach Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane