• Podstawy teoretyczno-metodologiczne pedagogiki pracy jako dyscypliny naukowej

Podstawy teoretyczno-metodologiczne pedagogiki pracy jako dyscypliny naukowej

 • Autor: Barbara Baraniak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-64-9
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 354/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka systematyzuje pedagogikę pracy i osadza ją w nurcie naukowości, artykułując kryteria, które nadają charakter naukowo-teoretyczny pedagogice pracy jako dyscyplinie pedagogicznej. Nauka i jej wymagania wyznaczyły strukturę monografii, którą ujęto w cztery rozdziały. Rozdział pierwszy ukazuje swoistość pedagogiki pracy wpisaną w jej struktury wiedzy z układem pojęciowym, rozdział drugi - metodologii, rozdział trzeci poświęcony został teoriom pedagogiki pracy, zaś czwarty, teoretyczności, dyscyplinarności i instytucjonalizacji tej dyscypliny pedagogicznej.

Przyjęte holistyczne podejście łączy aspekty naukoznawcze z tematyką pedagogiki pracy i czyni monografię cenną pozycją dla środowisk naukowych, a także studentów specjalizujących się w obszarze pedagogiki pracy, ale również przydatną praktykom, w tym nauczycielom aktualnie starającym się o zatrudnienie w odbudowanym szkolnictwie zawodowym, a także doradców zawodowych oraz pracodawców i pracowników różnego szczebla zatrudnienia.

Spis treści:

Wstęp

Podstawy teoretyczne i metodologiczne pedagogiki pracy jako dyscypliny naukowej

Rozdział pierwszy. Swoistość i naukowość pedagogiki pracy

1. Swoistość pedagogiki pracy kryterium naukowości
2. Wiedza i jej klasyfikacja/systematyzacja/kryterium naukowości i swoistości pedagogiki pracy
2.1. Układ pojęć pedagogiki pracy wyrazem jej naukowości oraz swoistości
2.1.1. Człowiek kategorią poznania w aplikacji palety pojęciowej pedagogiki pracy
2.1.2. Wychowanie i jego specyfika wpisana w projekcję swoistego układu pojęciowego pedagogiki pracy
2.1.3. Praca wiodącą kategorią układu pojęciowego pedagogiki pracy
2.1.4. Zawód kolejną podstawową kategorią pedagogiki pracy
2.1.5. Praca zawodowa i jej typologia
2.1.6. Czynności i umiejętności kategoriami zawodu i pracy
2.1.7. Kwalifikacje i ich struktury wpisane w opis zawodu, miejsce ich kształtowania oraz przydatność w wykonywanej pracy zawodowej przez człowieka
2.1.8. Kompetencje i praca kompetencyjna wyzwaniem współczesności
2.2. Swoistość struktur pedagogiki pracy
2.2.1. Obszary badawcze kryterium swoistości i naukowości pedagogiki pracy
2.2.2. Działy pedagogiki pracy i ich swoistość a kryteria ich wyodrębniania nazewnictwa
2.2.3. Struktury gospodarcze kryterium systemowego, swoistego i branżowego modelowania pedagogiki pracy

Rozdział drugi. Metodologia badań pedagogiki pracy z jej swoistością wpisana w nurt naukoznawczy

1. Przedmiot badań pedagogiki pracy wyrazem jej naukowości i swoistości – różne modele wyznaczone rozwojem pedagogiki pracy
1.1. Przedmiot badań pedagogiki pracy w ujęciu tradycyjnym (klasycznym) w ujęciu tradycyjnym (klasycznym) autorstwa T. Nowackiego
1.2. Przedmiot badań pedagogiki pracy w nurcie personalistycznym autorstwa S. Kaczora
1.3. Przedmiot badań pedagogiki pracy w nurcie aksjologicznym autorstwa B. Baraniak
2. Metody badań w pedagogice pracy wyrazem jej swoistości
2.1. Metody proste przydatne w pedagogice pracy
2.2. Metody złożone przydatne w pedagogice pracy
2.3. Metody a techniki oraz narzędzia badawcze – stanowiska pedagogów pracy
2.4. Procedury badawcze stosowane w pedagogice pracy

Rozdział trzeci. Teorie pedagogiki pracy wyrazem teoretyczności, swoistości i naukowości pedagogiki pracy oraz jej rozwoju

1. Projekcje wybranych teorii pedagogiki pracy – różne stanowiska
1.1. Teorie w ujęciu Tadeusza W. Nowackiego
1.2. Teorie w ujęciu Z. Wiatrowskiego
1.3. Teorie w ujęciu S.M. Kwiatkowskiego i U. Jeruszki
2. Wybrane teorie pedagogiki pracy – holistyczne ujęcie B. Baraniak
2.1. Praca człowieka w nurcie teorii filozoficzno-psychologiczno-pedagogicznych
2.2. Całożyciowa teoria wychowania przez pracę, do pracy i w procesie pracy
2.3. Teoria edukacji zawodowej i jej holistyczny wymiar
2.3.1. Teoria teleologii
2.3.2. Teoria doboru treści edukacyjnych, w tym zawodowych
2.3.3. Teoria programów edukacji, w tym zawodowej
2.4. Teoria standaryzacji kształcenia zawodowego
2.5. Teoria poradoznawstwa i jej holistyczny wymiar
2.5.1. Pojęcia kluczowe dla teorii poradoznawstwa zawodowego
2.5.2. Teoria orientacji zawodowej w poradzie doradcy zawodowego
2.5.3. Teoria poradnictwa i doradztwa zawodowego w poradzie szkolnego i pozaszkolnego doradcy zawodowego
2.5.4. Teoria doradztwa zawodowego i jej konteksty karierowe

Rozdział czwarty. Instytucjonalność i dyscyplinarność pedagogiki pracy

1. Pedagogika pracy w strukturach nauk pedagogicznych i nauk o pracy wyrazem jej dyscyplinarności
1.1. Uczelnie kształcące pedagogów pracy wyrazem dyscyplinarności i instytucjonalizacji
2. Pedagogika ekologiczna i zarządzanie zasobami ludzkimi wpisane w zrekonstruowane kompleksy nauk pedagogicznych oraz nauk o pracy
2.1. Pedagogika pracy wobec kwestii ochrony środowiska przyrodniczego i zarządzania zasobami ludzkimi – wybrane aspekty
2.2. Pedagogika ekologiczna i zarządzanie zasobami ludzkimi obszarami zainteresowań współczesnej pedagogiki pracy wpisane w kompleksy nauk pedagogicznych oraz nauk o pracy ilustracją ich dyscyplinarności
2.3. Uczelnie i oferta kierunków kształcenia o profilu ekologicznym i zarządzanie zasobami ludzkimi wyrazem instytucjonalizacji i dyscyplinarności współczesnej pedagogiki pracy

Podsumowanie
Bibliografia
Streszczenie

Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka

Autorka w  swej pracy naukowej efektywnie włącza się w  nurt rozwoju pedagogiki pracy, dyscypliny wyłonionej i ugruntowanej w Polsce w latach 70. XX wieku przez Tadeusza W. Nowackiego i następnie rozbudowywanej m.in. przez Zygmunta Wiatrowskiego oraz Stefana Michała Kwiatkowskiego. Barbara Baraniak daje do ręki czytelników swoją nową książkę pt. „Podstawy teoretyczno-metodologiczne pedagogiki pracy jako dyscypliny naukowej”. Jej tekst jest dobrze merytorycznie przygotowany, logicznie i  strukturalnie ujęty, co czyni ją oryginalną pracą twórczą, wyrażoną m.in. argumentację służącą uzasadnieniu tezy, że o naukowości pedagogiki pracy rozstrzyga jej wiedza. Kolejne wątki oryginalności książki to autorskie holistyczne ujęcie pedagogiki pracy, wyrażone opisem i wzbogacone wieloma teoriami, m.in. filozoficzno-psychologiczno-pedagogicznymi pracy człowieka, wychowania przez pracę do pracy i w pracy, edukacji zawodowej, standaryzacji kształcenia zawodowego oraz poradoznawstwa. Wreszcie publikacja podejmuje próbę rozszerzenia dziedziny pedagogiki pracy o problematykę pedagogiki ekologicznej i jej relacji z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, a wskazane autorskie sposoby realizowania, co też jest godne uznania, to sporządzony zestaw 50 kierunków kształcenia związanych z pedagogiką pracy, zarządzaniem zasobami ludzkimi i  ochroną środowiska przyrodniczego, wraz z  umieszczeniem miejsc uczelni na mapie Polski, które prowadzą te kierunki zgodnie z międzynarodową klasyfikacją kierunków kształcenia.

Barbara Baraniak
doktor habilitowana w zakresie pedagogiki (pedagogiki pracy), profesor uczelni (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy, a od 2019 roku kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej; wieloletni pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie - adiunkt, sekretarz naukowy i p.o. dyrektora Instytutu. Autorka licznych publikacji o charakterze monografii autorskich i wieloautorskich, podręczników, słowników, prac redakcyjnych, druków zwartych oraz artykułów. Twórczyni teorii doboru treści kształcenia zawodowego, teorii programów kształcenia zawodowego, integracji teorii edukacji zawodowej oraz pracy człowieka i potrzeby jej badania, a także zielonego poradnictwa zawodowego. Stanowią one treść następujących monografii: Treści kształcenia zawodowego - kryteria i metody doboru; Programy kształcenia zawodowego. Teoria, metodologia, aplikacje; Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej; Metody badania pracy i Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań oraz monografii wieloautorskiej Poradnictwo zawodowe zorientowane na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Od teorii do praktyki. Dopełnienie twórczości stanowią prace zwarte pod redakcją, a wśród nich m.in. Wartości w pedagogice pracy; Jubileusz 95 lat życia Tadeusza W. Nowackiego; Od manualizmu do pedagogiki pracy; Człowiek w pedagogice pracy oraz współautorskie opracowanie Nowego Słownika Pedagogiki Pracy. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Od manualizmu do pedagogiki pracy

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Człowiek w pedagogice pracy

42.70 zł Cena netto: 42.70 zł

Szkoła, nauczyciel, uczeń w przestr...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Wybrane obszary diagnozy, profilakt...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Antropologia pedagogiczna w perspek...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Nauczyciel w obliczu szans i zagroż...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Edukacja w zmieniającym się społecz...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Pedagogika i jej struktury w dyskur...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Pedagogika homo amans. Inspiracje, ...

59.40 zł 66.00 zł Cena netto: 56.57 zł

Najczęściej kupowane