W skład pakietu wchodzą

Karty pracy z edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 1. Zakres ćwiczeń doskonalących umiejętności dotyczące klasyfikowania przedmiotów, rozpoznawania figur geometrycznych oraz kształtowania pojęcia liczby

Karty pracy z edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 1. Zakres ćwiczeń doskonalących umiejętności dotyczące klasyfikowania przedmiotów, rozpoznawania figur geometrycznych oraz kształtowania pojęcia liczby

Karty pracy z edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 1. Zakres ćwiczeń doskonalących umiejętności dotyczące klasyfikowania przedmiotów, rozpoznawania figur geometrycznych oraz kształtowania pojęcia liczby przeznaczone są dla: - dzieci z wychowania przedszkolnego, - uczniów z trudnościami w zakresie orientacji przestrzennej, klasyfikowania przedmiotów, rozpoznawania figur geometrycznych oraz kształtowania pojęcia liczby,- uczniów z trudnościami w uczeniu się i zdobywa..

32.73 zł
42.00 zł
W pakiecie taniej: 9.27 zł Cena netto: 36.00 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-903-6
 • Data wydania: 2020
Zamów książkę pojedynczo
Karty pracy z edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 2. Zakres ćwiczeń doskonalących umiejętności dotyczące kształtowania pojęcia liczby oraz działań na liczbach

Karty pracy z edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 2. Zakres ćwiczeń doskonalących umiejętności dotyczące kształtowania pojęcia liczby oraz działań na liczbach

Karty pracy z edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 2. Zakres ćwiczeń doskonalących umiejętności dotyczące kształtowania pojęcia liczb oraz działań na liczbach przeznaczone są dla uczniów: - z trudnościami w kształtowaniu pojęcia liczby oraz działań na liczbach, - z trudnościami w uczeniu się i zdobywaniu wiadomości oraz umiejętności z edukacji matematycznej- objętych zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w zakresie przedmiotów sprawiających trudności edukacyjne tj..

35.07 zł
45.00 zł
W pakiecie taniej: 9.93 zł Cena netto: 38.57 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-677-6
 • Data wydania: 2020
Zamów książkę pojedynczo
Karty pracy z edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 3. Zakres ćwiczeń doskonalących umiejętności dotyczące działań na liczbach, obliczeniach pieniężnych, zegarowych oraz kształtowania pojęć geometrycznych

Karty pracy z edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 3. Zakres ćwiczeń doskonalących umiejętności dotyczące działań na liczbach, obliczeniach pieniężnych, zegarowych oraz kształtowania pojęć geometrycznych

Karty pracy z edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 3. Zakres ćwiczeń doskonalących umiejętności dotyczące działań na liczbach, obliczeniach pieniężnych, zegarowych oraz kształtowania pojęć geometrycznych przeznaczone są dla uczniów: - z trudnościami w uczeniu się i zdobywaniu wiadomości oraz umiejętności z edukacji matematycznej,- z trudnościami z zakresie wykonywania działań na liczbach (dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia), wykonywania obliczeń pieniężnyc..

32.73 zł
42.00 zł
W pakiecie taniej: 9.27 zł Cena netto: 36.00 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-758-2
 • Data wydania: 2020
Zamów książkę pojedynczo
Program zajęć edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Program zajęć edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Program zajęć edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami zawiera ramowy i szczegółowy program zajęć edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W aneksie znajdują się przykładowe miesięczne arkusze obserwacji dziecka sześcioletniego, które są mierzalnym, realnym i efektywnym źródłem informacji z realizacji programu nauczania.Program przeznaczony jest dla nauczycieli uczących:- dzieci z wychowania przedszkolnego,- uczniów z trudnościami w uczeniu s..

19.49 zł
25.00 zł
W pakiecie taniej: 5.51 zł Cena netto: 21.43 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-885-5
 • Data wydania: 2020
Zamów książkę pojedynczo

Karty pracy z edukacji matematyczne...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Karty pracy z edukacji matematyczne...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Karty pracy z edukacji matematyczne...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Program zajęć edukacji matematyczne...

22.50 zł 25.00 zł Cena netto: 21.43 zł