• Emocje komunikacja akceptacja. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Emocje komunikacja akceptacja. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

 • Autor: Agnieszka Lasota Dominika Jońca SM
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-52-6
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 268/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Każdy rodzic wysyłając dziecko do szkoły wyposaża go w plecak, który pomieści książki, zeszyty, piórnik, a nawet drugie śniadanie. Z pewnością każdy rodzic chciałby też umieścić w plecaku dziecka pewne kompetencje i umiejętności, takie jak: poczucie wartości, dobre relacje z  rówieśnikami, adekwatną samoocenę, zdolność wyrażania emocji, umiejętność rozwiązywania konfliktów, asertywność, czy motywację do nauki.

Większość rodziców może nawet myśli, że ich dziecko to wszystko potrafi, ale z biegiem czasu zaczynają dostrzegać, że ich oczekiwania nie pokrywają się z rzeczywistością. Również dla dziecka konfrontacja ze szkolnymi obowiązkami może okazać się zbyt trudna. Powstanie programu profilaktyczno-terapeutycznego dla uczniów w młodszym wieku szkolnym jest odpowiedzią na coraz częściej widoczne przez specjalistów problemy w zakresie kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci, zwłaszcza tych rozpoczynających edukację na etapie szkolnym.

Wiele z proponowanych scenariuszy mogą wykorzystać specjaliści w pracy terapeutycznej z dziećmi o specyficznych potrzebnych edukacyjnych. Założeniem programu była realizacja scenariuszy w pracy grupowej dzieci, natomiast Autorki zachęcają także do wykorzystywania pomysłów i materiałów zawartych w książce także do pracy indywidualnej (np. w pracy z emocjami, czy samooceną). Scenariusze można realizować zarówno stacjonarnie, w  klasie szkolnej, jak również podczas spotkań grupowych online, które w  obecnym czasie stały się naturalną zastępczą drogą komunikacji i  podtrzymywania relacji interpersonalnych. W dzisiejszym świecie, bogatym w nowe technologie i łączność cyfrową niejednokrotnie obserwuje się paradoksalnie trudności w  relacjach międzyludzkich. Dzieci, które najpierw wybierały autoizolację pod wpływem fascynacji telefonem, Internetem, światem wirtualnym, obecnie są jeszcze mocniej na nią skazane przez problemy związane z pandemią, jaka ogarnęła cały świat. Ogromnego znaczenia nabiera zatem opanowanie przez dzieci od najmłodszych lat umiejętności pracy w zespole, radzenia sobie z własnymi emocjami, postawy asertywności czy nabycie kompetencji rozwiązywania konfliktów.

W serii:

        Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Rozwój kompetencji emocjonalnych w średnim i późnym dzieciństwie


1.1. Pojęcie emocji
1.2. Zdolność reprezentacji emocji w dzieciństwie
1.3. Nabywanie kompetencji emocjonalnych przez uczniów
1.4. Doświadczanie trudnych emocji w młodszym wieku szkolnym
Doświadczanie strachu przez dzieci
Przeżywanie przez dzieci złości
Rozmowa i modelowanie – sposoby na trudne emocje

Rozdział 2. Rozwój kompetencji społecznych dzieci w młodszym wieku szkolnym

2.1. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
2.2. Wzory zachowań społecznych uczniów
2.3. Znaczenie samopoznania dla rozwoju społecznego
2.4. Obszary rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych

Rozdział 3. Praca w grupie jako forma wspomagania rozwoju i terapii

3.1. Istota pracy w grupie
3.2. Procesy grupowe
3.3. Metody i techniki wykorzystywane w pracy z grupą

Rozdział 4. Kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci 6-letnich. Badania własne

4.1. Metodologia badań własnych
Przedmiot i cele pracy
Metody, narzędzia badawcze oraz grupa badana
4.2. Wyniki badań własnych
Trudności dzieci w zakresie umiejętności społecznych i emocjonalnych
Częstotliwość zgłaszanych zaleceń w pracy z dzieckiem dotyczących rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych
4.3. Wnioski z przeprowadzonych badań

Rozdział 5. Projektowanie programu profilaktyczno-terapeutycznego

5.1. Diagnoza potrzeb uczestników
5.2. Ogólna charakterystyka programu profilaktyczno-terapeutycznego– „Plecak szczęśliwego ucznia”
5.3. Idea scenariuszy zajęć programu „Plecak szczęśliwego ucznia”
5.4. Bloki tematyczne i cele zajęć

Rozdział 6. Scenariusze zajęć w ramach programu „Plecak szczęśliwego ucznia”

6.1. Scenariusze realizujące temat I – tworzenie i integracja grupy

Zajęcia 1.1. W krainie zabawy – poznajmy się
Zajęcia 1.2. W krainie zabawy – rozpoczynamy wspólne podróżowanie
Zajęcia 1.3. W krainie dobrego słuchania – jak dobrze słuchać?
Zajęcia 1.4. W krainie dobrego słuchania – słucham cię, słuchaj mnie
Zajęcia 1.5. W krainie dobrego słuchania – potrafimy słuchać
Zajęcia 1.6. W krainie dobrych manier – normy i zasady w grupie
Zajęcia 1.7. W krainie dobrych manier – proszę, dziękuję
Zajęcia 1.8. W krainie dobrych manier – kultura w zachowaniu

6.2. Scenariusze realizujące temat II – poznawanie siebie samego i innych

Zajęcia 2.1. W krainie poznawania siebie – autoprezentacja
Zajęcia 2.2. W krainie poznawania siebie – autoprezentacja II
Zajęcia 2.3. W krainie poznawania siebie – wiadomości o mnie
Zajęcia 2.4. W krainie poznawania siebie – otwartość  wobec innych
Zajęcia 2.5. W krainie poznawania siebie – mocne strony
Zajęcia 2.6. W krainie poznawania siebie – jaka/jaki jestem?
Zajęcia 2.7. W krainie poznawania siebie – balonowe „ja”
Zajęcia 2.8. W krainie poznawania siebie – książeczka o mnie

6.3. Scenariusze realizujące temat III – relacje z innymi


Zajęcia 3.1. W krainie przyjaźni – postawa koleżeńska
Zajęcia 3.2. W krainie przyjaźni – profil grupowy
Zajęcia 3.3. W krainie przyjaźni– supermoce i słabości
Zajęcia 3.4. W krainie przyjaźni – potrzeby innych
Zajęcia 3.5. W krainie przyjaźni – wspólna opowieść

6.4. Scenariusze realizujące temat IV – świat emocji i uczuć


Zajęcia 4.1. W krainie emocji – rozpoznawanie i nazywanie emocji i uczuć
Zajęcia 4.2. W krainie emocji – co czuję ja? co czujesz ty?
Zajęcia 4.3. W krainie emocji – stworki
Zajęcia 4.4. W krainie emocji – uczucia się zmieniają
Zajęcia 4.5. W krainie pozytywnych emocji – empatia
Zajęcia 4.6. W krainie pozytywnych emocji – wdzięczność
Zajęcia 4.7. W krainie pozytywnych emocji – odczuwamy wdzięczność
Zajęcia 4.8. W krainie negatywnych emocji – złość piękności szkodzi
Zajęcia 4.9. W krainie negatywnych emocji – dlaczego się  złościmy?
Zajęcia 4.10. W krainie negatywnych emocji – czy strachu trzeba się bać?
Zajęcia 4.11. W krainie negatywnych emocji – jestem odważny
Zajęcia 4.12. W krainie emocji – okna emocji
Zajęcia 4.13. W krainie emocji – kapelusz uczuć
Zajęcia 4.14. W krainie emocji – gramy z emocjami

6.5. Scenariusze realizujące temat V – komunikacja w grupie


Zajęcia 5.1. W krainie komunikacji – skuteczna komunikacja
Zajęcia 5.2. W krainie komunikacji – jak mówić, by nas słuchano?
Zajęcia 5.3. W krainie komunikacji – mosty zamiast murów
Zajęcia 5.4. W krainie komunikacji – asertywność w praktyce
Zajęcia 5.5. W krainie komunikacji – rozwiązywanie konfliktów
Zajęcia 5.6. W krainie komunikacji – smoki są wśród nas
Zajęcia 5.7. W krainie komunikacji – współpraca zamiast rywalizacji

6.6. Scenariusze realizujące temat VI – zamknięcie pracy z grupą


Zajęcia 6.1. W krainie wspomnień – podsumowanie zajęć
Zajęcia 6.2. W krainie wspomnień – mój plecak
Zajęcia 6.3. W krainie wspomnień – prezent

Zakończenie
Literatura cytowana
Noty autorskie

Dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. uczelni:

Uważam, że książka jest wysoce wartościowym opracowaniem zawierającym bardzo interesujące propozycje dla praktyki pedagogicznej. Publikacja ma wyraźny wymiar praktyczny, jak i poznawczy. (…) Niniejsza książka może stanowić także źródło wiedzy dla każdego, komu leży na sercu dobro dzieci. Zebrane w niej informacje przekazane zostały w przejrzysty sposób w  oparciu o  bardzo trafnie dobraną aktualną literaturę. Moim zdaniem, nie ma obecnie na rynku wydawniczym wielu pozycji, które stanowiłyby tak rzetelnie opracowane kompendium wiedzy o rozwijaniu umiejętności emocjonalnych i społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jest to niewątpliwie cenny projekt w kontekście potrzeb praktyki pedagogicznej edukacyjnej, wychowawczej i psychologicznej.

Agnieszka Lasota
dr, psycholog dziecięca, posiadająca ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Nauczycielka akademicka, trenerka kadry pedagogicznej i psychologicznej. Certyfikowana Trenerka Procesu Wspomagania Szkół i Przedszkoli. Realizatorka autorskich projektów i programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców. Trenerka Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i dorosłych. Koordynatorka Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli w Krakowie. Autorka książek i pomocy terapeutycznych z zakresu psychologii rozwoju, komunikacji, socjoterapii i psychologii pozytywnej.

Książki tego autora

Dominika Jońca SM
Siostra Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej, studiów podyplomowych z duchowości chrześcijańskiej oraz socjoterapii. Odbyła kursy kwalifikacyjne w zakresie: pedagogiki, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej i terapii psychomotorycznej wg Procus i Block. Ma bogate doświadczenie w pracy jako oligofrenopedagog oraz wychowawca w świetlicach środowiskowych.

Książka tego autora:


Andrzejewska, J. (1989). Kultura czytelnicza jednostki jako program edukacji czytelniczej i przedmiot badań. Studia o Książce, 18, 23–63.
Becker, G. (1998). Dar strachu. Poznań: Media Rodzina.
Białecka-Pikul, M., Stępień-Nycz, M. (2011). Dynamika rozwoju emocjonalnego: doświadczanie, rozumienie i regulacja emocji. W: red. D. Doliński, W. Błaszczak. Dynamika emocji. Teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. PWN.
Bogdanowicz, M. (2007). W co się bawić z dziećmi? Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka. Gdańsk: Wyd. Harmonia.
Boone, R., Cunningham, J. (1998). Children’s decoding of emotion in expressive body movement: The development of cue attunement. Developmental Psychology, 34, 1007–1016.
Borecka, I., Wontorowska-Roter, S. (2003). Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Wałbrzych: Wyd. UNUS.
Brown, J.D., Dunn, J. (1996). Continuities in emotion understanding from three to six years. Child Development, 67, 789–802.
Brudnowska, A. (2010). Taniec i choreoterapia jako sposób na poprawę jakości życia współczesnej Polki. Nowiny Lekarskie, 79, 1, 47–55.
Czajkowska A. (2004) Procesy emocjonalne. W: red. W. Pilecka, G. Rudkowska, L. Wrona. Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
Dunn, J., Brown, J., Beardsall, L. (1991). Family talk about feeling states and children’s later understanding of children’s emotions. Developmental Psychology, 27, 448–455.
Ellis, A. (1999). Jak opanować złość, zanim ona opanuje ciebie. Poznań: Media Rodzina.
Erikson, E. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Rebis.
Ferrero, B. (2003). Historie. Katecheza w opowiadaniach. Warszawa: Wyd. Salezjańskie.
Formański, J. (2000). Psychologia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Fornalik, I. (2001). Uczucie złości. W: red. I. Obuchowska. Jak sobie radzić z niechcianymi uczuciami. Poznań: Media Rodzina.
Fredrickson, B.L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology.
The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56, 218–226.
Fryt, J. (2015a), Drama w rozwijaniu umiejętności społecznych . W: red. A. Lasota, J. Franczyk. Socjoterapia dzieci i młodzieży. Diagnoza i metody pracy. Warszawa: Wyd. Akad. Żak.
Fryt, J. (2015b). Procesy grupowe w socjoterapii dzieci i młodzieży. W: red. A. Lasota, J. Franczyk. Socjoterapia dzieci i młodzieży. Diagnoza i metody pracy. Warszawa: Wyd. Akad. Żak.
Fuchs, B. (2003). Zabawy na rozwiązywanie konfliktów i napięć w grupie. Kielce: Wyd. Jedność.
Gasiul, H. (2006). Psychologia osobowości. Warszawa: Wyd. Difin.
Gendron B. (2004), Why emotional capital matters in education and in labour? Toward an optimal use of human capital and knowledge management. Les Cahiers de la Maison des Sciences Economiques, série rouge, No. 113. Paris: Université
Panthéon-Sorbonne.
Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina.
Góralska, R. (2016). Kapitał emocjonalny w perspektywie całożyciowego uczenia się – ujęcie adaptacyjne versus krytyczne. Rocznik Andragogiczny, 23, 83–102.
Górecka-Mostowicz, B. (2005). Co dzieci wiedzą o emocjach. Kraków: Wyd. Nauk. AP.
Grudziewska, E. (red.), (2015). Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Warszawa: Wyd. Difin.
Grudziewska, E. (red.), (2016). Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć, cz. 2. Warszawa: Wyd. Difin.
Grudziewska, E. (2017), (red.). Diagnoza w socjoterapii. Warszawa: Wyd. Difin.
Gruszecka, E. (2011). Wdzięczność a szczęśliwe życie. Psychologia Społeczna, 6, 316−329.
Hurlock, E.B. (1961). Rozwój dziecka. Warszawa: Wyd. PWN.
Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Druk MEN-I/54/2.
Izard, C.E., Fantauzzo, C.A., Castle, J.M., Haynes, O.M., Rayias, M.S., Putnam, P.H. (1995). The ontogeny and significance of infants’ facial expression in the first   9 months of life. Developmental Psychology, 31, 997–1013.
Izdebski, P. (2009). Rozwój emocjonalny. W: red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała. Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wyd. PWN.
Jagieła J. (2009). Socjoterapia w szkole. Kraków: Wyd. Rubikon.
Jankowiak, B. (red.), (2016). Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka. Poznań: Wyd. UAM.
Jankowiak, B., Soroko, E. (2019). Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W: red. I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A. Borkowska. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Warszawa: Wyd. PWN.
Jarvis, P. (2012). Globalizacja, wiedza i uczenie się przez całe życie. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2, 7–21.
Jegier, A., Szurowska, B. (2017). Umiejętności społeczne dzieci. Kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami. Warszawa: Wyd. Difin.
Kasdepke, G. (2008a). Kocha, lubi, szanuje… czyli jeszcze o uczuciach. Warszawa: Wyd. Nasza Księgarnia.
Kasdepke, G. (2008b). Tylko bez całowania! Czyli jak sobie radzić z niektórymi emocjami. Warszawa: Wyd. Nasza Księgarnia.
Kasdepke, G. (2016). Drużyna pani Miłki, czyli o szacunku, odwadze i innych wartościach. Warszawa: Wyd. Nasza Księgarnia.
Kołodziejczyk, A. (2016). Późne dzieciństwo – młodszy wiek szkolny. W: red. J. Trempała. Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wyd. PWN.
Kołodziejczyk, A., Czemierowska, E. (1993). Spójrz inaczej. Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas I–III szkół podstawowych . Starachowice: Wydaw. ATE.
Kołyszko, W., Tomaszewska, J. (2018a). Wstyd i latający śpiwór. Sopot: Wyd. GWP.
Kołyszko, W., Tomaszewska, J. (2018b). Złość i smok Lubomił. Sopot: Wyd. GWP.
Konopczyński, M. (2009). Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza. Warszawa: Wyd. PWN.
Lagattuta, K.H., Wellman, H.M. (2001). Thinking about the past: Early knowledge about links between past experience, thinking, and emotion. Child Development, 72, 82–102.
Lagattuta, K.H., Wellman, H.M. (2002). Differences in early parent-child conversation about negative versus positive emotions: Implications for the development of psychological understanding. Developmental Psychology, 38, 564–580.
Lasota, A., Franczyk, J.L. (red.), (2015). Socjoterapia dzieci i młodzieży. Diagnoza i metody pracy. Warszawa: Wyd. Akad. Żak.
Lasota, A., Klimowska-Bobula, E. (2015). Rola bajek w procesie wspierania rozwoju i terapii dzieci. W: red. A. Lasota, J. Franczyk. Socjoterapia dzieci i młodzieży. Diagnoza i metody pracy. Warszawa: Wyd. Akad. Żak.
Lasota, A., Koźlik-Rączka, A. (2020). Postawy rodzicielskie predyktorem empatii, wdzięczności i samooceny młodzieży. Kraków: Wyd. UP.
Lasota, A., Szczudło, E. (2015). Terapeutyczna wartość sztuki i ekspresji artystycznej w pracy socjoterapeutycznej. W: red. A. Lasota, J. Franczyk. Socjoterapia dzieci i młodzieży. Diagnoza i metody pracy. Warszawa: Wyd. Akad. Żak.
Lazarus, R.S., Kanner, A.D., Folkman, S. (1980). Emotions: A cognitive-phenomenological analysis. W: eds. R. Plutchik, H. Kellerman. Emotion: Theory, research, and experience. Vol. 1, Theories of emotion. San Diego, CA: Academic Press.
Lewis, M. (2007). Psychologia emocji. Gdańsk: Wyd. GWP.
Marek,  E.  (2004).  Arteterapia  jako  metoda  wspomagająca  pracę  wychowawczą.  
W: red. M. Knapik, W. Sacher. Sztuka w edukacji i terapii. Kraków: Impuls.
McGinnis, E. (2014). Kształtowanie umiejętności małego dziecka. Przewodnik nauczania umiejętności prospołecznych. Warszawa: Wyd. Instytut Amity.
Molicka, M. (2003). Bajkoterapia jako rodzaj biblioterapii w procesie wspierania i terapii. Biblioterapia w bibliotekach. Zakres, formy, metody. Materiały konferencyjne nr 8. 10–11 października 2003, Wrocław: Wyd. EBIB
Niedenthal, P.M., Krauth-Gruber, S., Ric, F. (2016). Zrozumieć emocje. Perspektywy poznawcze i psychospołeczne. Kraków: Wyd. Nauk UP.
Oatley, K., Jenkins, J. (2005). Zrozumieć emocje. Warszawa: Wyd. PWN.
Obuchowska, I. (2000). Kochać i rozumieć. Ciąg dalszy. Poznań: Media Rodzina.
Paszkiewicz, A (2017). Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej. Warszawa: Wyd. Difin.
Piaget, J. (1923/2011). Mowa i myślenie dziecka. Warszawa: Wyd. PWN.
Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wyd. Akad. Żak.
Plummer, D.M. (2010). Jak nauczyć dzieci szacunku do samych siebie. Warszawa: Wyd. Fraszka Edukacyjna.
Poniatowska-Leszczyńska,  K. (2016). Socjoterapia w podejściu psychodynamicznym. W: red. B. Jankowiak. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka. Poznań: UAM.
Pons, F., Harris, P.L. (2005). Longitudinal Change and Longitudinal Stability of Individual Differences in Children’s Emotion Understanding. Cognition & Emotion, 19, 1158–1174.
Pons, F., Harris, P.L., de Rosnay, M. (2004). Emotion comprehension between 3 and 11 years: Developmental periods and hierarchical organization. European Journal of Developmental Psychology, 1(2), 127–152.
Portmann, R. (2001). Gry i zabawy kształtujące pewność siebie. Kielce: Wyd. Jedność.
Portmann, R. (2005). Gry i zabawy przeciwko agresji. Kielce: Wyd. Jedność.
Reykowski, J. (1986). Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. Warszawa: Wyd. PWN.
Reykowski, J. (1992). Procesy emocjonalne, motywacja, osobowość. Warszawa: Wyd. PWN.
Rudowski T. (2014). Arteterapia. Inspiracje i wartości. Warszawa: Wyd. Eneteia.
Saarni, C. (1999). Kompetencja emocjonalna i samoregulacja w dzieciństwie.  
W: red. P. Salovey, D.J. Sluyter. Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Problemy edukacyjne. Poznań: Rebis.
Sawicka, K. (red.), (1999). Socjoterapia. Warszawa: Wyd. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
Schaffer, H.R. (2017). Psychologia dziecka. Warszawa: Wyd. PWN.265 Literatura cytowana
Schaffer, H.R. (2010). Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia. Kraków: Wyd. UJ.
Schaffer, H.R. (2006). Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wyd. UJ.
Schaffer, D.R., Knapp, K. (2015). Psychologia rozwoju od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis.
Seligman, M.E.P. (2000). Co możesz zmienić, a czego nie możesz?. Poznań: Media Rodzina.
Stamer-Brandt, P. (2013). Nowe gry i zabawy rozładowujące złość. Kielce: Jedność.
Stańczuk, J. (2016). Savoir-vivre dla dzieci. Poradnik o dobrym wychowaniu. Warszawa: Wyd. Sióstr Loretanek.
Stańko-Kaczmarek, M. (2016). Zastosowanie metod arteterapeutycznych w socjoterapii dzieci i młodzieży. W: red. B. Jankowiak. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka. Poznań: Wyd. UAM.
Stasiakiewicz, M., Schmidt-Możdżeń, H. (2001). Uczucie strachu, lęku, niepokoju.
W: red. I. Obuchowska. Jak sobie radzić z niechcianymi uczuciami. Poznań: Media Rodzina.
Stępień-Nycz, M. (2015). Rozwój reprezentacji emocji w dzieciństwie. Warszawa: Wyd. Liberi Libri.
Stępień-Nycz, M. (2012). Jak rozmawiać z dziećmi o emocjach. Wychowanie w Przedszkolu, 11, 5–10.
Striano, T., Vaish, A. (2006). Seven – to 9 – month-old infants use facial expression to interpret others’ actions. British Journal of Developmental Psychology, 24, 753–760.
Szymajda, A. (2016). Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym. Muzykoterapia kreatywna drogą do odkrywania „muzycznego lustra”.
Rozprawa doktorska, Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa. https://opub.dsw.edu.
pl/bitstream/11479/321/1/Wspieranie_rozwoju_emocjonalnego_dziecka_w_wieku_przedszkolnym_Muzykoterapia_kreatywna_drog%C4%85_do_odkrywania_muzycznego_lustra.pdf [dostęp: 23.03.2021].
Tokarska, U. (2018). Materiały z kursu: Konstruowanie programów socjoterapeutycznych. Studia podyplomowe z Socjoterapii. Kraków: Wyd. UP.
Vasta R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka, Warszawa: WSiP.
Vopel, K.W. (1999a). Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, cz. 1. Kielce: Wyd. Jedność.
Vopel, K.W. (1999b). Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, cz. 2. Kielce: Wyd. Jedność.
Vopel, K.W. (2009a). Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, cz. 3. Kielce: Wyd. Jedność.
Vopel, K.W. (2009b). Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, cz. 4. Kielce: Wyd. Jedność.
Vopel, K.W. (2001). Zabawy, które łączą. Otwartość i zaufanie w początkowej fazie istnienia grupy. Kielce: Wyd. Jedność.
Waszyńska, K. (2016). Socjoterapia: osoba i specjalista. Kompetencje i kwalifikacje socjoterapeuty. W: red. B. Jankowiak. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka. Poznań: Wyd. UAM.
Witerska, K. (2011). Drama. Techniki, strategie, scenariusze. Warszawa: Difin.
Yik, M.M. (2009). Studying affect among the Chinese: The circular way. Journal of Personality Assessment, 91(5), 416–428.
Young, P.T. (1975). Understanding your feelings and emotions, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Netografia:
Matyja A., Metody i techniki stosowane w socjoterapii. Publikacje edukacyjne. Publikacja nr 1674, rok szkolny 2004/2005: http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=1674 [dostęp: 25.10.2018].

Materiały graficzne zamieszczone w książce są do pobrania po wczytaniu kodu QR znajdującego się na 71 stronie.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Trening koncentracji dla uczniów

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Ja i grupa. Trening dla uczniów. Wy...

29.70 zł 33.00 zł Cena netto: 28.29 zł

Terapia pedagogiczna. Scenariusze z...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Mój złośnik, czyli jak nauczyć dzie...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Moje dziecko się boi. Jak mogę mu p...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Jego wysokość dziecko

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Trening umiejętności emocjonalnych ...

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Pakiet: Karty terapeutyczne

175.00 zł Cena netto: 166.67 zł

Na dobry początek. Zbiór piosenek i...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Terapia logopedyczna i pedagogiczna...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Terapia logopedyczna i pedagogiczna...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

STEAM-owe przedszkole

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Rozwój emocjonalny od niemowlęctwa ...

47.70 zł 53.00 zł Cena netto: 45.43 zł

Depresja. Terapia poznawczo-behawio...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Metody terapeutyczne stosowane w pr...

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Terapie wspomagające nieharmonijny ...

59.40 zł 66.00 zł Cena netto: 56.57 zł

Wiedza dzieci i młodzieży z niepełn...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Podróż do świata uczuć. Program edu...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Nastolatek w kryzysie. Karty terape...

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Wspomaganie rozwoju dziecka w spekt...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Kuferek Marcelka. Scenariusze zajęć...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Świat uczuć i emocji. Jak kształtow...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane