• Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Część 2

Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Część 2

 • Autor: Małgorzata Wójtowicz-Szefler
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-13-7
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 246/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi pomoc w doborze trafnych narzędzi do diagnozowania rozwoju i może być wykorzystana przez różnych specjalistów pracujących z dzieckiem od urodzenia do 5. roku życia. Opisane w tej publikacji metody zostały przedstawione z perspektywy doświadczonego praktyka, czyli osoby, która posługuje lub posługiwała się nimi w ramach prowadzonych badań normalizacyjnych lub walidacyjnych, udziału w projektach badawczych, a także w ramach działalności diagnostycznej i terapeutycznej prowadzonej w różnych ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie. Oznacza to, że większość z tych metod autorka poznała szczegółowo podczas specjalistycznych szkoleń i zdobyła wymagane uprawnienia diagnostyczne (jeśli do stosowania danej metody były takowe wymagane) lub też zdobywała doświadczenie w posługiwaniu się nimi pod opieką innych specjalistów wyszkolonych w stosowaniu określonej metody.

W serii:

        

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. JAKOŚCIOWE CZY ILOŚCIOWE METODY BADANIA ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA?

1.1. Eklektyczny model diagnozy małego dziecka
1.2. Jakie wymagania powinien spełniać test psychometryczny?
1.2.1. Rzetelność testu
1.2.2. Trafność testu
1.2.3. Standaryzacja testu
1.2.4. Normalizacja testu
1.3. Czy diagnoza psychometryczna jest niezbędna w badaniu małego dziecka?
Literatura polecana

Rozdział 2. OPIS WYBRANYCH NARZĘDZI I METOD DO BADANIA MAŁEGO DZIECKA


2.1. Standaryzowane narzędzia do badania małych dzieci
2.1.1. Aktualne testy do badania ogólnego poziomu rozwoju lub inteligencji dziecka
2.1.1.1. Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera – wydanie 3 (Leiter-3)
2.1.1.2. Skale Inteligencji Stanford-Binet. Edycja Piąta (SB5)    
2.1.1.3. Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (IDS-P)
2.1.1.4. Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – Wersja 1 (CFT 1-R)
2.1.1.5. Dziecięca Skala Rozwojowa (DSR)
2.1.1.6. Test Matryc Progresywnych Ravena w Wersji Kolorowej (TMK)
2.1.2. Testy rozwoju językowego
2.1.2.1. Inwentarze Rozwoju Mowy i Komunikacji (IRMIK)
2.1.2.2. Test Rozwoju Językowego (TRJ)   
2.1.2.3. Test Słownikowy dla Dzieci (TSD)
2.1.2.4. Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie (OTSR)   
2.1.3. Do badania rozwoju społeczno-emocjonalnego
2.1.3.1. Skala Rozwoju Emocjonalnego dzieci w wieku 3–6 lat (SkaRE)
2.1.3.2. Narzędzia do diagnozy funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat
2.1.4. Inne standaryzowane narzędzia do badania małych dzieci
2.1.4.1. System Oceny Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3. Wydanie 3
2.1.4.2. Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)
2.1.4.3. Sortowanie Kart dla Dzieci (SKD)   
2.1.4.4. Protokół Obserwacji do Diagnozowania Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu (ADOS-2)
2.1.4.5. Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Autyzmu (ASRS)
2.1.4.6. Profil Sensoryczny Dziecka (PSD)   
2.2. Niestandaryzowane narzędzia do badania małego dziecka
2.2.1. Krótka Skala Rozwoju Dziecka (KSRD)   
2.2.2. Rozwojowa Skala Obserwacyjna   
2.2.3. Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego
2.2.4. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR)
2.2.5. Karty Diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia
2.2.6. Profil Psychoedukacyjny (PEP-R)   
2.2.7. Test Apercepcji Tematycznej dla Dzieci (CAT-A – Wersja z Postaciami Zwierząt, CAT-H – Wersja z Postaciami Ludzi)
2.2.8. Skala Oceny Zachowania Noworodka (NBAS)   
2.3. Krótka prezentacja nieaktualnych metod diagnozy małego dziecka

Rozdział 3. ZAPOWIEDZI NOWYCH TESTÓW I METOD DO BADANIA MAŁEGO DZIECKA

3.1. Zapowiedzi z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
3.2. Zapowiedzi z Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku
3.3. Projekty badawcze dotyczące opracowania nowych narzędzi diagnostycznych do wykorzystania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

BIBLIOGRAFIA   

ZAŁĄCZNIK   
Przykładowa opinia o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju przygotowana na podstawie badania
wybranymi narzędziami diagnostycznymi   

Prof. dr hab. Anna Matczak:

Publikacja jest wartościowym przeglądem narzędzi diagnostycznych, adresowanym głównie do psychologów praktyków, choć może się też okazać użyteczna w nauczaniu psychologii. Przegląd ten jest bogaty i uwzględnia, oprócz powszechnie stosowanych testów, także takie narzędzia, które nie są powszechnie znane, w tym również, co bardzo cenne, zawiera informacje o metodach nowo powstających. Autorka słusznie zwraca uwagę na różnice statusu psychometrycznego opisywanych metod i z pewnością ma rację, sądząc, że także te, które z różnych powodów nie spełniają kryteriów psychometrycznych, zasługują na omówienie i mogą znaleźć zastosowanie w praktyce diagnostycznej (…).

Małgorzata Wójtowicz-Szefler
dr, psycholożka, specjalistka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych oraz terapeutka integracji sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych (przedszkolach, szkołach, poradniach, placówkach pomocy dziecku i rodzinie). Od ponad 25 lat pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, realizuje projekty naukowo-badawcze w Centrum Pomocy Psychologicznej, jest kierownikiem Pracowni badań nad dzieckiem, prowadzi zajęcia dotyczące diagnozowania i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży dla studentów psychologii, pedagogiki i logopedii. Jest autorką licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży.

Książki tego autora

Przykładowa opinia Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Barzykowski, K., Grzymała-Moszczyńska, H, Dzida, D., Grzymała-Moszczyńska, J., Kosno, M. (2013). Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Bogacz, E., Bogacz-Rybczak, A. (2018). Założenia teoretyczne narzędzia KORP. [w:] E. Bogacz, A. Bogacz-Rybczak, J. Gruba, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP. Podręcznik. Gliwice: Komlogo.
Bogacz, E., Bogacz-Rybczak, A., Gruba, J. (2018a). Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP. Podręcznik. Gliwice: Komlogo.
Bogacz, E., Bogacz-Rybczak, A., Gruba, J. (2018b). Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP. Instrukcja szczegółowa. Standaryzacja prób badawczych. Gliwice: Komlogo.
Bogdanowicz, M., Kalka, D., Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B. (2015). Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich – wersja zrewidowana, Bateria – 5/6 R. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
Brazelton. T.B., Nugent, J.K. (1995). Neonatal Behavioural Assessment Scale, 3rd edition. Clinics in Developmental Medicine No. 137, MacKeith Press, London: Distributed by Cambridge University Press.
Brzeziński, J. (2003). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Burgemeister, B.B., Hollander Blum, L., Lorge, I. (1972). Columbia Mental Maturity Scale. Guide for administering and interpreting. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Cattell, R. (1966). Handbook for the Culture Fair Intelligence Test, Scale 1. Champaign, Il.: Hogrefe Publishing.
Ciechanowicz, A. (1992). Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia. Podręcznik, Polska Standaryzacja 1990. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Cieszyńska, J., Korendo, M. (2018). Karty Diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne.
Chojnicka, I., Pisula, E. (2017). ADOS-2 Autism Diagnostic Observation Schedule. Second Edition. Podręcznik. Western Psychological Services. Wydanie polskie by Hogrefe – Testcentrum, s.r.o.
Creswell, J.W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Czub, M. (red.) (2014). Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 roku. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Dajek, E. (1975). Próba oceny wartości diagnostycznej skali dojrzałości umysłowej Columbia (CMMS). Studia Philosophiae Christianae, 11/1, 215–224.
Dobrzańska, A., Kostrzewski, J. (1972). Poziom rozwoju umysłowego, społecznego i motorycznego dzieci ze żłobków i domów rodzinnych w Puławach. Zagadnienia wychowawcze w aspekcie zdrowia psychicznego, 2.
Ernst, B. (2013). Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Test Rozwoju i inteligencji w wieku przedszkolnym. Podręcznik. Wrocław: fundacja Promyk Słońca.
Fecenec, D., Jaworowska, A., Matczak, A. (2015). IDS-P. Skale Inteligencji i Rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP
Fecenec, D., Jaworowska, A., Matczak, A., Potapska, A., Kaczan, R., Rycielski, P. (2017). IDS w praktyce psychologicznej. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Fenson, L., Bates, E., Dale,P., Godman, J., Reznick, J.S., Thal, D., (2000). Measuring Variability in Early Child Language: Don’t Shoot the Messenger. Child Development, 71(2), 323–328.
Goldstein, S., Naglieri, J.A. (2016). Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu ASRS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Grob, A., Reimann, G., Gut, J., Frichknecht, M.C. (2013). Intelligence and Development Scale – Preschool (IDS-P). Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Vorschulen. Bern: Verlag Hans Huber.
Haman E., Fronczyk K., Łuniewska M. (2012). Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie (OTSR). Podręcznik. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
Harrison, P.L., Oakland, T. (2019a). System Oceny Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3. Wydanie 3. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Harrison, P.L., Oakland, T. (2019b). System Oceny Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3. Wydanie 3. Plan interwencji. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Hawthorne, J., Hutchon, B. (2006). Skala Oceny Zachowania Noworodka według Brazeltona a relacja między rodzicami i niemowlęciem. Materiały ze strony: https://nbas.pl/wp-content/uploads/2017/06/Joanna-Hawthorne-Betty-Hutchon.pdf, dostęp: 18.08.2020.
Hellbrügge, T., Lajosi, F., Menara, D., Schamberger, R., Rautenstrauch, T. (2016). Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa. T.1 – Pierwszy rok życia. Wrocław: fundacja Promyk Słońca.
Hellbrügge, T., Coulin, s., Heiβ-Begemann, E., Lajosi, F., Menara, D., Schamberger, R., Schirm, H., Ernst, B., Ernst, W., Otte, H., Köhler, G., Egelkraut, H. (2016). Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa. T.2 – Drugi i trzeci rok życia. Wrocław: fundacja Promyk Słońca.
Hornowska, E. (2010). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Jabłoński, S., Kaczmarek, I., Kleka, P. (2018). Sortowanie Kart dla Dzieci. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
Jaworowska, A. (1996). Co to jest test psychologiczny? [w:] A. Ciechanowicz, A. Jaworowska, T. Szustrowa (red.) Testy, prawo, praktyka. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Jaworowska, A. (2010). Starzenie się norm w testach inteligencji. Efekt Flynna na przykładzie wyników WISC-R. [w:] K. Wiejak, G. Krasowicz-Kupis (red.) Kliniczne zastosowania skal inteligencji D. Wechslera. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Jaworowska, A., Matczak, A. (2019). Leiter-3. Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera
– wydanie 3. Polska normalizacja. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Jaworowska, A., Matczak, A., Fecenec, D. (2012). Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci
w wieku 5-10 lat. Aleksander Grob, Christine Meyer, Priska Hagmann-von Arx. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Jaworowska, A., Matczak, A., Szustrowa, T. (1996). Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Jaworowska, A., Szustrowa, T. (2000). Test Matryc Ravena w Wersji Standard TMS. Formy: Klasyczna i Równoległa, Plus. Polskie Standaryzacje. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Jaworowska, A., Szustrowa, T. (2003). Test Matryc Ravena w Wersji Kolorowej TMK. Formy: Klasyczna i Równoległa. Podręcznik. Wydanie 3 niezmienione. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Jaworowska, A., Zieliński, P. (2019). Leiter-3. Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera
– wydanie trzecie. Tabele norm – polska normalizacja. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
John-Borys, M. (1997). Wybrane metody diagnozowania i prognozowania rozwoju dziecka do lat trzech. Katowice: wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Kiepura, E., Kmita, G., Cieślak-Osik, B., Urmańska, W., Lewandowska, D. (2011). Ocena zachowania noworodka w doświadczeniu rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie i o czasie. Medycyna wieku rozwojowego, 15(3), s. 414–420.
Klasyfikacja diagnostyczna DC:03R. (2007). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fundament.
Klimek, A., Górska, A., Radecka, M., Podgórska, E., Zarzecka, E. (2012). Rodzaje zaburzeń rozwoju psychoruchowego u dzieci do lat 3 i znaczenie wczesnej interwencji dla dalszego rozwoju dziecka – badania wstępne. Psychiatr. Psychol. Klin. 12 (3), s. 157–162.
Kmita, G. (red.) (2007). Klasyfikacja diagnostyczna DC:0-3R. Klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Fundament.
Koć-Januchta, M. (2013). Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – wersja 1 CFT 1-R. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Koć-Januchta, M. (2013). Test słownikowy dla dzieci. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Kochańska, M. (2015). Diagnoza SLI – specyficznego zaburzenia językowego. Wystąpienie na konferencji: Badania w edukacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, file:///C:/Users/
mwojt/OneDrive/Pulpit/IBE-prezentacja-M.kochanska.%20Diagnoza%20SLI.pdf, dostęp: 1.05.2020.
Komisja ds. Testów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN (2018). http://www.-
kompsych.pan.pl/images/Komisja_Test%C3%B3w/Kryteria_wiarygodno%C5%9Bci_-
wynik%C3%B3w_bada%C5%84_diagnostycznych.pdf dostęp: 1.09.2018.
Komisja ds. Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2011). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. http://www.practest.com.pl/
nowe-zasady-dostepu-do-testow-psychologicznych-0, dostęp: 10.01.2020.
Kostrzewski, J. (1961). Metody badania rozwoju umysłowego małych dzieci w wieku od 2 do 30 miesięcy. Roczniki Filozoficzne, nr 16 (4), s. 111–145.
Kostrzewski, J. (1964). Podręcznik Skali Dojrzałości Społecznej E. Dolla. Opracowanie autoryzowane. Warszawa: Instytut Psychoneurologiczny.
Kostrzewski, J. (1968a). Wyniki badań rozwoju umysłowego 1530 dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wartości diagnostycznej i prognostycznej skali Psyche Cattell. Roczniki Filozoficzne nr 9(4), s. 77–112.
Kostrzewski, J. (1968b). Skala Sprawności Motorycznej Dziecka w wieku 1;0–5;0 – instrukcja. Warszawa: Instytut Psychoneurologiczny.
Kostrzewski, J. (1974). Podręcznik Skali Inteligencji Dla Małych Dzieci według Psyche Cattell Infant Intelligence Scale. Opracowanie autoryzowane – wydanie II wraz z polskimi normami. Warszawa: Instytut Psychoneurologiczny.
Kostrzewski, J. (1987). Skala pomiaru percepcji słuchowej słów. Wydanie eksperymentalne IV (niepublikowane). Łódź: Zakład Psychologii Osobowości i Psychologii Klinicznej UŁ.
Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K., Gruszczyńska, K. (2015). Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, tom I – narzędzia dostępne w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Krasowicz-Kupis, G.; Wiejak, K.; Filipiak, M.; Gruszczyńska, K. (2019). Diagnoza psychologiczna dla potrzeb edukacji. Standardy dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Gdańsk: Harmonia Universalis.
Matczak, A., Jaworowska, A., Ciechanowicz, A., Fecenec, D., Stańczak, J., Zalewska, E. (2007a). DSR Dziecięca Skala Rozwojowa. Skala Wykonaniowa. Skala Obserwacyjna. Instrukcja. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Matczak, A., Jaworowska, A., Ciechanowicz, A., Fecenec, D., Stańczak, J., Zalewska, E. (2007b). DSR Dziecięca Skala Rozwojowa. Skala Wykonaniowa. Skala Obserwacyjna. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Matczak, A., Jaworowska, A., Wójtowicz-Dacka, M., Piotrowska, A. Kosmowska, B. (2008). DSR Dziecięca Skala Rozwojowa. Skala Wykonaniowa. Skala Obserwacyjna. Aneks Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Mikler-Chwastek, A. (2011). Sprawdziany rozwoju psychoruchowego niemowląt. Warszawa: Harmonia.
Morgan, D.L. (1998). Practical strategies for combining gualitative and guantitative methods: Applications to health research. Qualitative Health Research, 3, 362–376.
Morse, J.M. (1999). Qualitative generalizability. Qualitative Health Research, 9, 1, 5–7.
Muzyka-Furtak, E. Haman, E. (2015). Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie (OTSR) w diagnostyce logopedycznej dzieci z uszkodzonym słuchem. Logopedia, 43–44, s. 87–107.
Oniszczenko, W. (1997). Kwestionariusz temperamentu EAS Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina. Wersje dla dorosłych i dzieci. Adaptacja polska. Podręcznik (zmodyfikowany). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Otrębski, W., Domagała-Zyśk, E., Sudoł, A. (2019). System Oceny Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3. Wydanie 3. Podręcznik polski. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Paluchowski, W.J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy. Warszawa: WAiP.
Paluchowski, W.J. (2009). Badania jakościowe i ilościowe: czy któraś siostra jest brzydsza? [w:] A. Oleszkowicz, P. Zdybek, (red.) Psychologia ilości, psychologia jakości: uzupełniające się spojrzenia. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT Roczniki Psychologiczne, 13(2), 7–28.
Paluchowski, W.J. (2010). Spór metodologiczny czy spór koncepcji – badania ilościowe vs jakościowe. Roczniki Psychologiczne, tom XII, nr 1, 7–22.
Paluchowski, W.J. (2012). Model mieszanych metod, czyli spór o przyczynach i skutkach pewnej metodologicznej rewolucji. Przegląd Psychologiczny, tom 55, nr 2, 113–128.
Pietkiewicz, I., Smith, J.A. (2012). Praktyczny przewodnik interpretacyjnej analizy fenomenologicznej w badaniach jakościowych w psychologii. Czasopismo Psychologiczne, 18 (2), 361–369.
Pietsch-Szurek, E., Szmigielska, B., Siuta, J. (1992). Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej Marianny Frostig. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Piotrowski, K. (2014). Kwestionariusz Styl adaptacji. [w:] M. Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Piszczek, M. (red.) (2015). Rozwój dziecka od urodzenia do 3. roku życia. Rozwojowa Skala Obserwacyjna. Wydawnictwo Stecko, www.stecko.com.pl
Przetacznikowa, M., Chrzanowska, D. (1964). Skala Rozwoju Psychomotorycznego we Wczesnym Dzieciństwie według Brunet-Lézine. Podręcznik do użytku wewnętrznego (instrukcja do testu psychologicznego). Warszawa: Instytut Psychoneurologiczny.
Raven, J., Raven, J.C., Court, J.H. (2002). Podręcznik do Testu Matryc Ravena oraz Skal Słownikowych. 2. Wersja Kolorowa (TMK). Wydanie z 1998 zawierające informacje na temat formy równoległej. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Roid, G.H., Miller, J.L., Pomplun, M., Koch, Ch. (2013). Leiter-3. Leiter International Performance Scale – Third Edition, Manual. Wood Dale, Il.: Stoeting Co.
Roid, G.H., Miller, J.L., Pomplun, M., Chris Koch, Ch. (2019). Leiter-3. Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera – wydanie 3. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Roid, G.H., Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B.M., Lipowska, M. (2017). Skale Inteligencji Stanford-Binet, Edycja Piąta. Podręcznik diagnosty. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
Roid, G.H., Jurek, P., Olech, M., Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B.M. (2017). Skale Inteligencji Stanford-Binet, Edycja Piąta. Podręcznik techniczny. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
Roid, G.H., Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B.M., Jurek, P. (2018). Skale Inteligencji Stanford-Binet, Edycja Piąta. Podręcznik interpretacyjny. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
Rudnik, A. (2017). Badania jakościowe w psychologii zdrowia – dylematy młodego naukowca. [w:] Nyćkowiak, J., Leśny, J. (red.), Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce – Społeczeństwo: spychologia i socjologia, Poznań: Wyd. Młodzi Naukowcy.
Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B. (2015). Skala Rozwoju Emocjonalnego dzieci w wieku 3–6 lat. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
Schopler, E., Reichler, R.J., Bashford, A., Lansing, M.D., Marcus, L.M. (1995). Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. Tom I. Profil Psychoedukacyjny (PEP-R). Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.
Sęk, H. (2010). O wzajemnym uzupełnianiu się metod jakościowych i ilościowych – doświadczenia z pola badań psychologii klinicznej, Roczniki Psychologiczne, tom XII, nr 1, 69–71.
Terman, L.M., Merrill, M.A. (1995). Skala do Badania Inteligencji według Stanford-Binet Intelligence Scale 1937 (Wersja L). Instrukcja do badania. Wzory ocen i przykłady odpowiedzi. Warszawa: do użytku wewnętrznego.
Silverman, D. (2007). Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk, Text and Interaction, London, Dehli: Sage Publications.
Silverman, D. (2020). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Smith, J.A. (red.) (2015). Qualitative psychology: A practical guide to research methods. Washington: Sage Publications.
Smoczyńska, M., Haman, E., Maryniak, A., Czaplewska, E., Krajewski, G., Banasik, N., Kochańska, M., Łuniewska, M., Morstin, M. (2015). Test Rozwoju Językowego TRJ. Podręcznik. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Spionek, H. (1970). Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych. Warszawa: PZWS.
Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. (1985). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. (2007). Gdańsk: GWP.
Stemplewska-Żakowicz, K. (2011). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja psychologiczna. Gdańsk: GWP.
Stemplewska-Żakowicz, K., Paluchowski, W.J. (2008). Podstawy diagnozy psychologicznej. [w:] Strelau, J., Doliński, D. (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 2, Gdańsk: GWP.
Straś-Romanowska, M. (2010). Badania ilościowe vs jakościowe – pytanie o tożsamość psychologii. Roczniki psychologiczne, tom XII, 1, 97–105
Strelau, J. (2006). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1: Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP.
Szustrowa, T. (red.) (1988). Test Apercepcji dla Dzieci (CAT-A, CAT-H). Podręcznik. Warszawa: Laboratorium Technik Diagnostycznych im. Bogdana Zawadzkiego.
Weiβ, R.H., Osterland, J. (2013). CFT-1 Grundintelligenztest Skala 1 – Revision. Manual. Gőttingen: Hogrefe Verlang.
Wiśniewska, M. (2016). Profil Sensoryczny Dziecka PSD. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
Wójtowicz-Dacka, M. (2008). Analiza porównawcza skal rozwojowych do badania niemowląt. [w:] Matczak, A., Jaworowska, A., Wójtowicz-Dacka, M., Piotrowska, A., Kosmowska, B. DSR Dziecięca Skala Rozwojowa. Skala Wykonaniowa. Aneks. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Wójtowicz-Szefler, M. (2018a). Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Część 1. Warszawa: Difin.
Wójtowicz-Szefler, M. (red.) (2018b). Dzieci przedwcześnie urodzone. Możliwości wsparcia
i pomocy. Warszawa: Difin.
Wytyczne Międzynarodowej Komisji ds. Testów (International Test Commission – ITC) z 2000, wersja polska, tłumaczenie T. Szustrowa, autoryzowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, dostęp ze strony: http://www.practest.com.pl/files/ITC-Stosowanie_testów.pdf, dostęp: 1.06.2017.
Ziemska, M., Ślusarska-Kowalska, Z. (1973). Postawy rodzicielskie i rozwój psychospołeczny dzieci w drugim roku życia urodzonych przedwcześnie i o czasie. Zagadnienia Wychowawcze Zdrowia Psychicznego, nr 4 i 5.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Macierzyństwo. Szanse i ograniczeni...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Psychologiczne aspekty zmagania się...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Diagnozowanie rozwoju małego dzieck...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Dzieci przedwcześnie urodzone. Możl...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Ciąża prawidłowa i wysokiego ryzyka...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Biomedyczne podstawy rozwoju dzieck...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Żłobek. Opieka i wychowanie

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Na dobry początek. Zbiór piosenek i...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Żłobek. Wychowanie i edukacja

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Wspomaganie rozwoju dziecka w spekt...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Pakiet: Diagnozowanie rozwoju małeg...

75.00 zł Cena netto: 71.43 zł

Wspomaganie rozwoju wcześniaków za ...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Jak wspierać u dziecka zmysły blisk...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane