Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu. Jak przeżyć zamach terrorystyczny

Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu...

Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu. Jak przeżyć zamach terrorystyczny

Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka

Poradnik poświęcony jest przekazaniu wiedzy na temat najważniejszych aspektów wiedzy z zakresu ochrony przed zagrożeniami terrorystycznymi. Czytelnik dowie się z niego, co to jest terroryzm, a także jak zachować się w sytuacjach zagrożenia, w tym w razie zostania zakładnikiem, ataku aktywnego napastnika i innych. Książka jest przydatna także dla osób pracujących lub przebywających w obiektach zagrożonych atakiem bombowym, w tym przyjmujących zgłoszenia o zamiarze przeprowadzenia takiego ataku. Z..

33.30 zł 37.00 zł Cena netto: 31.71 zł

Świat przyszłości  Jak następna fala innowacji wpłynie na gospodarkę, biznes i nas samych

Świat przyszłości Jak następna fal...

Świat przyszłości Jak następna fala innowacji wpłynie na gospodarkę, ...

Alec Ross

Czołowy ekspert w dziedzinie innowacji, Alec Ross, wyjaśnia, co czeka świat: jakie nowości i przeszkody pojawią się w ciągu najbliższych dziesięciu lat i jak się wśród nich poruszać. W książce Świat przyszłości Alec Ross pokazuje, jakie zmiany zajdą w najbliższych dziesięciu latach, i zwraca uwagę na najlepsze szanse na postęp, wyjaśniając przy tym, dlaczego różne kraje rozkwitają lub się duszą. Szczególną uwagę poświęca konkretnym dziedzinom, które w największym stopniu będą kształtować n..

49.41 zł 54.90 zł Cena netto: 47.06 zł

Samotne wilki  kalifatu? Państwo Islamskie i indywidualny terroryzm dżihadystyczny w Europie Zachodniej

Samotne wilki kalifatu? Państwo Is...

Samotne wilki kalifatu? Państwo Islamskie i indywidualny terroryzm dż...

Artur Wejkszner

Książka dotyczy nowej formy zaangażowania terrorystów islamskich w walkę z Zachodem. Głównym przejawem tej aktywności jest indywidualny terroryzm dżihadystyczny, który w taktycznym wymiarze w wyraźny sposób różni się od klasycznej taktyki stosowanej przez tzw. samotne wilki. Oprócz rozważań teoretycznych w książce zawarto analizy praktycznego wykorzystania powyższej taktyki w wybranych państwach zachodnioeuropejskich (we Francji, w Niemczech i Wielkiej Brytanii)...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Dyplomacja obronna w procesie kształtowania bezpieczeństwa RP

Dyplomacja obronna w procesie kszta...

Dyplomacja obronna w procesie kształtowania bezpieczeństwa RP

Lech Drab

Książka podejmuje temat roli dyplomacji obronnej w kształtowaniu i realizacji polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on istotny ze względów tak naukowych, jak i praktycznych, zważywszy na względnie nowy rodowód pojęcia „dyplomacja obronna” oraz słabe rozpoznanie zagadnienia w toku badań naukowych. Podjęty w książce wysiłek ma w znacznym stopniu charakter pionierski i nie doczekał się do tej pory w Polsce monograficznego opracowania w obsza..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

System zarządzania kryzysowego. Diagnoza i kierunki doskonalenia

System zarządzania kryzysowego. Dia...

System zarządzania kryzysowego. Diagnoza i kierunki doskonalenia

Grzegorz Pietrek

Książka w sposób kompleksowy omawia zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Jest ona efektem wieloletnich, wszechstronnych badań. Poparta jest wiedzą teoretyczną oraz wynikami badań empirycznych przeprowadzonymi przez autora. Stanowi jeden z elementów, które opisują i wyjaśniają zasady funkcjonowania, diagnozują mankamenty oraz wskazują koncepcje poprawy funkcjonowania systemu. Dotyka ona bardzo wrażliwego zagadnienia zagrożeń dla ludzi, mienia i środowis..

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych wybranych państw. Wydanie drugie rozszerzone i uzupełnione

System bezpieczeństwa narodowego w ...

System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych wybranych...

Piotr Mickiewicz

Książka prezentuje rozwiązania systemowe dotyczące usytuowania problematyki bezpieczeństwa w systemie politycznym wybranych państw. Są to USA, Wielka Brytania, Rosja, Francja, Japonia, Szwajcaria, RFN i Polska. Aktualne drugie wydanie rozszerzono o tematykę prezentacji systemów bezpieczeństwa o kwestie przedsięwzięć z zakresu ochrony i obrony przestrzeni cybernetycznej. Omówiono zarówno strukturę organizacyjną państwowych systemów ochrony cybernetycznej, zadania powierzane poszczególnym podmi..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego

Wojna hybrydowa i jej konsekwencje ...

Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckieg...

Mirosław Banasik

Książka jest poświęcona problemom teorii i praktyki wojny hybrydowej oraz konsekwencji dla środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego. W pracy koncentrowano się na ustaleniu znaczenia wojny hybrydowej dla osiągania strategicznych celów geopolitycznych oraz zidentyfikowaniu przedsięwzięć w wymiarze międzynarodowym i narodowym, które pozwoliłyby na skuteczne przeciwstawienie się zagrożeniom będących konsekwencją imperialnej polityki Federacji Rosyjskiej...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Cool jihad

Cool jihad

Cool jihad

Magdalena El Ghamari

Konflikty etniczne i religijne, rozprzestrzeniające się konflikty wewnętrzne, terroryzm i przestępczość międzynarodowa stały się dominującymi zagrożeniami i wyzwaniami. Sytuacja w obszarze MENA jako symbol konfliktu religijnego, powtarzające się zamachy terrorystyczne, masowe procesy migracyjne, radykalizacja oraz werbunek do organizacji terrorystycznych, moda na „ jihad” i wiele innych - zmieniło sposób patrzenia na bezpieczeństwo. Wszystko to uwypukliło znaczenie podłoża kulturowego dla bez..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Negocjacje policyjne i więzienne

Negocjacje policyjne i więzienne

Negocjacje policyjne i więzienne

Robert Poklek, Magdalena Chojnacka

Książka zawiera teoretyczne i praktyczne podstawy działań negocjacyjnych podejmowanych w środowisku więziennym. Punktem wyjścia do rozważań na ten temat stał się system negocjacji policyjnych scharakteryzowany w pierwszym rozdziale podręcznika. W dalszej części omówiono specyfikę instytucji penitencjarnej i wynikające z jej charakteru ograniczenia i możliwości podejmowania negocjacji w warunkach więziennych. Książka zawiera również rozdział traktujący o stresie zawodowym personelu więziennego or..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Perspektywa materialna i formalna

Granice tożsamości nauk o bezpiecze...

Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Perspektywa materialna i fo...

Tomasz Kośmider, Waldemar Kitler redakcja naukowa

Interdyscyplinarność i wielowymiarowość badań wyłaniają się z analiz prowadzonych w naukach o bezpieczeństwie. Do stanu takiego przyczyniło się przejście od nauk wojskowych ku naukom o bezpieczeństwie i obronności. W ten sposób wyłoniły się nie tylko nowe obszary eksploracji, ale także konieczność poszukiwania nowych narzędzi badawczych, ich identyfikacja i implantacja. Akademia Sztuki Wojennej we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi podjęła badania, których celem stało się zdiagnozowanie ..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Społeczeństwo nadzorowane. W poszukiwaniu prywatności, bezpieczeństwa i wolności w świecie permanentnej inwigilacji

Społeczeństwo nadzorowane. W poszuk...

Społeczeństwo nadzorowane. W poszukiwaniu prywatności, bezpieczeństwa ...

Julia Angwin

W czasach rosnącej cyfrowej świadomości i wydatków na bezpieczeństwo w sieci, warto mieć świadomość, że „hakowaniem” trudnią się nie tylko cyberprzestępcy. Prawie każdy nasz krok w internecie śledzą handlowcy, którzy na podstawie zebranych danych chcą oferować nam skrojone na miarę produkty, śledzą nas rządy, które mają dbać o nasze bezpieczeństwo, a także konkurenci biznesowi i sąsiedzi. Julia Angwin, amerykańska dziennikarka śledcza specjalizująca się w tematyce cyberprzestrzeni, kreśli ponurą..

46.41 zł 49.90 zł Cena netto: 44.20 zł

Pozyskiwanie informacji w walce z terroryzmem

Pozyskiwanie informacji w walce z t...

Pozyskiwanie informacji w walce z terroryzmem

Piotr Herbowski, Dominika Słapczyńska, Dariusz Jagiełło redakcja naukowa

W obliczu rosnącego zagrożenia terrorystycznego coraz poważniejszym problemem jest pozyskiwanie informacji przez organy ścigania i służby specjalne. Dylematem, przed którym stają coraz częściej jest to, jak daleko mogą ingerować w prawa i wolności obywatelskie, by nie dopuścić do ataków terrorystycznych, zmniejszyć prawdopodobieństwo ich zaistnienia, wykryć ich organizatorów i udowodnić im winę. Powszechność istniejących zagrożeń powoduje jednak, że walka z terroryzmem jest bardzo trudna i wy..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Oswoić cyberświat.

Oswoić cyberświat.

Oswoić cyberświat.

Edward Lucas

Ta książka stanowi dorobek dziesięcioletnich badań Edwarda Lucasa nad bezpieczeństwem w sieci internetowej. To ciekawa, napisana przystępnym językiem, a jednocześnie wyjaśniająca bardzo złożone zgadnienia książka, która już kilka miesięcy po światowej premierze doczekała się entuzjastycznych recenzji („Wall Street Journal”, „Sunday Times”). Lucas snuje opowieść o historii internetu przez pryzmat zagrożeń, które cyfrowa sieć niosła ze sobą już od początku jej istnienia. Niezmiernie łatwo łatwo w ..

46.41 zł 49.90 zł Cena netto: 44.20 zł

Terroryzm samobójczy. Fakty, geneza, analiza

Terroryzm samobójczy. Fakty, geneza...

Terroryzm samobójczy. Fakty, geneza, analiza

Maciej Zimny

Książka dotyczy problematyki związanej z badaniem oraz analizowaniem zagrożeń, jakie stwarza terroryzm samobójczy, wraz z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w ostatnich latach. Przedstawiono w niej cały szereg uwarunkowań, które złożone razem dają produkt finalny w postaci współczesnego, terrorystycznego zamachu samobójczego. Autor korzystał z kilkuset opracowań, artykułów i publikacji oraz wielu niedostępnych ogólnie materiałów źródłowych. Zawarł również swoje wieloletnie doświadczenia własn..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego

Kluczowe kompetencje systemu bezpie...

Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego

Jarosław Gryz, Aneta Nowakowska-Krystman, Łukasz Boguszewski

Autorzy książki tworzą podstawy wiedzy z zakresu określenia oraz posługiwania się w praktyce terminem „kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego". Monografia w sposób nowatorski wypełnia lukę wiedzy w obszarze kreowania środowiska systemu. Jej rezultatem jest trwały efekt w postaci podnoszenia kwalifikacji kadr zajmujących się problematyką bezpieczeństwa w Polsce w różnego typach instytucjach państwa. Książka adresowana jest do pracowników i funkcjonariuszy administracji rządowej..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Pokazuje 31 do 45 z 144 (10 Stron)