• Zrozumieć współczesny terroryzm

Zrozumieć współczesny terroryzm

 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-283-9
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 252/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Głównym celem książki jest ukazanie istoty, skali i specyfiki współczesnego terroryzmu oraz uporządkowanie i zweryfikowanie rozlicznych informacji, które są z nim związane. Przedstawiono je w przystępny, skondensowany, a zarazem naukowy sposób. W publikacji zamieszczono ponadto wiele mało znanych faktów i ciekawostek dotyczących terroryzmu. Pokazują one, iż zagadnienie to oprócz wymiaru brutalnego czy tragicznego ma też i inne konotacje.

Autorzy wybrali dwanaście kwestii, które ich zdaniem ukazują istotę oraz specyfikę współczesnego terroryzmu. Odwołując się do nich, podjęli próbę przybliżenia tego interesującego, a zarazem niebezpiecznego zjawiska.

Spis treści:

SŁOWO WSTĘPNE

FOREWORD

Część pierwsza. GŁÓWNE ASPEKTY TERRORYZMU

Rozdział I. PODSTAWOWE POJĘCIA I ICH ZNACZENIE
Sebastian Wojciechowski

1. Czym jest terroryzm?
2. Terror versus terroryzm
3. Organizacja terrorystyczna i inne formy terrorystycznej aktywności
Literatura

Rozdział II. GENEZA TERRORYZMU
Przemysław Osiewicz

1. Uwarunkowania historyczne. Zjawisko terroryzmu przed rokiem 1900
2. Geneza terroryzmu kolonialnego, etniczno-narodowego i separatystycznego
3. Geneza terroryzmu motywowanego religijnie
4. Geneza terroryzmu samobójczego
5. Państwa jako podmioty wspierające międzynarodowy terroryzm
6. Cybeterroryzm – rozwój nowoczesnych technologii a nowe formy terroryzmu
Literatura

Rozdział III. PRZYCZYNY WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU
Sebastian Wojciechowski

1. Główne czynniki generujące i eskalujące terroryzm
2. Systematyzacja przyczyn terroryzmu
3. Triada terrorystycznej motywacji
Literatura

Rozdział IV. KLUCZOWE ELEMENTY I RODZAJE TERRORYSTYCZNEGO ZAGROŻENIA
Sebastian Wojciechowski

1. Wybrane elementy składowe terroryzmu
2. Główne typologie i rodzaje terroryzmu
3. Różnorodność i złożoność zagadnienia
Literatura

Rozdział V. ZAKRES I CHARAKTER TERRORYZMU NA POCZĄTKU XXI WIEKU
Sebastian Wojciechowski

1. Skala terrorystycznego zagrożenia
2. Sprawcy ataków
3. Metody działania terrorystów
4. Motywy postępowania sprawców
5. Cele ataków terrorystycznych
6. Następstwa aktów terroryzmu
Literatura

Rozdział VI. SKUTKI TERRORYZMU
Przemysław Osiewicz

1. Skutki polityczne
2. Skutki ekonomiczne
3. Skutki społeczne
4. Skutki militarne
5. Skutki psychologiczne
Literatura

Rozdział VII. ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE TERRORYZMU
Sebastian Wojciechowski

1. Antyterroryzm i kontrterroryzm
2. Wybrane modele oraz strategie przezwyciężania i zwalczania terroryzmu
3. Skuteczność realizowanych działań
4. Instrumenty polityki anty(kontr)terrorystycznej
Literatura

Część druga. WYBRANE PRZEJAWY TERRORYZMU

Rozdział VIII. TERRORYZM W UNII EUROPEJSKIEJ
Przemysław Osiewicz

1. Poziom zagrożenia terrorystycznego w państwach Unii Europejskiej
2. Strategia UE w dziedzinie walki z terroryzmem
3. Europejski Urząd Policji (Europol) wobec zagrożeń o charakterze terrorystycznym
4. Raporty o terroryzmie i tendencjach terrorystycznych w UE
5. Rola koordynatora do spraw zwalczania terroryzmu
6. Wybrane akty prawne UE dotyczące walki z terroryzmem
7. Współpraca z partnerami międzynarodowymi
Literatura

Rozdział IX. TERRORYZM A PROBLEM IMIGRACJI/UCHODŹSTWA NA PRZYKŁADZIE UNII EUROPEJSKIEJ
Sebastian Wojciechowski

1. Charakterystyka problemu
2. Główne zagrożenia
Literatura

Rozdział X. AL-KAIDA – STUDIUM PRZYPADKU
Przemysław Osiewicz

1. Geneza
2. Ideologia
3. Przywódcy
4. Struktura organizacyjna
5. Działalność
Literatura

Rozdział XI. PAŃSTWO ISLAMSKIE JAKO NOWA FORMA AKTYWNOŚCI TERRORYSTYCZNEJ
Sebastian Wojciechowski

1. Geneza Państwa Islamskiego
2. Źródła sukcesów
3. Wybrane przejawy walki z Państwem Islamskim
4. Przyszłość nowej formy aktywności terrorystycznej
Literatura

Rozdział XII. TERRORYZM A BROŃ MASOWEGO RAŻENIA
Przemysław Osiewicz

1. Terroryzm CBRN
2. Terroryzm chemiczny
3. Terroryzm biologiczn
4. Terroryzm radiologiczny
5. Terroryzm nuklearny
6. Działania podejmowane przez społeczność międzynarodową celem wyeliminowania superterroryzmu
7. Ocena zagrożenia atakiem z użyciem broni CBRN przez terrorystów w świetle raportów Departamentu Stanu USA
8. Skala zagrożenia superterroryzmem w ocenie Europolu
Literatura

UWAGI KOŃCOWE

WYKAZY SCHEMATÓW, TABEL, RYSUNKÓW I MAP

BIBLIOGRAFIA

» e-terroryzm.pl 1/2017 »


prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst:

W ostatnich czasach terroryzm stał się jednym z największych zagrożeń porządku światowego. Może destabilizować rządy, zabijać niewinne ofiary i angażować ogromne ilości środków finansowych i ludzkich. Inaczej jednak niż w przypadku konwencjonalnych wojen działa on głównie z ukrycia. Stara się trzymać w napięciu masy ludzkie przez zastraszenie. Terroryzm zmienia swoje oblicze. I właśnie z tej perspektywy badawczej Autorzy przestawili najbardziej aktualną tematykę zagrożeń terrorystycznych. Profesor Sebastian Wojciechowski, Security Expert of the OSCE, należy do najlepszych europejskich znawców problematyki zagrożeń terrorystycznych. Świadczą o tym m.in. Jego liczne publikacje. Profesor Przemysław Osiewicz specjalizuje się natomiast w problematyce Bliskiego Wschodu. Wyrażam przekonanie, że Czytelnicy dzięki tej publikacji dobrze zrozumieją skomplikowane problemy współczesnego terroryzmu.

prof. UAM dr hab. Artur Wejkszner:

Terroryzm towarzyszy ludzkości ab incunabulis. Na przestrzeni wieków kształtowały się różne jego oblicza. Zrozumienie tej i wcześniejszych egzemplifikacji wspomnianego zjawiska wymaga interdyscyplinarnego przygotowania i rozległej wiedzy historyczno-politologicznej. Z całą pewnością wymaga też sięgnięcia do rzetelnych opracowań naukowych, wśród których niniejsza praca zajmuje kluczowe miejsce. Polecana książka, autorstwa dwóch wybitnych znawców problematyki współczesnego terroryzmu, ze znaczącym międzynarodowym dorobkiem naukowym w tym zakresie, stanowi ważny i wartościowy wkład w poznanie zarówno istoty, specyfiki, jak i przejawów powyższego zjawiska. Sposób przedstawienia problematyki oraz przystępna narracja (wzbogacona wieloma interesującymi „kapsułkami wiedzy”) pozwalają zarekomendować niniejszą publikację szerokiemu kręgowi odbiorców.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane