• Zarządzanie kryzysowe zintegrowane

Zarządzanie kryzysowe zintegrowane

 • Autor: Stanisław J. Rysz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-244-0
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 324/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka przedstawia aktualny obraz systemu zarządzania kryzysowego w Polsce oraz ukazuje możliwość jego doskonalenia. Autor proponuje kierunki zmian i ukazuje przykłady możliwych do natychmiastowego podjęcia działań optymalizujących. Publikacja będzie stanowić doskonałe uzupełnienie wiedzy pracowników każdego urzędu administracji publicznej, który uczestniczy w procesie zarządzania kryzysowego oraz ciekawy podręcznik dla uczniów i studentów zdobywających wiedzę z dziedziny szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego

Spis treści:

Rozdział 1. Wstęp

Rozdział 2. Wprowadzenie

2.1. Bezpieczeństwo
2.2. Zagrożenie i ryzyko
2.3. Kryzys i sytuacja kryzysowa
2.4. Zarządzanie kryzysowe
2.4.1. Zasady kardynalne
2.4.2. Charakterystyka systemu
2.4.3. Fazy i etapy procesu
2.4.4. Infrastruktura krytyczna
2.4.5. Szczebel krajowy
2.4.5.1. Prezes i Rada Ministrów
2.4.5.2. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
2.4.5.3. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
2.4.5.4. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
2.4.6. Szczebel wojewódzki
2.4.6.1. Wojewoda
2.4.6.2. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
2.4.6.3. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
2.4.7. Zarządzanie kryzysowe w samorządach
2.4.7.1. Szczebel samorządu wojewódzkiego
2.4.7.2. Szczebel powiatu
2.4.7.2.1. Starosta powiatu
2.4.7.2.2. Komisja bezpieczeństwa i porządku
2.4.7.2.3. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
2.4.7.2.4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
2.4.7.2.5. Środki na zarządzanie kryzysowe w budżecie powiatu
2.4.7.3. Szczebel gminny
2.4.7.3.1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta
2.4.7.3.2. Gminny (miejski) zespół zarządzania kryzysowego
2.4.7.3.3. Środki na zarządzanie kryzysowe w budżecie gminy (miasta)
2.4.8. Siły Zbrojne w zarządzaniu kryzysowym
2.4.9. Zarządzanie kryzysowe w stanach nadzwyczajnych

Rozdział 3. Integracja zarządzania kryzysowego

3.1. Założenia procesu integracji
3.2. Koncepcje integracji
3.2.1. Integracja przez cele
3.2.1.1. Wyznaczanie celów na podstawie misji oraz wizji systemu
3.2.1.2. Wdrażanie integracji przez cele w systemie zarządzania kryzysowego
3.2.2. Integracja w klastrze – hybrydowa formuła zarządzania kryzysowego
3.2.3. Integracja wokół systemu informacji przestrzennej

Rozdział 4. Zintegrowane zarządzanie kryzysowe – przykład dobrej praktyki

4.1. Charakterystyka województwa podkarpackiego
4.1.1. Fizjografia regionu
4.1.2. Sieć dróg
4.1.3. Linie kolejowe
4.1.4. Przejścia graniczne
4.1.5. Potencjalne zagrożenia w regionie
4.1.6. Siatka bezpieczeństwa w województwie podkarpackim
4.1.7. Integrowanie środowisk wokół zadań
4.1.7.1. Powiadamianie ratunkowe
4.1.7.2. Ratownictwo medyczne
4.1.7.3. Ratownictwo autostradowe
4.1.7.4. Organizacje pozarządowe
4.1.8. Lokalne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa
4.2. Komputerowy system geoprzestrzenny w województwie podkarpackim
4.2.1. Architektura systemu
4.2.2. Funkcjonalności projektu
4.2.2.1. Analityka i symulacje scenariuszy przebiegu zdarzeń
4.2.2.2. Gospodarka zasobami – System Państwowe Ratownictwo Medyczne
4.2.2.3. Gospodarka zasobami – Państwowa Straż Pożarna
4.2.2.4. Ratownictwo autostradowe
4.2.2.5. Szkolenia i ćwiczenia
4.3. Efekty integracji systemu zarządzania kryzysowego

Rozdział 5. Podsumowanie – zarządzanie w warunkach szczególnych

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Prof. dr hab. Bernard Wiśniewski:

(…) monografia dotyczy niezwykle interesującego fragmentu kierowania bezpieczeństwem państwa, jakim niewątpliwie jest zarządzanie kryzysowe. (…) Recenzowane opracowanie oparto na wnikliwej analizie wartościowej literatury naukowej oraz popularno-naukowej z zakresu zarządzania kryzysowego, przepisów prawa regulujących kwestie tego zarządzania, a także na doświadczeniu wynikającym z działalności bieżącej administracji publicznej w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych.

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Rajchel:

Przedstawiane przez autora w treści utworu poglądy i tezy mają charakter odkrywczy, innowacyjny, nowatorski, a niekiedy wręcz precedensowy. Dzieło stanowi przez to wartościowe opracowanie naukowe ukazujące kształt i zasady funkcjonowania skomplikowanego, wielowymiarowego i interdyscyplinarnego systemu zarządzania kryzysowego w Polsce – aktywnego procesu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie kraju. Kreuje przy tym nowe i ciekawe punkty widzenia i ukazuje nowe kierunki jego rozwoju, przez co wnosi istotny merytoryczny wkład do progresji dziedziny nauk o bezpieczeństwie.

Dr inż. Dariusz Dymek:

Monografia przedstawia wartościową i – co istotne – aktualną propozycję dla przyszłych adeptów nauk o bezpieczeństwie. Zawiera przegląd definicji niezbędnych do poruszania się po materii bezpieczeństwa, stopniowo przechodząc do teorii zarządzania kryzysowego, gdzie przedstawia zasady wynikające z norm prawnych i sposoby ich adaptacji w praktyce. Wartością dodaną rozważań jest studium przypadku wdrażania zintegrowanego zarządzania kryzysowego na obszarze województwa. W sposób pragmatyczny przedstawia proces dojścia do zakładanego modelu zarządzania kryzysowego wykorzystującego najnowsze zdobycze techniki informatycznej. Czytelnik otrzymuje również wiedzę na temat potencjalnych obszarów problematycznych, z jakimi może mieć do czynienia w przypadku wykorzystania zawartych w publikacji rozwiązań. Obszary te poddano analizie z wykorzystaniem metody SWOT, co dodatkowo wzmacnia wartość merytoryczną opracowania. „Zarządzanie kryzysowe zintegrowane” to lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy funkcjonują lub mają zamiar funkcjonować w zarządzaniu kryzysowym i którym na sercu leży bezpieczeństwo narodowe.

Stanisław J. Rysz
dr hab. inż. nauk o bezpieczeństwie, praktyk i teoretyk. Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych (ERESJOT.pl). Twórca i współtwórca wielu praktycznych rozwiązań wdrożonych w systemach bezpieczeństwa, ochrony i zarządzania kryzysowego. Wykładowca akademicki. Autor książek i artykułów poświęconych zagadnieniom integracji i zarządzania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony. Absolwent Politechniki im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Filii w Rzeszowie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Habilitowany na podstawie m.in. pierwszego wydania tej książki w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane