• Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki

Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki

 • Autor: redakcja naukowa Konrad Raczkowski Łukasz Sułkowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-325-0
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 247/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  11.00 zł

 • 80% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Główną inspirację do powstania książki stanowił ósmy raport Światowego Forum Ekonomicznego pt. Global Risk 2013 opracowany na podstawie analizy 50 zagrożeń o charakterze globalnym, oparty na badaniu ponad 1 tys. ekspertów z całego globu. Ideą raportu było przybliżenie liderom sektora publicznego i prywatnego arkanów działania współczesnego świata celem budowy odporności narodowej na globalne zagrożenia. Finalnie w raporcie dokonano podziału globalnych zagrożeń na pięć grup: ekonomiczne, środowiskowe, geopolityczne, społeczne oraz technologiczne (…). Takie podejście umożliwiło zbudowanie spójnej monografii składającej się z sześciu rozdziałów odwzorowujących zarządzanie bezpieczeństwem z perspektywy określonych zagrożeń globalnych sformułowanych przez Światowe Forum Ekonomiczne. Rozdziały prezentują szeroko definiowaną perspektywę - od metodologicznej do kontekstu dziedzinowego i systemowego procesów zarządzania w różnych organizacjach systemu regulacyjnego i realnego gospodarki.

Publikacje serii wydawniczej Metody i techniki zarządzania:

2014:
- Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki
- Metody zarządzania marketingowego
- Metody zarządzania kulturą organizacyjną


Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Wyzwania metodologiczne zarządzania bezpieczeństwem
Łukasz Sułkowski, Konrad Raczkowski  
   
Wstęp
1.1. Wyzwania klasyfikacji paradygmatów w naukach o zarządzaniu
1.2. Od ontologii do aksjologii zarządzania bezpieczeństwem
1.2.1. Wymiar ontologiczny
1.2.2. Wymiar epistemologiczny
1.2.3. Wymiar metodologiczny
1.2.4. Wymiar aksjologiczny
Wnioski
Bibliografia
 
Rozdział 2. Metody i techniki zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym  
Konrad Raczkowski  
   
Wstęp
2.1. Bezpieczeństwo ekonomiczne - zagadnienia wprowadzające
2.2. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym
2.3. Metody zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym
2.3.1. Gospodarstwa domowe
2.3.2. Przedsiębiorstwa
2.3.3. Gospodarka narodowa z perspektywy instytucjonalnej
3.4. Wspólne techniki zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym
Wnioski
Bibliografia

Rozdział 3. Zarządzanie odpornością państwa na zagrożenia środowiska naturalnego
Bazyli Poskrobko, Tomasz Poskrobko
   
Wstęp
3.1. Zagrożenia w systemie środowisko
3.1.1. Antropogeniczne obciążenie środowiska
3.1.2. Nieprzystosowanie się do zmian klimatu
3.1.3. Zagrożenia wynikające z innych antropogenicznych obciążeń środowiska
3.1.4. Niebezpieczeństwo powrotu pandemii chorób zakaźnych
3.2. Pośrednie zagrożenia środowiska przyrodniczego
3.3. Zarządzanie odpornością państwa na globalne zagrożenia środowiska przyrodniczego
3.3.1. Pojęcie odporność na zagrożenia
3.3.2. Narzędzia zarządzania odpornością państwa na globalne zagrożenia
3.3.2.1. Nowe idee i koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego
3.3.2.2. Międzynarodowe regulacje prawne i programy działania
3.3.2.3. Strategia kształtowanie odporności państwa na globalne zagrożenia
3.4. Zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym państwa
3.4.1. Bezpieczeństwo ekologiczne w systemie bezpieczeństwa narodowego
3.4.2. System kierowania bezpieczeństwem ekologicznym
3.4.3. System wykonawczy systemu bezpieczeństwa ekologicznego
3.4.3.1. Monitoring zagrożeń
3.4.3.2. System reagowania
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 4. Metody zarządzania złożonymi zagrożeniami geopolitycznymi we współczesnym świecie
Czesław Mesjasz   
   
Wstęp
4.1. Złożoność współczesnego społeczeństwa
4.1.1. Definicje złożoności
4.1.2. Złożoność systemów społecznych
4.2. Interpretacje bezpieczeństwa
4.2.1. Ewolucja koncepcji bezpieczeństwa
4.2.2. Poszerzona i pogłębiona interpretacja bezpieczeństwa
4.2.3. Geopolityczne zagrożenia bezpieczeństwa
4.2.4. Zarządzanie bezpieczeństwem geopolitycznym - management czy governance?
4.3. Badania złożoności oraz teoria i polityka bezpieczeństwa
4.3.1. Systemowe cechy bezpieczeństwa
4.3.2. Teoria bezpieczeństwa a złożoność systemów społecznych
4.3.3. Opis i wyjaśnienie związków przyczynowo-skutkowych
4.3.4. Przewidywanie
4.3.5. Podejście normatywne
4.3.6. Retrospekcja i retrodykcja (backcasting - prognozy wygasłe)
4.3.7. Sterowanie i regulacja
4.4. Bezpieczeństwo i złożoność - przykłady
4.4.1. Związki bezpośrednie i pośrednie
4.4.2. Bezpośrednie i pośrednie związki pomiędzy międzynarodowym i globalnym bezpieczeństwem koncepcji systemów złożonych
4.4.3. Systemy złożone i rozszerzona koncepcja bezpieczeństwa
Wnioski
Bibliografia

Rozdział 5. Metody i techniki zarządzania bezpieczeństwem społecznym
Marek Lisiecki  
   
Wstęp
5.1. Metody i techniki identyfikowania i prognozowania zagrożeń dla bezpieczeństwa
społecznego oraz identyfikowania oczekiwań obywateli
5.2. Metody i techniki tworzenia prawa, konstruowania strategii działania, określania
zasobów finansowych na rzecz bezpieczeństwa społecznego
5.3. Metody i techniki tworzenia struktur organizacyjnych realizujących działania
prewencyjne, operacyjne, restrykcyjne
Wnioski
Bibliografia

Rozdział 6. Metody i techniki zarządzania bezpieczeństwem technologicznym
Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek   
   
Wstęp
6.1. Technologia i zagrożenia technologiczne
6.2. Podstawy teoretyczne zarządzania bezpieczeństwem technologicznym
6.3.  Metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu bezpieczeństwem  
technologicznym  
6.3.1.  Foresight technologiczny  
6.3.2.  Ocena oddziaływań technologii  
6.3.3.  Zarządzanie ryzykiem  
Wnioski  
Bibliografia  
   
Zakończenie  
   
O autorach

redakcja naukowa

Konrad Raczkowski
profesor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, finansach publicznych oraz gospodarce nieoficjalnej. Od 2012 r. dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz kierownik katedry Zarządzania w Gospodarce. Były wiceminister finansów (2015-2016), CFO oraz wiceprezes Banku Ochrony Środowiska (2016-2019), a także przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ S.A. Pełnił rolę eksperta i doradcy instytucji publicznych, organizacji gospodarczych oraz przedsiębiorstw. W latach 2003-2013 pracownik resortu finansów. Współpracował z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie. Jest m.in. członkiem zwyczajnym British Academy of Management oraz Royal Economic Society. W 2013 r. odznaczony złotym medalem Ministra Sprawiedliwości. W 2016 r. otrzymał nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów. Autor ponad stu publikacji naukowych z zakresu finansów, ekonomii oraz nauk o zarządzaniu.

Książki tego autora

Łukasz Sułkowski
profesor zwyczajny nauk ekonomicznych i humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: krytyczny nurt zarządzania, epistemologię i metodologię nauk społecznych oraz humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe oraz zarządzanie publiczne i zarządzanie w przedsiębiorstwach rodzinnych. Obecnie jest profesorem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownikiem Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika Journal of Intercultural Management. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Entreprises Research Assotiation (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM). Otrzymał liczne nagrody, w tym od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Clark University w Worcester oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Książki tego autora


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane