• Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych

Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych

 • Autor: Aneta Nowakowska-Krystman Waldemar Zubrzycki Piotr Daniluk Ewa Mazur-Cieślik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-990-0
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 228/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  41.40 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja jest poświęcona zagadnieniom związanym z możliwością wykorzystania analiz strategicznych do oceny poziomu zagrożeń bezpieczeństwa państwa płynących ze strony dynamicznie zmieniających się zagrożeń terrorystycznych. Takie spojrzenie pozwala na uzupełnienie kompendium wiedzy zjawiska terroryzmu. Zamieszczone w tej książce treści stanowią wsparcie dydaktyczne do przeprowadzenia przez studentów analiz podczas zajęć akademickich, a także dla praktyków zainteresowanych stosowaniem analiz strategicznych w celu rozpoznania problematyki funkcjonowania organizacji terrorystycznych.

Książka posłuży wykładowcom oraz studentom kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego, obronności, jak również zarządzania  bezpieczeństwem,  do  metodycznego  przeprowadzania  analiz  zagrożeń z wykorzystaniem wybranych narzędzi analizy strategicznej. Ponadto mogą z niej skorzystać osoby zawodowo zajmujące się analizą zagrożeń z różnych instytucji państwowych.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Analiza strategiczna w badaniach bezpieczeństwa

1.1. Podstawowe założenia
1.2. Studia nad przyszłością jako najszerszy kontekst analizy strategicznej
1.3. Badania typu foresight a analiza strategiczna
1.4. Teorie bezpieczeństwa w analizie strategicznej
1.5. Szkoły strategii w analizie strategicznej
1.6. Poziomy strategii w analizie strategicznej
1.7. Ujęcie procesowe analizy strategicznej
1.8. Implikacje dla prowadzonych badań w obszarze bezpieczeństwa

Rozdział 2. Terroryzm jako zagrożenie dzisiejszego i przyszłego bezpieczeństwa

2.1. Terroryzm w ujęciu definicyjnym
2.2. Ewolucja terroryzmu na przestrzeni wieków
2.3. Istota i źródła terroryzmu
2.4. Kryteria klasyfikacji i rodzaje terroryzmu
2.5. Współczesne organizacje terrorystyczne
2.6. Międzynarodowa walka z terroryzmem
2.7. Perspektywy rozwoju terroryzmu

Rozdział 3. Państwo celem ataków terrorystycznych w aspekcie „Pięty Achillesa”

3.1. Definicja państwa
3.1.1. Powstawanie państw w czasach współczesnych
3.1.2. Instytucje państwowe ds. analizowania, zapobiegania i zwalczania terroryzmu
3.1.3. Państwo jako cel ataku terrorystycznego
3.2. Czynniki modelujące w analizie strategicznej zachowania organizacji terrorystycznych
3.2.1. Poziom rozwoju ekonomicznego
3.2.2. Ustrój polityczny
3.2.3. Położenie geograficzne  
3.2.4. Charakter motywacji
3.2.5. Państwa bandyckie (terroryzm atomowy)  
3.2.6. Spektakularność zamachu
3.3. Analiza strategiczna państwa w ocenie zagrożeń terrorystycznych
3.3.1. Pięta Achillesa – algorytm analizy
3.3.2. Procedura „Pięty Achillesa” – zastosowanie praktyczne

Rozdział 4. Środowisko organizacji terrorystycznych w ujęciu analiz strategicznych

4.1. Środowisko wewnątrzoperacyjne organizacji terrorystycznych
4.1.1. Koncepcja zasobów, umiejętności i kompetencji
4.1.2. Metoda kluczowych czynników sukcesu
4.1.3. Łańcuch tworzenia wartości (szkody)
4.1.4. Metoda portfelowa – macierz BCG
4.2. Środowisko operacyjne i ogólne organizacji terrorystycznych  
4.2.1. Mapa grup strategicznych organizacji terrorystycznych
4.2.2. Metoda pięciu sił Portera i koncepcja stakeholder’s
4.2.3. Metoda PEST i scenariusze możliwych zdarzeń
4.3. Podsumowanie badań – SWOT

Konkluzje

Bibliografia

Instrumenty badawcze

Załącznik 1. Kluczowe czynniki sukcesu organizacji terrorystycznej
Załącznik 2. Macierz BCG w badaniu usług terrorystycznych
Załącznik 3. Mapa grup strategicznych
Załącznik 4. Punktowa ocena konkurencji w sektorze organizacji terrorystycznych – pięć sił Portera
Załącznik 5. Punktowa ocena wejścia potencjalnych organizacji do sektora organizacji terrorystycznych – pięć sił Portera
Załącznik 6. Punktowa ocena groźby pojawienia się substytutów dla usług organizacji terrorystycznych – pięć sił Portera
Załącznik 7. Punktowa ocena siła przetargowej odbiorców, zleceniodawców organizacji terrorystycznej – pięć sił Portera
Załącznik 8. Punktowa ocena siły przetargowej dostawców organizacji terrorystycznej – pięć sił Portera
Załącznik 9. Interesariusze organizacji terrorystycznej
Załącznik 10. STEEPLEM dla organizacji terrorystycznej
Załącznik 11. Formułowanie scenariusza możliwych zdarzeń
Załącznik 12. ETOP otoczenia organizacji terrorystycznej
Załącznik 13. Arkusze zestawieniowe SWOT dla organizacji terrorystycznej

Nota o autorach

Spis rysunków

Spis tabel

» e-terroryzm.pl 1/2017 »


prof. dr hab. Kuba Jałoszyński:

Wokół wydarzeń i problemów związanych z zagrożeniami terrorystycznymi oraz sposobami walki i przeciwdziałania im powstało wiele opracowań monograficznych, prac badawczych i naukowych. Na ich tle „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych” doskonale wpisuje się w niszę jeszcze „niezagospodarowanego” obszaru praktycznego opracowania wyników badań naukowych w odniesieniu do analiz strategicznych związanych z zagrożeniem terroryzmem. 

Aneta Nowakowska-Krystman

dr, p.o.kierownika Katedry Systemów Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.


Waldemar Zubrzycki

doktor habilitowany, profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Pełnił m.in. funkcję: zastępcy dyrektora Centralnego Biura Śledczego, zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji, pierwszego dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, naczelnika Wydziału do Spraw Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA. Ekspert w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu. Brał udział m.in. w pracach: Zespołu ds. Inicjatywy Realizowanej w Ramach Rady NATO–Rosja, Grupy Roboczej ds. Terroryzmu Rady Unii Europejskiej, Committee of Experts on Terrorism Rady Europy, Wspólnej Polsko-Amerykańskiej Grupy Roboczej ds. Zwalczania Terroryzmu. Redaktor naukowy i autor publikacji poświęconych problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.


Piotr Daniluk

jest zatrudniony w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu (kierownik Zakładu Polityki Bezpieczeństwa, profesor nadzwyczajny) oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy (profesor nadzwyczajny).

Ewa Mazur-Cieślik

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane