• Teoria organizacji bezpieczeństwa na przykładzie masowej ewakuacji ludności

Teoria organizacji bezpieczeństwa na przykładzie masowej ewakuacji ludności

 • Autor: Paweł Gromek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-243-3
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 324/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 62.00 zł

  55.80 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 55.80 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Najważniejszym przesłaniem książki jest ukazanie nowego kierunku rozwoju nauk o bezpieczeństwie. Stanowi go teoria organizacji bezpieczeństwa. Zgodnie z jej założeniami, działania służące zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli można grupować i opisywać analogicznie jak przedsiębiorstwa. Analiza ich strategii, struktury, zasobów i zasad zarządzania pozwala wychodzić naprzeciw problemom bezpieczeństwa, bardzo trudnym (wręcz niemożliwym) do rozwiązania przy zastosowaniu klasycznych sposobów myślenia. W książce przedstawiono założenia teoretyczne teorii organizacji bezpieczeństwa. Nie bez powodu opisano praktyczne ich zastosowanie na przykładzie masowej ewakuacji ludności. Problematyka ta jest niezwykle skomplikowana i niedookreślona formalnie. Zaprezentowanie jej w świetle omawianej teorii pozwoliło na uzyskanie właściwego obrazu oraz zidentyfikowanie sposobów podnoszenia sprawności organizacyjnej.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Założenia teorii organizacji bezpieczeństwa

1.1. Przedmiot poznania w teorii organizacji bezpieczeństwa
1.2. Masowa ewakuacja ludności jako organizacja
1.3. Procedura opisu przedmiotu poznania

Rozdział 2. Kontekst funkcjonowania organizacji bezpieczeństwa

2.1. Kontekst funkcjonowania organizacji bezpieczeństwa a kontekst bezpieczeństwa
2.2. Ramy normatywne
2.3. Systemy i organizacje powiązane
2.4. Wyzwania, szanse i zagrożenia

Rozdział 3. Budowanie strategii organizacji bezpieczeństwa

3.1. Identyfikacja celów w  zakresie bezpieczeństwa
3.2. Strategiczna wizja organizacji bezpieczeństwa
3.3. Określanie domeny działania na rzecz bezpieczeństwa
3.4. Funkcjonalne programy działania w zakresie bezpieczeństwa

Rozdział 4. Strukturyzacja działań zorganizowanych

4.1. Działania a cele organizacji bezpieczeństwa
4.2. Identyfikacja podmiotów organizacji bezpieczeństwa
4.3. Łączenie zależnościami organizacyjnymi
4.4. Budowanie struktur organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa  

Rozdział 5. Potencjał organizacji bezpieczeństwa

5.1. Morfologia potencjału organizacyjnego
5.2. Potencjał organizacji i jego ocena zgodnie z podejściem „top-down”
5.3. Potencjał organizacji i jego ocena zgodnie z podejściem „bottom-up”

Rozdział 6. Funkcjonalne ujęcie zarządzania organizacją bezpieczeństwa

6.1. Zarządzanie organizacją bezpieczeństwa – założenia ogólne
6.2. Funkcja planistyczna
6.3. Funkcja organizatorska
6.4. Funkcja motywacyjna
6.5. Funkcja kontrolna

Rozdział 7. Sprawność organizacji bezpieczeństwa

7.1. Sprawność organizacyjna – wprowadzenie do problematyki
7.2. Mechanizmy determinowania sprawności organizacji bezpieczeństwa
7.3. Procedura określania sprawności organizacji bezpieczeństwa
7.4. Projektowanie usprawniających zmian organizacyjnych

Zakończenie
Słownik kluczowych terminów
ZAŁĄCZNIK 1 – Wytyczne do planów zarządzania kryzysowego
ZAŁĄCZNIK 2 – Wytyczne do planów obrony cywilnej
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski:

(…) Autor odniósł się do problemu obecnie bardzo ważnego, jakimi jest teoria organizacji bezpieczeństwa na przykładzie masowej ewakuacji ludności. Powstanie teorii organizacji bezpieczeństwa wydaje się być naturalną konsekwencją rozwoju nauk o bezpieczeństwie. To w pełni potwierdza zasadność podjęcia badań przez Autora publikacji i może się przyczynić do rozwoju teorii nauk o bezpieczeństwie oraz w ujęciu utylitarnym do udoskonalenia system bezpieczeństwa narodowego. Badania prowadzone przez Autora w zakresie teorii organizacji bezpieczeństwa i wskazania możliwych kierunków rozwoju uznać należy, za zasadne oraz bardzo oczekiwane w środowisku specjalistów z zakresu bezpieczeństwa. Powyższe wyjaśnienia uzasadniają potrzebę podjęcia tematu i przedstawienia rezultatów badań w formie monografii, ujmującej w sposób całościowy przedmiotową problematykę.

Paweł Gromek

kpt. dr inż. W 2014 roku ukończył Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce". Od 2005 roku jest związany ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP), gdzie od 2011 roku, jako oficer Państwowej Straży Pożarnej, pracuje na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. Pełni ponadto funkcję nieetatowego dowódcy sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP. Prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. Ratownictwo w ochronie ludności i ochronie infrastruktury krytycznej, Preventive operations, Safety and security measures, Systemy informacji przestrzennej i Systemy komunikowania w kryzysie. Jest współzałożycielem i opiekunem Koła Naukowego Inżynierów Bezpieczeństwa, autorem lub współautorem ponad 50 publikacji naukowych i popularyzatorskich.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane