• Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka

Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka

 • Autor: Janusz Gierszewski, Andrzej Pieczywok
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-759-9
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 281/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h
 • Cena netto: 50.57 zł

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Monografia stanowi interesujące spojrzenie na społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka. Jest ona skoncentrowana na człowieku wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, bądź w pokonywaniu różnorodnych trudności i zagrożeń. Problematyka bezpieczeństwa społecznego jest o tyle ważna, że dotyczy nie tylko egzystencji i zagrożeń społecznych, ale systemu bezpieczeństwa społecznego organizowanego przez państwo. Należy uznać, że publikacja wpisuje się w prowadzone od dłuższego czasu rozważania dotyczące współczesnych kontekstów bezpieczeństwa społecznego człowieka zagrożonego, w aspekcie dyskursu o jego przyszłości oraz tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Są to ważne i aktualne zagadnienia, gdyż dotyczą z jednej strony zagrożeń społecznych, zaś z drugiej – instytucjonalnych działań w tym zakresie.

Publikacja uwrażliwia na nieuniknione w dobie globalizacji napięcia pomiędzy bezpieczeństwem społecznym człowieka a państwem jako organizatorem tego bezpieczeństwa. Porusza aktualne zagadnienia związane z problemami społecznymi i edukacyjnymi kontekstami bezpieczeństwa społecznego. Subtelnie zarysowuje perspektywy zmian, które wynikają z odpowiedzialnej refleksji nad sytuacją współczesnego człowieka. W książce znalazły się interesujące analizy pobudzające do przemyśleń i refleksji. Rozważane kwestie skłaniają do wprowadzenia istotnych zmian w systemie bezpieczeństwa społecznego człowieka i myśleniu o jego zachowaniach w sytuacji zagrożeń społecznych. Selektywny sposób podejścia do omawianych problemów sprzyja pokazaniu ich ostrości i kontrowersyjności.

Jest to książka adresowana do szerokiego grona odbiorców – zarówno pedagogów i psychologów społecznych, jak i przedstawicieli nauk o bezpieczeństwie, studentów różnych kierunków bezpieczeństwa, a także wszystkich zainteresowanych tematem.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Współczesny obszar zagrożeń społecznych

1.1. Paradygmat systemowy a bezpieczeństwo społeczne człowieka
1.2. Pojęcie bezpieczeństwa społecznego
1.3. Potrzeba bezpieczeństwa człowieka jako obiektywny i subiektywny wskaźnik jakości życia
1.4. Bezpieczeństwo jednostki ludzkiej w koncepcji human security
1.5. Typologia i charakterystyka wybranych zagrożeń społecznych
1.5.1. Handel ludźmi
1.5.2. Migracje
1.5.3. Bezdomność
1.5.4. Ubóstwo, niedostatek i bieda
1.5.5. Demografia

Rozdział 2. Znaczenie zasobów kapitałowych i naturalnych w społecznym rozwoju człowieka

2.1. Wpływ zasobów kapitałowych i środowiskowych na rozwój jednostki
2.1.1. Istota i potencjał kapitału ludzkiego
2.1.2. Aspekty ilościowe i jakościowe kapitału społecznego
2.1.3. Środowiska tworzące kapitał społeczny
2.2. Znaczenie ekologii społecznej w życiu jednostki
2.3. Wpływ zasobów kapitałowych i naturalnych na bezpieczeństwo człowieka
2.3.1. Zasoby kapitałowe
2.3.2. Zasoby naturalne

Rozdział 3. Znaczenie instytucji społecznych w życiu człowieka zagrożonego

3.1. Instytucjonalna perspektywa bezpieczeństwa człowieka
3.2. Człowiek w społeczeństwie dobrze funkcjonującym
3.3. Bezpieczeństwo społeczne człowieka w wymiarze lokalnym

Rozdział 4. Edukacja wobec niepewności i bezpieczeństwa społecznego człowieka

4.1. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa i konieczności podejmowania ryzyka
4.1.1. Edukacja w kulturze wysokiej tolerancji niepewności
4.1.2. Edukacja wobec konieczności podejmowania ryzyka
4.1.3. Edukacja na rzecz poczucia bezpieczeństwa
4.2. Ku edukacji uspołecznionej
4.2.1. Zachowania pomocne w sytuacji zagrożeń
4.2.2. Edukacja do dialogu i porozumienia
4.2.3. Edukacja na rzecz kształtowania wartości i autorytetu
4.2.4. Edukacja obywatelska i patriotyczna
4.3. Emancypacja społeczna i aktywizowanie społeczności lokalnej
4.3.1. Edukacja na rzecz ekologii czasu i przestrzeni
4.3.2. Edukacja do autokreacji i samorealizacji
4.3.3. Edukacja ustawiczna

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz rysunków i tabel

Janusz Tadeusz Gierwszewski

dr hab., profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku i WSBPiI „Apeiron” w Krakowie, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego AP. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności organizacją systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwem społecznym. Uwzględniając  interdyscyplinarny charakter badań nad bezpieczeństwem, podejmuje także zagadnienia organizacyjnej, prawnej oraz historycznej problematyki bezpieczeństwa. Autor około 100 prac naukowych dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa.

Andrzej Pieczywok

dr hab., profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pracuje w Instytucie Techniki UKW, gdzie realizuje zajęcia z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, bezpieczeństwa społecznego, zagrożeń cywilizacyjnych i technicznych oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego, socjologii bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa społecznego. W swym dorobku naukowym posiada kilka samodzielnych monografii z tego obszaru.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane