• Przeciwdziałanie i zwalczanie piractwa morskiego

Przeciwdziałanie i zwalczanie piractwa morskiego

 • Autor: Daria Olender
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-315-7
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 202/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  24.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 24.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja swoim zakresem przedmiotowym obejmuje metody i środki przeciwdziałania oraz zwalczania współczesnego piractwa morskiego w świetle obowiązujących uregulowań prawnych oraz międzynarodowej praktyki zwalczania tego zjawiska. Wyjaśniono pojęcie piractwa i ukazano je na tle innych form przemocy morskiej. Przedstawiono historię piractwa oraz genezę i charakterystykę zjawiska w dzisiejszej formie. Dokonano geograficznej rejonizacji wraz z przedstawieniem metod działania piratów w poszczególnych rejonach o zwiększonym ryzyku. Adekwatnie do obszarów wskazano obecne sposoby przeciwdziałania oraz zwalczania piractwa, dokonano ich oceny, wskazano niedomagania i propozycje zmian ukierunkowanych na zwiększenie efektywności realizowanych przedsięwzięć.

Książka przeznaczona jest dla specjalistów, pasjonatów morza i spraw morskich oraz osób zajmujących się międzynarodowym prawem morza. Może stanowić doskonały materiał uzupełniający na kursach doskonalących przeznaczonych dla załóg statków w zakresie przygotowania do działań anty- i kontrpirackich.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Piractwo morskie – pojęcie, geneza, uwarunkowania

1.1. Piractwo a inne formy przemocy morskiej
1.2. Piractwo morskie w świetle historii
1.3. Piractwo morskie w świetle uregulowań prawnych
1.4. Przyczyny wzrostu aktów przemocy w rejonie obszarów morskich
1.4.1. Sytuacja na morzach i oceanach po rozpadzie dwubiegunowego układu sił na świecie
1.4.2. Nieadekwatność regulacji prawnych obszarów morskich wobec zagrożenia przemocą morską
1.4.3. Rozwój transportu i związany z nim wzrost podróży zagranicznych
1.4.4. Wzrost zagrożenia bezpieczeństwa w miejscach dotkniętych naturalnymi kataklizmami
1.4.5. Zmiana ukształtowania dna morskiego w rejonie cieśniny Malakka
1.4.6. Innowacyjne osiągnięcia nauki i techniki w służbie piratów
Wnioski

Rozdział 2. Zjawisko piractwa morskiego na przełomie XX i XXI wieku w ujęciu globalnym

2.1. Charakterystyka wybranych obszarów zagrożonych piractwem morskim
2.1.1. Piractwo morskie w regionie Horn of Africa
2.1.2. Azja Południowo-Wschodnia – piraci na znanych im wodach
2.1.3. Piracka Zatoka Gwinejska – „czarne złoto” źródłem procederu
2.1.4. Współcześni piraci z Karaibów
2.2. Shipping choke points jako atrakcyjne siedliska piratów morskich
Wnioski

Rozdział 3. Obecne sposoby przeciwdziałania oraz zwalczania piractwa morskiego

3.1. Prawne aspekty przeciwdziałania oraz zwalczania piractwa morskiego
3.1.1. Przeciwdziałanie oraz zwalczanie piractwa morskiego w świetle obowiązujących międzynarodowych regulacji prawnych
3.1.2. Przeciwdziałanie oraz zwalczanie piractwa w świetle prawa krajowego i uregulowań Unii Europejskiej
3.2. Międzynarodowe operacje antypirackie w rejonach o zwiększonym ryzyku
3.2.1. Działania Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego w zakresie przeciwdziałania oraz zwalczania piractwa morskiego
3.3. Pozostałe siły i środki do walki z piractwem morskim
3.3.1. Piramida bezpieczeństwa statku
Wnioski

Rozdział 4. Perspektywy zmian dla bardziej efektywnego przeciwdziałania oraz zwalczania piractwa morskiego

4.1. Przeciwdziałanie oraz zwalczanie piractwa morskiego w świetle badań własnych
4.1.1. Ocena zagrożenia współczesnym piractwem morskim
4.1.2. Stopień efektywności aktualnie dostępnych sił i środków w zakresie przeciwdziałania piractwu morskiemu
Przeciwdziałanie piractwu w regionie Horn of Africa
Przeciwdziałanie piractwu w rejonie Azji Południowo-Wschodniej
Działania prewencyjne podejmowane w rejonie Zatoki Gwinejskiej
Przeciwdziałanie piractwu na obszarze Morza Karaibskiego
4.1.3. Ocena adekwatności sił i środków podejmowanych w zakresie zwalczania piractwa morskiego w kontekście obecnego stanu zagrożenia
Zwalczanie piractwa w regionie Horn of Africa
Walka z piractwem w rejonie Azji Południowo-Wschodniej
Zwalczanie piractwa w rejonie Zatoki Gwinejskiej
Walka z piractwem na obszarze Morza Karaibskieg
4.1.4. Zasadnicze niedomagania w walce z piractwem morskim
4.1.5. Pożądane zmiany w obrębie determinant kształtujących efektywność przeciwdziałania i zwalczania piractwa morskiego w celu usprawnienia podejmowanych działań
Obszar organizacyjny
Zmiany w zakresie techniki i wyposażenia
Weryfikacja i modyfikacja procedur działania
Strategia rozwojowa
Obszar kierowania
Przygotowanie załogi oraz członków grup ochrony statków
Wpływ na warunki działania
Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Akty prawne, dokumenty doktrynalne i sprawozdawcze
Ratyfikowane umowy międzynarodowe
Rezolucje
Ustawy
Dokumenty sprawozdawcze
Publikacje zwarte
Czasopisma
Publikacje elektroniczne
Strony internetowe
Filmy
Spis map, rysunków, tabel i wykresów

Załączniki

Załącznik 1. Piracki Kodeks
Załącznik 2. Postępowanie w przypadku, gdy statek udaje się w strefy zagrożone atakami pirackimi (poradnik marynarza)
Załącznik 3. Procedury dla jednostek wchodzących w rejon HoA

» nowastrategia.org.pl »

Daria Olender

doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (Akademia Obrony Narodowej), absolwentka podyplomowych studiów kryminalistyki (Uniwersytet Wrocławski), problematyki zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu (Uniwersytet Warszawski), prawa dowodowego (Uniwersytet Jagielloński). Autorka wielu artykułów poświęconych piractwu i terroryzmowi morskiemu oraz zarządzaniu kryzysowemu w obliczu zagrożenia terrorystycznego. Członek Stowarzyszenia European Association for Security. Ukończyła szkolenie antypirackie z ćwiczeniami na symulatorze cytadeli "Anti-piracy awareness course + citadel drill", (Maritime Safety&Security) oraz kursy pn. Specjalista ds. zarządzania kryzysowego w urzędzie administracji samorządowej i Specjalista ds. organizacji obrony cywilnej (Studium Prawa Europejskiego). Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki bezpieczeństwa, kryminalistyki oraz piractwa morskiego i terroryzmu.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane