• Procedury bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

Procedury bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

 • Autor: Waldemar Zubrzycki Aleksander Babiński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-391-1
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 200/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja prezentuje zagrożenia poszczególnych rodzajów bezpieczeństwa, występujących w Europie, oraz sposoby przeciwdziałania im i reagowania na nie. Przedstawia europejskie rozwiązania prawno-instytucjonalne w tym zakresie, a także ich wpływ na rozwiązania stosowane w RP.

Książka jest skierowana nie tylko do specjalistów zajmujących się analizą bezpieczeństwa UE, ale przede wszystkim do studentów kierunków bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1.  Identyfikacja głównych zagrożeń na obszarze Unii Europejskiej

1.1. Zagrożenia ludności, mienia i środowiska

Rozdział 2. Wybrane rodzaje bezpieczeństwa Unii Europejskiej

2.1. Bezpieczeństwo energetyczne
2.1.1. Zasady polityki energetycznej ujęte w traktatach
2.1.2. Zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego
2.2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego
2.3. Bezpieczeństwo ekonomiczne
2.3.1. Zagadnienie bezpieczeństwa ekonomicznego
2.3.2. Czynniki naruszające bezpieczeństwo ekonomiczne
2.4. Bezpieczeństwo informatyczne
2.4.1. Unijny plan bezpieczeństwa cybernetycznego
2.4.2. Zagadnienie bezpieczeństwa informatycznego
2.5. Bezpieczeństwo ekologiczne
2.6. Bezpieczeństwo żywności
2.6.1. Zagadnienie bezpieczeństwa żywności
2.6.2. Regulacje dotyczące bezpieczeństwa żywności
2.7. Bezpieczeństwo zdrowotne

Rozdział 3.  Bezpieczeństwo Polski w świetle zagrożeń Unii Europejskiej

Rozdział 4. Europejska strategia bezpieczeństwa

4.1. Zagadnienia ogólne
4.2. Europejska strategia bezpieczeństwa
4.3. Cele strategiczne
4.4. Użycie sił zbrojnych
4.5. Aktualizacja ESB
4.6. Wnioski

Rozdział 5. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej – jej rozwiązania prawne i instytucjonalne

Rozdział 6. Podstawy prawne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Rozdział 7. Organy i agencje Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Rozdział 8. Założenia Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej

Rozdział 9. Organy i zasoby Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej

9.1. Organy Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
9.2. Zasoby Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
9.2.1. Zasoby wojskowe
9.2.2. Zasoby cywilne

Rozdział 10. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej

Rozdział 11. Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności w Unii Europejskiej

11.1. Historia aktywności Unii Europejskiej w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności
11.2. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
11.3. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego
11.4. Współpraca w ramach NATO
11.5. Współpraca w ramach Unii Europejskiej – mechanizm ochrony ludności
11.6. Przyszłe działania związane z ochroną ludności w Unii Europejskiej

Rozdział 12. Polityka migracyjna i azylowa w Unii Europejskiej

12.1. Cudzoziemiec
12.2. Migracja
12.3. Azyl
12.4. Polityka imigracyjna i azylowa Unii Europejskiej
12.5. Instrumenty polityki imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej
12.6. Programy Rady Europejskiej

Rozdział 13. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu  w Unii Europejskiej

13.1. Przestępczość zorganizowana
13.2. Terroryzm
13.3. Organy zwalczające przestępczości zorganizowaną oraz terroryzm w Polsce i na świecie

Rozdział 14. Współdziałanie Unii Europejskiej z organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa

Rozdział 15. Wpływ Unii Europejskiej na procedury bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

15.1. Cele strategiczne bezpieczeństwa RP
15.2. Bezpieczeństwo zewnętrzne
15.3. Bezpieczeństwo wewnętrzne
15.4. Inne sektory bezpieczeństwa

Rozdział 16. Doktryna obronna Rzeczypospolitej Polskiej w świetle założeń Unii Europejskiej

Bibliografia

Waldemar Zubrzycki

doktor habilitowany, profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Pełnił m.in. funkcję: zastępcy dyrektora Centralnego Biura Śledczego, zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji, pierwszego dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, naczelnika Wydziału do Spraw Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA. Ekspert w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu. Brał udział m.in. w pracach: Zespołu ds. Inicjatywy Realizowanej w Ramach Rady NATO?Rosja, Grupy Roboczej ds. Terroryzmu Rady Unii Europejskiej, Committee of Experts on Terrorism Rady Europy, Wspólnej Polsko-Amerykańskiej Grupy Roboczej ds. Zwalczania Terroryzmu. Redaktor naukowy i autor publikacji poświęconych problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Książki tego autora

Aleksander Babiński

doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, funkcjonariusz Policji od 1991 roku. Redaktor naukowy i autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa państwa, w tym postępowań prowadzonych przez organy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Szczególne zainteresowania wykazuje kształtowaniem bezpieczeństwa przez określanie prawno-organizacyjnych zasad działalności państwa. Ekspert w zakresie reglamentacji broni. Wieloletni nauczyciel akademicki. Członek zespołów badawczych i zadaniowych powoływanych przez centralne organy administracji. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika ?Przegląd Policyjny? oraz sekretarz ?Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji. Policja?

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane