• Praca dyplomowa z bezpieczeństwa. Wprowadzenie do badań

Praca dyplomowa z bezpieczeństwa. Wprowadzenie do badań

 • Autor: redakcja naukowa Andrzej Wawrzusiszyn
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-093-4
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 186/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 36.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje podstawy teorii i wskazówki do przygotowania i prowadzenia badań oraz opracowania pracy dyplomowej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Celem pracy jest metodyczna i merytoryczna pomoc studentom w podjęciu problemu badawczego, umiejscowieniu go w systemie nauki, a przede wszystkim wyjaśnienie procedury badawczej oraz sposobów wykonania sprawozdania naukowego, na wymaganym poziomie naukowym w naukach o bezpieczeństwie. Ma również dostarczyć studentom podstawowej wiedzy o technice pisania pracy dyplomowej, poprawnym przygotowaniu i pomyślnym jej obronieniu.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Nauka i jej upowszechnianie

1.1. Cele i zadania nauki oraz jej systematyka
1.2. Zasady pisarstwa naukowego
1.3. Systematyka publikacji naukowych
1.4. Zjawiska naganne
Literatura

Rozdział 2. Podstawowe problemy metodologiczne

2.1. Istota badań naukowych
2.2. Metodologia badań naukowych
2.3. Typologia metod badawczych
2.4. Typologia technik i narzędzi badawczych
2.5. Typologia zmiennych i wskaźników badawczych
2.6. Teren badań. Próba badawcza
Literatura

Rozdział 3. Obszar badawczy nauki o bezpieczeństwie

3.1. Bezpieczeństwo w ujęciu etymologiczno-ewolucyjnym
3.2. Ujęcie podmiotowe bezpieczeństwa
3.3. Ujęcie przedmiotowe bezpieczeństwa
3.4. Ujęcie mieszane bezpieczeństwa
3.5. Bezpieczeństwo w systemie polskiej nauki
Literatura

Rozdział 4. Konstrukcja i wymogi edytorsko-redakcyjne pracy dyplomowej

4.1. Zasadnicze elementy pracy dyplomowej
4.2. Wymogi dotyczące konstrukcji pracy dyplomowej
4.3. Aparat naukowy pracy dyplomowej
4.4. Elementy uzupełniające
Literatura

Rozdział 5. Organizacja i etapy procesu badawczego

5.1. Rodzaje badań empirycznych
5.2. Proces badawczy
5.3. Tworzenie sytuacji problemowej, sprecyzowanie tematu badań (pracy)
5.4. Formułowanie przedmiotu, celu, problemu i hipotezy badawczej
5.5. Dobór metod, technik i narzędzi badawczych
5.6. Badania właściwe
5.7. Opracowanie i uogólnienie wyników badań, weryfikacja hipotez
Literatura

Rozdział 6. Analiza materiału badawczego

6.1. Literatura przedmiotu
6.2. Źródła prawa i akty prawne
6.3. Źródła archiwalne
6.4. Źródła wywołane
6.5. Dokumenty
6.6. Źródła internetowe
Literatura

Rozdział 7. Organizacja i przebieg egzaminu dyplomowego

7.1. Procedura przygotowania pracy dyplomowej
7.2. Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego
7.3. Przygotowanie (się) do egzaminu dyplomowego
7.4. Przebieg egzaminu dyplomowego
7.5. Zakończenie studiów

Załączniki

Noty autorskie

Płk prof. dr hab. inż. Jan Posobiec:

Publikacja zawiera najważniejsze kwestie dotyczące współczesnego, naukowego podejścia do badań bezpieczeństwa, ale również identyfikuje proces przygotowania pracy kwalifikacyjnej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia z uwzględnieniem stanu aktualnego. Ze- spół autorski szeroko zaprezentował te podstawowe kwestie, zwracając uwagę i akcentując najważniejsze elementy nauki o bezpieczeństwie i procesie badań, które w znaczącym stopniu determinują efekty naukowego poznania. Autorzy w sposób kompleksowy prezentują podstawy teorii i zarazem wskazówki do przygotowania i prowadzenia badań oraz opracowania pracy dyplomowej w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Dr hab. Andrzej Urbanek, prof. nadzw. AP w Słupsku:

Tę książkę uznaję za niezmiernie wartościową głównie ze względów pragmatycznych i polecam do stosowania na kierunkach studiów związanych z bezpieczeństwem, bez ograniczania do kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. (…) Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dla studentów, jak przeprowadzić badania, na- pisać pracę kwalifikacyjną i przystąpić do egzaminu dyplomowego wieńczącego ich edukację na studiach. (…) Na uwagę i pozytywną opinię zasługuje wykazane zestawienie tematów prac kwalifikacyjnych. Może to ułatwić studentom poszukiwanie obszarów problemowych, które chcą poddać analizie czy eksploatacji, których efektem będzie z kolei praca kwalifikacyjna (…).

redakcja naukowa

Andrzej Wawrzusiszyn
dr, adiunkt Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i studiów podyplomowych. Wieloletni oficer Wojska Polskiego i Straży Granicznej piastujący stanowiska dydaktyczne i kierownicze. W ramach działalności naukowej specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa narodowego, zarządzania bezpieczeństwem, edukacji dla bezpieczeństwa oraz zagadnień współczesnej wiedzy i szkolnictwa wyższego. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Towarzystwa Wiedzy Obronnej.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Przewodnik metodyczny pisania pracy...

24.30 zł 27.00 zł Cena netto: 23.14 zł

Przygotowanie pracy dyplomowej z pe...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Elementy metodyki rozprawy doktorsk...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Szkoły doktorskie. Komentarz do art...

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 32.57 zł

Szkoły wyższe w kształtowaniu kapit...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Stopnie naukowe i stopnie w zakresi...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

U progu akademii. Wyzwania na drodz...

51.30 zł 57.00 zł Cena netto: 48.86 zł

Poradnik dla doktorantów i habilita...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane