• Poradnik dla doktorantów i habilitantów nauk o bezpieczeństwie

Poradnik dla doktorantów i habilitantów nauk o bezpieczeństwie

 • Autor: Andrzej Dawidczyk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-155-5
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 156/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przygotowanie każdej pracy promocyjnej, zwłaszcza zaś doktoratu i habilitacji, wymaga solidnego przygotowania organizacyjnego i metodologicznego. Poszczególne etapy przygotowań, począwszy od zbudowania koncepcji doktoratu czy habilitacji (być może zresztą najtrudniejszej części wysiłku promocyjnego) poprzez zgromadzenie materiału badawczego, organizację i przeprowadzenie badań terenowych, opracowanie wyników, pisarskie przygotowanie książki, a na obronie kończąc, to bardzo trudne, złożone i czasochłonne czynności.

Poradnik jest opracowaniem, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób ubiegających się o stopnie w naukach o bezpieczeństwie wyżej wymienionych działaniach. Wyróżnia go:
- forma opracowania,
- swobodny język,
- przykłady, wzorce, omówienia najczęściej popełnianych błędów,
- bardzo duża ilość, często zabawnych ilustracji.

W przystępny sposób opisuje zarówno warstwę organizacyjną procesu, jak też metodologiczną, sprawiającą szczególnie wiele kłopotów. Charakteryzuje problemy gromadzenia i opracowywania danych, wyprowadzania wniosków, weryfikacji przyjętych założeń i hipotez badawczych.

Zadaniem poradnika jest ułatwienie kandydatom drogi do uzyskania wymienionych stopni naukowych, wytyczenie pewnej ścieżki, po której mają się poruszać, aby osiągnąć sukces.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział pierwszy. Czego nie przeoczyć, czyli wymagania wobec prac doktorskich w naukach o bezpieczeństwie

Ogólna wiedza teoretyczna kandydata w dyscyplinie
Musisz udowodnić umiejętność samodzielnego prowadzenia badań naukowych. To chyba najważniejszy wymóg
Bądź oryginalny. Pokaż własną wizję pracy
Będzie jeszcze lepiej, kiedy twój doktorat znajdzie zastosowanie w praktyce
Wybierz formę
Imponderabilia, czyli trochę smaczków. Najpierw objętość
Jasność wypowiedzi
Wykorzystanie literatury, czyli obłęd cytowań
Definicje, terminy, pojęcia
Staranność korekty

Rozdział drugi. Koncepcji pracy nie próbuj kopiować. Raczej wyraź siebie


Wstęp piszemy na początku. Zawsze
Ważna jest kolejność, czyli architektura wstępu
Powiedz ludziom, że to, co piszesz, jest ważne i unikalne. Ale nie cytuj oczywistych oczywistości
Oznajmij czytelnikowi, a zwłaszcza recenzentom, co dokładnie zamierzasz
Problem badawczy jest jak tort. Upiecz go
Masz już tort? Teraz go pokrój
Hipoteza – formułować czy nie formułować – oto jest pytanie?
Testowanie hipotez – niby proste
Hipotezy się nie weryfikuje. Hipotezę się testuje
Cele szczegółowe i zadania badawcze. Cel główny pracy doktorskiej. W ten sposób otrzymamy
Wytłumacz się z tego, o czym piszesz, czyli ograniczenia i założenia badawcze
Pora na metodę. Metoda ogólna oraz szczegółowe metody, techniki, narzędzia badawcze
Napisz w skrócie o tym, co najważniejsze w poszczególnych częściach pracy. Koniecznie odwołuj się do istniejącej wiedzy

Rozdział trzeci. Nie taki diabeł straszny, czyli egzorcyzm na metodologii

Metodologia ogólna i szczegółowa. Pragmatyczna i apragmatyczna
Projektowanie jako procedura badawcza
Czas na metody, techniki i narzędzia dla poszczególnych celów szczegółowych, czyli z grubsza rozdziałów
Procedura badawcza z wykorzystaniem podejścia hipotetyczno-dedukcyjnego
Indukcyjne wyprowadzanie hipotez
Pajacyki
Przykład 1
Przykład 2

Rozdział czwarty. Habilitacja jest jak Fiat

Wymogi
Osiągnięcia naukowe, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny. Znaczny, rozumiecie…?
Istotna aktywność naukowa, realizowana w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej

Rozdział piąty. Habilitacja bez odrobiny filozofii? No way…

Wybór stanowiska ontologicznego
Ontologia, czyli co?
Są trzy główne możliwości
O dualistycznej koncepcji bytu
Chodzi o język
Przykład 1
Przykład 2
Przykład 3 (short)
Przykład 4 (very short)
Czy stosujemy konsekwentnie metodologię według wymogów zajętego stanowiska ontologicznego?

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis zdjęć

Andrzej Dawidczyk
dr hab. inż., absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, ze szkolnictwem wyższym związany od 1989 roku. Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Jest autorem i współautorem wielu książek i opracowań specjalistycznych z zakresu metodologii bezpieczeństwa, planowania strategicznego, strategii bezpieczeństwa, obronności i wojskowej. Wykładowca wielu uczelni zagranicznych. Czynnie uczestniczy w działalności naukowej instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Książki tego autora

Opracowania zwarte:

1. Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1975.
2. Amsterdamski S., Nauka a porządek świata, PWN, Warszawa 1983.
3. Apanowicz J., Metodologia ogólna, Gdynia 2002.
4. Broker P.J., Contemporary Teaching of Engineering Design, Institution of Engineering Designers, London 1964.
5. Chmielewski H.J., Tytus Romek i A’Tomek Księga XIII, Wyprawa na wyspy Nonsensu, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2017.
6. Clarkson J., Doprowadzony do szału, Insignis Media, Kraków 2010.
7. Dawidczyk A., Jemioło T., Wprowadzenie do metodologii bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2008.
8. Dawidczyk A., Jurczak J., Łuka P., Metody, techniki, narzędzia nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2019.
9. Dawidczyk A., Bezpieczeństwo Obronność Wojskowość: problemy planowania strategicznego, Difin, Warszawa 2019.
10.Dawidczyk A., Analiza strategiczna na poziomie państwa. Wybrane metody, Difin, Warszawa 2020.
11. Dawidczyk A., Metodologia bezpieczeństwa w przykładach i zastosowaniach. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2022.
12. Gilicka M., Edmund Husserl: Ewolucja rozumienia transcendencji drogą do wyjaśnienia konstytuującej roli świadomości, UAM, Poznań 2020.
13. Glen A., Podstawy poznania bezpieczeństwa podmiotu. Aksjologia, ontologia, epistemologia, metodologia, PWN, Warszawa 2021.
14. Gryz J., Gromadzki S., Przeciwdziałanie suszy. Retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski, PWN, Warszawa 2021.
15. Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, KUL, Lublin 2011.
16. Heidegger M., Bycie i czas, Warszawa 2010.
17. Hempel C.G., Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science, The Free Press, New York 1965.
18. Ingarden R., Spór o istnienie świata, t. I, PWN, Warszawa 1960.
19. Ingarden R., Spór o istnienie świata, t. II, PWN, Warszawa 1961.
20. Kolman R., Poradnik dla doktorantów i habilitantów, Bydgoszcz 1994.
21. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1955.
22. Kotarbiński T., Dzieła wszystkie: Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Ossolineum, Wrocław 1990 [1929].
23. Kotarbiński T., Dzieła wszystkie: Ontologia, teoria poznania i metodologia nauk, Ossolineum, Wrocław 1993.
24. Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN, Warszawa 1999.
25. Lipiec J., Podstawy ontologii społeczeństwa, PWN, Warszawa 1972.
26. Moeller R., Nowoczesny audyt wewnętrzny, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
27. Nadler G., Work Systems Design: The Ideals Concept, R.D. Irwin Inc., Homewood (Il.) 1967.
28. Nowak L., Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki, PWN, Warszawa 1977.
29. Page J.K., Contribution to Building for People, Ministry of Public, Building and Works, London 1966.
30. Pawłowski Z., Statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 1981.
31. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego, Rada Doskonałości Nauki, Warszawa 2021.
32. Proctor B., Gallagher S., Sztuka życia. 23 lekcje coachingowe, MT Biznes, Warszawa 2017.
33. Recenzje w postępowaniach o awans naukowy. Poradnik, Rada Doskonałości Nauki, Warszawa 2022.
34. Reichenbach H., The Philosophy of Space and Time, Dover Publications Inc., New York 1958.
35. Sikorski Cz., Krótki przewodnik dla doktorantów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
36. Simon H.A., The Sciences of Artificial, Cambridge, Massachusetts MIT Press 1969.
37. Stańczyk J., Formułowanie kategorii pojęciowej bezpieczeństwa, FNCE, Poznań 2017.
38. Szaniawski K., O nauce, rozumowaniu i wartościach, PWN, Warszawa 1994.
39. Taylor E.S., The Interim Report on Engineering Design, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 1959.
40. Trick E.V., Wprowadzenie do techniki i projektowania technicznego, WNT, Warszawa 1974.
41. Whithead A. N., Nature and Life, University of Chicago Press, Reprinted Cambridge: Cambridge University Press 2011 [1934].
42. Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne , PWN, Warszawa 1972.

Artykuły:

1. Bombała B., Człowiek w pryzmatach organizacji, wiedzy i bezpieczeństwa – ujęcie personalistyczno-fenomenologiczne, Prakseologia, nr 159, Warszawa 2017.
2. Dawidczyk A., Cluster Analysis as a Tool for Strategic Analysis at the State Level, Internal Policy, Szczytno 2020.
3. Dawidczyk A., Rozwój analizy strategicznej w planowaniu bezpieczeństwa państwa. Od metod jakościowych do matematycznych, Avalon, Kraków 2021.
4. Ingarden R., O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym , Ruch Filozoficzny, nr 3, Lwów 1919.
5. Twardowski K., O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym , Ruch Filozoficzny, nr 2, Lwów 1919.
6. Szulc A., Stein i Heidegger – dwie fenomenologie, Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, nr 11, Poznań 2014.

Źródła internetowe:

1. Ç. Çöltekin, T. Rama, What do complexity measures measure? Correlating and validating corpus-based measures of morphological complexity, https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/lingvan-2021-0007/html
2. Encyklopedia  PWN,  https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/lwowsko-warszawska-szkola;3934688.html
3. Hempel C.G., Filozofia nauk przyrodniczych , tłum. B. Stanosz z oryginału: Philosophy of Natural Science, Prentice Hall (NJ) 1966, https://sady.up.krakow.pl/filnauk.hempel.fnp.htm
4. Komunikat w sprawie składania rozpraw doktorskich, https://www.rdn.gov.pl/komunikaty,komunikat-nr-192020-w-sprawie-skladania-rozpraw-doktorskich.html
5. https://wiadomosci.wp.pl/najwieksze-wpadki-6105535532786305g/4

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2018, poz. 1668.
2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, Dz.U. 2019, poz. 392.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Elementy metodyki rozprawy doktorsk...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Praca dyplomowa z bezpieczeństwa. W...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Podstawy nauk o bezpieczeństwie wyd...

41.30 zł 59.00 zł Cena netto: 39.33 zł

W poszukiwaniu tożsamości nauk o be...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

W kręgu nauki o bezpieczeństwie - m...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

W kręgu nauki o bezpieczeństwie - t...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Nauki o bezpieczeństwie. Kultura be...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

U progu akademii. Wyzwania na drodz...

51.30 zł 57.00 zł Cena netto: 48.86 zł

Wokół uniwersum nauk o bezpieczeńst...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane