• Podstawy logistyki bezpieczeństwa

Podstawy logistyki bezpieczeństwa

 • Autor: Bogumił Stęplewski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-160-3
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 187/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Podręcznik ma na celu przybliżenie zrozumienia problematyki logistycznej w bezpieczeństwie studentom bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego oraz praktykom realizującym te zadania w administracji samorządowej i państwowej.

Badania nad podjętą w pracy tematyką wymagają aktualnie opracowanych paradygmatów systematyzujących pojęcie logistyki bezpieczeństwa oraz podstaw metodologicznych kształtującej się nauki, która będzie miała coraz większy wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa w warunkach coraz bardziej niestabilnej sytuacji międzynarodowej (terroryzm, wielkie migracje, klęski naturalne i humanitarne).

Celem książki jest przedstawienie możliwości i zadań, jakie realizuje w ujęciu ogólnym i szczegółowym logistyka bezpieczeństwa w różnego typu zagrożeniach czasu pokoju i wojny. W opracowaniu zaprezentowano dorobek naukowy rozwijającej się nauki szczegółowej, jaką jest logistyka bezpieczeństwa oraz osadzenia logistyki bezpieczeństwa w systemie gospodarczym i administracyjno-prawnym naszego państwa.

Spis treści:

Wprowadzenie

Część pierwsza. Podstawy teorii logistyki bezpieczeństwa

Rozdział 1. Przedmiot i zakres logistyki bezpieczeństwa

1.1. Ogólne pojęcie logistyki
1.2. Logistyka jako nauka
1.3. Klasyfikacja form logistyki bezpieczeństwa
1.4. Aktualny dorobek naukowy logistyki bezpieczeństwa
1.5. Łańcuchy dostaw w logistyce bezpieczeństwa

Rozdział 2. Powiązania i zależności logistyki bezpieczeństwa i gospodarki narodowej

2.1. Misja i cele logistyki w bezpieczeństwie
2.2. Logistyczne problemy bezpieczeństwa (ich rys historyczny)
2.3. Gospodarcze podstawy logistyki bezpieczeństwa państwa
2.4. Związki logistyki bezpieczeństwa z gospodarką narodową
2.5. Strategie logistyki bezpieczeństwa w systemie bezpieczeństwa narodowego

Rozdział 3. Struktura i organizacja procesów logistycznych w bezpieczeństwie

3.1. Podział i charakterystyka procesów logistycznych w bezpieczeństwie
3.1.1. Definicja procesu
3.2. Identyfikacja procesów logistycznych w bezpieczeństwie
3.3. Zasady projektowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w logistyce bezpieczeństwa

Rozdział 4. Budżetowanie zadaniowe w logistyce bezpieczeństwa

4.1. Budżetowanie zadaniowe w logistyce bezpieczeństwa
4.1.1. Ryzyko w budżetowaniu
4.2. E-biznes (handel elektroniczny) a logistyka bezpieczeństwa
4.2.1. Uczestnicy e-biznesu
4.2.2. Alternatywne formy elektronicznego biznesu
4.2.3. Zastosowanie modeli e-biznesu w praktyce gospodarczej
4.2.4. Korzyści z zastosowania przedsięwzięć elektronicznych
4.2.5. Uregulowania prawne e-biznesu

Część druga. Rozwiązania systemowe w logistyce bezpieczeństwa

Rozdział 5. Ogólna charakterystyka systemów logistycznych w wojsku, służbach i administracji

5.1. Specyfika systemów logistycznych służb
5.2. Misja logistyki w Siłach Zbrojnych RP
5.3. Organizacja logistyki policji
5.3.1. Logistyka w Komendzie Głównej PP
5.3.2. Logistyka w Komendzie Wojewódzkiej PP
5.3.3. Logistyka w KP PP
5.4. Struktura logistyki Państwowej Staży Pożarnej
5.4.1. Logistyka w KG PSP
5.4.2. Logistyka w KW PSP
5.4.3. Logistyka w KP PSP
5.5. Logistyka Państwowego Ratownictwa Medycznego
5.6. Zadania logistyki Straży Granicznej
5.7. Rozwiązania logistyczne w administracji rządowej i samorządowej
5.7.1. Poziom województwa
5.7.2. Logistyka urzędu powiatowego
5.7.3. Logistyka urzędu gminy (miasta)

Rozdział 6. Logistyka zarządzania kryzysowego

6.1. Misja i zadania logistyki zarządzania kryzysowego
6.2. Organizacja struktur logistyka zarządzania kryzysowego na poziomie gminy-kraju
6.3. Rodzaje zadań logistyki zarządzania kryzysowego w poszczególnych fazach przebiegu kryzysu
6.4. Zakres usług i świadczeń logistyki zarządzania kryzysowego

Rozdział 7. Logistyka obronna

7.1. Zadania logistyki obronnej
7.2. Zasady tworzenia i utrzymywania rezerw strategicznych
7.3. Uwarunkowania logistyki obronnej w polityce przestrzennego zagospodarowania kraju
7.4. Infrastruktura obronna kraju – zadania i cele logistyki obronnej

Rozdział 8. Logistyka bezpieczeństwa biznesu

8.1. Przepływy biznesowe – misja i zadania logistyki bezpieczeństwa biznesu
8.2. Rola logistyki w ocenie ryzyka zamierzeń biznesowych
8.3. Wymagania logistyczne w procesach realizacji zadań związanych z BHP
8.4. Logistyka w procesach badań naukowych i nowych technologii

Zakończenie

Bibliografia

Wykaz rysunków i tabel

Z recenzji dr. hab. Janusza Ziarko, prof. nadzw. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy o logistyce bezpieczeństwa, która pozwoli studentom zrozumieć jej podstawy i możliwości efektywnego stosowania. Zaś praktykom umożliwi refleksyjnie spojrzeć na dotychczasowe dokonania oraz poszukiwać lepszych, niż dotychczasowe, logistycznych rozwiązań. Publikacja jest opracowaniem spójnym, rzetelnym i wyrazistym o znaczących dydaktycznych walorach.

Bogumił Stęplewski

doktor nauk wojskowych, specjalność ekonomika obrony. Kierownik Zakładu Logistyki Bezpieczeństwa Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Zajmuje się problematyką ekonomiki obrony, logistyki oraz jakości w zarządzaniu.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane