• Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego

Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego

 • Autor: Janusz Gierszewski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-795-0
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 285/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 52.00 zł

  46.80 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 46.80 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem książki jest przede wszystkim zapoznanie studentów kierunków związanych z bezpieczeństwem z wieloaspektową problematyką bezpieczeństwa społecznego.

Spis treści:
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy systemu bezpieczeństwa
 
1.1. Definiowanie i postrzeganie bezpieczeństwa
1.2. Rodzaje bezpieczeństwa
1.3. Typologia i składniki bezpieczeństwa
1.4. System bezpieczeństwa państwa
1.4.1. Pojęcie, struktury i cele systemu bezpieczeństwa
1.4.2. Zadania obronne
1.4.3. Pozamilitarne ogniwa systemu obronności
1.4.4. Zadania pozamilitarnych ogniw obronnych i ochronnych
1.4.5. Zadania jednostek samorządu terytorialnego
1.4.6. Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego
 
Rozdział 2. Istota i zakres bezpieczeństwa społecznego
 
2.1. Polityka społeczna
2.1.1. Pojęcie polityki społecznej
2.1.2. Zasady i cele polityki społecznej
2.1.3. Podbudowa teoretyczna polityki społecznej
2.1.4. Uwarunkowania historyczne polityki społecznej
2.1.5. Obecne uwarunkowania polityki społecznej
2.2. Bezpieczeństwo społeczne a polityka społeczna
2.2.1. Pojęcie bezpieczeństwa społecznego
2.2.2. Struktura bezpieczeństwa społecznego
2.2.3. Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego
2.2.4. Wybrane mierniki rozwoju społecznego
2.3. Instytucje bezpieczeństwa społecznego
2.4. Modele polityki społecznej
2.4.1. Charakterystyka wybranych modeli społecznych
2.4.2. Modele uniwersalne polityki społecznej
2.4.3. Model polityki społecznej w Polsce
 
Rozdział 3. Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego
 
3.1. Patologie społeczne
3.1.1. Pojęcie patologii
3.1.2. Nurty i tendencje sprzyjające patologii społecznej
3.1.3. Typy patologii społecznych
3.2. Przestępczość pospolita
3.2.1. Czynniki wpływające na wzrost przestępczości. Kategorie przestępstw
3.2.2. Pojęcie przestępstwa i jego pomiar
3.2.3. Przyczyny przestępczości
3.2.4. Przestępstwa stadionowe
3.2.4.1. Przestępstwa stadionowe jako czyny motywowane nienawiścią
3.2.4.2. O źródłach stadionowej nienawiści
3.2.4.3. Przestępstwa stadionowe w polskim prawie karnym
3.3. Ubóstwo
3.3.1. Definicje ubóstwa
3.3.2. Przyczyny i pomiar ubóstwa
3.3.3. Bezdomność
3.3.4. Polityka demograficzna
3.4. Migracje
3.4.1. Definicja i podział migracji
3.4.2. Migracje zagraniczne Polaków
3.5. Bezrobocie
3.5.1. Pojęcie bezrobocia
3.5.2. Rodzaje bezrobocia
3.5.3. Przyczyny, skutki i możliwości przeciwdziałania bezrobociu
 
Rozdział 4. Programy i inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa społecznego
 
4.1. Profilaktyka społeczna
4.1.1. Pojęcie profilaktyki społecznej
4.1.2. Wybrane definicje i poglądy na temat profilaktyki społecznej
4.1.3. Cele profilaktyki społecznej
4.1.4. Modele profilaktyczne a rozwiązywanie problemów społecznych
4.1.5. Etapy i rodzaje działań profilaktycznych
4.2. Rola administracji publicznej w utrzymaniu bezpieczeństwa społecznego
4.2.1. Wprowadzenie
4.2.2. Krajowe programy profilaktyki
4.2.3. „Razem bezpieczniej” jako przykładowy program profilaktyki społecznej
4.3. Bezpieczeństwo społeczne a rozwój lokalny
4.3.1. Pojęcie polityki lokalnej
4.3.2. Modele rozwoju lokalnego a programy bezpieczeństwa socjalnego
4.4. Pomoc społeczna
4.4.1. Pojęcie pomocy społecznej
4.4.2. Decentralizacja pomocy społecznej
4.4.3. Istota i zakres pomocy społecznej
4.4.4. Świadczenia z zakresu bezpieczeństwa socjalnego
4.4.5. Zadania administracji publicznej z zakresu pomocy społecznej
 
Rozdział 5. Zabezpieczenie społeczne jako element systemu bezpieczeństwa
 
5.1. Podstawy zabezpieczenia społecznego
5.2. Administracja i organizacja zabezpieczenia społecznego
5.3. Techniki zabezpieczenia społecznego
5.3.1. Pojęcie zabezpieczenia społecznego
5.3.2. Technika ubezpieczeniowa
5.3.3. Technika zaopatrzeniowa
5.3.4. Technika opiekuńcza
5.4. Finansowanie zabezpieczeń społecznych
5.4.1. Metody finansowania zabezpieczeń społecznych
5.4.2. System emerytalny
5.4.3. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS)
5.4.4. Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD)
5.4.5. Emerytury kapitałowe i IKE jako fi lary ubezpieczenia społecznego
5.5. Ubezpieczenie społeczne rolników
 
Zakończenie
Bibliografia

prof. zw. dr hab. Andrzej Misiuk, Uniwersytet Warszawski:

Przez wiele lat w badaniach naukowych i literaturze przedmiotu pokutował sposób postrzegania bezpieczeństwa przez pryzmat zagrożeń zewnętrznych oraz wewnętrznych państwa. Umykała zaś dość istotna kwestia społecznego wymiaru bezpieczeństwa. Książka Janusza Gierszewskiego jest pionierskim przedsięwzięciem na polskim rynku wydawniczym, gdyż stanowi próbę pełnego przedstawienia różnych aspektów bezpieczeństwa społecznego. Autor posiada już ugruntowany dorobek naukowy w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Od lat w swoich publikacjach podejmuje bowiem ważne i nowe problemy dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju. Jest to podręcznik skierowany do szerokiego kręgu Czytelników zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, przede wszystkim do studentów kierunków studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe.

Janusz Gierszewski
profesor doktor habilitowany, zatrudniony w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Socjologii oraz kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zajmuje się problematyką współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa w ujęciu systemowym i instytucjonalnym. Autor i współautor przeszło 100 publikacji poświęconych różnym aspektom bezpieczeństwa.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Wokół uniwersum nauk o bezpieczeńst...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane