• Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa

Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa

 • Autor: Andrzej Szymonik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-523-9
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 322/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka zawiera treści programowe kierunku studiów – Inżynieria bezpieczeństwa. Systematyzuje wiele pojęć i obszarów związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. Kolejne podrozdziały są poświęcone zagadnieniom:

- Analiza systemów bezpieczeństwa w Polsce,
- Stany nadzwyczajne,
- Plany reagowania kryzysowego,
- Fazy zarządzania kryzysowego,
- Zarządzanie progresywne i konserwatywne,
- Poziomy reagowania,
- Studia i plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce,
- Domeny bezpieczeństwa,
- Planowanie cywilne,
- Obrona cywilna,
- Definicje kryzysu,
- Społeczne postrzeganie zagrożeń,
- Organizacja i funkcjonowanie służb bezpieczeństwa,
- Organizacja i metodyka pracy służb bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Współpraca cywilno-wojskowa,
- Narzędzia komputerowe i systemy informacji przestrzennej w projektowaniu bezpieczeństwa,
- Organizacja informowania, ostrzegania i alarmowania.

Książka może być wykorzystana przez wszystkich tych, którzy zdobywają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa lub pracują w komórkach zarządzania kryzysowego w administracji publicznej.

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Analiza systemów bezpieczeństwa w Polsce
 
1.1. Geneza i istota pojęcia bezpieczeństwa
1.2. Nadrzędne cele
1.3. Sektorowe (dziedzinowe) bezpieczeństwa
1.4. Uwarunkowania funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w Polsce
1.5. Determinanty systemu bezpieczeństwa RP
 
Rozdział 2. Stany nadzwyczajne
 
2.1. Terminologia i podstawy prawne
2.2. Stan wojenny
2.3. Stan klęski żywiołowej
2.4. Stan wyjątkowy
 
Rozdział 3. Plan reagowania kryzysowego
 
3.1. Istota planu
3.2. Etapy powstawania planu reagowania kryzysowego
 
Rozdział 4. Fazy zarządzania kryzysowego
 
4.1. Istota zarządzania kryzysowego
4.2. Przebieg sytuacji kryzysowej
 
Rozdział 5. Zarządzanie progresywne i konserwatywne
 
5.1. Istota zarządzania
5.2. Zarządzanie progresywne
5.3. Zarządzanie konserwatywne
 
Rozdział 6. Poziomy reagowania
 
6.1. Narodowy System Pogotowia Kryzysowego
6.2. Poziomy reagowania ratownictwa w Polsce
 
Rozdział 7. Studia i plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce
 
7.1. Istota i ważniejsze pojęcia
7.2. Planowanie przestrzenne w gminie
7.3. Planowanie przestrzenne w województwie
7.4. Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym
 
Rozdział 8. Domeny bezpieczeństwa
 
Rozdział 9. Planowanie cywilne
 
9.1. Istota i cele planowania cywilnego
9.2. Rezultaty planowania cywilnego
 
Rozdział 10. Obrona cywilna
 
10.1. Podstawy prawne i cele obrony cywilnej
10.2. Zakres działania obrony cywilnej na szczeblu kraju, województwa, powiatu, gminy (miasta)
10.3. Zadania obrony cywilnej
10.4. Planowanie obrony cywilnej
 
Rozdział 11. Definicje kryzysu
 
11.1. Istota kryzysu
11.2. Wąskie i szerokie definiowanie kryzysu
 
Rozdział 12. Społeczne postrzeganie zagrożeń
 
12.1. Bezpieczeństwo społeczne
12.2. Zagrożenie społeczne
12.3. Determinanty chroniące społeczeństwo przed zagrożeniami
 
Rozdział 13. Organizacja i funkcjonowanie służb bezpieczeństwa
 
13.1. Miejsce służb w systemie bezpieczeństwa
13.2. Struktura, zadania wybranych służb bezpieczeństwa
 
Rozdział 14. Organizacja i metodyka pracy służb bezpieczeństwa i higieny pracy
 
14.1. Organizacja nadzoru nad warunkami pracy
14.2. Kwalifikacje pracownika służb bhp
14.3. Prawa i obowiązki służb bhp
14.4. Tryb działania służby bhp
 
Rozdział 15. Współpraca cywilno-wojskowa
 
15.1. Uwarunkowania prawne
15.2. Zasady udziału wojska w stanie klęski żywiołowej na rzecz ludności cywilnej
15.3. Możliwości pododdziałów wojskowych realizujących zadania reagowania kryzysowego
15.4. Współpraca cywilno-wojskowa w ramach NATO
   15.4.1. Istota i cele współpracy
   15.4.2. Główne funkcje i czynniki warunkujące współpracę cywilno-wojskową
   15.4.3. Zadania realizowane w ramach współpracy cywilno-wojskowej
   15.4.4. Współpraca ze strukturami logistycznymi w odniesieniu do użycia zasobów cywilnych
 
Rozdział 16. Narzędzia komputerowe i systemy informacji przestrzennej w projektowaniu bezpieczeństwa. Organizacja informowania, ostrzegania i alarmowania
 
16.1. Komputerowe wspomaganie decyzji w planowaniu bezpieczeństwa
16.2. Business Intelligence narzędziem wspomagającym proces podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych
16.3. Ogólna charakterystyka systemu informacji przestrzennej
16.4. Procesy w systemie informacji przestrzennej
16.5. Zastosowanie systemów komputerowych w podejmowaniu decyzji w obszarze projektowania bezpieczeństwa
16.6. Organizacja informowania, ostrzegania i alarmowania
 
Załączniki
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis załączników

Andrzej Szymonik
profesor w dziedzinie nauk społecznych, stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada duże doświadczenie praktyczne (ponad 25-letnie) w kierowaniu logistyką w wymiarze krajowym i zagranicznym. Jest autorem i współautorem kilkunastu monografii. Obecnie pracuje na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, gdzie jest jej kierownikiem.

Książki tego autora


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Logistyka w bezpieczeństwie. Wydani...

19.25 zł 55.00 zł Cena netto: 18.33 zł

Ekonomika transportu dla potrzeb lo...

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Eurologistyka. Teoria i praktyka

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Bezpieczeństwo systemu logistyczneg...

39.60 zł 44.00 zł Cena netto: 37.71 zł

Informatyka dla potrzeb logistyka(i...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Inżynieria bezpieczeństwa systemów ...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Logistyka nowoczesnej gospodarki ma...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Współczesna logistyka

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Ekologistyka. Teoria i praktyka

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Nowoczesna koncepcja logistyki prod...

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Nowoczesna koncepcja ekologistyki

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane