• Niszczenie sił okrążonych

Niszczenie sił okrążonych

 • Autor: Adrian Czesław Napora
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-225-5
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 152/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest próbą zwięzłego określenia wąskiego problemu taktycznego, jakim jest niszczenie sił okrążonych. Dotychczasowy dorobek teoretyczny głównie odnosił się do problemu wyjścia z okrążenia. Doświadczenia bojowe wskazują, że równie istotnym problemem na współczesnym polu walki jest zniszczenie przeciwnika będącego już okrążonym. Autor odwołuje się do teoretyków sztuki wojennej oraz do współcześnie obowiązujących dokumentów standaryzacji operacyjnej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przedstawione analizy historycznych wydarzeń kończy zwięzłe podsumowanie teoretyczne, będące propozycją do zaimplementowania do współczesnych dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych RP.

Książka adresowana jest zarówno do dowódców i oficerów sztabu, jak również do słuchaczy studiów i kursów doskonalących związanych z prowadzeniem działań taktycznych na wszystkich szczeblach organizacyjnych Komponentu Lądowego. Interesujące treści mogą w niej znaleźć również osoby interesujące się historią sztuki wojennej. Opracowanie jest wzbogacone ilustracjami i diagramami, co pozwala lepiej przyswoić wiedzę i rozwinąć wyobraźnię taktyczną.

Patronat: 

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Teoretyczne uwarunkowania okrążenia

1.1. Wybrane poglądy na temat okrążenia
1.2. Rozwijanie okrążenia
1.3. Kontrola i koordynacja działań w okrążeniu
1.4. Podstawowe założenia do kalkulacji taktyczno-operacyjnych okrążenia
1.5. Sposoby niszczenia sił okrążonych
1.6. Wnioski z zarysu teorii okrążenia

Rozdział 2. Niszczenie sił okrążonych w przykładach działań zbrojnych XX i XXI wieku 

2.1. Walki o wyspę Iejima
2.2. Zniszczenie 150. Brygady Piechoty pod Sidi Muftah 
2.3. Walka o Al-Quşayr
2.4. Zdobycie Bagdadu w 2003 r.
2.5. Zdobycie Sewastopola przez 11. armię
2.6. Bitwa o Debalcewo
2.7. Bitwa o Mosul
2.8. Ogólne wnioski z przykładów historycznych

Rozdział 3. Założenia teoretyczne niszczenia sił okrążonych – próba systematyki

3.1. Definicja i istota okrążenia
3.2. Cele okrążenia
3.3. Cele szczegółowe okrążenia
3.4. Fazy i etapy rozwijania i niszczenia okrążenia
3.5. Formy okrążenia
3.6. Rodzaje okrążenia
3.7. Sytuacje, w których dochodzi do okrążenia
3.8. Sposoby niszczenia sił okrążonych
3.9.  Elementy dowodzenia i koordynacji działań w rozwijaniu okrążenia i niszczeniu sił okrążonych
3.10. Elementy ugrupowania bojowego i ich zadania
3.11. Determinanty powodzenia niszczenia sił okrążonych
3.12. Założenia do kalkulacji taktyczno-operacyjnych dla niszczenia okrążenia
3.13. Przydatne zasady
3.14. Zastosowanie zasad sztuki wojennej w niszczeniu okrążenia – wybór
3.15. Diagramy taktyczne

Zakończenie
Bibliografia
Załącznik nr 1. Zastosowane wojskowe symbole graficzne
Spis diagramów, map, rysunków i tabel

Adrian Czesław Napora
Oficer dyplomowany Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, doktor historii wojskowej. W 2014 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu w specjalności wojskowej wojska pancerne na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Następnie w 2019 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obronił rozprawę doktorską poświęconą Narodowym Siłom Zbrojnym. W 2022 roku ukończył Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie z pierwszą lokatą. W latach 2014-2015 związany był z 12 Brygadą Zmechanizowaną w Szczecinie. Następnie w latach 2015-2021 służył w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Od 2022 roku skierowany został do służby w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. W 2023 roku trafił do dowództwa 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Dotychczasowo zajmował stanowiska dowódcze na szczeblach plutonu i kompanii oraz szefowskie i oficerskie w komórkach operacyjnych szczebla batalionu, brygady i dywizji. Do jego zainteresowań należą historia wojskowa, sztuka wojenna i geopolityka.

Książki tego autora

Dokumenty standaryzacji operacyjnej

AAP-06, NATO Glossary of terms and definitions (english and french), Bruksela 2018.
ADP 3-90, Offense and defense , Waszyngton 2018.
AJP-3, Allied Joint Doctrine, for the conduct of land operations, Bruksela 2019.
APP-28, Tactical planning for land forces, Bruksela 2019.
ATP-3.2.1, Conduct of Land Tactical Operations, Bruksela 2022.
DD-3.10.1(A), Operacje psychologiczne, Warszawa 2010.
DD-3.2.5, Planowanie działań na szczeblu taktycznym, Warszawa 2006.
DD-3.30, Ogień połączony w operacji, Bydgoszcz 2017.
DD-3.40, Wojska Obrony Terytorialnej w operacji, Warszawa 2018.
DD-3.9(A), Targeting w siłach połączonych, Bydgoszcz 2016.
DD-5, Doktryna planowania na poziomie strategiczno-operacyjnym, Bydgoszcz 2015.
DT-3.2.2(B), Dowodzenie i kierowanie w działaniach lądowych, Bydgoszcz 2018.
DTU-3.2.2.1., Planowanie działań na poziomie taktycznym w Siłach Lądowych, Projekt Końcowy, Bydgoszcz 2020.
FM 100-2-1, The Soviet Army Operations and Tactics, Waszyngton 1984.
FM 100-5(93), Operations, Waszyngton 1995.
FM 3-0, Operations, Waszyngton 2017.
FM 3-90, Tactics, Waszyngton 2001.
NO-03-A001, Wojskowe symbole graficzne, Warszawa 2016.
Regulamin Działań Wojsk Lądowych, Warszawa 2008.
Słownik terminów i definicji NATO, Bruksela 2014.

Opracowania teorii działań zbrojnych

Arciszewski S., Sztuka dowodzenia na Zachodzie Europy, Warszawa 1934.
Balck W., Rozwój taktyki w ciągu wielkiej wojny, Warszawa 1921.
Beaufre A., Wstęp do strategii. Odstraszenie i strategia, Warszawa 1968.
Chocha B., Rozważania o sztuce operacyjnej, Warszawa 1984.
Chocha B., Rozważania o taktyce, Warszawa 1982.
Chrobak R., Ścibiorek Z., Działania nieregularne w operacjach na obszarze kraju, Warszawa 1994.
Czupryński A., Współczesna sztuka operacyjna, Warszawa 2009.
Eimannsberger von L., Wojna pancerna, Warszawa 1937.
Elak L., Potencjał wojsk lądowych wobec współczesnych wyzwań bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, Warszawa 2020.
Elak L., Sieczka R., Album szkiców taktycznych, Warszawa 2016.
Elak L., Taktyczne aspekty terenu w walce, Warszawa 2014.
Elak L., Michalak A., Więck W. (red.), Wyzwania i perspektywy ewolucji taktyki w świetle konfliktów lokalnych XXI wieku , Warszawa 2016.
Frącik K. i in. (red.), Działania nieregularne w uwarunkowaniach współczesnego pola walki, Toruń 2018.
Frącik K., Elementy dowodzenia i koordynacji działań, Warszawa 2009.
Frącik K., Plaskota G., Skrzek A., Rola i miejsce kawalerii powietrznej w systemie wojsk aeromobilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2019.
Gałaktionow A., Cel strategiczny, Warszawa 1950.
Griszyn S., Żukow P., Kitoszwili Sz., Taktyka armii państw kapitalistycznych, Moskwa 1972.
Grzechowski M., Działania przeciwdywersyjne, Poznań 1986.
Hart S. (red.), Atlas wojen pancernych. Od 1916 roku do chwili obecnej, Czerwonak 2017.
Isserson G.I., The evolution of operational art., Fort Leavenworth 2013.
Iwanowski W., Operacje okrążające II wojny światowej, Warszawa 1973.
Jakubczak R., System obrony terytorialnej w zwalczaniu dywersji, Warszawa 1996.
Jamanow A., Bój spotkaniowy, Warszawa 1962.
Kaczmarek J., Uderzenie i ogień, Warszawa 1973.
Kelly J., Brennan M., Alien. How operational art devoured strategy, Fort Leavenworth 2009.
Kleut P., Taktyka działań partyzantki jugosłowiańskiej, Warszawa 1973.
Koziej S., Łaski W., Sznajder R., Taktyka i teren, Warszawa 1980.
Koziej S., Rajdy bojowe, Warszawa 1987.
Koziej S., Teoria sztuki wojennej, Warszawa 1993.
Kuczmański Z., Działania Wojsk Lądowych w aspekcie operacyjnym i taktycznym, Warszawa 1998.
Kurowski Cz., Woźniecki B., Działania partyzanckie, Warszawa 1975.
Laszczyk M., Manewr okrążający w walce i operacji, Toruń 1994.
Laszczyk M., Walka w okrążeniu, Warszawa 1985.
Lidwa W., Ścibiorek Z., Przeciwdywersyjne zadania dla wojsk OT w różnych stanach funkcjonowania państwa (pokoju, kryzysu, wojny), Warszawa 2000.
Maj J., Nowe aspekty sztuki wojennej XXI wieku, Poznań 2017.
Markiewicz S. (red.), Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego , Warszawa 2019.
Michalak A. (red.), Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2017.
Michalak A. (red.), Obrona terytorialna w Polsce. Szanse, możliwości, potrzeby, Warszawa 2019.
Michalak A., Działania taktyczne wojsk obrony terytorialnej, Warszawa 2020.
Michalak A., Sieczka R., Zdolności operacyjno-taktyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP, Warszawa 2017.
Middeldorf E., Taktyka w kampanii rosyjskiej, Warszawa 1961.
Mossor S., Sztuka wojenna w warunkach nowoczesnej wojny, Warszawa 1986.
Nowikow J.Z., Swierdłow F.D., Manewr i bój spotkaniowy, Warszawa 1969.
Nożko K., Maskowanie, zaskoczenie i manewr w działaniach operacyjno-taktycznych w systemie obronnym RP, Warszawa 1994.
Nożko K., Sztuka tworzenia przewagi w systemie obronnym RP, Warszawa 1994.
Nożko K., Zagadnienia współczesnej sztuki wojennej, Warszawa 1973.
Paździorek P., Wojskowa myśl operacyjna w konfliktach zbrojnych przełomu XX i XXI wieku, Toruń 2016.
Peters D.J., Operation encirclement in future limited conventional wars: overwhelming success and doctrinal illusion, Newport 1996.
Pietruś P., Szemański P., Czulski N., Broń jądrowa a rozwój taktyki, Warszawa 1969.
Polak A., Joniak J. (red.), Sztuka wojenna, Warszawa 2014.
Posobiec J., Działania nieregularne, Warszawa 1997.
Sadykiewicz M., Kawaleria powietrzna (Problemy ruchliwości wojsk lądowych), Warszawa 1963.
Skibiński F., Rozważania o sztuce wojennej, Warszawa 1990.
Sroka E., Taktyka przeciwdywersyjna. Przeciwdywersyjne działania zaczepne, Wrocław 1971.
Strasburger D., Zasady sztuki wojennej, Warszawa 1996.
Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, Shenzen 2007.
Szkołuda D., Dowodzenie wojskami obrony terytorialnej w działaniach taktycznych, Warszawa 2020.
Szymczyk R., Makowiec P., Wiśnicki J., Działania przeciwdywersyjne w stałym rejonie odpowiedzialności. Sekcja-pluton-kompania, Warszawa 2019.
Threat Tactcis Report: North Korea, Waszyngton 2015.
Threat Tactics Report: Syria, Fort Eustis 2016.
Turkowski S., Wojna hybrydowa. Istota, struktura i przebieg konfliktu , Warszawa 2021.
Varvařovskỳ L., Manewrowość podstawą sukcesu we współczesnej wojnie, Warszawa 1962.
Wiatr M., Między strategią a taktyką, Toruń 1999.
Więcek W., Taktyka prowadzenia działań przeciwdywersyjnych, Warszawa 2015.
Więcek W., Taktyka w przykładach z ćwiczeń, Warszawa 2013.
Wołoszczuk T., Okrążenie w trzecim wymiarze, Warszawa 1962.
Wrzoska M. (red.), Nowoczesne technologie walki elektronicznej wykorzystywane w walce informacyjnej Sił Zbrojnych RP, Warszawa 2016.
Żółtowski E., Zaskoczenie w wojnie współczesnej, Warszawa 1966.

Opracowania

Battistelli P.B., Rommel’s Afrika Korps. Tobruk to El Alamein, Oksford 2006.
Beevor A., Druga wojna światowa, Kraków 2015.
Brayley M., Chapell M., The British Army 1939–1945 (I). North-west Europe, Oksford 2001.
Feret S., Polska sztuka wojenna w latach 1918–1939, Warszawa 1972.
Flavius Vegetius Renatus, O sztuce wojskowej, bmw.
Forczyk R., Where the Iron Crossess grow. The Crimea 1941–1944, Oxford 2014.
Ford K., Gazala 1942. Rommel’s greatest victory, Oksford 2008.
Fuller J.F.C., Druga wojna światowa 1939–1945, Warszawa 1958.
Grau L.W., Bartles C.K., The Russian way of war, Fort Leavenwroth 2016.
Hall B., ISIS. Państwo Islamskie, Warszawa 2015.
Jędrzejewski D., Lalak Z., Niemiecka broń pancerna 1939–1945, Warszawa 1993.
King A., Urban warfare in the twenty-first century, Cambridge 2021.
Klimecki M., Krym, Donieck, Ługańsk 2014–2015, Ożarów Mazowiecki 2021.
Królikowski M., Marcinkowski Cz., Irak 2003, Warszawa 2003.
Lasota J., Zasady sztuki wojennej, Warszawa 2020.
Mellenthin F., Bitwy pancerne Wehrmachtu, Warszawa 2011.
Melvin M., Manstein. Najlepszy generał Hitlera, Wrocław 2010.
Melvin M., Sevastopol’s wars. Crimea from Potemkin to Putin, Oxford 2017.
Moreman T., Desrt Rats. British 8th Army in North Africa 1941–1943, Oksford 2007.
O’Neill R. (red.), The road to victory. From Pearl Harbor to Okinawa, Oksford 2011.
Parafianowicz R. (red.), Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej, Warszawa 2018.
Rottman G., Chappell M., US Marine Corps, Oksford 1995.
Rottman G.L., Okinawa. The last battle, Oksford 2002.
Sazonov V. i in. (red.), Russian information operations against Ukrainian Armed Forces and Ukrainian Countermeasures (2014–2015), Tartu 2016.
The battle for Al-Quşayr, Syria, Fort Eustis 2013.
Tohn D., On Point. The United States Army in Operation Iraq Freedom, Waszyngton 2004.

Raporty

Arnold T.A., Fiore N., Five operational lessons from the Battle for Mosul, „Military Review”, January–February 2019, XXX 2019.
Blumenthal M., The management of savagery. How America’s national security state fueled the rise of Al-Quaeda, ISIS, and Donald Trump, Londyn 2019.
Czuperski M. i in., Hiding in plain sight. Putin’s War in Ukraine, Waszyngton 2015.
Fischer S., The Donbas Conflic. Opposing Interests and Narratives, Difficult Peace Process, Berlin 2019.
Fox A.C., Hybrid Warfare: 21st Century Russian Way of Warfare, Fort Leavenworth 2017.
Fox A.C., The Mosul Study Group and the Lessons of the Battle of Mosul, Fort Belvoir 2020.
Frantzman S.J., After ISIS. America, Iran ande the struggle for the Middle East, Jerozolima 2019.
Gabriel M.A., Islam and terrorism. The truth about ISIS, the Middle East and the Islamic Jihad, Miami 2015.
Golst A., Kofman M., Russia’s Military Assessment, Strategy, and Threat, Waszyng-ton 2016.
Hamilton E., The fight for Mosul. March 2003 – March 2008, Waszyngton 2008.
Hellman D.C., Navigating New Threats: NATO’s Posture on Emerging Technologies, Seattle 2022.
Karber P.A., „Lessons Learned” from the Russo-Ukrainian War. Personal Observations, Waszyngton 2015.
Spaulding H., Backgrounder. Putin’s next objectives in the Ukraine crisis, Waszyngton 2015.
Šuba M., Land warfare in Ukraine. Modern Battlefield of Europe, Bruksela 2019.
Tronc E., Nahikian A., Ukraine: Conflict in the Donbas civilians hostage to adversal geopolitics, Newtown 2020.
Watson M.W., The conflict with ISIS: Operation Inherent Resolve. June 2014–January 2020, Waszyngton 2021.

Wspomnienia i relacje

Manstein v. E., Stracone zwycięstwa, Warszawa 2021.

Czasopisma

„Armor”, winter 2017, Fort Benning 2017.
„Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review”, nr 20/2017, Los Angeles.
„Military Review”, 2020, Fort Leavenworth.
„Przegląd Naukowo-Metodyczny, Edukacja dla Bezpieczeństwa”, nr 2/2011, Poznań.
„Przegląd Wojsk Lądowych”, nr 6(528)/2003, Warszawa.
„Przegląd Wojsk Lądowych”, nr 11(557)/2005, Warszawa.
„Combat Studies Institute”, nr 2/1984, Fort Leavenworth.
„Security and Defence”, nr 1/2017, Parafianowicz R. (red.), Warszawa.
„Krakowskie Studia Międzynarodowe”, XV, nr 3/2018, Kraków.
„Przegląd Sił Zbrojnych”, nr 4/2018, Warszawa.
„Militaire Spectator”, nr 4/2022, Haga.
„Przegląd Sił Zbrojnych”, nr 3/2023, Warszawa.

Opracowania metodologiczne

Czupryński A. i in. (red.), Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy badań, Józefów 2017.
Jemioło T., Dawidczyk A., Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, Warszawa 2008.
Leśniewski Z., Zarys metodologii dydaktyki obronnej i dydaktyki wojskowej, Warszawa 2017.
Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa–Poznań 1988.
Pelc M., Elementy metodologii naukowych, Warszawa 2009.
Pokruszyński W., Bezpieczeństwo teoria i praktyka, Józefów 2012.
Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1968.

Encyklopedie

Bordziłowski J. (red.), Mała encyklopedia wojskowa, Warszawa 1967.
Laprus M. (red.), Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa 1979.

Internet

BBC news, https://www.bbc.com
Institue for the Study of War, https://www.understandingwar.org
Modern War Institute at West Point, https://mwi.usma.edu
Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl
Small wars journal, smallwarsjournal.com
U.S. Army Center of Military History, https://history.army.mil
Washington Institute, https://www.washingtoninstitute.org

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane