• Nauki o bezpieczeństwie. Między kulturą bezpieczeństwa a studiami bezpieczeństwa

Nauki o bezpieczeństwie. Między kulturą bezpieczeństwa a studiami bezpieczeństwa

 • Autor: Juliusz Piwowarski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-683-7
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 242/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł

Dostępność: Brak produktu - dodruk czas realizacji zamówienia do 7 dni

Celem książki jest uporządkowanie fundamentalnych kategorii nauk o bezpieczeństwie, ich usytuowania pomiędzy tzw. studiami nad bezpieczeństwem (security studies), a badaniami nad kulturą bezpieczeństwa (security culture). Publikacja ukazuje siatkę pojęciową nauk o bezpieczeństwie, dając odbiorcy merytoryczną bazę do dalszych studiów. Książka oferuje spory przegląd polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu, wskazuje jednocześnie krajowe i światowe tendencje badań problemów bezpieczeństwa. W jednoznaczny sposób wyróżniono liczne definicje, mające zastosowanie w naukach o bezpieczeństwie. Omówione kwestie odnoszą się też do metodologii badań tych nauk i twórczego sporu o dalszy charakter rozwoju tej dyscypliny. Poruszono tu także zagadnienia należące do materii nauk pomocniczych dla nauk o bezpieczeństwie, dzięki czemu poszerzone zostaje grono potencjalnych odbiorców dzieła.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Wprowadzenie metodologiczne w tematykę pracy

Założenia badawcze
Cele naukowe pracy
Problemy szczegółowe
Pytania badawcze
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 2. Trójkąt bezpieczeństwa i romb (kultury) bezpieczeństwa

Podmiotowość. Pojęcie „podmiot bezpieczeństwa”
Wyzwania, szanse, ryzyka, zagrożenia i interesy podmiotu bezpieczeństwa
Zagrożenie – kluczowa kategoria problematyki bezpieczeństwa
Typologia zagrożeń bezpieczeństwa
Środowisko bezpieczeństwa podmiotu. Sytuacja trudna. Kulturowa teoria ryzyk
Sytuacja oraz sytuacja trudna podmiotu bezpieczeństwa
Świadomość wzrostu współczesnych zagrożeń
Kulturowa teoria ryzyka
Trzy ujęcia bezpieczeństwa: ontologiczne, epistemologiczne i aksjologiczne
Ontologiczne podejście do bezpieczeństwa
Epistemologiczne podejście do bezpieczeństwa
Aksjologiczne ujęcie problematyki bezpieczeństwa
Sens życia – czynnik kierujący nas ku pierwszemu strumieniowi
kultury bezpieczeństwa
Instytucje
Walka
Sztuka walki
Nauka i funkcje teorii bezpieczeństwa
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 3. Pojęcia bezpieczeństwa i kultury bezpieczeństwa na tle nauk społecznych. Literatura przedmiotu

Przekaz społeczno-kulturowy
Kultura czego, czyja kultura?
Kultura i cywilizacja
Definicja ogólna – kultura bezpieczeństwa
Literatura przedmiotu i jej twórcy
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 4. Kultura bezpieczeństwa jako narzędzie badawcze oraz jako zjawisko społeczne

Kultura jest ważna
Wpływ społeczny i kapitał społeczny
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 5. Podstawy socjologii grup dyspozycyjnych społeczeństwa. Jednostki specjalne

Grupy społeczne
Społeczeństwo. Różne ujęcia badawcze
Więzy społeczne (więź społeczna). Grupy społeczne. Społeczeństwo
Grupy dyspozycyjne – koncepcja Jana Maciejewskiego
Oddziały specjalne
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 6. Idealizm, realizm i konstruktywistyczny przełom w ewolucji kultury bezpieczeństwa

Tożsamość nauk o bezpieczeństwie elementem kultury bezpieczeństwa narodowego
Realistyczny nurt kultury bezpieczeństwa narodowego
Złoty wiek security studies
Realizm tradycyjny
Neorealizm
Defensywny realizm strukturalny
Ofensywny realizm strukturalny
Realizm wzrostów i upadków
Idealistyczny (liberalny) nurt kultury bezpieczeństwa narodowego
Liberalizm
Koncepcja demokratycznego pokoju
Neoliberalizm instytucjonalny
Inne koncepcje security studies, jak na przykład teoria gier
Konstruktywizm a „kopernikański” przełom w security studies
Konstruktywizm – geneza koncepcji
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 7. Transdyscyplinarność i pokrewieństwo nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności. Od idei Mariana Cieślarczyka o myśli Waldemara Kitlera

Wymiar formalny nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności
Praktyczne aspekty obrony i bezpieczeństwa państwa narodowego z perspektywy badawczej nauk o bezpieczeństwie oraz w ujęciu nauk o obronności
Czy nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności mają charakter transdyscyplinarny?
Podsumowanie
Końcowa konkluzja
Bibliografia

Zakończenie
Bibiliografia

dr hab. Teresa Grabińska, prof. nadzw., Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu:

Książka Juliusza Piwowarskiego będzie cenną pozycją wydawniczą w naukach o bezpieczeństwie. Jest równocześnie kompendium przedmiotowej wiedzy, jak i pozycją programową do nowego całościowego ujęcia zagadnień sekuritologii.

prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Wojciech Chojnacki:

(...) autor podjął udaną próbę opisu i w dużej mierze wyjaśnienia w sposób wielowymiarowy i wieloaspektowy kultury bezpieczeństwa jako nowej kategorii na mapie naukowego poznania i zastosowania w praktyce życia społecznego. Są to niewątpliwe walory recenzowanej pracy, która zawiera, co prawda tylko wybrane jej problemy, ale stają się one coraz bardziej współczesną rzeczywistością. Podjęty przez autora wysiłek intelektualny jest w dużej mierze zbieżny z badaniami prowadzonymi przez wiele centrów i studiów strategicznych w kraju i zagranicą. Zajmują się one nie tyle precyzyjnym określeniem kategorii kultury bezpieczeństwa, która jest niezbędna do poprawnego posługiwania się nią, ile przede wszystkim projektowaniem nowych metodologii badań nad różnymi modelami, wymiarami i obszarami bezpieczeństwa. A także formułowaniem nowych metod i technik pomiaru oraz określaniem kierunków i perspektyw badawczych.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane