• Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki

Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki

 • Autor: Sergiusz Parszowski Andrzej Kruczyński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-528-5
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 288/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem publikacji jest zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie organizacji i zarządzania bezpieczeństwem imprez masowych oraz innych wydarzeń z udziałem dużej liczby uczestników. W formie poradnika "krok po kroku" przedstawia proces planowania, przygotowania, prowadzenia oraz podsumowania imprezy. Autorzy, w oparciu o swoje doświadczenia, przedstawiają najlepsze praktyki dotyczące imprez sportowych, w tym meczów piłkarskich, imprez motorowych, biegowych i pikników rodzinnych, koncertów, festiwali, targów, konferencji i kongresów, a także imprez religijnych oraz wydarzeń artystycznych.

Partnerzy wydania:

        

Lista załączników do pobrania z witryny internetowej wydawnictwa Difin http://www.ksiegarnia.difin.pl/strona/materialy-inne:

Załącznik 1. Materiał informacyjny przygotowany przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”
Załącznik 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Załącznik 3. Wniosek o wydanie opinii w sprawie imprezy masowej
Załącznik 4. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Załącznik 5. Raport członka służby informacyjnej i porządkowej
Załącznik 6. Regulamin imprezy masowej
Załącznik 7. Regulamin obiektu sportowego
Załącznik 8. Pismo o udzielenie pomocy policyjnej
Załącznik 9. Pismo przekazujące kierownikowi ds. bezpieczeństwa odpowiedzialność za bezpieczeństwo imprezy
Załącznik 10. Wzór umowy z wolontariuszem

Spis treści:

Wstęp

Wykaz zastosowanych skrótów

Rozdział 1. Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych

1.1. Charakterystyka imprez masowych
1.2. Podstawy prawne organizacji imprez masowych
1.3. Zagrożenia towarzyszące organizacji imprez masowych

Rozdział 2. Zarządzanie procesem organizacji i zabezpieczenia imprezy masowej

2.1. Organizacja procesu
2.2. Zespół organizacyjny
2.3. Stanowisko dowodzenia
2.4. Organizacja łączności
2.5. Zadania i obowiązki
2.6. Planowanie i przygotowywanie
2.7. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Rozdział 3. Warunki i wymagania organizacyjne

3.1. Służby porządkowe i służby informacyjne
3.1.1. Liczebność i rozmieszczenie
3.1.2. Rekrutacja i selekcja
3.1.3. Szkolenie i ćwiczenia
3.1.4. Zatrudnienie i warunki pracy
3.1.5. Wygląd i zachowanie  
3.1.6. Wyposażenie
3.1.7. Uprawnienia, obowiązki, zadania
3.1.8. Procedura rejestracyjna
3.1.9. Odprawa i instruktaż
3.1.10. Nadzór i kontrola
3.1.11. Ocena pracy i raportowanie
3.2. Miejsce imprezy masowej
3.2.1. Zarządzanie obiektem (terenem)  
3.2.2. Zabezpieczenie techniczne  
3.2.3. Zaplecze higieniczno-sanitarne
3.2.4. Obsługa gastronomiczna  
3.2.5. Zabezpieczenie medyczne
3.2.6. Zabezpieczenie przeciwpożarowe
3.2.7. Zabezpieczenie pirotechniczne  
3.2.8. System nadzoru wizyjnego
3.2.9. Zarządzanie kontrolą dostępu
3.2.10. Ochrona zawodników i osób funkcyjnych  
3.2.11. Alternatywne wykorzystanie obiektów sportowych
3.3. Zarządzanie tłumem

Rozdział 4. Obsługa uczestników imprezy masowej

4.1. Transport
4.1.1. Komunikacja piesza
4.1.2. Komunikacja rowerowa
4.1.3. Komunikacja samochodowa i autokarowa
4.1.4. Komunikacja publiczna  
4.2. Polityka informacyjna
4.2.1. Informacja w serwisach internetowych
4.2.2. Informacja w punktach sprzedaży biletów  
4.2.3. Informacja w przestrzeni publicznej  
4.2.4. Informacja na terenie imprezy  
4.2.5. Konferansjer/spiker zawodów sportowych  
4.2.6. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
4.3. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
4.3.1. Dostosowanie infrastruktury
4.3.2. Oznakowanie i informacja
4.3.3. Opiekunowie i wolontariusze
4.4. Udogodnienia dla rodziców z dziećmi
4.4.1. Sektor rodzinny
4.4.2. Kącik dla dzieci
4.4.3. Zaginięcia dzieci
4.4.4. Pozostałe udogodnienia
4.5. Współpraca z mediami  
4.5.1. Obsługa medialna
4.5.2. System akredytacyjny
4.5.3. Strefy medialne  
4.6. Wolontariat
4.7. Przeciwdziałanie marketingowi pasożytniczemu
4.8.  Przeciwdziałanie mowie i przestępstwom z nienawiści

Zakończenie

Załączniki

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

O autorach

Wykaz fotografii

prof. dr hab. Hubert Królikowski, Uniwersytet Jagielloński:

Na polskim rynku wydawniczym dostępne są publikacje mające charakter komentarzy do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Jednak organizacja imprez masowych wymaga też, poza zgodnością z literą prawa i procedurami, doświadczenia organizacyjnego i zaangażowania służb porządkowych. Imprezy masowe bowiem wymagają podejmowania wielu działań o charakterze organizacyjnym, w tym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. W związku z tym zaangażowane są w to instytucje publiczne i prywatne. Recenzowana książka będzie interesująca i pożyteczna zarówno dla praktyków, jak i środowiska akademickiego. Znajdzie też Czytelników wśród osób, którym bliska jest problematyka bezpieczeństwa.


Tadeusz Zygmunt – koordynator krajowy ds. bezpieczeństwa UEFA EURO 2012:

Autorzy opracowania to eksperci znani w środowisku bezpieczeństwa imprez masowych. Pan Andrzej Kruczyński odpowiadał za bezpieczeństwo wielu, całkowicie odmiennych pod względem charakteru imprez sportowych i artystyczno-rozrywkowych, na największym obiekcie sportowym w Polsce. Wymienić można zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, wielodniowej imprezy muzycznej Orange Festival, czy licznych krajowych i międzynarodowych konferencji. Sergiusz Parszowski natomiast, oprócz bogatego doświadczenia praktycznego, posiada znaczący dorobek naukowy, w tym podręcznik „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa”, który został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów ds. bezpieczeństwa.

Książka może spełniać rolę praktycznego przewodnika adresowanego do szerokiego spektrum odbiorców, w tym firm ochrony osób i mienia, kierowników ds. bezpieczeństwa, pracowników służb informacyjnych i porządkowych, a także innych podmiotów zaangażowanych w organizację i zabezpieczenie imprez masowych.

Sergiusz Parszowski

niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Znawca problematyki i audytor systemów bezpieczeństwa instytucji publicznych i podmiotów gospodarczych. Wykładowca akademicki oraz prelegent konferencji naukowych. Trener i szkoleniowiec branży ochrony osób i mienia, sektora finansowego oraz administracji publicznej. Autor artykułów i publikacji z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania kryzysowego, ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa biznesu. Współautor publikacji Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa – jedynego tak kompleksowego opracowania na temat systemowego zarządzania bezpieczeństwem na poziomie lokalnym.

Zagadnieniami organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych zajmuje się od przeszło dziesięciu lat. Od 2010 roku stale współpracuje z operatorem Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie uczestniczy w pracach zespołu bezpieczeństwa. Jako trener służb informacyjnej i porządkowej przeszkolił kilkuset pracowników. Uczestniczył w opracowaniu procedur i planów zarządzania przebiegiem imprez masowych. W trakcie największych imprez masowych organizowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie zarządzał zespołami pracowników liczącymi od kilku do nawet kilkuset osób. Jako menedżer obszaru nadzorował organizację oraz przebieg procesu wejścia i wyjścia uczestników podczas wszystkich meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM organizowanych w Warszawie. Odpowiadał ponadto za rekrutację i przeszkolenie operatorów monitoringu wizyjnego, organizację stanowisk pracy i opracowanie procedur współpracy z pozostałymi podmiotami uczestniczącymi w zabezpieczeniu imprezy masowej. Jest również twórcą programu audytu bezpieczeństwa imprez masowych.

Więcej o działalności autora można znaleźć na stronie internetowej www.instin.pl. Kontakt z autorem sergiusz.parszowski@instin.pl

Andrzej Kruczyński

były oficer GROM, uczestnik działań specjalnych i misji zagranicznych. Wszechstronnie wyszkolony w zakresie operacji antyterrorystycznych oraz działań sił specjalnych. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Obrony Narodowej. Niezależny ekspert, trener, doradca, edukator do spraw bezpieczeństwa.

W latach 2009–2014 pracował na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie w okresie budowy, we współpracy z Biurem Ochrony Rządu, Policją oraz Zakładem Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, stworzył parasol ochronny tzw. nadzoru pirotechnicznego. Tam też pełnił funkcję kierownika ds. bezpieczeństwa na większości imprez masowych, w tym we wszystkich spotkaniach piłkarskich w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM. Uczestnik wielu programów obserwacyjnych, konferencji oraz szkoleń organizowanych przez doświadczonych ekspertów międzynarodowych zarówno w kraju, jak i poza granicami, między innymi w Wielkiej Brytanii, Republice Południowej Afryki, Katarze oraz Izraelu. Wraz z zespołem bezpieczeństwa wypracował od podstaw procedury usprawniające zarządzanie imprezami masowymi i współpracy w tym zakresie pomiędzy stanowiskiem dowodzenia a monitoringu wizyjnego, zabezpieczeniem medycznym, zabezpieczeniem przeciwpożarowym, Policją i Biurem Ochrony Rządu. Był inicjatorem zakupu i wyposażenia Stadionu Narodowego w nowoczesny sprzęt, nieużywany wcześniej na obiektach tego typu. Stworzył istniejący z powodzeniem do dnia dzisiejszego nowoczesny system zarządzania bezpieczeństwem imprez masowych. Przygotowane przez niego nowatorskie rozwiązania na stanowisku dowodzenia, programy szkoleniowe, czy też propozycje innego wykorzystania obiektów sportowych, tworzą nowe i niespotykane dotąd standardy. Współpracujący z nim klienci, w tym zarządzający obiektami sportowymi, mogą spojrzeć na swoją pracę z innej perspektywy i realizować cele biznesowe, wykorzystując najlepsze wzorce z różnych dziedzin życia. Współautor podręcznika dla szkół ponadgimnazjalnych Edukacja dla bezpieczeństwa.

Więcej o autorze można znaleźć na stronie internetowej www.csat.pl. Kontakt z autorem: andrzej.kruczynski@csat.pl

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane