• Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary. Wydanie 2

Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary. Wydanie 2

 • Autor: redakcja naukowa Marek Leszczyński Agata Gumieniak Lidia Owczarek Ryszard Mochocki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-265-5
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 198/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 47.00 zł

  42.30 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 42.30 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Coraz większego znaczenia w skutecznym zapewnieniu bezpieczeństwa nabierają wspólnoty lokalne, które we współpracy z administracją rządową poszukują efektywnych metod i sposobów projektowania systemów bezpieczeństwa, jak też badania nad bezpieczeństwem w wymiarze lokalnym wymagają, zarówno studiów teoretycznych jak też tworzenia rozwiązań praktycznych na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. Niniejsza publikacja stanowi, przynajmniej w pewnej części, odpowiedź na potrzeby studiów nad bezpieczeństwem w wymiarze lokalnym.

Książka składa się z siedmiu części, przygotowanych przez Zespół Autorski doświadczonych dydaktyków – pracowników Zakładu Nauk o Bezpieczeństwie Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, którzy jednocześnie posiadają bogate doświadczenie w pracy bądź współpracy z administracją publiczną. Drugie wydanie jest uzupełnione o aktualną bazę aktów prawnych oraz kwestię bezpieczeństwa imprez masowych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Bezpieczeństwo jako przedmiot badań i kształcenia na poziomie wyższym

1.1. Bezpieczeństwo – podstawowe pojęcia
1.2. Państwo narodowe i jego ewolucja
1.3. Suwerenność państwa narodowego
1.4. Decentralizacja państwa – nowy wymiar zadań publicznych
1.5. Bezpieczeństwo w systemie nauki w Polsce

Rozdział 2. Rozwój lokalizmu w Europie i w Polsce

2.1. Pojęcie społeczności lokalnej
2.2. Społeczności lokalne jako element struktury społecznej
2.3. Podstawy reformy administracji publicznej
2.4. Tendencje i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Rozdział 3. Podstawy prawne, formy i zadania podmiotów uczestniczących w procesie ochrony osób i mienia

3.1. Formy ochrony osób i mienia
3.2. Obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające obowiązkowej ochronie
3.3. Wewnętrzne służby ochrony
3.4. Środki ochrony ?zycznej osób i mienia
3.4.1. Uprawnienia pracowników ochrony ?zycznej przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia
3.5. Zasady współpracy formacji ochronnych z policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi)
3.6. Bezpieczeństwo imprez masowych
3.7. Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej – zasady szczególne

Rozdział 4. Zarządzanie kryzysowe jako realizacja obowiązku administracji samorządowej

4.1. Pojęcia i de?nicje z zakresu zarządzania kryzysowego
4.2. Struktura zarządzania kryzysowego – poziom krajowy i wojewódzki
4.3. Wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przez Oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 5. Ochrona przeciwpożarowa

5.1. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy
5.2. Plany ratownicze
5.3. System powiadamiania ratunkowego
5.4. Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej
5.4.1. Ratownictwo techniczne
5.4.2. Ratownictwo chemiczne, ekologiczne i medyczne
5.4.3. Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej
5.4.4. Czynności kontrolno-rozpoznawcze
5.5. Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej
5.6. Państwowa Straż Pożarna

Rozdział 6. Policja a bezpieczeństwo społeczności lokalnych

6.1. Policja w ujęciu historycznym i współcześnie
6.2. Struktura i organizacja Policji
6.2.1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych
6.2.2. Komendant Główny Policji
6.2.3. Wojewoda
6.2.4. Komendant wojewódzki Policji
6.2.5. Komendant powiatowy (miejski)
6.2.6. Komendant komisariatu
6.3. Szczególne uprawnienia Policji
6.3.1. Legitymowanie
6.3.2. Zatrzymanie
6.3.3. Zatrzymanie nieletniego
6.3.4. Przeszukanie
6.3.5. Użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej
6.4. Działania prewencyjne
6.5. Community policing
6.5.1. Pojęcie community policing
6.5.2. Filozo? a i cechy konstytutywne community policing
6.5.3. Założenia teoretyczne i elementy strategii community policing
6.5.4. Rola wspólnej identy? kacji zagrożeń w pozyskiwaniu zaufania obywateli
6.6. Programy prewencyjne
6.6.1. Budowa programów prewencyjnych
6.6.2. Strategiczne zarządzanie bezpieczeństwem
6.7. Formy zaangażowania obywateli w działania na rzecz bezpieczeństwa
6.7.1. Straże obywatelskie
6.8. Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”
6.8.1. Podmioty odpowiedzialne za realizację programu
6.8.2. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania
6.8.3. Bezpieczeństwo w szkole
6.8.4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
6.8.5. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej
6.8.6. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
6.8.7. Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej
6.8.8. Ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 7. Straż gminna (miejska)

7.1. Tworzenie i rozwiązywanie straży gminnych (miejskich)
7.2. Organizacja straży gminnych (miejskich)
7.3. Współpraca straży gminnych (miejskich) z Policją
7.4. Rola straży gminnych (miejskich)

redakcja naukowa

Marek Leszczyński

profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr hab. w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (Akademia Obrony Narodowej), ekonomista, specjalizuje się w zakresie bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa ekonomicznego, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i opracowań z dziedziny nauk ekonomicznych i nauk społecznych.

Książki tego autora

Agata Gumieniak

doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, posiada doświadczenie zdobyte w administracji publicznej w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Książki tego autora

Lidia Owczarek

dr nauk o polityce, administratywista (absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego), adiunkt na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, posiada wieloletnią praktykę na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym.

Książki tego autora

Ryszard Mochocki

dr nauk prawnych jest adiunktem w Zakładzie Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach. Specjalizuje się w problematyce zwalczania przestępczości. Jest praktykiem i zarazem autorem publikacji z tego zakresu w ujęciu kryminologicznym, kryminalistycznym i prawnym.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Komunikacja a rozwój społeczności l...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Globalne problemy, lokalne perspekt...

72.00 zł 80.00 zł Cena netto: 68.57 zł

Najczęściej kupowane