• Bezpieczeństwo uzupełniający komponent architektury ochrony bezpieczeństwa narodu i państwa

Bezpieczeństwo uzupełniający komponent architektury ochrony bezpieczeństwa narodu i państwa

 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-290-7
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 211/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Książka zawiera zarówno elementy poznawcze, teoretyczno-modelowe, jak i utylitarne. Wszystkie one stanowią zbiór organizacyjno-prawnych informacji odnoszących się do problemów ochrony bezpieczeństwa narodu i państwa w kontekście wewnętrznych aspektów tego zjawiska.

Podjęta problematyka oraz sposób jej zaprezentowania sprawia, że książka stanowi istotne wypełnienie luki na rynku wydawniczym, w szczególności w zakresie nauczania szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jej adresatem są osoby prowadzące działalność dydaktyczno-naukową oraz studenci kierunków nauczania: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia grup dyspozycyjnych, a także inne osoby interesujące się bezpieczeństwem jednostki, grupy społecznej, społeczności, narodu i państwa.

Spis treści:

Wykaz najczęściej stosowanych skrótów

Wstęp

Rozdział pierwszy. Ogólna charakterystyka uzupełniającego komponentu architektury ochrony bezpieczeństwa narodu i państwa

1. O wyrażeniu „ochrona bezpieczeństwa obiektu”
2. O wyrażeniu „architektura ochrony bezpieczeństwa narodu i państwa”
3. O istocie i charakterze oraz o funkcjach i kryteriach wyłonienia uzupełniającego komponentu architektury ochrony bezpieczeństwa narodu i państwa
4. Reasumpcja rozdziału

RozdzIał drugi. Funkcjonowanie uzupełniającego komponentu architektury ochrony bezpieczeństwa państwa – aspekty organizacyjne i prawne

1. O organizacji oraz o funkcjach sektorów uzupełniającego komponentu architektury ochrony bezpieczeństwa narodu i państwa
2. Parlamentarny sektor architektury ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w państwie
2.1. Najwyższa Izba Kontroli
2.2. Rzecznik Praw Obywatelskich
2.3. Państwowa Inspekcja Pracy
3. Rządowy sektor architektury ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w państwie
3.1. Agencje i inspekcje oraz ich zadnia
3.1.1. Agencja Rezerw Materiałowych
3.1.2. Państwowa Agencja Atomistyki
3.1.3. Państwowa Inspekcja Sanitarna
3.1.4. Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna
3.1.5. Inspekcja Weterynaryjna
3.1.6. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
3.1.7. Inspekcja Handlowa
3.1.8. Inspekcja Transportu Drogowego
3.2. Instytut i urzędy oraz ich zadnia
3.2.1. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
3.2.2. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
3.2.3. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
3.2.4. Urząd do Spraw Cudzoziemców
3.3. Służby i straże oraz ich zadania
3.3.1. Służba Więzienna
3.2.2. Służba Leśna oraz Straż Leśna
3.2.3. Państwowa Straż Łowiecka
3.3.4. Państwowa Straż Rybacka
3.3.5. Służba Parku Narodowego oraz Straż Parku
3.3.6. Straż Ochrony Kolei
3.4. System Państwowe Ratownictwo Medyczne jako ważny element architektury ochrony bezpieczeństwa narodu i państwa
4. Samorządowy sektor architektury ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego na administrowanym terenie
5. Społeczny sektor architektury ochrony bezpieczeństwa osób i mienia
6. Prywatno-komercyjny sektor architektury ochrony bezpieczeństwa osób i mienia
7. Sektor przedsiębiorców w architekturze ochrony bezpieczeństwa mienia
8. Sektor prawa jednostki do samoobrony, jako element architektury ochrony bezpieczeństwa narodu i państwa
9. Reasumpcja rozdziału

RozdzIał trzeci. Prawne i organizacyjne aspekty dostępu do materiałów niebezpiecznych w architekturze ochrony bezpieczeństwa narodu i państwa

1. Prawne i organizacyjne problemy dostępu do broni palnej i amunicji
1.1. Oistocie reglamentacji dostępu do broni palnej oraz o niektórych kontrowersjach z nią związanych
1.2. O problematyczności założeń prawnych w zakresie praktycznego dostępu do broni palnej
1.3. O regulacji prawnej dotyczącej broni i amunicji oraz jej wpływie na praktyczny dostęp do broni palnej
2. Prawne i organizacyjne aspekty działalności gospodarczej o charakterze specjalnym
3. Prawne i organizacyjne aspekty działalności w zakresie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
4. Reasumpcja rozdziału

Zakończenie

Wykaz literatury zawartej w monografii

Wykaz załączników

Wykaz rysunków i tabel

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane