• Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowe założenia i uwarunkowania

Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowe założenia i uwarunkowania

 • Autor: Eugeniusz Nowak Maciej Nowak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-219-4
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 228/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka jest bogatym źródłem wiedzy o bezpieczeństwie narodowym. Przedstawiono w niej szeroką wykładnię:
- współczesnego postrzegania bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa państwa,
- środowiska bezpieczeństwa narodowego,
- zagrożeń bezpieczeństwa narodowego,
- organizacji: bezpieczeństwa politycznego, militarnego, ekonomicznego, informatycznego, społecznego i ekologicznego państwa,
- polityki bezpieczeństwa narodowego,
- strategii bezpieczeństwa narodowego,
- zarządzania bezpieczeństwem narodowym,
- kształtowania bezpieczeństwa narodowego w środowisku międzynarodowym,
- współczesnych specyficznych determinantów bezpieczeństwa narodowego,
- nowych kierunków wiedzy o bezpieczeństwie narodowym.

Praktycznym i użytecznym uzupełnieniem publikacji jest załącznik zawierający Zestawienie definicji i interpretacji podstawowych terminów związanych z bezpieczeństwem narodowym. Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów i doktorantów oraz nauczycieli akademickich kierunków studiów związanych z bezpieczeństwem narodowym. Może stanowić również bogate źródło informacji dla osób zajmujących się zawodowo tą dziedziną.
Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa narodowego

1.1. Znaczenie terminu „bezpieczeństwo”
1.2. Dawne i współczesne postrzeganie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa narodowego
1.3. Podmiotowa i przedmiotowa struktura bezpieczeństwa narodowego
1.4. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Polski

ROZDZIAŁ 2. Środowisko bezpieczeństwa narodowego

2.1. Istota i ewolucja środowiska bezpieczeństwa
2.2. Współczesne środowisko bezpieczeństwa narodowego

ROZDZIAŁ 3. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego

3.1. Właściwości ogólne
3.2. Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
3.2.1. Zagrożenia polityczne bezpieczeństwa narodowego
3.2.2. Zagrożenia militarne bezpieczeństwa narodowego
3.2.3. Zagrożenia ekonomiczne (gospodarcze) bezpieczeństwa narodowego
3.2.4. Zagrożenia społeczne bezpieczeństwa narodowego
3.2.5. Zagrożenia ekologiczne bezpieczeństwa narodowego
3.2.6. Zagrożenia informacyjne bezpieczeństwa narodowego
3.2.7. Zagrożenia terrorystyczne bezpieczeństwa narodowego

ROZDZIAŁ 4. Bezpieczeństwo polityczne państwa

4.1. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa politycznego państwa
4.2. Wartości konstytuujące bezpieczeństwo polityczne państwa
4.3. Organizacja bezpieczeństwa politycznego Rzeczypospolitej Polskiej
4.3.1. Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze wewnętrznym
4.3.2. Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze zewnętrznym

ROZDZIAŁ 5. Bezpieczeństwo militarne państwa

5.1. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa militarnego państwa
5.2. Wartości konstytuujące bezpieczeństwo militarne państwa
5.3. Organizacja bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej
5.3.1. Organy kierowania bezpieczeństwem militarnym Rzeczypospolitej Polskiej
5.3.2. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
5.3.3. Gospodarcze podstawy bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ 6. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa


 6.1. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
 6.2. Wartości konstytuujące bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 6.3. Strategie kształtowania bezpieczeństwa gospodarczego państwa
 6.4. Organizacja bezpieczeństwa gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ 7. Bezpieczeństwo informacyjne państwa

 7.1. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa informacyjnego państwa
 7.2. Wartości konstytuujące bezpieczeństwo informacyjne państwa
 7.3. Organizacja bezpieczeństwa informacyjnego Rzeczypospolitej Polskiej
 7.3.1. Prawne podstawy bezpieczeństwa informacyjnego Rzeczypospolitej Polskiej
 7.3.2. Służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacyjne Rzeczypospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ 8. Bezpieczeństwo społeczne państwa

8.1. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa społecznego państwa
8.2. Wartości konstytuujące bezpieczeństwo społeczne państwa
8.3. Organizacja bezpieczeństwa społecznego w Rzeczypospolitej Polskiej
8.3.1. Właściwości ogólne tworzenia bezpieczeństwa społecznego w państwie
8.3.2. Podmioty organizujące bezpieczeństwo społeczne w Rzeczypospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ 9. Bezpieczeństwo ekologiczne państwa

9.1. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa ekologicznego państwa
9.2. Ekologiczne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa
9.3. Organizacja bezpieczeństwa ekologicznego w Rzeczypospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ 10. Polityka bezpieczeństwa narodowego

10.1. Etymologia i ewolucja polityki
10.2. Istota i zakres polityki bezpieczeństwa narodowego
10.3. Polityka bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
10.3.1. Podstawowe założenia
10.3.2. Narzędzia polityki bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ 11. Strategia bezpieczeństwa narodowego

11.1. Etymologia i ewolucja strategii
11.2. Przygotowanie strategii bezpieczeństwa narodowego
11.3. Strategia bezpieczeństwa państwa w koncepcjach bezpieczeństwa międzynarodowego
11.4. Podstawowe założenia strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ 12. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

12.1. Właściwości ogólne zarządzania bezpieczeństwem narodowym
12.2. Zadania administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa narodowego
12.3. Organizacja zarządzania bezpieczeństwem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ 13. Bezpieczeństwo narodowe w środowisku międzynarodowym

13.1. Środowisko międzynarodowe bezpieczeństwa narodowego
13.2. Bezpieczeństwo narodowe/państwa według nurtu realistycznego
13.3. Bezpieczeństwo narodowe/państwa według nurtu liberalnego
13.4. Bezpieczeństwo narodowe/państwa według teorii post-pozytywistycznych
13.5. Paradygmat biurokratyczny w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego
13.6. Behawiorystyczne poglądy na przyczyny wojen
13.7. Znaczenie broni jądrowej dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego/państwa

ROZDZIAŁ 14. Współczesne specyficzne determinanty bezpieczeństwa narodowego


14.1. Globalizacja a bezpieczeństwo
14.1.1. Istota i współczesne postrzeganie globalizacji
14.1.2. Globalizacja jako wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego
14.2. Terroryzm a bezpieczeństwo
14.2.1. Istota i współczesne postrzeganie terroryzmu
14.2.2. Terroryzm jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej
14.3. Edukacja dla bezpieczeństwa
14.3.1. Istota edukacji dla bezpieczeństwa
14.3.2. Cele i treści nauczania w ramach przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”
14.3.3. Cele i treści kształcenia nauczycieli przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”
14.3.4. Cele i treści kształcenia studentów na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe”

ROZDZIAŁ 15. Nowe kierunki wiedzy o bezpieczeństwie narodowym

15.1. Kultura bezpieczeństwa narodowego
15.1.1. Kultura i bezpieczeństwo
15.1.2. Kultura bezpieczeństwa jako element środowiska bezpieczeństwa
15.2. Psychologia bezpieczeństwa
15.2.1. Psychologia i bezpieczeństwo
15.2.2. Psychologia bezpieczeństwa jako element środowiska bezpieczeństwa indywidualnego i bezpieczeństwa grupowego

Załączniki
Bibliografia

Eugeniusz Nowak
profesor nauk wojskowych, absolwent uczelni wojskowej w Sankt Petersburgu oraz studiów doktoranckich w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie, ekspert w dziedzinie logistyki wojskowej oraz logistyki sytuacji kryzysowych. Posiada bogate doświadczenie w organizacji ćwiczeń z zarządzania kryzysowego i zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych. Autor wielu prac naukowo-badawczych z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz logistyki wojskowej. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Akademii Obrony Narodowej.

Książki tego autora

Maciej Nowak
doktor nauk wojskowych, absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, doktorat obronił w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa informacyjnego i technologii informatycznych, specjalista w zakresie zarządzania systemami informacyjnymi, modelowania i analizy systemów informatycznych. Jest nauczycielem akademickim w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki.

Książki tego autora

Babiński A., W poszukiwaniu definicji bezpieczeństwa publicznego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2020, nr 35/2.
Balcerowicz B., Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej, AON, Warszawa 2004.
Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo Państwa Polskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
Beaufre A., Wstęp do strategii. Odstraszanie i strategia, MON, Warszawa 1963.
Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, R. Jakubczak, J. Flis (red.), Bellona, Warszawa 2006.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013.
Bralewski A., Zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski, „Zeszyty Naukowe SG SP” 2018, nr 68/4.
Brzozowski A., Kozub M., Niedźwiecki R., Wprowadzenie do strategii bezpieczeństwa, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Warszawa 2010.
Chojnowski L., Bezpieczeństwo narodowe. Studium teoretyczne, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2016.
Cieślarczyk M., Kultura bezpieczeństwa i obronności, Akademia Podlaska, Siedlce 2010.
Clausewitz K., O wojnie, „Test”, Lublin 1995.
Czaputowicz J., Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa – aspekty teoretyczne, [w:] Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa,  S. Dębski,  B. Górka-Winter (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2003.
Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Wydział Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2016.
Dobroczyński M., Stefanowicz J., Polityka zagraniczna, PWN, Warszawa 1984.
Edukacja dla bezpieczeństwa. Informacja, MSWiA, Warszawa 2004.
Etel M., Bezpieczeństwo gospodarcze, [w:] Współczesne oblicza bezpieczeństwa, E.M. Guzik-Makaruk, E.W. Pływaczewski (red.), Temida 2, Białystok 2015.
Furdal A., Polska oda do radości, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2000.
Gospodarka obronna – ujęcie makroekonomiczne, AON, Warszawa 1993.
Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
Gromek P., Istota bezpieczeństwa powszechnego w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGSP” 2018, nr 68/4.
Grygolec W., Kościuk L., Bezpieczeństwo militarne państwa, pojęcia, uwarunkowania, polityka, Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Warszawa 1998.
Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2011.
Jaroszyński P., Ocalić polskość, Dom Polski, Warszawa 2003.
Jaźwiński I., Determinanty kształtowania polskiego bezpieczeństwa gospodarczego. Wybrane aspekty, „Przegląd Strategiczny” 2011, nr 1.
Jomini H., Zarys sztuki wojennej, MON, Warszawa 1966.
Jung C.G., O zjawisku ducha w sztuce i w nauce, KR, Warszawa 2011.
Kennedy P., Mocarstwa świata – narodziny, rozkwit, upadek, KiW, Warszawa 1994.
Kitler W., Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja systemu, „Zeszyty Naukowe AON”, Warszawa 2002.
Kitler W., Wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa politycznego Polski, [w:] B. Balcerowicz (red.), Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej, AON, Warszawa 2004.
Kitler W., Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym RP, [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, Ł. Sułkowski, A. Marjański (red.), SWSPiZ, Łódź 2008.
Kleiber M., Nauka i technologia na rzecz bezpieczeństwa państwa w polskich realiach, www.ippt.pan.pl
Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, PWN, Warszawa 1996.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483.
Koziej  S.,  Strategia  bezpieczeństwa  RP,  t.  2:  Polityka  i  strategia  bezpieczeństwa  państwa w XXI w., AON, Warszawa 2004.
Koziej S., Strategiczne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego w okresie pozimnowojennym, Warszawa 2010.
Kraś I., Polityka banku centralnego a bezpieczeństwo finansowe państwa , „Przegląd Statystyczny” 2013, nr 1.
Kulczycki R., Metoda diagnozowania stanu pokoju i zagrożenia militarnego państwa, Praca n-b pk. „OPCJA-Z”, AON, Warszawa 1995.
Kurczewska J., Kanon kultury narodowej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Scholar, Warszawa 2005.
Kuźniar R., Po pierwsze bezpieczeństwo, „Rzeczpospolita” z 9.01.1996 r.
Liedel K., Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
Liddell Hart B.H., Strategia. Działania pośrednie, MON, Warszawa 1959.
Loranty K., Bezpieczeństwo społeczne Rzeczypospolitej Polski, AON, Warszawa 2004.
Malak K., Typologia bezpieczeństwa. Nowe wyzwania, www.stosunki-międzynarodowe.pl, lipiec 2010.
Mossor S., Sztuka wojenna w warunkach nowoczesnej wojny, MON, Warszawa 1966.
Nowak E., Preparation of Security Professionals or From Security Education to National Security
Studies, 36th IBIMA Conference on 4–5 November 2020 Granada, Spain.
Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2015.
Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, R. Jakubczak (red.), Bellona, Warszawa 2003.
Piwowarski J., Nauki o bezpieczeństwie. Kultura bezpieczeństwa i redefinicja środowiska bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2020.
Płaczek J., Ewolucja polskiej myśli obronno-ekonomicznej w latach 1976–2000, AON, Warszawa 2001.
Podolski A., Bezpieczeństwo obywatelskie, Res Publica Nowa, 27 grudnia 2019, https://publica.pl>teksty>podolski-bezpieczeństwo obywatelskie.
Posel-Częścial E., Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, [w:] Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, S. Dębski, B. Górka-Winter, PISM, Warszawa 2003.
Raczkowski K., Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI w.,  [w:]  Bezpieczeństwo  ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, K. Raczkowski (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Raport funkcjonowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za I półrocze 2007 r., http://www.abw.gov.pl.
Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa, Dz.U. nr 39, poz. 1131.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. z 2017 r., poz. 356.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008.
Smolicz J., Język jako wartość rdzenna, [w:] Oblicza polskości, A. Kłoskowska (red.), Warszawa 1990.
Stachowiak Z., Bezpieczeństwo ekonomiczne, [w:] Ekonomika obrony, W. Stankiewicz (red.), AON, Warszawa 1994.
Stankiewicz W., Polityka obronno-gospodarcza w latach 1989–1992, [w:] Gospodarka obronna Polski w okresie transformacji (1989–1992), AON, Warszawa 1993.
Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020.
Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, J. Baylis, J. Writz, C. Grey, E. Cohen (red.), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009.
Śladkowski S., Bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczypospolitej Polskiej, AON, Warszawa 2004.
Śladkowski S., Bonisławska B., Administracja publiczna i środowisko, WSAS, Warszawa 2010.
Świniarski J., Ekonomia wojenna i ekonomia pokojowa w systemie ogólnej teorii bezpieczeństwa, [w:] Ekonomika wojskowa i logistyka wojskowa – podobieństwa i różnice, materiały sympozjum, AON, Warszawa 1998.
Szubrycht T., Współczesne  aspekty  bezpieczeństwa  państwa, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2006, nr 4(167).
Toffler A., Szok przyszłości, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
Traktat  Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., Dz.U. z 2000 r. nr 87, poz. 970.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2018 r., poz. 996.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 593.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2002 r. nr 156, poz. 1301.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, Dz.U. z 2001 r. nr 123, poz. 1353.
Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz.U. z 1998 r. nr 96, poz. 603.
Ustawa z dnia 4 kwietnia 1997 r. o działach administracji rządowej, Dz.U. z 1997 r. nr 141, poz. 943.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowe, Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 56, z późn. zm.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416.
Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, E. Nowak (red.), AON, Warszawa 2007.
Zarządzanie kryzysowe w sytuacji klęski żywiołowej, E. Nowak (red.), „Zeszyt Problemowy” 2006, 1(45).
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, AON, Warszawa 2006.
Zdrodowski B., Istota bezpieczeństwa państwa, „Studia de Securitate” 2019, 9(3).
Zięba R., Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe” 1989, nr 10.
Zubrzycki W., Polska w obliczu zagrożeń terrorystycznych, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku – Wyzwania i dylematy, T. Jemioło, K. Rajchel (red.), WSIZiA, Warszawa 2008.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane