• Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian

Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian

 • Autor: redakcja naukowa Anna Chabasińska Zbigniew Czachór
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-037-8
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 488/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 95.00 zł

  85.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka porusza aktualną problematykę bezpieczeństwa narodowego Polski. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w kontekście dynamicznych zmian w otoczeniu międzynarodowym. Publikacja opiera się na interdyscyplinarnym i multidyscyplinarnym podejściu do przedmiotowej problematyki, bazując na analizie aktualnego stanu bezpieczeństwa narodowego w wymiarze wewnętrznym, z uwzględnieniem zewnętrznych determinantów zmian w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych, prawnych, wojskowych itd. Połączenie teoretycznej analizy wskazanych zagadnień z ich praktycznym wymiarem pozwoliła uzyskać wielowymiarową ocenę stanu bezpieczeństwa państwa i jego uwarunkowań natury wewnętrznej i zewnętrznej.

Spis treści:

Przedmowa

I. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Debata o polskiej strategii bezpieczeństwa w kontekście polityki wschodniej RP po 2005 roku. Zarys problematyki
Grzegorz Kucharczyk

Zagrożenia cyberprzemocą w Polsce i na świecie
Andrzej Pepłoński

Samowystarczalność energetyczna kluczem do bezpieczeństwa energetycznego Polski
Albin Skwarek

Determinanty środowiska bezpieczeństwa Polski w świetle Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 roku
Jerzy Stańczyk

Polityka imigracyjna Unii Europejskiej jako determinant bezpieczeństwa państw członkowskich UE
Aleksandra Szczerba-Zawada

Wpływ zmian w doktrynach obronnych wybranych państw ościennych na stan bezpieczeństwa Polski w XXI wieku
Ewa Tamara Szuber-Bednarz

Współczesne wyzwania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski
Mirosław Szulczyński

Współpraca Polski z państwami w regionie wobec kryzysu na Ukrainie
Paulina Błażejewska

Zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach wzrostu państwowego długu publicznego
Wojciech Bożek

Współzależność jako wyzwanie w aspekcie ochrony infrastruktury krytycznej
Krzysztof Szwarc

Organizacje militarne i polityczne jako instrument neoimperialnej myśli Federacji Rosyjskiej w świetle kryzysu ukraińskiego
Mateusz Ziętarski

II. INSTYTUCJONALNO-PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA

Sprawiedliwość oraz bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej i jej obywateli. Wybrane pola badawcze w ujęciu instytucjonalno-prawnym
Zbigniew Dawid Czachór

Rozwój mediacji na tle problematyki bezpieczeństwa prawnego – polskie uwarunkowania
Kinga Flaga-Gieruszyńska

Postępowanie zabezpieczające jako instrument kształtowania bezpieczeństwa prawnego
Izabella Gil

System antyterrorystyczny w Polsce na tle regulacji prawnych Unii Europejskiej
Jerzy Zalewski

Kontrola indywidualna postanowień klauzul wzorcowych i umownych sprawowana przez sądy powszechne
Piotr Gil

Środki ochrony prawnej jako gwarancja bezpieczeństwa wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Katarzyna Samulska

Kilka uwag o pewności prawa jako podstawie bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców
Agnieszka Worbs

Policja w systemie zarządzania kryzysowego państwa
Jarosław Żółtowski

III. POLITYCZNO-SPOŁECZNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA

Problemy i zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego współczesnego państwa
Bogusław Jagusiak

Bezpieczeństwo i ochrona uczestników masowych imprez sportowych na przykładzie Poznania
Dariusz Magierek, Tomasz Hoffmann

Bezpieczeństwo obywateli elementarną powinnością państwa
Paweł Rodzoś

Użycie sił zbrojnych RP w systemie zarządzania kryzysowego
Waldemar Krupiński

Idea COMMUNITY POLICING w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych
Daniel Drozdowski

Determinanty bezpieczeństwa działalności banków na rynku finansowym
Anna Mierzejewska

IV. TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia ekologiczne wyzwaniem dla bezpieczeństwa państwa
Marek Zbigniew Kulisz

Zagrożenia terrorystyczne dla sektora transportu
Gabriel Nowacki

Cyberprzestrzeń Rzeczypospolitej Polskiej i jej ochrona
Jędrzej Skrzypczak

Stalking (cyberstalking) w ujęciu normatywno-opisowym
Krzysztof Gorazdowski

Wielozadaniowy Samolot Bojowy jako czynnik zwiększający bezpieczeństwo Polski
Jakub Marszałkiewicz

Nowe technologie w polskiej armii jako element polityki bezpieczeństwa państwa
Jacek Chojnacki

Bezzałogowe systemy powietrzne determinantem stabilności czy zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego?
Marceli Herman

Z recenzji prof. dr. hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka:

Monografia jest udanym przedsięwzięciem naukowym i wydawniczym co najmniej z kilku powodów:
- Stanowi istotne pogłębienie perspektywy badawczej w odniesieniu do problemów bezpieczeństwa narodowego, zwłaszcza poprzez podejmowanie wycinkowych zadań ważnych dla ukazania tendencji rozwojowych.
- Praca dostarcza znaczącego zasobu wiedzy dotyczącej różnych aspektów bezpieczeństwa narodowego, co jest użyteczne zarówno dla badaczy, jak i dla celów dydaktycznych stawianych w ramach nauk o bezpieczeństwie, obronności państwa, polityce, nauk ekonomicznych i prawnych.
- Monografia jest następstwem integracji ok. 30 projektów badawczych zajmujących szeroko pojętą problematykę bezpieczeństwa narodowego. Zgromadzenie tak znaczącego potencjału badawczego jest niewątpliwym osiągnięciem redaktorów naukowych opracowania Zbigniewa Czachóra i Anny Chabasińskiej.

redakcja naukowa

Anna Chabasińska

dr, prodziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa PWSZ w Gorzowie Wlkp., współpracownik w Pracowni Analiz Wschodniego Sąsiedztwa Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ

Książki tego autora

Zbigniew Czachór

prof. dr hab., Przewodniczący Rady Programowej Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej; kierownik Zakładu Badań nad Integracją Europejską UAM oraz Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta. Dyrektor Akademickiego Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielopolskim. Stały Doradca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Zarys teorii bezpieczeństwa narodow...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Przegląd bezpieczeństwa narodowego ...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Metodologiczne i dydaktyczne aspekt...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Organizacje proobronne w systemie b...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Kluczowe kompetencje systemu bezpie...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

System bezpieczeństwa narodowego w ...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Świat w sieci. Państwa, społeczeńst...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Bezpieczeństwo narodowe Polski w ko...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Ochrona ludności i obrona cywilna w...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Logistyka w systemie bezpieczeństwa...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane