• Kontraktowanie projektowania obiektów budowlanych

Kontraktowanie projektowania obiektów budowlanych

 • Autor: Andrzej Kosecki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-169-2
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 268/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  62.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 62.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Usługi projektowania obiektów budowlanych na ogół uważane są za skomplikowane. Zespół projektujący ma za zadanie odpowiednio przetworzyć i połączyć informacje pochodzące z różnych źródeł i zaproponować zamawiającemu projekt obiektu spełniający jego oczekiwania, bezpieczny, atrakcyjny funkcjonalnie i estetycznie, o korzystnej relacji wartości do ceny oraz o innych współcześnie wymaganych walorach. Jak do tego doprowadzić? Książka odpowiada na to pytanie. Stanowi swego rodzaju przewodnik dla stron zainteresowanych zawarciem umowy o prace projektowe, wyjaśnia jak się w podejmowanych w tym zakresie działaniach „nie pogubić”, doprowadzając do uzyskania obopólnych korzyści.

Publikacja adresowana jest do szerokiego spektrum klientów na rynku usług projektowych, od dużych instytucji, w tym publicznych, po indywidualne osoby fizyczne. Kierowana jest również do wykonawców usług projektowych – architektów, konstruktorów, projektantów różnego rodzaju instalacji związanych z obiektami budowlanymi, a także do studentów architektury i budownictwa.

Spis treści:

Wykaz wybranych skrótów
Wstęp

1. Proces projektowania obiektów budowlanych

1.1. Istota projektowania technicznego
1.2. Formułowanie problemu projektowego
1.3. Charakterystyka rezultatu projektowania
1.4. Poszukiwanie rozwiązań, dialog klienta z projektantem, dokumentacja projektowa

2. Proponowany zbiór opracowań prowadzących do możliwości podjęcia realizacji obiektu budowlanego

2.1. Studia i analizy przedprojektowe
2.2. Studium programowo-przestrzenne
2.3. Koncepcja projektowa
2.4. Projekt budowlany
2.5. Projekt wykonawczy
2.6. Projekt przekształcenia obiektu lub jego części ze względu na zmianę sposobu użytkowania

3. Projektant

3.1. Zespół projektowy
3.2. Organizacja pracowni projektowej
3.3. Forma prawna działalności projektowej i związana z nią odpowiedzialność kontraktowa projektanta
3.4. Ochrona ubezpieczeniowa projektanta i pracowni projektowej

4. Postulaty pod adresem obiektu budowlanego

4.1. Klasyczne postulaty Witruwiusza
4.2. Kontekst miejsca
4.3. Postulat zrównoważonego rozwoju
4.4. Technologiczność rozwiązania projektowego
4.5. Przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
4.6. Inne współczesne postulaty

5. Koszty cyklu życia obiektu budowlanego

5.1. Identyfikacja kosztów cyklu życia obiektu budowlanego
5.2. Kalkulacja kosztów cyklu życia obiektu budowlanego

6. Ekonomika w projektowaniu architektoniczno-budowlanym

6.1. Usytuowanie budynku na działce
6.2. Podstawowe rozwiązania przestrzenne budynku a koszt
6.3. Wykończenie i wyposażenie techniczne budynku a koszt
6.4. Standaryzacja i prefabrykacja
6.5. Projektowanie przewidujące rozbiórkę

7. Umowy w procesie projektowania

7.1. Umowy o prace projektowe
7.2. Tekst umowy
7.3. Klauzule przeglądowe

8. Wycena prac projektowych

8.1. Zasady kształtowania cen w gospodarce rynkowej
8.2. Kształtowanie cen usług projektowych
8.3. Waloryzacja wynagrodzenia projektanta

9. Postępowanie prowadzące do zawarcia umowy o prace projektowe


9.1. Wprowadzenie
9.2. Wymagania zamawiającego
9.3. Dylematy wyboru rozwiązania projektowego przez zamawiającego
9.4. Ubieganie się projektanta o zamówienie
9.5. Identyfikacja i ocena ryzyk realizacji opracowania projektowego przez wykonawcę
9.6. Zarządzanie ryzykiem w jednostce projektowej

10. Konkurs

10.1. Wprowadzenie
10.2. Rodzaje konkursów
10.3. Zasady organizacji konkursów
10.4. Kryteria oceny opracowań konkursowych
10.5. Ocenianie
10.6. Wykorzystanie metody AHP do oceny architektonicznych prac konkursowych
10.7. Inne metody dokonywania ocen

11. Przetarg

11.1. Ogólne informacje
11.2. Prekwalifikacja lub spotkanie przedofertowe
11.3. Przetarg na prace projektowe

12. Postępowanie bezprzetargowe

12.1. Poszukiwanie projektanta
12.2. Wstępne rozmowy
12.3. Pozyskiwanie klienta

13. Negocjacje

13.1. Ogólne informacje
13.2. Negocjacje umowy o prace projektowe

14. Zakup gotowego projektu

15. Inwestowanie w projekt

15.1. Wartość projektu
15.2. Zarządzanie wartością

16. System DOI


16.1. Założenia systemu
16.2. Stosowanie systemu

17. Połączenie projektowania z wybranymi świadczeniami na rzecz klienta

17.1. Połączenie projektowania z wykonawstwem budowlanym
17.2. Połączenie projektowania z zarządzaniem budową

18. Kontraktowanie projektowania w BIM

18.1. Wprowadzenie
18.2. Projektowanie w BIM
18.3. Zamawianie projektowania w BIM
18.4. BIM w umowie o prace projektowe

Zakończenie
Literatura

dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. Politechniki Krakowskiej:

Nie ma wątpliwości, że podjęta w książce tematyka jest aktualna i ważna szczególnie dla zamawiających usługi projektowe na rynku budowlanym. Analizując treść poszczególnych rozdziałów recenzowanej publikacji można zauważyć szerokie i kompleksowe podejście autora do kontraktowania projektowania obiektów budowlanych. Jego uwaga nie skupia się wyłącznie na wyborze projektanta i sporządzaniu umowy o prace projektowe – wręcz przeciwnie. Kontraktowanie w definicji autora wiąże się z wieloma zagadnieniami, przy czym w sposób szczególny opisał on w swojej pracy kwestie organizacyjne i ekonomiczne dotyczące współczesnego zamawiania usług projektowych w budownictwie, ujęte w ramach istniejącego w Polsce porządku prawnego.

Andrzej Kosecki
dr hab. inż., emerytowany profesor Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wieloletni profesor wizytujący w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach 1993-1995 współpracował z partnerami z Anglii i Portugalii w ramach programu TEMPUS Construction Management Education in Poland. Od 1999 do 2000 roku dyrektor Instytutu Technologii i Organizacji Budownictwa Politechniki Krakowskiej. Otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury za wysoki poziom naukowy w zakresie modelowania i badań przedsięwzięć budowlanych. Były członek zwyczajny Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Książki tego autora

Alonso-Zandari S., Hashemi A., Prefabrication in the UK housing construction industry, 5th International Conference on Zero Energy Mass Customised Housing – ZEMCH 2016, 20th - 23rd December 2016, Kuala Lumpur, Malaysia, https://www.researchgate.net/publication/314075466 (dostęp: 12.2021).
Anger A., Łaguna P., Zamara B., BIM dla managerów, PWN, Warszawa 2021.
Ashworth A., Cost studies of buildings, 4th edition, Pearson Prentice Hall 2004.
Ashworth A., Hogg K., Added value in design and construction, Pearson Education 2006.
Bąbiński Cz., Elementy nauki o projektowaniu, WNT, Warszawa 1972.
Behnke M., Czajka-Marchlewicz B., Dorska D., Umowy w procesie budowlanym, LEX, Warszawa 2011.
Belniak S., Leśniak A., Plabankiewicz E., Zima K., The influence of the building shape on the cost of Its construction, Journal of Financial Management of Property and Construction, 2013, vol. 18, no. 1.
Beste T.M., Klakegg, O.J., Jørgen Kjetil, K., Standardization and industrialized construction of special purpose buildings, I. Lill, E. Witt (eds.) 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization (Emerald Reach Proceedings Series, vol. 2), Emerald Publishing Limited, Bingley 2019, https://doi.org/10.1108/S2516-
285320190000002033 (dostęp: 12.2021).
Best Examples of Architectural Design Contests in Europe, https://www.ace-cae.eu/practice-of-the-profession/architectural-design-contests/ (dostęp: 05.2019).
BIM Standard PL, PZPB, Warszawa 2020.
Bodziony B., Gniadzik P., Umowy w inwestycjach budowlanych, Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR, Jaktorów k/Warszawy 1999.
Celińska-Mysław M., Wiatr T., Budownictwo zrównoważone z przykładem analizy kosztów w ujęciu LCC, Przegląd Budowlany, 2018, nr 11.
Chrabski B., Zmitrowicz K., Inżynieria wymagań w praktyce, PWN, Warszawa 2015.
Chuchacz P., Nitka M., Jasnorzewski O., Monitoring konkursów architektonicznych – doświadczenia i wnioski, Konferencja „Przestrzeń i ekonomia”, Krynica 2017.
Chuchacz P., Tarko M., Warunki wykonywania zawodu architekta. Refleksje z monitoringu, Zawód: Architekt, 2019, nr 66.
Czapliński K., Mrozowicz J., Musiał W., Podstawy metodologii projektowania w budownictwie, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1980.
Czemplik A., Irzyk M., Ocena technologiczności projektów budowlanych, Civil and Environmental Engineering, 2011, nr 2.
DQI Briefing tool user guide, http://www.dqi.org.uk/dqi/Common/DQIBriefingGuide_noappendix.pdf (dostęp: 03.2020).
DQI for education: Guidance, http://www.dqi.org.uk/perch/resources/dqi-schools-guid-ance-copy.pdf (dostęp: 12.2019).
DQI for schools, https://slideplayer.com/slide/7651856/ (dostęp: 12.2019).
Facilitators report on briefing stage Design Quality Indicators (DQI) workshop at the Hereford (Wyebridge) Academy – Hereford on Wednesday 13th February 2008, http://councillors.herefordshire.gov.uk/documents/s14114/ (dostęp: 03.2020).
Farooqui R.U., Ahmed S.M., Designing for quality: An empirical study of Design Quality Indicator (DQI) tool, https://pdfs.semanticscholar.org/ (dostęp: 03.2020).
Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 2000.
Gann D.M., Salter A.J., Whyte J.K., Design Quality Indicator as a tool for thinking, https://www.researchgate.net/publication/229053798 (dostęp: 12.2019).
Gasparski W. (red.), Projektoznawstwo. Elementy wiedzy o projektowaniu, WNT, Warszawa 1988.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
Grzybczyk K., Koncepcja architektoniczna jako jedna z postaci utworu architektonicznego, Acta Iuris Stetinensis, 2018, no. 2.
Harputlugil T., Gültekin A.T., Prins M., Topçu Y.İ., Architectural design quality assessment based on analytic hierarchy process: A case study (1), https://pdfs.semanticscholar.
org/4fa7/e3e3ed5de462beff97f454a25d0e2feb5986.pdf (dostęp:08.2019).
Haughey D., MoSCoW Method, https://www.projectsmart.co.uk/moscow-method.php (dostęp: 04.2020).
Jasiewicz W., A…symetria umowy, Mazowieckie Zakłady Graficzne, Wysokie Mazowieckie 2005.
Kacprzyk Z., Projektowanie w procesie BIM, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2020.
Kamara J.M., The role of the DQI in managing stakeholder requirements in construction projects, https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB_DC27257.pdf (dostęp: 03.2020).
Kamiński M. Biuro projektów – organizacja I zarządzanie, https://www.mpoia.pl/images/Szkolenia/MPOIA-MKaminski-Szkolenie-Org-Biura- 190617.pdf (dostęp: 02.2021).
Kanters J., Design for deconstruction in the design process: State of the art., Buildings 2018, 8, www.mdpi.com/journal/buildings (dostęp: 01.2022).
Kasznia D., Magiera J., Wierzowiecki P., BIM w praktyce. Standardy, wdrożenie, case study, PWN, Warszawa 2017.
Kodeks konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich http://www.sarp.org.pl/pliki/1970_54c8ceaed19f4-nkodeks_konkursowy_-_calosc_2009_noweliacja_2014.pdf (dostęp: 05.2019)
Kosecki A., Marketing w przedsiębiorstwie budowlanym, XLI Konferencja Naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB, Kraków–Krynica 1995.
Kosecki A., Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych, PWN, Warszawa 2019.
Krick E.V., Wprowadzenie do techniki i projektowania technicznego, WNT, Warszawa 1971.
Krupa A., Staśkiewicz K., ABC inwestora budowlanego, IPB, Warszawa 1996.
Kulejewski J., Minasowicz A., Systemowe rozwiązania dokumentacyjne (2), Forum Budowlane, 1998, nr 1.
Kuryłek A., Zarządzanie zespołem projektowym podczas sporządzania dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Struktura oraz etapy procesu projektowego, https://www.researchgate.net/publication/330934839 (dostęp: 02.2021).
Leśniak A., Zima K., Zarządzanie wartością przedsięwzięć budowlanych w warunkach polskich, Czasopismo Techniczne, 2010, nr 1-B.
Leśniak A., Górka M., Skrzypczak I., Barriers to BIM implementation in architecture, construction, and engineering projects – The Polish study, Energies, 2021, 14, 2090, https://doi.org/ 10.3390/en14082090 (dostęp: 07.2021).
Life-cycle cost analysis for buildings Is Easier Than You Thought, https://www.fs.fed.us/t-d/
pubs/htmlpubs/htm08732839/page01.htm (dostęp: 10.2020).
Lisowski M., Teoria Witruwiusza – próba oceny dzieła architektonicznego w kontekście jej zapisów i niedoskonałości, Czasopismo Techniczne. Architektura, 2009, R. 106, z. 1-A.
Mały słownik języka polskiego, Skorupka S. (red.), Auderska H., Łempicka Z., PWN, Warszawa 1969.
Mastenbroek W., Negocjowanie, PWN, Warszawa 1998.
Mastermann J.W.E., An introduction to building procurement systems, E&FN Spon, Abingdon 1992.
NBS National Construction Contracts and Law Report 2018, https://www.thenbs.com/knowledge/ (dostęp: 07.2020).
Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa 2016.
Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2005.
Nowe podejście do badania konfliktu interesów , https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/ (dostęp: 07.2019).
Olearczuk E., Eksploatacja budynków (mieszkalnych), Wydawnictwo i Zakład Poligrafii – Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa 1999.
Organisational information requirements OIR, https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/, (dostęp: 10.2021).
Packo A., Łopianowska H., Doświadczenie zespołu jako kryterium oceny ofert, https://sidir.pl/doswiadczenie-zespolu-jako-kryterium-oceny-ofert/ (dostęp: 07.2021).
Plebankiewicz E., Procedura prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011.
Plebankiewicz E., Planowanie i szacowanie kosztów cyklu życia budynków biurowych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2019.
Pluta-Olearnik M., Marketing usług. Idee zastosowania, PWE, Warszawa 1994.
Połoński M. (red.), Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym, SGGW, Warszawa 2009.
Prusak A., Stefanów P., AHP – analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku, C.H. Beck, Warszawa 2014.
Rajski J., Kocot W., Zaradkiewicz K., Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym,  Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
Recommendations for Architectural Design Contests (ADC), https://www.ace-cae.eu/up-loads/tx_jidocumentsview/6.1.1_GA2_17_Compet-Rules.pdf (dostęp: 04.2019).
Roliński J. (red.), Chwiałowska A., Kola J., Mielnik M. we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych, Klauzule przeglądowe – wzorce i dobre praktyki, UZP, Warszawa 2020.
Rönn M., Architectural policies, regulation and jury dilemmas in architecture competitions, https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:453814/FULLTEXT01.pdf  (dostęp: 08.2019).
Rönn M., Quality in architecture – A disputed concept, https://www.researchgate.net/publication/277744433 (dostęp: 08.2019).
Ryńska E.D., Zintegrowany proces projektowania prośrodowiskowego. Projektant a środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Warszawa 2012.
Rzymski E., Dohojda M., Projekt budynku wysokiego w konstrukcji trzonowo-szkieletowej, Przegląd Budowlany, 2019, nr 3.
Sacha K., Inżynieria oprogramowania, PWN, Warszawa 2010.
Salamak M., BIM w cyklu życia mostów, PWN, Warszawa 2021.
Sallette M.A., Design values. Measuring the economic value of investing in architecture and design, Urban Land, Nov./Dec. 2005, https://www.wbdg.org/files/pdfs/urbanland_1105.pdf (dostęp: 12.2021).
Seeley I.H., Building economics. Appraisal and control of building design and efficiency, 4th edition, Macmillan 1996.
Sielicki A., Jeleniewski T., Elementy metodologii projektowania technicznego, WNT, Warszawa 1980.
Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami – uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania, MIiB, Warszawa 2017, https://budowlaneabc.gov.pl/ (dostęp: 04.2020).
Suratkon A., Chan C-M., Jusoh S., Indicators for Measuring Satisfaction Towards Design Quality of Buildings, https://pdfs.semanticscholar.org/ (dostęp: 03.2020).
Szymanik W., Droga do BIM, Zawód: Architekt_#60 01/02_2018.
The Aqua Group Guide to Procurement, Tendering & Contract Administration , M. Hackett, I. Robinson, G. Statham (eds.), Blackwell Publishing 2007.
The Pre-Design Questionnaire, https://www.trilliumarchitects.com/the-pre-design-questionnaire/ (dostęp: 01.2020).
Tomana A., BIM Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia, PWB MEDIA Zdziebłowski, Warszawa 2016.
Trzaskalik T. (red.), Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014.
Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.
Wadhah A.H., Comparing design quality for school buildings in Iraq (Directorate General of Education in Diyala Case Study), https://pdfs.semanticscholar.org/ (dostęp: 03.2020).
Waszkiewicz M., Zamara B., Zarządzanie wartością inwestycji budowlanych. Projektowanie i realizacja, C.H. Beck, Warszawa 2020.
Webb R., Does the DQI process work?, https://www.architectsjournal.co.uk/ (dostęp: 03.2020).
Werner W.A., Proces inwestycyjny dla architektów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
Wieczorek D., Modelowanie kosztów cyklu życia budynków z uwzględnieniem czynników ryzyka, praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2018.
Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004.
Wong F.W.H., Lam P.T.I., Chan E.H.W., Wong F.K.W., Factors affecting buildability of building design, Canadian Journal of Civil Engineering 33(7), 2011, https://www.researchgate.net/publication/237189076 (dostęp: 03.2021).
Yahiaoui A., Harputlugil G.U., Sahraoui A.E.K., The application of system engineering on the building design process, 1st International CIB Endorsed METU Postgraduate Conference Built Environment & Information Technologies, Ankara, 2006, https://www.researchgate.net/publication/242384596 (dostęp: 12.2021).
Zaktualizowane standardy dostępności budynków, MIiR, 2019, https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/ (dostęp: 04.2021).
Zima K., Plebankiewicz E., Wpływ kształtu budynku na koszty jego realizacji, Świat Nieruchomości nr 2(80)/2012.
Zima K., Plebankiewicz E., Analysis of building shape erected in Kraków and its impact on construction costs, Organization, Technology & Management in Construction: An International Journal, vol. 4, no 1, 2012.
Zima K., Plebankiewicz E., Wieczorek D., A SWOT analysis of the use of BIM technology in the Polish construction industry, Buildings 10,16, 2020.
Zima K., Wieczorek D., Wprowadzenie do BIM z programem Norma EXPERT, Athena-soft, 2021.
Żylski T., Polska kultura konkursu, https://architektura.muratorplus.pl/krytyka/polska-kultura-konkursu_9214.html (dostęp: 01.2022).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Technika układania dachówki karpiów...

135.00 zł 150.00 zł Cena netto: 128.57 zł

Dachy stropodachy tarasy. Remonty i...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Ceramiczne pokrycia dachowe. Szczeg...

64.80 zł 72.00 zł Cena netto: 61.71 zł

Najczęściej kupowane