• Ceramiczne pokrycia dachowe. Szczegóły wykonawcze

Ceramiczne pokrycia dachowe. Szczegóły wykonawcze

 • Autor: Hans-Jurgen Sterly Horst Bottcher Heino Walter
 • Wydawca: Polskie Centrum Budownictwa Difin i Müller Sp. z o.o.
 • ISBN: 83-87310-91-3
 • Data wydania: 2005
 • Liczba stron/format: 392/B5
 • Oprawa: twarda

Cena detaliczna

 • 72.00 zł

  64.80 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 64.80 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka kompleksowo omawia zagadnienia krycia dachu dachówkami ceramicznymi, poczynając od podstawowych ogólnych informacji na temat dachu i dachówki, jej produkcji i form handlowych, poprzez informacje na temat technik krycia, sposobów kształtowania grzbietów, systemy rynnowe, a kończąc na ociepleniach i problematyce dachów solarnych.

Książka jest pozycją niezbędną dla każdego, kto chce umieć i wiedzieć jeszcze więcej. Autorzy to wykładowcy i instruktorzy niemieckich dekarskich szkół zawodowych. Ich wiedza gwarantuje, że wydawnictwo zawiera treści przydatne dla dekarza o każdym stopniu umiejętności. 640 zdjęć i rysunków pomaga w lepszym zrozumieniu zawartości.

Spis treści:

1. Historia dachu


1.1 Od jaskini do budynku
1.2 „Dachy” naturalne
1.2.1 Sposób krycia
1.2.2 Formy dachów – przykłady z natury
1.3 Biofizyka – biotechnika – bionika
1.4 Dach jako zwieńczenie budynku
1.4.1 Asyryjczycy – Grecy – Rzymianie   
1.4.2 Dachówka listwowa
1.4.3 Dachówka mnich-mniszka
1.4.4 Dachówka płaska – dachówka esówka – dachówka rzymska
1.4.5 Dachówka zakładkowa
1.5 Starówkom na ratunek

2. Od bryły gliny do dachówki: produkcja dachówek

2.1 Co to jest dachówka ceramiczna?
2.2 Co to jest glina?
2.3 Od gliny do surowej dachówki
2.3.1 Przygotowanie surowca
2.3.2 Formowanie surowych dachówek
2.4 Obliczanie procentów
2.4.1 Zadanie
2.4.2 Przykład praktyczny
2.4.3 Rozwiązanie
2.4.4 Zadanie odwrócone
2.5 Od surowej dachówki do ceramiki
2.5.1 Formowanie surowych dachówek
2.5.2 Suszenie
2.5.3 Wypalanie dachówek
2.6 Właściwości wypalonej dachówki
2.6.1 Porowatość i mrozoodporność
2.6.2 Barwa powierzchni dachówki

3. Handlowe formy dachówek

3.1 Cechy i wymagania
3.1.1 Cechy konstrukcyjne
3.1.2 Wymagania wobec dachówek
3.1.3 Procedury kontrolne
3.1.4 Kontrola jakości
3.1.5 Podsumowanie
3.2 Dachówka karpiówka
3.2.1 Rodzaje wykrojów
3.2.2 Sposoby układania karpiówek
3.3 Dachówka esówka
3.3.1 Kształty handlowe – sposoby układania – funkcje
3.3.2 Przygotowanie połaci dachowej
3.3.3 Wykonanie pokrycia
3.3.4 Rozwiązania detali w pokryciu z dachówki esówki
3.4 Dachówka romańska
3.4.1 Kształty i sposoby układania
3.4.2 Zakłady
3.4.3 Wykonanie pokrycia
3.5 Dachówka mnich-mniszka
3.5.1 Kształt i sposób układania
3.5.2 Przygotowanie połaci dachowej
3.5.3 Wykonanie pokrycia
3.6 Dachówka esówka płaska
3.6.1 Kształty i sposoby układania
3.6.2 Wykonanie pokrycia
3.7 Dachówka zakładkowa
3.7.1 Kształty i zamki
3.7.2 Marsylka z podwójną muldą
3.7.3 Dachówka nadreńska
3.7.4 Esówka zakładkowa
3.7.5 Wielkoformatowa esówka zakładkowa
3.7.6 Wykonanie pokrycia
3.8 Zakładkowa dachówka ciągniona
3.8.1 Kształty i sposoby układania
3.8.2 Wykonanie pokrycia
3.9 Dachówka przesuwna
3.9.1 Kształty i sposoby układania
3.9.2 Nowe pokrycie bez nowego łacenia
3.9.3 Cechy konstrukcyjne
3.10 Dach i kąty nachylenia
3.11 Dodatkowe środki zabezpieczające przed opadami

4. Obliczanie dachu

4.1 Połać pomiędzy okapem a kalenicą
4.1.1 Jednostki
4.1.2 Kształty powierzchni
4.1.3 Trójkąty i czworokąty
4.1.4 Wielokąty
4.1.5 Powierzchnie okrągłe
4.1.6 Powierzchnie eliptyczne
4.1.7 Powierzchnie pod i pomiędzy krzywymi
4.2 Długości dachu
4.2.1 Reguły trójkąta prostokątnego
4.2.1.1Funkcje kąta (funkcje trygonometryczne)
4.2.1.2Twierdzenia o powierzchniach
4.2.2 Twierdzenia dla trójkątów nieprostokątnych
4.2.3 Proporcje (relacje) w trójkątach podobnych
4.2.3.1Lukarna trójkątna z kalenicą opadającą w dachu pulpitowym
4.2.4 Wysokość dachu (obliczana z kąta pochylenia  i szerokości dachu)
4.2.4.1Dachy o równym nachyleniu połaci i o rzucie trapezowym
4.3 Nachylenie grzbietu i kosza < nachylenie dachu
4.3.1 W stronę okapu
4.4 Sposoby przedstawiania dachów
4.4.1 Rzuty równoległe
4.4.2 Rzut środkowy
4.4.3 Rysunek techniczny
4.4.4 Skala
4.5 Sposoby przedstawiania grzbietów
4.5.1 Rysunkowe przedstawienia i ich zniekształcenia
4.5.2 Zasady obliczeń dachu
4.5.3 Cel i sens obliczeń dachów
4.6 Przykłady obliczeń dachów
4.6.1 Przykład 1: Dach czterospadowy o różnym pochyleniu połaci
4.6.2 Przykład 2: Czworokątny dach namiotowy o podstawie nieregularnej
4.6.3 Przykład 3: Dach czterospadowy o rzucie trapezowym z równymi kątami pochylenia (38°)
4.6.4 Przykład 4: Przygotowania do krycia naroża
4.6.5 Przykład 5: Lukarna trapezowa o różnym pochyleniu szczytów w dachu pulpitowym
4.6.6 Przykład 6: Dach czterospadowy o nachyleniu 55° na podstawie litery C
4.6.7 Przykład 7: Dach czterospadowy o podstawie nieregularnej i z różnymi kątami pochylenia
4.6.8 Przykład 8: Dach czterospadowy o podstawie nieregularnej i z przybudówką
4.6.9 Przykład 9: Dach czterospadowy z lukarną i różnymi kątami pochylenia oraz z różnymi wysokościami okapu
4.7 Zapotrzebowanie materiału – grzbiety
4.7.1 Jak liczyć
4.7.2 Obliczanie długości
4.7.3 Obliczanie zapotrzebowania materiału
4.8 Grzbiety na dachach czterospadowych o równym pochyleniu połaci
4.8.1 Pochylenia i długości grzbietów w dachach o równym pochyleniu połaci
4.9 Grzbiety na dachach czterospadowych o nierównym pochyleniu połaci
4.9.1 Nachylenia i długości grzbietów w dachach o nierównym pochyleniu połaci
4.9.2 Zależności kąta grzbietu

5. Podział dachu

5.1 Podział dachu od okapu do kalenicy
5.2 Podział dachu od szczytu do szczytu
5.3 Podział połaci wszerz
5.3.1 Przykłady dzielenia połaci wszerz
5.4 Podział połaci wzdłuż
5.4.1 Obliczanie odległości łat przy kryciu prostym
5.4.1.1Przykłady
5.5 Sposoby krycia podwójnego dachówkami karpiówkami
5.5.1 Obliczanie odległości łat przy kryciu w koronkę
5.5.2 Obliczanie odległości łat przy kryciu w łuskę
5.5.3 Przykłady
5.6 Podział dachu i obliczanie zapotrzebowania na materiały
5.6.1 Podział dachu wszerz
5.6.2 Podział długości krokwi
5.6.3 Rodzaj i ilość materiałów
5.7 Obliczanie zapotrzebowania na materiały
5.7.1 Przykłady obliczeń
5.8 Materiał i masa
5.8.1 Przykłady obliczeń
5.9 Wielkość dachu – podział dachu – ilość materiałów
5.10 Zaprawa dekarska
5.10.1 Zaprawa kryjąca
5.10.2 Prefabrykowana zaprawa dekarska
5.10.2.1 Parametry prefabrykowanej zaprawy dekarskiej
5.10.3 Przygotowanie zaprawy
5.10.3.1 Środki wiążące i dodatki
5.10.3.2 Mieszanka
5.10.3.3 Obliczanie efektywnej ilości zaprawy

6. Grzbiety

6.1 Historia grzbietów
6.1.1 Liczba pi ()
6.1.2 Złota proporcja
6.1.3 Dach czterospadowy
6.2 Detale związane z grzbietem
6.2.1 Pojęcie grzbietu
6.2.2 Węzły okapowe
6.2.3 Węzły kalenicowe
6.2.4 Obliczanie długości grzbietu
6.3 Kulawki
6.3.1 Pasowanie policzkowe
6.3.2 Obliczanie wysokości przylegania
6.3.3 Połączenie na wcięcie
6.4 Typologia grzbietów
6.4.1 Problemy przy kryciu grzbietów
6.4.2 Grzbiet przewiązany
6.4.3 Grzbiet przewiązany przy lukarnie
6.4.4 Typowy gąsior grzbietowy
6.4.5 Ozdobne gąsiory początkowe
6.4.6 Trójnik
6.4.7 Nowoczesne pokrycia grzbietu
6.4.8 Przykłady

7. Techniki krycia

7.1 Podkład pod pokrycie
7.2 Przygotowanie do krycia grzbietu
7.2.1 Wytyczanie grzbietu krytego dachówką esówką
7.2.2 Układanie dachówek karpiówek
7.3 Przycinanie naroża
7.3.1 Przycinanie cęgami dekarskimi
7.3.2 Przycinanie na mostku
7.4 Krycie grzbietu na zaprawę
7.4.1 Standardowy początek grzbietu
7.4.2 Wachlarz jako początek grzbietu
7.4.3 Inne sposoby rozpoczynania grzbietu
7.4.4 Techniki stosowania zaprawy przy kryciu grzbietu
7.4.4.1Grzbiet pusty
7.4.4.2 Grzbiet nakładany
7.4.5 Zalety i wady sposobów krycia grzbietu
7.5 Grzbiet – wymagania, przygotowanie, podział
7.6 Zakończenie grzbietu przy kalenicy
7.7 Przycinanie gąsiorów przy kalenicy
7.8 Krycie grzbietu na sucho
7.8.1 Grzbiet z zastosowaniem elementów elastycznych
7.8.2 Grzbiet kryty na sucho z elementami wentylacyjnymi

8. Rezerwy mieszkaniowe pod dachem

8.1 Lukarny – dodatkowa powierzchnia mieszkalna
8.1.1 Formy dachu
8.1.2 Formy lukarn
8.1.3 Wyliczanie wolego oka
8.1.3.1 Przykłady obliczeń dla zaprezentowanego wolego oka
8.1.4 Skąd wole oko na dachu?
8.1.4.1 Wykonanie wolego oka
8.1.4.2 Krycie dachówkami karpiówkami
8.1.4.3 Krycie dachówkami esówkami
8.1.4.4 Krycie dachówkami zakładkowymi
8.1.5 Lukarna wydłużona
8.2 Doświetlenie wyłazami dachowymi i oknami połaciowymi
8.2.1 Wyłazy dachowe
8.2.2 Okna połaciowe
8.2.3 Wymagania odnośnie wyłazów i okien połaciowych
8.2.4 Wykonanie
8.3 Wybór okien

9. Termoizolacja

9.1 Wprowadzenie
9.1.1 Zużycie energii a efekt cieplarniany
9.1.2 Oszczędzanie energii i redukcja emisji CO2
9.1.3 Dobre samopoczucie i zdrowie
9.2 Właściwości materiałów ocieplających
9.2.1 Błędy montażowe spowodowane zbyt ciasnymi fugami
9.2.2 Typy zastosowań
9.2.3 Wybór i prawidłowy montaż
9.3 Materiały ocieplające
9.3.1 Termoizolacje z ropy naftowej
9.3.1.1 Polistyren (styropian)
9.3.1.2 Ocieplenia z poliuretanu
9.3.1.3 Ocieplenia z żywicy fenolowo-formaldehydowej
9.3.2 Ocieplenia mineralne
9.3.2.1 Pianki mineralne (szkło spienione wg DIN EN 13167)
9.3.2.2 Materiały mineralne ekspandowane
9.3.2.3 Ocieplenia z włókien mineralnych
9.4 Oznaczenia materiałów ocieplających
9.5 Organiczne materiały ocieplające
9.5.1 Korek
9.5.2 Materiały drewnopochodne
9.5.3 Materiały celulozowe
9.5.4 Materiały ze słomy i trzciny
9.5.5 Włókna kokosowe

10. Wentylacja i ocieplenie

10.1 Wentylacja ocieplonych dachów o pokryciach dachówkowych
10.1.1 Wprowadzenie
10.1.2 Ocieplony dach wentylowany
10.1.3 Przekrój wentylacyjny okolicy grzbietu
10.1.4 Rozmieszczenie dachówek wentylacyjnych przy grzbiecie
10.2 Wykonanie wentylacji grzbietu
10.2.1 Przykład 1: Krycie grzbietu/kalenicy z użyciem uniwersalnych gąsiorów wentylacyjnych
10.2.1.1 Uproszczona kontrola funkcjonowania wentylacji
10.2.2 Przykład 2: Krycie grzbietu/kalenicy z użyciem opatentowanych gąsiorów wentylacyjnych
10.2.3 Przykład 3: Krycie grzbietu z użyciem elementów wentylacyjnych z PVC
10.2.4 Przykład 4: Krycie grzbietu z użyciem dachówek wentylacyjnych
10.3 Systemy wentylacyjne dla grzbietu i kalenicy
10.3.1 Uniwersalne elementy wentylacyjne
10.3.2 „Suche” systemy wentylacyjne
10.4 Grzbiet i kalenica kryte na sucho z wbudowaną wentylacją
10.4.1 Rolowane taśmy wentylacyjne
10.4.2 Właściwości
10.4.3 Układanie taśm wentylacyjnych
10.5 Grzbiet i kalenica kryte na sucho z ociepleniem nakrokwiowym
10.5.1 Uwagi odnośnie nakrokwiowych systemów ociepleniowych
10.5.2 Mocowanie elementów ocieplających
10.5.3 Układanie
10.6 Dodatkowe środki wspomagające wentylację pomiędzy ociepleniem a folią wstępnego krycia
10.7 Dodatkowe środki chroniące przed deszczem

11. Ochrona przed wilgocią – wentylacja i paroizolacja

11.1 Ochrona przed wilgocią a klimat
11.1.1 Dach wentylowany
11.1.2 Dach niewentylowany
11.2 Dyfuzja pary wodnej
11.2.1 Zapobieganie powstawaniu skroplin
11.3 Podsumowanie zagadnień fizyki budowli
11.3.1 Dach wentylowany
11.3.2 Dach niewentylowany

12. Odwodnienie dachu

12.1 Rodzaje wilgoci
12.2 Sposoby wykonania systemów odwadniających
12.2.1 Wymiarowanie rynny dachowej
12.2.2 Rura spustowa
12.3 Obliczanie spodziewanej wielkości opadów
12.4 Montaż rynien
12.5 Ciepły system odwodnieniowy
12.6 Zimny system odwodnieniowy
12.7 Podsumowanie
12.8 Folia wstępnego krycia i dach spodni
12.9 Rynny dachowe
12.9.1 Obliczanie zmian długości
12.9.2 Spadek rynien
12.9.3 Korozja kontaktowa
13 Dach jako elektrownia
13.1 Zużycie energii i jej źródła
13.2 Pierwszy prąd z promieni słonecznych
13.2.1 Teoria światła Einsteina
13.2.2 Półprzewodniki
13.3 Wykorzystanie ciepła i światła do celów technicznych
13.3.1 System solarny
13.3.2 Baterie słoneczne
13.4 Dekarz jako monter instalacji solarnych
13.4.1 Montaż kolektorów słonecznych „na dachu” i „w dachu”
13.4.2 Montaż baterii słonecznych „na dachu” i „w dachu”
13.5 Solarne systemy dachówkowe
14 Rozwiązania zadań

Indeks pojęć
Wykaz źródeł

Hans-Jurgen Sterly

Książki tego autora

Horst Bottcher

Książki tego autora

Heino Walter

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Kontraktowanie projektowania obiekt...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Najczęściej kupowane