Zasoby Ludzkie

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Podręcznik akademicki

Zarządzanie zasobami ludzkimi w org...

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Podręcznik akademicki

Joanna Moczydłowska

W standardach kształcenia obowiązujących wszystkie uczelnie wyższe prowadzące studia na kierunku Zarządzanie znajduje się przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zakres merytoryczny publikacji uwzględnia zagadnienia zawarte w minimach programowych przedmiotu przyjętych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Korzystanie z podręcznika ułatwia zestaw pytań kontrolnych zamieszczonych na zakończenie każdego rozdziału. Umożliwia on studentom sprawdzenie swojej wiedzy, a dydaktykom tworze..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko

Kształtowanie motywacji wewnętrznej...

Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko

Anna Lipka, Małgorzata Król, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs

Głównym celem książki jest określenie relacji pomiędzy poziomem i strukturą kosztów jakości odnoszonych do zarządzania kapitałem ludzkim a poziomem ryzyka personalnego. Chodzi o wykazanie, iż ponoszenie tych kosztów jest opłacalne, gdyż przynosi korzyści w postaci niższego ryzyka. Ze względu na szerokie spektrum działań personalnych obarczonych ryzykiem (a są nim obarczone praktycznie wszystkie działania) zdecydowano się na wybór jednego z nich, a mianowicie - kształtowania motywacji wewnętrznej..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Wcześniejsze emerytury na nowych zasadach. Poradnik pracownika i pracodawcy 50% rabatu

Wcześniejsze emerytury na nowych za...

Wcześniejsze emerytury na nowych zasadach. Poradnik pracownika i praco...

Dariusz Noszczak

W książce zostały szczegółowo omówione możliwości nabywania wcześniejszych uprawnień emerytalnych przez osoby należące do różnych grup zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji, które weszły w życie w 2009 roku. Przedstawiono warunki przyznawania i ustalania wysokości emerytur pomostowych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury pracowniczej, emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, emerytury nauczycielskiej, górn..

26.50 zł 53.00 zł Cena netto: 25.24 zł

Kompetencje a sukces zarządzania organizacją

Kompetencje a sukces zarządzania or...

Kompetencje a sukces zarządzania organizacją

Stanisław A. Witkowski, Tadeusz Listwan redakcja naukowa

W książce przedstawiono kluczowe zagadnienia metodologicznych problemów badania kompetencji, zarządzania kompetencjami pracowników oraz zarządzania kompetencjami organizacyjnymi.   Niektóre zagadnienia zostały przygotowane przez praktyków, którzy ukazują możliwości zastosowania koncepcji teoretycznych w działaniach zmierzających do podniesienia poziomu zarządzania kompetencjami w firmach. W pracy dominuje podejście metodologiczne i organizacyjne, szczególną uwagę zwrócono m.in. na strategi..

88.20 zł 98.00 zł Cena netto: 84.00 zł

Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych. Uwarunkowania, problemy, dylematy 50% rabatu

Zachowanie się ludzi w pracach zesp...

Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych. Uwarunkowania, problemy, d...

Stanisław Galata

Autor dokonał szerokiego przeglądu czynników warunkujących zachowania pracowników. Poddał krytycznemu osądowi dotychczasowe teorie wywiedzione na gruncie dyscypliny naukowej badającej "zachowania organizacyjne". Całość pracy prowadzi nie do banalnego opisu ludzkich zachowań(jak się zachowują?), ale do odpowiedzi na pytanie: dlaczego się tak zachowują?  ..

23.00 zł 46.00 zł Cena netto: 21.90 zł

Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się 50% rabatu

Kompetencje menedżerów w organizacj...

Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się 50% rabatu

Alicja Sajkiewicz redakcja naukowa

Zespół autorski składający się z doświadczonych ekspertów, badaczy i dydaktyków w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim przedstawia założenia i poddaje analizie kompetencje niezbędne kierownikom w efektywnej pracy z ludźmi w różnych organizacjach. Pokazano rozwiązania właściwe dla firm, które chcą się rozwijać w procesie ciągłego zdobywania wiedzy o nowoczesnym zarządzaniu personelem oraz jej wykorzystania w praktyce. Punkt wyjścia stanowi diagnoza współczesnych uwarunkowań i wyzwań w zarz..

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Problemy dydaktyki

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prob...

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Problemy dydaktyki

Bogusława Urbaniak redakcja naukowa

Opracowanie ma charakter nowatorski, powinno cieszyć się dużym zainteresowaniem ze strony wykładowców przedmiotu „zarządzanie zasobami ludzkimi” oraz studentów i pracodawców. Powstało w okresie adaptacji polskiego szkolnictwa wyższego do standardów tzw. Procesu Bolońskiego. Standardy te wprowadzają elastyczność i etapowy charakter kształcenia oraz wzrost rangi elementów praktycznych, a także wynikających z umiędzynarodowienia gospodarki. Główne zalety publikacji to przede wszystkim:   - int..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy

Elastyczne zarządzanie kapitałem lu...

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy

Marta Juchnowicz redakcja naukowa

Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska, Agnieszka Wojtczuk-Turek, Dariusz Danile­wicz, Grzegorz Myśliwiec, Tomasz Rostkowski, Łukasz Sienkiewicz, przygotowując omawianą pracę, skoncentrował uwagę na współczesnym paradygmacie nowocze­snej gospodarki,  za który uznał przekształcenie zasobów ludzkich w kapitał ludzki  w procesie elastycznego zarządzania tym kapitałem...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy  50% rabatu

Kapitał ludzki w procesie kształtow...

Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy ...

Roman Przybyszewski

W książce na szczególną uwagę zasługuje zaproponowane przez autora modelowe ujęcie zapotrzebowania na kadry kwalifikowane oraz szacowanie kosztów kształcenia jako składnika kapitału ludzkiego. W pracy można też znaleźć udaną próbę wytyczenia aktualnych trendów w podejściu do rynku pracy w powiązaniu z edukacją oraz udowodnienia tezy, że edukacja może być czynnikiem konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Z racji tak szerokiego spektrum zagadnień poruszanych w omawianej pracy – jej czytelnikiem..

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji

Jak oceniać pracę? Wartość stanowis...

Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji

Marta Juchnowicz, Łukasz Sienkiewicz

Właściwe zdefiniowanie roli oceny pracy w organizacji pozwala na zwiększenie spójności narzędzi i procesów zarządzania zasobami ludzkimi, a tym samym na realizację celów stawianych temu obszarowi zarządzania w organizacji. W związku z tym powstała idea opracowania publikacji łączącej w sobie opis dwóch podejść do oceny pracy - wartościowania pracy i kompetencji pracowników...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

W stronę kwalitologii zasobów ludzkich 50% rabatu

W stronę kwalitologii zasobów ludzk...

W stronę kwalitologii zasobów ludzkich 50% rabatu

Anna Lipka

Książka kierowana jest do pracowników działów personalnych, menedżerów ds. personalnych, do kadry kierowniczej przedsiębiorstw, jak i studentów na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi i ich wykładowów...

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Pokazuje 46 do 56 z 56 (4 Stron)