Zasoby Ludzkie

Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego

Postawy wobec czasu pracy jako źród...

Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego

Anna Lipka, Małgorzata Król, Stanisław Waszczak, Justyna Dudek

Nie da się zrozumieć fenomenu czasu bez uwzględnienia różnorodności sposobów jego doświadczania, wynikających z uwarunkowań psychologicznych i różnic indywidualnychmiędzy ludźmi (m.in. w zakresie cech osobowości, motywacji, chronotypu). Te uwarunkowania i różnice determinują postawy pracowników wobec czasu pracy. Postawy te obejmują między innymi stosunek do:- ekonomicznej i (wspólnotowej) wartości czasu (pracy),- przestrzegania sformalizowanych ustaleń koordynatów czasowych (punktualności,termi..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Plemienna korporacja

Plemienna korporacja

Plemienna korporacja

Janusz Galli

We współczesnym świecie korporacje odgrywają dominującą rolę. Ich wpływy rozpościerają się ponad granicami państw, a ich elastyczność i zdolność do przekształceń pozwala na nieustanną ekspansję. Kiedy zastanawiamy się nad fenomenem korporacji, nieuchronnie przychodzą na myśl skojarzenia z okresem rozwoju społecznego, kiedy dominującą strukturą było plemię. Choć wydaje się, że nie ma nic bardziej odległego od siebie jak organizacja plemienna i organizacja korporacyjna, to istotnym wątkiem tej k..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 36.86 zł

Znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu ludźmi. Dlaczego warto być sprawiedliwym

Znaczenie sprawiedliwości w zarządz...

Znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu ludźmi. Dlaczego warto być spr...

Marek Bugdol

Celem pracy jest wskazanie na rolę i znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu organizacjami, a szczególnie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Pierwsza część publikacji dotyczy roli i znaczenia sprawiedliwości w wybranych procesach zarządzania zasobami ludzkimi. Autor zidentyfikował podstawowe związki i zależności występujące między sprawiedliwością a zaufaniem, satysfakcją, solidarnością, zaangażowaniem. Ukazał znaczenie sprawiedliwości w wybranych procesach zarządzania zasobami ludzkim..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 6  50% rabatu

Leksykon kadrowego. Zawiera wzory p...

Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 6 50% rabatu

Rafał Styczyński

Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Zawiera porady w zakresie stosunku pracy, w tym w szczególności omawia: - zatrudnianie cudzoziemców - zatrudnianie młodocianych - świadectwa pracy - urlopy wypoczynkowe - wynagrodzenia - rozwiązanie umów o pracę - czas pracy, telepracę, dokumentację związaną z zatrudnieniem pracownika oraz przychody pracownika, w tym m. in.: - przychody ze stos..

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 28.57 zł

Menedżer uczy się od koni. Innowacyjne zarządzanie inspirowane Horse Assisted Education

Menedżer uczy się od koni. Innowacy...

Menedżer uczy się od koni. Innowacyjne zarządzanie inspirowane Horse A...

Agata Wiatrowska, Ilona Popławska

Książka opisuje doświadczenia z programów rozwojowych z końmi (Horse Assisted Education), w których – w ciągu ostatnich 10 lat – wzięli udział menedżerowie z kilkuset polskich i zagranicznych firm najróżniejszych branż. Inspiracją do powstania każdego rozdziału były doświadczenia uczestników programów prowadzonych przez autorki oraz dyskusje po ćwiczeniach, które często dotykały spraw ważnych i fundamentalnych dla zdrowego i satysfakcjonującego życia zawodowego. Z tego powodu książka może okazać..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi

Dopasowanie organizacyjne. Aspekt s...

Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i ...

Katarzyna Gadomska-Lila

Monografia autorstwa Katarzyny Gadomskiej-Lila stanowi interesującą próbę eksploracji zagadnienia dopasowania organizacyjnego, analizowanego z perspektywy strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi. Koncepcja dopasowania organizacyjnego należy do tych zagadnień, które obecnie znajdują się w centrum zainteresowania zarówno teorii, jak i praktyki zarządzania, jednak pomimo pozornie dużej „popularności”, brakuje odwołujących się do naukowych podstaw zwartych opracowań, opa..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Regionalny wymiar polityki rozwoju kapitału ludzkiego. Przyklad Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski

Regionalny wymiar polityki rozwoju ...

Regionalny wymiar polityki rozwoju kapitału ludzkiego. Przyklad Włoch,...

Zbigniew Przygodzki redakcja naukowa

Kapitał ludzki jest jednym z filarów gospodarki opartej na wiedzy. Paradoksalnie jednak ten czynnik rozwoju okazuje się być trudnym obszarem inwestycji, szczególnie w wymiarze regionalnym. Stąd wiedza o dobrych praktykach i istniejących rozwiązaniach systemowych jest szczególnie cenna. Istotnym wyzwaniem dla władz publicznych każdego kraju, w tym także Polski, jest określenie właściwego modelu realizacji i poziomu decentralizacji polityki rozwoju kapitału ludzkiego. Nie jest to zadanie łatwe, po..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Samodoskonalenie menedżerów. Rozwój kompetencji przywódczych

Samodoskonalenie menedżerów. Rozwój...

Samodoskonalenie menedżerów. Rozwój kompetencji przywódczych

Joanna Tokar

To interesujące połączenie przemyśleń teoretycznych z rzetelną analizą materiału empirycznego, które poświęcone zostało problemom istotnym i aktualnym. Praca ma zdecydowanie charakter interdyscyplinarny. W pierwszych trzech rozdziałach dokonano przeglądu i usystematyzowania informacji na temat uczenia się, samodoskonalenia oraz przywództwa organizacyjnego. Autorka zaproponowała teoretyczny model procesu samodoskonalenia menedżerów. Wszystko to po to, aby móc spojrzeć na przywódcę organizacyjn..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Aktywność twórcza a pracoholizm. Jak utrzymać kapitał kreatywności pracowników?

Aktywność twórcza a pracoholizm. Ja...

Aktywność twórcza a pracoholizm. Jak utrzymać kapitał kreatywności pra...

Anna Lipka, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs

prof. UEK dr hab. Alicja Miś: Podjęta problematyka ma charakter nowatorski; nie ma bowiem w polskiej literaturze przedmiotu podobnego opracowania. Znaleźć można jedynie przyczynki, w postaci nielicznych artykułów, częściej dotyczących twórczości i talentów w organizacji niż pracoholizmu (…). Sformułowany przez Autorów przedmiot opracowania sprowadza się do „dokładniejszego określenia możliwych relacji pomiędzy aktywnością twórczą a pracoholizmem”. Sposób dojścia do tak nakreślonego wyniku ..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i menedżerów wiedzy

Kapitał ludzki w strukturach wirtua...

Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracownik...

Zbigniew Antczak redakcja naukowa

Książka stanowi znakomite studium teoretyczno-empiryczne ukazujące wyzwania, jakie pojawiają się w związku z dynamicznymi zmianami zachodzącymi we współczesnych organizacjach. Zmiany te dotyczą nie tylko charakteru pracy, dominacji struktur sieciowo-wirtualnych, ale również konieczności wielowariantowego opracowywania misji i strategii firm w oparciu o nowe metodologie prognozowania (foresight)...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Uwarunkowania współczesnych zachowań w organizacji

Uwarunkowania współczesnych zachowa...

Uwarunkowania współczesnych zachowań w organizacji

Andrzej Buszko

W publikacji podejmowane są kwestie fundamentalne dla organizacji gospodarczych, autor od podstaw bada tzw. życiowe, elementarne zależności istnienia i rozwoju organizacji uwarunkowane aktywnością i relacjami człowieka w zespole. Szczególną wartość interpretacyjną mają stawiane kwestie wymagające włączenia do programów kształcenia ekonomicznego, takie jak mechanizm intuicji, motywacji, kreatywności, stresu, konfliktów, patologii, entropii organizacji oraz szereg zagadnień dotyczących kultury,..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 36.86 zł

Człowiek w organizacji. Ludzie, struktury, organizacje

Człowiek w organizacji. Ludzie, str...

Człowiek w organizacji. Ludzie, struktury, organizacje

Maciej Gitling

Współczesne organizacje składają się z wzajemnie ze sobą połączonych części (systemów), w których czynnik ludzki jest najważniejszy, bowiem realizuje wspólne określone cele dla powodzenia organizacji jako całości. W systemie społecznym organizacji dokonują się sieci interakcji współpracujących ze sobą ludzi, którzy w ten sposób przyczyniają się do osiągnięcia celów organizacji i zaspokajania potrzeb osobistych. Wymagania stawiane pracownikom we współczesnych organizacjach stale rosną, ludzie (pr..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie 2

Pracownik w firmie od przyjęcia do ...

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie 2

Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces zatrudnienia pracownika to w praktyce skomplikowany mechanizm działań, którego finalnym efektem jest podpisanie umowy nakładającej szereg praw i obowiązków, zarówno po stronie pracodawcy jak też pracownika. Przygotowany poradnik uwzględnia aktualne przepisy oraz orzecznictwo w tym zakresie, a poszczególne zagadnienia wybrane i przedstawione zostały w oparciu o wieloletnie doświadczenie Autorów. Książka będzie pomocna w rozwiązywaniu..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Trener skuteczny. Procedury dla prowadzących szkolenia

Trener skuteczny. Procedury dla pro...

Trener skuteczny. Procedury dla prowadzących szkolenia

Andrzej Niemczyk

Od Autora: To znakomita pozycja zarówno dla początkujących trenerów, jak i tych z bardzo dużym doświadczeniem! W mojej karierze spędziłem na szkoleniach kilkaset godzin i na tej podstawie pozwalam sobie na taką, a nie inną ocenę. Książka w niezwykle interesujący i dogłębny sposób ukazuje całościowy przebieg procesu szkoleniowego od pierwszego momentu spotkania, aż po uwagi uczestników na zakończenie sesji szkoleniowych. Częste przywoływanie przez autorów przykładów z praktyki trenerskiej powo..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji. Przejawy, uwarunkowania, ograniczanie 50% rabatu

Kontrproduktywne zachowania pracown...

Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji. Przejawy, uwaru...

Dariusz Turek

Celem publikacji jest charakterystyka przejawów zachowań kontrproduktywnych, czyli takich – które odnoszą się do naruszania norm organizacyjnych lub wpływają na spadek produktywności, a w rezultacie utrudniają realizację celów organizacji lub szkodzą jej uczestnikom, przedstawienie ich konsekwencji i uwarunkowań, diagnoza głównych czynników/predyktorów (podmiotowych, grupowych i organizacyjnych) konstytuujących kontrproduktywne zachowania pracowników przedsiębiorstw, a także wskazanie działań, j..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Pokazuje 16 do 30 z 56 (4 Stron)