• Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane aspekty

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane aspekty

 • Autor: Michał Tomczak Beata Krawczyk-Bryłka redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-517-5
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 334/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 68.00 zł

  61.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 61.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest poświęcona wybranym procesom zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Przygotowana została jako podręcznik dla osób, które odpowiadają za te procesy w organizacji, i tych, które chcą przygotować się do pracy w działach HR. Przedstawiono w niej najważniejsze zasady dotyczące budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz wynikające z niej założenia dla kolejnych etapów tego procesu: budowania zasobów organizacji (czyli kształtowania wizerunku firmy jako pracodawcy, rekrutacji, selekcji i adaptacji pracowników), zarządzania zespołami, a także rozwiązywania konfliktów i negocjacji wewnątrzorganizacyjnych. Dodatkowo opisano zasady budowania systemu ocen i wynagradzania pracowników, a także zagrożenia związane z występowaniem w organizacjach mobbingu. Perspektywę współczesnego ZZL wzbogacono o treści z zakresu zarządzania zmianą i projektami oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, które mają wpływ na procesy ZZL i tworzą kontekst, w którym są one wdrażane we współczesnych organizacjach.

Podręcznik stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla studentów, jak i praktyków - osób dysponujących doświadczeniem zawodowym w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz kadry zarządzającej zespołami pracowników w obrębie ZZL.

Spis treści:

Wstęp
    
Część I. STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
        
Rozdział 1. Strategia zarządzania organizacją
Anna Parteka-Ejsmont
        
1.1. Znaczenie strategii zarządzania organizacją
1.2. Podstawowe pojęcia i kluczowe elementy strategii zarządzania organizacją
1.2.1. Wybrana domena działania
1.2.2. Przewaga konkurencyjna
1.2.3. Fundamentalne cele długookresowe
1.2.4. Spójna koncepcja działania
1.3. Zasady opracowywania strategii
1.3.1. Opracowanie, dostępność i wdrożenie strategii
1.3.2. Analiza strategiczna organizacji
        
Rozdział 2. Budowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi
Anna Parteka-Ejsmont
        
2.1. Strategia zarządzania organizacją a strategia zarządzania zasobami ludzkimi
2.2. Modele strategii zarządzania zasobami ludzkimi
2.3. Kultura organizacyjna (model konkurujących wartości)
2.4. Rola działu personalnego w organizacji
    
Część II. BUDOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH ORGANIZACJI
        
Rozdział 3. Budowanie wizerunku pracodawcy
Agnieszka Popławska-Boruc
        
3.1. Wprowadzenie
3.2. Budowanie wizerunku pracodawcy jako element działań public relations
3.3. Unikatowe wartości marki pracodawcy
3.4. Podsumowanie
        
Rozdział 4. Nowoczesne metody rekrutacji pracowników
Beata Krawczyk-Bryłka
        
4.1. Warunki profesjonalnej rekrutacji
4.2. Przygotowanie rekrutacji
4.3. Budowanie relacji z kandydatem – rekrutacja właściwa
4.4. Zamknięcie rekrutacji
4.5. Zastosowanie IT w procesie rekrutacji i selekcji
4.6. Podsumowanie
        
Rozdział 5. Wybrane elementy procesu doboru pracowników
Michał Tomczak
        
5.1. Znaczenie profesjonalnego przygotowania do procesu rekrutacji
5.2. Dotarcie z ofertą pracy do kandydata
5.3. Dokumenty rekrutacyjne – CV i list motywacyjny
5.4. Scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej
5.5. Podsumowanie – informacja zwrotna po procedurze doboru
        
Rozdział 6. Procedury wprowadzenia nowego pracownika do organizacji
Ewa Zimnowłocka-Łozyk
        
6.1. Istota adaptacji nowego pracownika
6.2. Znaczenie procesu adaptacji
6.3. Etapy i narzędzia adaptacyjne
6.4. Podsumowanie
    
Część III. RELACJE MIĘDZYLUDZKIE W ORGANIZACJI

        
Rozdział 7. Specyfika pracy zespołowej
Paweł Ziemiański
        
7.1. Wprowadzenie
7.2. Pojęcie i istota pracy zespołowej
7.3. Mechanizmy działania zespołów mogące ograniczać ich skuteczność w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji
7.4. Korzyści z pracy zespołowej i przeciwdziałanie dysfunkcjom pracy zespołowej
        
Rozdział 8. Konflikt w organizacji
Katarzyna Wajszczyk, Michał Tomczak
        
8.1. Źródła sytuacji konfliktowych
8.2. Formy i rodzaje konfliktów w organizacji
8.3. Sposoby kierowania konfliktem i jego konsekwencje
8.4. Podsumowanie – pomiędzy funkcjonalnością a dysfunkcjonalnością
konfliktu
        
Rozdział 9. Negocjacje w organizacji
Beata Krawczyk-Bryłka
        
9.1. Charakterystyka procesu negocjacji
9.2. Znaczenie negocjacji dla organizacji
9.3. Negocjacje w realizacji funkcji menedżerskich
9.4. Zasady efektywnych negocjacji w organizacji
9.5. Negocjacje zbiorowe
9.6. Mediacje – negocjacje z udziałem osoby trzeciej
9.7. Podsumowanie

Rozdział 10. Zjawisko mobbingu we współczesnym środowisku pracy
Agnieszka Baranowska, Michał Tomczak
        
10.1. Wprowadzenie – przemoc w organizacji
10.2. Charakterystyka zjawiska mobbingu
10.2.1. Teoretyczne ujęcia terminu
10.2.2. Rodzaje mobbingu
10.2.3. Fazy powstawania mobbingu
10.2.4. Inne określenia problemu mobbingu
10.2.5. Skala występowania mobbingu w Polsce
10.3. Kluczowe aspekty pojęcia mobbingu
10.3.1. Ofiara mobbingu
10.3.2. Sprawca mobbingu
10.3.3. Przyczyny występowania mobbingu
10.3.4. Skutki mobbingu
10.4. Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy
        
Rozdział 11. Budowanie systemu ocen pracowniczych i wynagradzania pracowników
Paweł Błaszkiewicz
        
11.1. Znaczenie procesów oceny w relacji pracownik – przełożony
11.2. Ocena pracownika jako wyzwanie dla kadry kierowniczej
11.3. System ocen okresowych
11.4. Ocenianie pracowników – bilans kosztów i korzyści
11.5. Polityka płacowa przedsiębiorstwa w relacji do oceny pracy
11.6. System ocen pracowniczych w relacji do polityki personalnej
    
Część IV. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ZZL
        
Rozdział 12. Zarządzanie zmianą i projektami z perspektywy zasobów ludzkich
Anna Parteka-Ejsmont
        
12.1. Zarządzanie zmianą
12.1.1. Zmiana organizacyjna a zmiana osobista
12.1.2. Cykl zachowań podczas zmiany
12.1.3. Najważniejsze zasady zarządzania zmianą
12.1.4. Komunikacja przy zarządzaniu zmianą
12.1.5. Funkcje i umiejętności lidera zmiany
12.2. Zarządzanie projektem
12.2.1. Koncepcja – rozpoznanie
12.2.2. Doprecyzowanie
12.2.3. Planowanie
12.2.4. Realizacja
12.2.5. Zakończenie
12.3. Zwinne zarządzanie projektami
12.4. Zarządzanie zespołem projektowym
12.4.1. Kluczowe czynniki sukcesu zespołu projektowego
12.4.2. Etapy rozwoju zespołu projektowego
12.4.3. Role w zespole projektowym
12.4.4. Zagrożenia dla zespołu projektowego
        
Rozdział 13. Społeczna odpowiedzialność organizacji w zarządzaniu zespołami pracowników
Ewa Hope
        
13.1. Wprowadzenie
13.2. Odpowiedzialne funkcjonowanie organizacji – historia
13.3. Odpowiedzialne funkcjonowanie organizacji – współcześnie
13.4. Dobre komunikowanie pracowników o idei CSR – relacja między CSR a PR
13.5. Wolontariusz w organizacji
13.6. Kodeksy etyczne w organizacjach
13.7. Sygnalista, demaskator wśród pracowników
13.8. Podsumowanie
        
Bibliografia
        
Spis rysunków i tabel
        
Noty o autorach

dr Robert Nowak, HR Operations Team Leader:

Podręcznik pod redakcją dr Beaty Krawczyk-Bryłki i dr. Michała Tomczaka jest próbą wybrania zagadnień teoretycznych i praktycznych niezbędnych do zrozumienia wyzwań stojących przed osobami myślącymi o zaangażowaniu się w pełnienie funkcji personalnej we współczesnych organizacjach. Opracowanie może być uznane za drogowskaz wskazujący kierunek adeptom zarządzania zasobami ludzkimi.

dr hab. Wojciech Jarecki, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim:

Po książkę powinny sięgnąć osoby zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi od strony praktycznej i teoretycznej, szczególnie jednak studenci, gdyż łączy ona wiedzę z praktyką. Można stwierdzić, że recenzowana książka stanowi ważne osiągnięcie dydaktyczno-naukowe w zakresie problematyki odnoszącej się do zarządzania zasobami ludzkimi.Należy podkreślić, że ma ona również wymiar praktyczny i może być wykorzystana przez przedsiębiorców, osoby kierujące organizacjami i zespołami pracowników jako poradnik do zarządzania. Istotną jej zaletą jest rozszerzenie stanu wiedzy o elementy rzadziej spotykane w książkach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, jak chociażby employer branding i grywalizację czy szeroko opisaną na początku strategię organizacji.

Michał Tomczak
dr, socjolog, pedagog, doktor nauk społecznych, nauczyciel akademicki, adiunkt na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Kierownik studiów podyplomowych menedżer HR oraz zarządzanie samorządem terytorialnym. Koordynator zespołu ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej. Autor programów studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania samorządem terytorialnym i zarządzania w oświacie. W pracy naukowej podejmuje problematykę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, m.in. kompetencji zawodowych, procesu rekrutacji i selekcji pracowników oraz monitorowania losów zawodowych absolwentów uczelni.

Książki tego autora

Beata Krawczyk-Bryłka
psycholog, doktor nauk o zarządzaniu, adiunkt Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Wykładowca International MBA in Strategy, Programme ang Project Management (Business Negotiation and Conflict Resolution; Talent Diagnosis), studiów podyplomowych zarządzanie zasobami ludzkimi (nowoczesne metody rekrutacji, szkolenia pracownicze), studiów prawno-menedżerskich (negocjacje i komunikacja interpersonalna)i Lean Sigma (budowanie zespołów) na Politechnice Gdańskiej. Ma doświadczenie w pracy w doradztwie personalnym oraz w prowadzeniu szkoleń i projektów rekrutacyjnych dla wielu firm. Ma certyfikat w zakresie Extended DISC oraz PRINCE 2. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Naukowo zajmuje się klimatem pracy zespołowej, zespołami wirtualnymi, psychologicznymi aspektami przedsiębiorczości, negocjacjami i zaufaniem w biznesie.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Zarządzanie zasobami ludzkimi w now...

112.50 zł 125.00 zł Cena netto: 107.14 zł

Najczęściej kupowane