• Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne

 • Autor: Agnieszka Wojtczuk-Turek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-689-2
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 206/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 44.00 zł

  8.80 zł

 • 80% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Głównym przesłaniem książki jest dostarczenie wiedzy dotyczącej czynników organizacyjnych (np. kultura organizacyjna, przywództwo) oraz podmiotowych (np. wiedza, kompetencje, cechy osobowości, motywacja, kapitał psychologiczny) warunkujących występowanie zachowań innowacyjnych w miejscu pracy. Książka jest połączeniem teorii dotyczącej zachowań innowacyjnych w miejscu pracy z empirią – przeprowadzone badania stanowią podstawę formułowania rekomendacji praktycznych dla zarządzania kapitałem ludzkim w warunkach polskiej gospodarki rynkowej.

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Innowacyjność jako atrybut kapitału ludzkiego

1.1. Wpływ kapitału ludzkiego na innowacyjność w organizacji
1.2. Zachowania innowacyjne jako rodzaj zachowań organizacyjnych

2. Specyfika zachowań innowacyjnych w organizacji

2.1. Zachowanie innowacyjne w pracy – definicja pojęcia
2.2. Aktywności charakterystyczne dla zachowań innowacyjnych
2.3. Etapy zachowania innowacyjnego
2.4. „Jasna” i „ciemna” strona innowacji

3. Podmiotowe determinanty innowacyjności indywidualnej

3.1. Wybrane rodzaje czynników podmiotowych
3.2. Charakterystyka czynników podmiotowych
3.2.1. Cechy osobowości
3.2.2. Kapitał psychologiczny
3.2.3. Wiedza
3.2.4. Kompetencje osobiste
3.2.5. Motywacja i zaangażowanie innowacyjne

4. Organizacyjne uwarunkowania aktywności innowacyjnej pracowników

4.1. Proinnowacyjna kultura organizacyjna
4.1.1. Kultura innowacyjności – kluczowe atrybuty
4.1.2. Charakterystyka klimatu dla twórczości
4.2. Przywództwo w organizacji a innowacyjność
4.2.1. Zachowania lidera i wpływ ukierunkowany na stymulowanie aktywności pracowników („zorientowanej na tworzenie”)
4.2.2. Zachowania lidera i wpływ ukierunkowany na stymulowanie aktywności pracowników („zorientowanej na wdrażanie”)
4.2.3. Lider transgresyjny – nowy typ przywództwa w organizacjach innowacyjnych
4.3. Praktyki w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim wspierające innowacyjność
4.3.1. Kształtowanie zatrudnienia
4.3.2. Motywowanie
4.3.3. Rozwój kompetencji

5. Predyktory zachowań innowacyjnych w pracy (analiza empiryczna)

5.1. Założenia modelu badawczego
5.1.1. Cel, problemy i hipotezy badawcze
5.1.2. Zmienne i zastosowane narzędzia pomiaru
5.1.3. Etapy badania, sposób doboru próby badawczej, procedura badań
5.1.4. Charakterystyka próby badawczej
5.2. Ilościowa analiza wyników badań dotyczących predyktorów podmiotowych
5.2.1. Zachowanie innowacyjne a kompetencje osobiste
5.2.2. Zachowanie innowacyjne a cechy osobowości
5.2.3. Zachowanie innowacyjne a kapitał psychologiczny oraz oczekiwane pozytywne wyniki pracy
5.3. Zachowanie innowacyjne a predyktory organizacyjne
5.3.1. Zachowanie innowacyjne a organizacyjne czynniki zaangażowania innowacyjnego
5.3.2. Zachowanie innowacyjne a proinnowacyjna kultura organizacyjna
5.3.3. Zachowanie innowacyjne a zachowania lidera oraz praktyki HCM
5.4. Predyktory zachowania innowacyjnego – wyniki analizy regresji
5.5. Wnioski z przeprowadzonych badań

6. Budowanie „organizacji transgresyjnej” ? rekomendacje dla praktyki zarządzania kapitałem ludzkim

6.1. Budowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej
6.2. Praktyki związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim

Zakończenie

Bibliografia

prof. zw. dr hab. Anna Lipka:

Do nowoczesnych przewag konkurencyjnych firm należą te oparte o behawioralne dźwignie wartości. Autorka podejmuje w swojej książce problematykę zachowań innowacyjnych, która wyraźnie wpisuje się w wykorzystywanie tego rodzaju instrumentów konkurowania. Potrafi – co nie jest łatwe – trafnie oddzielić, ale jednocześnie łączyć w tekście zagadnienia twórczości i innowacyjności. Książka ma charakter teoretyczno-empiryczny. Oparta jest na rozległych studiach literatury, w większości obcojęzycznej, z zakresu determinant i korelatów innowacyjności oraz na własnych badaniach, z wykorzystaniem istniejących oraz samodzielnie opracowanych narzędzi. Dzięki temu wnosi naukową wartość dodaną.

Agnieszka Wojtczuk-Turek

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane