• Rynek pracy w teoriach ekonomicznych

Rynek pracy w teoriach ekonomicznych

 • Autor: Mariusz Zieliński
 • Wydawca: CeDeWu
 • ISBN: 978-83-7556-503-4
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 170
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  33.75 zł

 • 25% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Książka traktuje o funkcjonowaniu rynku pracy z punktu widzenia prezentowanego w teoriach ekonomicznych. Skupiono się przede wszystkim na teoriach będących dorobkiem kierunku neoklasycznego i kierunku neokeynesowskiego, tworzących tzw. główny nurt ekonomii. Rozpatrywane teorie przedstawiono w podziale na teorie o charakterze mikroekonomicznym i makroekonomicznym. W ujęciu mikroekonomicznym, rozważania dotyczą głównie decyzji przedsiębiorstw i pracobiorców (gospodarstw domowych), przy uwzględnieniu szeroko rozumianego instytucjonalnego otoczenia rynku pracy, tworzonego przez państwo. W skali makroekonomicznej, rozważania dotyczą głównie narzędzi polityki gospodarczej wykorzystywanej przez państwo, przy uwzględnieniu oczekiwanych reakcji przedsiębiorstw i gospodarstw domowych na zmiany polityki państwa, warunkujących skuteczność tej polityki. W obu perspektywach uwzględniono zmiany stanu koniunktury gospodarczej, co zdaniem autora ma decydujący wpływ na adekwatność poszczególnych modeli teoretycznych do rzeczywistości gospodarczej.

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Ekonomiczny obraz rynku pracy 9


1.1. Rynek pracy - podstawowe pojęcia 9
1.2. Zasoby na rynku pracy 11
1.3. Strumienie przepływu na rynku pracy 16
1.4. Równowaga rynku pracy 20
1.5. Cykl koniunkturalny a rynek pracy 23
1.6. Szkoły i kierunki myślenia ekonomicznego a interwencja państwa w gospodarce 28

Rozdział 2
Rynek pracy w ujęciu mikroekonomicznym 39


2.1. Popyt na pracę 39
2.2. Podaż pracy 42
2.3. Płaca jako cena pracy 47
2.4. Przyczyny nierównowagi rynku pracy w ujęciu mikroekonomicznym 48
2.4.1. Teorie kierunku neoklasycznego 48
2.4.2. Teorie kierunku neokeynesowskiego 55
2.4.3. Segmentacja rynku pracy 60
2.5. Możliwości ingerencji państwa w sytuację na rynku pracy na poziomie mikroekonomicznym (instrumenty polityki mikroekonomicznej) 64

Rozdział 3
Rynek pracy w ujęciu makroekonomicznym 83


3.1. Priorytety makroekonomiczne a polityka gospodarcza 83
3.2. Klasyczny i neoklasyczny obraz funkcjonowania rynku pracy 84
3.3. Keynesowski i neokeynesowski obraz funkcjonowania rynku pracy 88
3.4. Spór wokół związków inflacji i bezrobocia a równowaga rynku pracy 91
3.5. Instrumenty polityki makroekonomicznej a rynek pracy 98
3.5.1. Polityka fiskalna a rynek pracy 100
3.5.2. Polityka pieniężna a rynek pracy 111
3.5.3. Polityka fiskalna i pieniężna jako narzędzia stabilizacji koniunktury 116
3.6. Wpływ otwarcia gospodarki na rynek pracy 123
3.6.1. Handel zagraniczny a rynek pracy 123
3.6.2. Polityka kursu walutowego a rynek pracy 128
3.6.3. Otwarcie gospodarki a skuteczność ingerencji państwa 133
3.6.4. Reakcje przedsiębiorstw na otwarcie gospodarki 137
3.7. Oddziaływanie państwa na rynek pracy w skali makroekonomicznej 140

Zakończenie 145

Bibliografia 149

Mariusz Zieliński

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane