• Regionalny wymiar polityki rozwoju kapitału ludzkiego. Przykład Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski

Regionalny wymiar polityki rozwoju kapitału ludzkiego. Przykład Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski

 • Autor: Zbigniew Przygodzki redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-885-8
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 200/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Kapitał ludzki jest jednym z filarów gospodarki opartej na wiedzy. Paradoksalnie jednak ten czynnik rozwoju okazuje się być trudnym obszarem inwestycji, szczególnie w wymiarze regionalnym. Stąd wiedza o dobrych praktykach i istniejących rozwiązaniach systemowych jest szczególnie cenna. Istotnym wyzwaniem dla władz publicznych każdego kraju, w tym także Polski, jest określenie właściwego modelu realizacji i poziomu decentralizacji polityki rozwoju kapitału ludzkiego. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ polityka rozwoju kapitału ludzkiego w wymiarze regionalnym jest stosunkowo młodym obszarem działalności władz publicznych. Stąd trudno o wzorce w pełni ukształtowane i sprawdzone w zdefiniowanym otoczeniu.

W książce Autorzy dokonują identyfikacji stosowanych modeli polityki rozwoju kapitału ludzkiego. Prezentują różne podejścia i warunki funkcjonowania systemów oddziałujących na wartość kapitału ludzkiego na poziomie regionów. Analizy dotyczą Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Polski oraz wybranych celowo, dobrze rozwiniętych, regionów w tych krajach. Badania wskazują, że zależnie od poziomu decentralizacji działań stosowane są różnorodne podejścia do zakresu inwestycji w kapitał ludzki, kształtowania systemowych rozwiązań czy poziomu zaangażowania władz samorządowych i innych aktorów regionalnych.

Do lektury niniejszej pracy Autorzy zapraszają zarówno studentów, pracowników naukowych, pracowników administracji publicznej różnych szczebli, jak i innych czytelników, którzy swoimi decyzjami i aktywnością wpływają na procesy kształtowania regionalnej polityki rozwoju kapitału ludzkiego.
 

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Modele realizacji polityki rozwoju kapitału ludzkiego i jego poziom zróżnicowania w krajach Unii Europejskiej

1. Kapitał ludzki jako współczesna determinanta rozwoju
2. Miejsce kapitału ludzkiego w polityce rozwoju Unii Europejskiej
3. Zróżnicowanie poziomu rozwoju kapitału ludzkiego w krajach Unii Europejskiej
4. Modele polityki rozwoju kapitału ludzkiego w wybranych krajach Unii Europejskiej – rola podmiotów regionalnych
Summary

Rozdział II. Polityka rozwoju kapitału ludzkiego we Włoszech w perspektywie regionalnej

1. Włochy – kraj regionalny – wprowadzenie
2. Problemy i ocena poziomu rozwoju kapitału ludzkiego w układzie regionalnym
3. Ranga regionalnej polityki rozwoju kapitału ludzkiego
3.1. Cele i zakres polityki rozwoju kapitału ludzkiego w kraju i w regionie
3.2. System wdrażania celów strategicznych – operacjonalizacja polityki rozwoju kapitału ludzkiego
3.2.1. Identyfikacja systemu wdrażania na szczeblu centralnym
3.2.2. Identyfikacja systemu wdrażania na szczeblu samorządowym
3.3. Finansowanie polityki rozwoju kapitału ludzkiego
3.4. System oceny efektywności inwestycji w kapitał ludzki
4. Zakres podmiotowy i kompetencyjny sektora centralnego i samorządowego w realizacji polityki rozwoju kapitału ludzkiego
5. Narzędzia kreowania polityki kapitału ludzkiego – dobre praktyki regionalne
6. Przyszłość polityki rozwoju kapitału ludzkiego we Włoszech
Sumary

Rozdział III. Polityka rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkiej Brytanii w perspektywie regionalnej

1. Wielka Brytania – kraj unitarny – wprowadzenie
2. Problemy i ocena poziomu rozwoju kapitału ludzkiego w układzie regionalnym
3. Zakres podmiotowy i kompetencyjny realizacji polityki rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkiej Brytanii
3.1. Rola i zadania sektora publicznego centralnego
3.2. Rola i zadania sektora publicznego samorządowego
4. Ranga regionalnej polityki rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkiej Brytanii
4.1. Cele i zakres polityki rozwoju kapitału ludzkiego w kraju i w regionie
4.2. System wdrażania celów strategicznych – operacjonalizacja polityki rozwoju kapitału ludzkiego
4.2.1. Identyfikacja systemu wdrażania na szczeblu centralnym
4.2.2. Identyfikacja systemu wdrażania na szczeblu samorządowym
4.3. Finansowanie polityki rozwoju kapitału ludzkiego
4.4. System oceny efektywności inwestycji w kapitał ludzki
5. Narzędzia kreowania polityki kapitału ludzkiego w Wielkiej Brytanii – dobre praktyki
6. Przyszłość polityki rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkiej Brytanii
Summary

Rozdział IV. Polityka rozwoju kapitału ludzkiego w Republice Federalnej Niemiec w perspektywie regionalnej

1. Niemcy – kraj federalny – wprowadzenie
2. Problemy i ocena poziomu rozwoju kapitału ludzkiego w układzie regionalnym
3. Ranga regionalnej polityki rozwoju kapitału ludzkiego w Niemczech
3.1. Cele i zakres polityki rozwoju kapitału ludzkiego w obszarze polityki oświatowej („Eine” deutsche Bildungspolitik)
3.2. System wdrażania celów strategicznych – operacjonalizacja polityki rozwoju kapitału ludzkiego
3.2.1. Realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności
3.2.2. Poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia
3.2.3. Promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej
3.2.4. Zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia
4. Finansowanie polityki rozwoju kapitału ludzkiego
4.1. Finansowanie edukacji ze źródeł publicznych
4.2. Finansowanie szkolnictwa wyższego w Niemczech
5. Zakres podmiotowy i kompetencyjny realizacji polityki rozwoju kapitału ludzkiego
5.1. Rola i zadania sektora publicznego centralnego i samorządowego
5.1.1. Rząd federalny i Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań
5.1.2. Landy, ich ministerstwa edukacji, kultury i nauki oraz kooperacja na ponadregionalnym poziomie
5.1.3. Generalna administracja na szczeblu landów
5.2. DFG jako przykład instytucji sektora pozarządowego, zaangażowanej w politykę kapitału ludzkiego w Niemczech
5.3. Zakres zaangażowania sektora prywatnego w kształtowaniu polityki rozwoju kapitału ludzkiego
5.4. Przyszłość polityki rozwoju kapitału ludzkiego
Summary

Rozdział V. Polityka rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce w perspektywie regionalnej

1. Polska – kraj unitarny – wprowadzenie
2. Ranga regionalnej polityki rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce
2.1. Cele i zakres polityki rozwoju kapitału ludzkiego
2.2. System wdrażania celów strategicznych – operacjonalizacja polityki rozwoju kapitału ludzkiego
2.2.1. Identyfikacja systemu wdrażania na szczeblu centralnym – w kierunku decentralizacji
2.2.2. Identyfikacja systemu wdrażania na szczeblu samorządowym
2.3. Finansowanie polityki rozwoju kapitału ludzkiego
2.4. Ocena efektywności inwestycji w kapitał ludzki
3. Zakres podmiotowy i kompetencyjny realizacji polityki rozwoju kapitału ludzkiego
3.1. Rola i zadania sektora publicznego centralnego i samorządowego
3.2. Rola i kompetencje sektora pozarządowego i prywatnego w realizacji polityki rozwoju kapitału ludzkiego
4. Przyszłość polityki rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce
Summary

Rozdział VI. System szkolnictwa wyższego w Polsce w obliczu wyzwań gospodarki opartej na wiedzy

1. Krajowe uwarunkowania zmian w systemie szkolnictwa wyższego
2. Międzynarodowy kontekst reformy szkolnictwa wyższego
3. „Kierunki zamawiane” jako instrument budowania kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy
4. Zasięg oddziaływania polskich szkół wyższych
5. Wyzwania w zakresie ewolucji szkolnictwa wyższego

Summary

Bibliografia

Zbigniew Przygodzki

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane