• Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania

Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania

 • Autor: Zbigniew Antczak Stanisława Borkowska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-236-9
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 156/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 35.00 zł

  31.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 31.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Zarządzanie zasobami ludzkimi, jak wiele wskazuje, wyczerpało swoje możliwości rozwoju i stoi przed wieloma dylematami oraz wyzwaniami; rozwój nowych dziedzin i nurtów wiedzy, które pokazują autorzy, stawia pod znakiem zapytania podstawowe dotychczasowe założenia ZZL-u. Książka zawiera unikalne przeglądy badań, reasumpcję długookresowych i burzliwych polemik oraz nowe modele, będące podsumowaniem wielu lat pracy autorów poszczególnych rozdziałów

Jest to książka dla studentów studiów ekonomicznych oraz zarządzania, którzy powinni z niej korzystać podczas zajęć z zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania kadrami. Jest to również źródło informacji i literatura pomocnicza dla wykładowców. Powinni po nią sięgnąć m.in. członkowie zarządu korporacji oraz menedżerowie personalni.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Kierunki rozwoju funkcji personalnej w organizacjach w Polsce

Wstęp
Funkcja personalna organizacji w trakcie przejścia od gospodarki centralnie sterowanej do tzw. wolnego rynku
Realizacja FP w organizacjach w Polsce w XXI wieku

Rozdział 2. Krytyczne spojrzenie na współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi – wyzwanie wieku dojrzałego teorii i praktyki

Wstęp
Hipokryzja, służenie władzy, agencja – wyzwanie samozrozumienia i dojrzałości emocjonalnej HR specjalistów
Uwagi o sposobie dyskusji T. Harta i D. Torringtona
Propozycja zmiany stylu i argumentacji dyskusji o HRM – połączyć wyobraźnię społeczną z pragmatyzmem
Znaczenie etyki ukrytej w społecznej wyobraźni o HRM
Wyzwania intelektualne wieku dojrzałego ZZL
Rozszerzające się granice przedmiotu
Zatomizowanie celów i sposobów badań – wyzwanie integracji środowisk
Zakończenie

Rozdział 3. Inspiracje neoewolucjonizmem w zarządzaniu kapitałem ludzkim

Wstęp
Nurty ewolucjonizmu w naukach społecznych
Paradygmat neoewolucjonizmu
Koncepcje zarządzania ewolucyjnego
Ograniczenia racjonalnego decydowania
Złudzenia racjonalności w zarządzaniu kapitałem ludzkim
Podsumowanie

Rozdział 4. Dylematy pomiaru efektywności zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp
Efektywność działań ludzkich – perspektywa psychologiczna
Podejścia pomiaru efektywności w psychologii
Prezentacja wyników badań
Efektywność w ujęciu ekonomicznym
Controlling personalny
Efektywność zarządzania – w przestrzeni wspólnej
Ocena efektów szkoleń
Koszty i korzyści WLB (work-life balance)
Wątpliwości dotyczące pomiaru efektywności
Podsumowanie

Rozdział 5. Współczesne przeobrażenia psychologicznego kontraktu zatrudnienia i ich konsekwencje jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp
Zmiany w konstrukcji psychologicznego kontraktu zatrudnienia
Skutki nowej logiki kontraktowej w sferze karier pracowniczych
Skutki nowej logiki kontraktowej w sferze postaw pracowniczych
Nowe wyzwania dla współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 6. W stronę koncepcji kapitału ludzkiego

Wstęp
Zakresy znaczeniowe ważniejszych pojęć związanych z kapitałem ludzkim
Zakresy znaczeniowe ważniejszych pojęć związanych z wiedzą
Rozważania podsumowujące
Bibliografia

O Autorach
 

prof. zw. dr hab. Zdzisław Jasiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu:

Kluczowe znaczenie w każdej organizacji dla jej funkcjonowania i rozwoju mają zasoby ludzkie. To od zatrudnionych w organizacjach ludzi, od ich możliwości wykonawczych, ich kwalifikacji, zachowań i przyjmowanych postaw w pracy, od ich reakcji na zjawiska oddziałujące z otoczenia zależy sukces organizacji. Stąd każde opracowanie wzbogacające wiedzę w tym obszarze powinno być przedmiotem zainteresowania kadry zarządzającej. Znani Autorzy specjalizujący się w problematyce zarządzania zasobami ludzkimi skłaniają Czytelnika do wspólnych przemyśleń wynikających ze studiów bogatej literatury przedmiotu oraz własnych, długoletnich badań i obserwacji prowadzonych w praktyce. Jednocześnie przedstawiają problemy zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy czasu przyszłego, sygnalizując nowe wyzwania dla organizacji w tym obszarze.

prof. nadzw. dr hab. Ryszard Walkowiak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:

Powszechna i narastająca zmienność wszystkiego, co nas otacza, powoduje skracanie się perspektywy czasowej, w której można przewidywać przyszłe stany z dającą się zaakceptować dozą prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Współcześnie „coraz więcej wiemy o tym, co było i co jest, a coraz mniej o tym, co będzie”. Stan ten nie oznacza jednak, że nie należy podejmować prób przewidywania lub inspirowania do przewidywania stanów przyszłych, bowiem by zachować zgodność działań bieżących z pożądanymi zachowaniami organizacyjnymi, predykcja przyszłości jest konieczna. Ta książka jest właśnie taką próbą opisu przeszłości i teraźniejszości oraz zastanawiania się nad przyszłością zarządzania zasobami ludzkimi.

Zbigniew Antczak
dr hab. prof. UE, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Katedra Zarządzania Kadrami, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów); jego zainteresowania naukowe związane są z funkcją personalną w organizacji, zarządzaniem kadrami/zasobami ludzkimi/kapitałem ludzkim, zachowaniami organizacyjnymi, komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną organizacji, inteligencją emocjonalną menedżera, strukturami sieciowymi i wirtualnymi, restrukturyzacjami i projektowaniem organizacji, wdrażaniem systemów zarządzania jakością oraz innowacjami w organizacji, foresightem, systemami aksjologiczno-etycznymi, odpowiedzialnością społeczną biznesu, metodologią badań. Autor lub współautor około dwustu publikacji naukowych.

Książki tego autora

Stanisława Borkowska
prof. zw. dr hab. od roku 1978 do 2011 kierowała Katedrą Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Była współzałożycielem i wieloletnim kierownikiem Ośrodka Naukowo-Badawczego Ekonomiki Pracy i Stosunków Przemysłowych. Od 1997 r. pracuje w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, gdzie kieruje Zakładem Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 400 publikacji poświęconych tematyce zarządzania zasobami ludzkimi. Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi towarzystwami naukowymi. Jest również redaktor naczelną dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, członkiem kilku rad wydawniczych, m.in. Journal of Pay and Reward Management, oraz przewodniczącą rady konkursu i kapituły nagrody w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane