• Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego

Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego

 • Autor: Anna Lipka Małgorzata Król Stanisław Waszczak Justyna Dudek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-311-3
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 239/B5
 • Oprawa: twarda

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  11.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 11.00 zł

  80% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Nie da się zrozumieć fenomenu czasu bez uwzględnienia różnorodności sposobów jego doświadczania, wynikających z uwarunkowań psychologicznych i różnic indywidualnychmiędzy ludźmi (m.in. w zakresie cech osobowości, motywacji, chronotypu). Te uwarunkowania i różnice determinują postawy pracowników wobec czasu pracy. Postawy te obejmują między innymi stosunek do:

- ekonomicznej i (wspólnotowej) wartości czasu (pracy),
- przestrzegania sformalizowanych ustaleń koordynatów czasowych (punktualności,
terminowości) i systematyczności w pracy,
- pracy zmianowej i jej konsekwencji,
- tolerowania marnotrawstwa czasu pracy wynikającego z różnych przyczyn,
- możliwości i chęci kontrolowania czasu,
- relacji: czas pracy – powstały w tym czasie efekt,
- powolności i pośpiechu w pracy oraz możliwości przestawiania się na wyższe lub niższe tempo pracy,
- sztywności versus elastyczności przy wykonywaniu zadań pracy,
- sekwencyjności bądź równoczesności (symultaniczności) czasu związanego z jego polichronicznym bądź monochronicznym traktowaniem,
- postrzegania kontinuum czasowego, czyli nacisku na różne perspektywy czasowe (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość), czyli orientację retrospektywną, prezentystyczną i futurystyczną, rozszerzone ewentualnie o odległą/bliską przeszłość oraz przyszłość,
- krótko-, średnio- i długookresowego planowania,
- technologii i organizacyjnych narzędzi usprawniania wykonywanych czynności pracy,
- (mentalnej) pracy non stop,
- tempa kariery,
- zachowań wolnoczasowych,
- obniżania bądź podwyższania, a także – elastyczności wieku emerytalnego,

generując różne rodzaje ryzyka personalnego, na przykład ryzyko efektywnościowe czy ryzyko konfliktu.

Spis treści:

Wprowadzenie
Anna Lipka

1. Źródła wiedzy na temat wpływu postaw temporalnych na ryzyko personalne
Anna Lipka

1.1. Intencje przyświecające analizie dyscyplin chronozoficznych
1.2. Dyscypliny chronozoficzne
1.2.1. Filozofia i etyka czasu
1.2.2. Matematyczno-fizyczna oraz przyrodnicza wiedza o czasie
1.2.3. Psychologia czasu
1.2.4. Socjologia i pedagogika czasu
1.2.5. Kulturoznawcze analizy czasu
1.2.6. Politologiczna oraz prawnicza wiedza o czasie
1.2.7. Ekonomia czasu oraz zarządzanie czasem
1.3. Podsumowanie

2. Wieloaspektowość postaw wobec czasu pracy
Anna Lipka

2.1. Próba wyróżnienia „cząstek elementarnych” postaw temporalnych związanych z pracą
2.2. Itemy opisujące „cząstki elementarne” postaw temporalnych związanych z pracą
2.3. Podsumowanie

3. Relacje rodzajów ryzyka personalnego i komponentów postaw temporalnych w środowisku pracy

Justyna Dudek

3.1. Definicje ryzyka personalnego w polskiej i obcojęzycznej literaturze przedmiotu
3.2. Typologie ryzyka personalnego
3.3. Aspekty postaw wobec czasu pracy a rodzaje ryzyka personalnego
3.4. Podsumowanie

4. Determinanty różnic w percepcji czasu i świadomości temporalnej jako źródło ryzyka personalnego – perspektywa filozoficzno-psychologiczna
Stanisław Waszczak

4.1. Czas, świadomość, świadomość czasu
4.2. Psychologia temporalności – perspektywa czasowa i orientacja temporalna
4.3. Osobowość, motywacja i różnice indywidualne w doświadczaniu czasu
4.3.1. Osobowość a czas
4.3.2. Motywacja a czas
4.3.3. Różnice indywidualne i psychologiczne determinanty w doświadczaniu czasu
4.4. Zjawisko zwlekania jako obarczona ryzykiem personalnym postawa wobec czasu
4.5. Podsumowanie

5. Postawy oraz zachowania temporalne związane z uwarunkowaniami prawnymi i technologicznymi a rodzaje ryzyka personalnego
Małgorzata Król

5.1. Istota chronologicznych i chronometrycznych zmian czasu pracy oraz postawy wobec nich
5.2. Postawy wobec „kompresji” czasu i potencjalnie nieprzerwanej dyspozycyjności pracowników wskutek wykorzystywania technologii
5.3. Ryzyko personalne związane z chronometrią, chronologią oraz „kompresją” czasu
5.4. Podsumowanie

6. Postawy oraz zachowania temporalne związane z uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi jako źródło ryzyka personalnego

Stanisław Waszczak

6.1. Czas społeczny i jego funkcje
6.2. Różnice kulturowe związane z percepcją i poczuciem czasu
6.3. Wymiary kultury narodowej a komponenty postaw temporalnych
6.4. Perspektywa czasowa i komponenty postaw temporalnych oraz ryzyko personalne dla przykładowych typów kultur organizacyjnych
6.5. Podsumowanie

7. Kształtowanie postaw wobec czasu pracy jako kreacja wartości kapitału ludzkiego
Anna Lipka

7.1. Postawy wobec czasu pracy w metodach wyceny kapitału ludzkiego
7.1.1. Metody kosztowe, dochodowe, rynkowe, wartości dodanej i opcji rzeczywistych
7.1.2. Metody mnożnikowe
7.1.3. Metody wskaźnikowe
7.1.4. Metody mieszane i alternatywne
7.2. Koncepcja czasu a tworzenie wartości kapitału ludzkiego organizacji
7.3. Waga składników postaw temporalnych pracowników w strategiach personalnych
7.4. Wymagane postawy wobec czasu w warunkach realizacji koncepcji Efektywnej Obsługi Klienta (Efficient Consumer Response)
7.5. Podsumowanie

8. Postawy wobec czasu jako źródło ryzyka personalnego w percepcji ekspertów
Anna Lipka, Małgorzata Król, Stanisław Waszczak, Justyna Dudek

8.1. Metodologia badań
8.2. Analiza wyników badań
8.3. Podsumowanie

Zakończenie
Anna Lipka

Załącznik 1

Załącznik 2

Spis tabel i rysunków

Bibliografia


Anna Lipka

Książki tego autora

Małgorzata Król

Książki tego autora

Stanisław Waszczak

Książki tego autora

Justyna Dudek

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane