• Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko

Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko

 • Autor: Anna Lipka Małgorzata Król Stanisław Waszczak Alicja Winnicka-Wejs
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-181-1
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 212/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  20.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Głównym celem książki jest określenie relacji pomiędzy poziomem i strukturą kosztów jakości odnoszonych do zarządzania kapitałem ludzkim a poziomem ryzyka personalnego. Chodzi o wykazanie, iż ponoszenie tych kosztów jest opłacalne, gdyż przynosi korzyści w postaci niższego ryzyka. Ze względu na szerokie spektrum działań personalnych obarczonych ryzykiem (a są nim obarczone praktycznie wszystkie działania) zdecydowano się na wybór jednego z nich, a mianowicie - kształtowania motywacji wewnętrznej.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Miejsce motywacji wewnętrznej wśród rodzajów motywacji i sposobów motywowania

1.1. Pojęcie i istota motywacji
1.2. Motywacja wewnętrzna a motywacja zewnętrzna. Kształtowanie treści pracy jako podstawowy instrument motywowania autotelicznego
1.3. Wpływ nagradzania na motywację wewnętrzną
Bibliografia

Rozdział 2. Koszty jakości a ryzyko związane z dostosowaniem motywowania autotelicznego do wewnętrznych warunków kontekstowych

2.1. Ryzyko niekoherencji motywowania autotelicznego i strategii personalnych
2.1.1. Rodzaje strategii personalnych sprzyjających i niesprzyjających motywowaniu autotelicznemu
2.1.2. Rodzaje potencjalnych kosztów jakości a wielkość ryzyka
2.2. Ryzyko niedostosowania motywowania autotelicznego do struktur organizacyjnych
2.2.1. Wymiary struktur organizacyjnych w aspekcie motywowania autotelicznego
2.2.2. Identyfikacja struktur organizacyjnych sprzyjających oraz niesprzyjających motywowaniu autotelicznemu
2.2.3. Wpływ kosztów jakości na ryzyko
2.3. Ryzyko niezharmonizowania motywowania autotelicznego z typem kultury organizacyjnej
2.3.1. System motywowania a kultura organizacyjna
2.3.2. Identyfikacja wymiarów i typów kultur organizacyjnych sprzyjających oraz niesprzyjających motywowaniu autotelicznemu
2.3.3. Założenia, normy, wartości i artefakty stanowiące grunt dla motywowania autotelicznego
2.3.4. Wybrane sposoby diagnozy spójności kultury organizacyjnej z motywowaniem autotelicznym
2.3.5. Możliwości, granice i etapy przekształcania dotychczasowej kultury organizacyjnej w kulturę sprzyjającą motywowaniu autotelicznemu
2.3.6. Kształtowanie poziomu ryzyka motywowania autotelicznego poprzez koszty jakości
Bibliografia

Rozdział 3. Ryzyko niespójności oceniania i wynagradzania z kształtowaniem motywacji wewnętrznej a koszty jakości

3.1. Analiza i ocena metod ewaluacji pracowników z punktu widzenia motywowania autotelicznego
3.2. Analiza wartościowania pracy przez pryzmat motywowania autotelicznego
3.3. Diagnoza form i składników wynagrodzeń przydatnych w motywowaniu autotelicznym
3.4. Analiza tabel płac z perspektywy motywowania autotelicznego
Bibliografia

Rozdział 4. Różnice w percepcji motywowania autotelicznego – ryzyko i koszty jakości

4.1. Ryzyko diagnozy typu motywacji i jej zmienności w czasie
4.2. Ryzyko wypalenia zawodowego stanowiącego implikację realizowanych treści pracy
4.3. Wpływanie na ryzyko poprzez koszty jakości
Bibliografia

Rozdział 5. Ryzyko efektywności projektowania motywujących treści pracy i koszty jakości jego kształtowania

5.1. Pojęcie projektowania motywujących treści pracy i jego miejsce w projektowaniu organizacyjnym
5.2. Cechy efektywności projektowania motywujących treści pracy
5.3. Oczekiwane ogólne efekty motywowania autotelicznego
5.4. Nakłady i efekty związane z projektowaniem korekcyjnym treści pracy
5.5. Nakłady i efekty związane z projektowaniem prospektywnym treści pracy
5.6. Pojęcie ryzyka efektywności projektowania motywujących treści pracy i jego powiązanie z innymi rodzajami ryzyka personalnego
5.7. Ryzyko kształtowania kariery w zgodności z motywowaniem autotelicznym
Bibliografia

Rozdział 6. Wykorzystanie kosztów jakości w zarządzaniu ryzykiem kształtowania motywacji wewnętrznej

6.1. Koszty jakości motywowania autotelicznego – synteza
6.2. Próba uogólnienia dotyczącego relacji: koszty jakości – ryzyko kształtowania motywacji wewnętrznej
Bibliografia

Zakończenie
Spis tabel
Spis rysunków

prof. zw. dr hab. Alicja Sajkiewicz:

W książce autorzy – pracownicy Katedry Zarządzania Organizacjami na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach – skoncentrowali się na procesach motywowania pracowników w kontekście kosztów jakości oraz poziomu ryzyka personalnego. Treść ujęli interdyscyplinarnie, eksponując wkład psychologii, nauk o organizacji i zarządzaniu kapitałem ludzkim do wiedzy o motywacji i instrumentach oddziaływania na nią w zarządzaniu personelem. Cel pracy i jej wiodąca teza są nowatorskie na tle dostępnej w Polsce literatury. Wskazują na wysoką rangę i znaczenie relacji pomiędzy poziomem i strukturą kosztów jakości w odniesieniu do zarządzania/gospodarowania kapitałem ludzkim i poziomem ryzyka personalnego. Wskazano także na problem opłacalności kosztów w kontekście możliwości obniżenia poziomu tego ryzyka. Są to zagadnienia ważne, jeżeli wziąć pod uwagę współczesny trend zarządzania wartością kapitału ludzkiego organizacji. Praca jest interesująca i oryginalna, traktuje o zagadnieniach słabo dotychczas naświetlonych w literaturze z zakresu organizacji i zarządzania.

Anna Lipka

Małgorzata Król

Stanisław Waszczak

Alicja Winnicka-Wejs

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane