• Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu

Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu

 • Autor: Anna Lipka Małgorzata Król Alicja Winnicka-Wejs
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-390-7
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 259/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 47.00 zł

  23.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 23.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Działalność personalna jest jednym z wielu możliwych zastosowań praktycznych wiedzy o twórczości, czyli kreatologii. Działalność ta ma zwiększać wartość kapitału ludzkiego organizacji poprzez takie kształtowanie jego jakości, które – w porównaniu do rynkowych konkurentów – charakteryzuje się oryginalnością. Wydaje się bowiem, że nie może być mowy o uzyskiwaniu odpowiedniej jakości i wartości kapitału ludzkiego (w) organizacji, jeśli działalność uczestniczących w gospodarowaniu tym kapitałem podmiotów nie będzie, choć w części, działalnością twórczą. W książce zdefiniowano HR-owy kreacjonizm, określono jego granice oraz wykazano, iż twórczość podmiotów odpowiedzialnych za działalność personalną przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej organizacji, opartej na jej najważniejszym zasobie niematerialnym.

Zidentyfikowano pola kreatywności w 9 operacyjnych i 9 strategiczno-taktycznych działaniach personalnych, co oznacza, że jednocześnie określono w nich zakres formalizmu (rutyny/nietwórczości). Podano 35 przykładów zastosowania w HCM 19 różnych metod tworzenia pomysłów. Książka zawiera też treść opracowanego kwestionariusza ankiety do diagnozy stopnia wykorzy­stywania twórczości w obszarze HR (human resources) - określanym coraz częściej właśnie jako obszar HC (human capital) – a także wyniki raportu z przeprowadzonego w 45 działach personalnych badania pilotażowego.

Spis treści:

Wstęp
 
ROZDZIAŁ 1. Pola i bariery dla aktywności twórczej w wybranych strategiczno-taktycznych działaniach personalnych
 
1.1. Podstawy personalnego kreacjonizmu
1.1.1. Wymiary twórczości a definiowanie personalnego kreacjonizmu
1.1.2. Przydatność wybranych teorii twórczości w praktykowaniu personalnego kreacjonizmu
1.1.3. Treningi twórczości dla menedżerów i specjalistów personalnych
1.2. Kreatywność menedżerów personalnych jako źródło przewagi konkurencyjnej
1.3. Kształtowanie kultury organizacyjnej
1.4. Określanie poziomu i struktury zatrudnienia
1.5. Badanie rynku wynagrodzeń
1.6. Badanie rynku szkoleń
1.7. Inwestowanie w pracowników
1.8. Kształtowanie ścieżek karier
1.9. Budowanie zespołów
1.10. Zarządzanie jakością i wartością kapitału ludzkiego
1.11. Marketing stanowisk pracy
1.12. Podsumowanie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 2. Rutyna kontra kreatywność w wybranych operacyjnych działaniach personalnych
 
2.1. Dobór
2.2. Ocenianie
2.3. Komunikowanie się
2.4. Motywowanie do pracy
2.5. Szkolenia
2.6. Wynagradzanie
2.7. Rozwiązywanie konfliktów
2.8. Kształtowanie procesu zwolnień
2.9. Przeprowadzanie badań opinii personelu
2.10. Podsumowanie
Bibliografia
 
ROZDZIAŁ 3. Wybrane metody tworzenia pomysłów i twórczego rozwiązywania problemów przydatne w działalności personalnej
 
3.1. Burza mózgów i jej odmiany
3.2. Tworzenie scenariuszy
3.3. Analiza wzajemnych powiązań
3.4. Analiza pola sił
3.5. Diagram ryby
3.6. Technika uszczegóławiania
3.7. Analiza morfologiczna
3.8. Kwiat lotosu
3.9. Analiza wartości
3.10. Metoda swobodnych skojarzeń
3.11. Dwa wyrazy
3.12. Clustering
3.13. Bionika
3.14. Metoda inwentaryzacji
3.15. Synektyka
3.16. Pisanie opowiadań
3.17. Mapy myślowe
3.18. Listy kontrolne
3.19. Matryca modyfikacji sekwencji–atrybutów
3.20. Podsumowanie
Bibliografia
 
ROZDZIAŁ 4. Twórcze kształtowanie działań personalnych w praktyce
 
4.1. Metoda badawcza
4.2. Rezultaty badań pilotażowych
4.2.1. Charakterystyka badanych organizacji
4.2.2. Struktura respondentów
4.2.3. Analiza wyników badań ankietowych
4.2.4. Podsumowanie
Bibliografia
 
Zakończenie
Spis tabel
Spis rysunków

Anna Lipka

Książki tego autora

Małgorzata Król

Książki tego autora

Alicja Winnicka-Wejs

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane