• Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji. Przejawy, uwarunkowania, ograniczanie

Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji. Przejawy, uwarunkowania, ograniczanie

 • Autor: Dariusz Turek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-701-1
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 226/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  11.25 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 11.25 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem publikacji jest charakterystyka przejawów zachowań kontrproduktywnych, czyli takich – które odnoszą się do naruszania norm organizacyjnych lub wpływają na spadek produktywności, a w rezultacie utrudniają realizację celów organizacji lub szkodzą jej uczestnikom, przedstawienie ich konsekwencji i uwarunkowań, diagnoza głównych czynników/predyktorów (podmiotowych, grupowych i organizacyjnych) konstytuujących kontrproduktywne zachowania pracowników przedsiębiorstw, a także wskazanie działań, jakie mogą podejmować menedżerowie aby przeciwdziałać tym zachowaniom. Cel ten, poza wymiarem czysto poznawczym, ma też charakter praktyczny, bowiem zwiększenie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw i budowa wartości rynkowej nie jest możliwa bez odpowiedniego reagowania na pojawiające się wśród pracowników zachowania dewiacyjne. Książka omawia w szczególności:

- Zachowania kontrproduktywne, problemy definicyjne i typologiczne
- Interpersonalny wymiar zachowań kontrproduktywnych
- Organizacyjny wymiar zachowań kontrproduktywnych
- Uwarunkowania przejawiania zachowań kontrproduktywnych
- Zachowania kontrproduktywne w perspektywie empirycznej
- Ograniczanie i przeciwdziałanie kontrproduktywnym zachowaniom pracowniczym.

Spis treści:

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ 1. Miejsce problematyki zachowań kontrproduktywnych w naukach o zarządzaniu

1.1. Zachowania kontrproduktywne – definicja i wymiary
1.2. Historyczne ujęcie problematyki zachowań kontrproduktywnych
1.3. Zachowania kontrproduktywne, a kierunki i koncepcje w naukach o zarządzaniu
1.4. Zachowania kontrproduktywne jako wymiar zachowań organizacyjnych

ROZDZIAŁ 2. Interpersonalny wymiar zachowań kontrproduktywnych

2.1. Agresywne zachowania w relacjach interpersonalnych w środowisku zawodowym
2.1.1. Mobbing i bullying
2.1.2. Przywództwo psychopatyczne
2.1.3. Molestowanie seksualne
2.1.4. Odspołecznienie
2.2. Zachowania polityczne
2.3. Skala i konsekwencje interpersonalnego wymiaru zachowań kontrproduktywnych

ROZDZIAŁ 3. Organizacyjny wymiar zachowań kontrproduktywnych

3.1. Zachowania odwetowe
3.1.1. Sabotaż
3.1.2. Kradzieże pracownicze
3.2. Patologiczne formy zaangażowania pracowników
3.2.1. Zachowania korupcyjne
3.2.2. Uzależniania
3.3. Skala i konsekwencje organizacyjnego wymiaru zachowań kontrproduktywnych

ROZDZIAŁ 4. Uwarunkowania zachowań kontrproduktywnych

4.1. Podmiotowe uwarunkowania zachowań kontrproduktywnych
4.1.1. Uwarunkowania społeczno-demograficzne
4.1.2. Osobowość i zdolności poznawcze
4.1.3. Kompetencje pracowników
4.1.4. Postawy pracowników
4.1.5. Czynniki motywacyjne
4.1.6. Postrzeganie sprawiedliwości organizacyjnej
4.2. Grupowe uwarunkowania zachowań kontrproduktywnych
4.2.1. Komunikacja i konflikty
4.2.2. Przywództwo i sprawowanie władzy
4.2.3. Normy i struktury grupowe
4.3. Organizacyjne uwarunkowania zachowań kontrproduktywnych
4.3.1. Kultura i klimat organizacji
4.3.2. Struktury i procedury organizacyjne
4.3.3. Polityka ZZL

ROZDZIAŁ 5. Zachowania kontrproduktywne w świetle badań własnych

5.1. Problemy badania i pomiaru zachowań kontrproduktywnych
5.2. Model analizowanych zmiennych w badaniach własnych
5.3. Charakterystyka badanych zmiennych
5.3.1. Zachowania kontrproduktywne
5.3.2. Postawy pracowników
5.3.3. Kompetencja moralna
5.3.4. Kierowanie sobą
5.3.5. Sprawiedliwość organizacyjna
5.3.6. Procedury organizacyjne
5.4. Przebieg badania i dobór próby
5.5. Prezentacja wyników badań
5.5.1. Podmiotowe uwarunkowania zachowań kontrproduktywnych
5.5.2. Organizacyjne uwarunkowania zachowań kontrproduktywnych
5.6. Dyskusja otrzymanych wyników badań

ROZDZIAŁ 6. Ograniczanie i przeciwdziałanie kontrproduktywnym praktykom pracowniczym

6.1. Działania skoncentrowane na jednostkach
6.1.1. Dobór pracowników
6.1.2. Wprowadzanie pracowników do firmy i budowanie odpowiedzialności zawodowej
6.1.3. Motywowanie i wynagradzanie pracowników
6.1.4. Szkolenie i rozwój pracowników
6.2. Działania skoncentrowane na grupie pracowniczej
6.3. Działania skoncentrowane na organizacji

Zakończenie

Bibliografia

Dariusz Turek

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane