• Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się

Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się

 • Autor: Alicja Sajkiewicz redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-912-2
 • Data wydania: 2008
 • Liczba stron/format: 279/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  12.00 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Mała ilość w magazynie!
Zespół autorski składający się z doświadczonych ekspertów, badaczy i dydaktyków w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim przedstawia założenia i poddaje analizie kompetencje niezbędne kierownikom w efektywnej pracy z ludźmi w różnych organizacjach. Pokazano rozwiązania właściwe dla firm, które chcą się rozwijać w procesie ciągłego zdobywania wiedzy o nowoczesnym zarządzaniu personelem oraz jej wykorzystania w praktyce.

Punkt wyjścia stanowi diagnoza współczesnych uwarunkowań i wyzwań w zarządzaniu kapitałem ludzkim oraz interdyscyplinarna analiza rodowodu kompetentnego kierowania w kontekście nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych i prawnych. Na tym tle poznajemy komponenty profilu zawodowego menedżerów oraz metody i instrumenty zarządzania opartego na kompetencjach. Szczególnie cenne jest wyeksponowanie kultury i wartości w kształtowaniu kompetencji menedżerów oraz postulowanie koncepcji, metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi, które autorzy sprawdzili empirycznie. Dotyczą one kluczowych obszarów zarządzania, jakimi są: ocenianie pracowników, wynagradzanie, dobór, stosunki i warunki pracy.

Książka ma duże walory praktyczne w zakresie zarządzania personelem, włącznie z instrumentem, jakim jest kwestionariusz samooceny menedżera. Stanowi nowoczesne kompendium wiedzy, potrzebnej obecnym i przyszłym menedżerom, konsultantom i trenerom umiejętności menedżerskich.
 
Spis treści:

Rozdział 1. Współczesne wyzwania w zarządzaniu kapitałem ludzkim


1.1. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy
1.2. Nowelizacja Agendy Lizbońskiej
1.3. Organizacje uczące się
1.4. Strategia ustawicznej edukacji
1.5. Nowe wyzwania wobec kadry zarządzającej
Bibliografia

Rozdział 2. Rodowód kompetentnego kierowania

2.1. Nauka o zarządzaniu
2.2. Ekonomia i ekonomiki szczegółowe
2.3. Nauki o prawie
Bibliografia

Rozdział 3. Kompetencje do pracy z ludźmi

3.1. Wyznaczniki kompetencji menedżera
3.2. Interakcje z kulturą organizacji
3.3. Kompetencje w elastycznych strukturach
3.4. Ekonomiczny kontekst kompetencji
3.5. Budowanie profilu kompetencji menedżera
Bibliografia

Rozdział 4. Zarządzanie kompetencjami kierownika (menedżera)

4.1. Kierowanie w organizacji
4.2. Kompetencje menedżera jako element kapitału ludzkiego organizacji
4.3. Wartość kompetencji kierowniczych jako wielkość kapitału ludzkiego organizacji
4.4. Kształtowanie kompetencji menedżera-kierownika

Rozdział 5. Koncepcje i metody doboru menedżerów

Uwagi wstępne
5.1. Istota i zasady doboru menedżerów
5.2. Determinanty doboru typów menedżerów w przedsiębiorstwach
5.3. Typy menedżerów w zależności od poziomu kierowania
5.4. Typy menedżerów w zależności od stylu kierowania
5.5. Determinanty wyboru źródeł rekrutacji określonych typów menedżerów
5.6. Selekcja kandydatów na menedżerów
Bibliografia

Rozdział 6. Szkolenie i doskonalenie zawodowe

6.1. Proces doskonalenia zawodowego w firmie
6.2. Szkolenie i doskonalenie menedżerów
6.3. Funkcje i zadania edukacyjne komórek kadrowych
6.4. Kształcenie i szkolenie zawodowe w świetle zaleceń UE
6.5. Kształcenie i szkolenie w przepisach prawa
Bibliografia

 Rozdział 7. Organizacja pracy własnej menedżera

7.1. Przyczyny niesprawności w organizacji pracy menedżerów
7.2. Uwarunkowania efektywności pracy własnej
7.3. Czas i priorytety działania menedżera
7.4. Samokształcenie menedżera
Bibliografia

Rozdział 8. Menedżerowie w zarządzaniu zasobami ludzkimi – kontekst aksjologiczny

8.1. Pojęcie wartości
8.2. Wartości kierownicze
8.3. Badanie wartości poprzez niekompetencje zagrażające zarządzaniu zasobami ludzkimi
Przykłady
Bibliografia

Alicja Sajkiewicz

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane