• Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i menedżerów wiedzy

Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i menedżerów wiedzy

 • Autor: Zbigniew Antczak redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-794-3
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 240/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  9.80 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9.80 zł

  80% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Mała ilość w magazynie!

Książka stanowi znakomite studium teoretyczno-empiryczne ukazujące wyzwania, jakie pojawiają się w związku z dynamicznymi zmianami zachodzącymi we współczesnych organizacjach. Zmiany te dotyczą nie tylko charakteru pracy, dominacji struktur sieciowo-wirtualnych, ale również konieczności wielowariantowego opracowywania misji i strategii firm w oparciu o nowe metodologie prognozowania (foresight).

Spis treści
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Demograficzne tło zarządzania kapitałem ludzkim w Polsce
Zbigniew Antczak, Piotr Mężyk
 
1.1. Zagadnienie starzenia się społeczeństw
1.2. Starsi pracownicy jako grupa wiekowa
1.3. Działania nakierowane na zaspokojenie potrzeb i wykorzystanie potencjału starszych pracowników możliwe do zastosowania w skali pojedynczej organizacji
1.4. Optymalizowanie wykorzystania potencjału, wiedzy i doświadczenia starszych pracowników możliwe do zastosowania w skali ogólnospołecznej
 
Rozdział 2. Kompetencje pracowników oraz zapotrzebowanie na nie w przyszłości (foresight)
Zbigniew Antczak
 
2.1. Zakresy znaczeniowe kwalifi kacji i kompetencji
2.2. Pojęcia pokrewne kwalifi kacjom i kompetencjom
2.3. Rozumienie pojęć foresight, scenariusze i strategie oraz ich systematyzacja
2.4. Wyniki badań nad kapitałem ludzkim nowoczesnej gospodarki w Polsce
 
Rozdział 3. Inteligencja emocjonalna zespołu oraz menedżera w strukturach wirtualno-sieciowych
Zbigniew Antczak, Agnieszka Kołodziejczyk
 
3.1. Rozumienie inteligencji emocjonalnej
3.2. Pomiar inteligencji emocjonalnej na poziomach grupy i jednostki
3.3. Umiejętności menedżera w strukturach wirtualno-sieciowych (badania sondażowe)
3.4. Menedżerskie umiejętności wirtualnego zarządzania mikro- i małymi przedsiębiorstwami
3.5. Pomiar umiejętności menedżera zarządzającego zespołem wirtualnym
 
Rozdział 4. Kapitał ludzki na poziomie operacyjnym przedsiębiorstw
Adam Fiącek
 
4.1. Charakter i przesłanki doboru obiektów badawczych
4.2. Zastosowane narzędzia badawcze
4.3. Analiza danych badawczych
4.3.1. Przypadek pierwszy – przedsiębiorstwo PA
4.3.2. Przypadek drugi – przedsiębiorstwo PB
4.3.3. Przypadek trzeci – przedsiębiorstwo PC
4.4.4. Przypadek czwarty – przedsiębiorstwo PD
4.4.5. Przypadek piąty – przedsiębiorstwo PE
4.4.6. Przypadek szósty – przedsiębiorstwo PF
4.4.7. Przypadek siódmy – przedsiębiorstwo PG
4.4. Konkluzje
 
Rozdział 5. Korporacyjni nomadzi w przestrzeni międzyorganizacyjnej (wirtualno-sieciowej)
Piotr Bohdziewicz
 
5.1. Nowe paradygmaty karier zawodowych opartych na wiedzy
5.2. Wyznaczniki sukcesu i paradygmaty karier polskich informatyków
5.3. Rozwój kompetencji zawodowych polskich informatyków funkcjonujących w przestrzeni międzyorganizacyjnej (sieciowo-wirtualnej)
5.4. Trajektorie karier zawodowych polskich informatyków, czyli podsumowanie rozważań
 
Zamiast podsumowania
Bibliografia
O Autorach

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Witkowski, Uniwersytet Wrocławski:

Książka pod redakcją Zbigniewa Antczaka to znakomite studium teoretyczno-empiryczne ukazujące wyzwania, jakie pojawiają się w związku z dynamicznymi zmianami zachodzącymi we współczesnych organizacjach. Zmiany te dotyczą nie tylko charakteru pracy, dominacji struktur sieciowo-wirtualnych, ale również konieczności wielowariantowego opracowywania misji i strategii firm w oparciu o nowe metodologie prognozowania (foresight). Do ważnych zagadnień podjętych przez Autorów zaliczam przede wszystkim: zagospodarowanie kapitału ludzkiego w postaci coraz większej liczby pracowników w wieku senioralnym, rewizję dotychczasowych poglądów na temat planowania karier pracowników wiedzy, nowe wymagania kompetencyjne dotyczące pracowników wykonawczych i menedżerów. Autorzy nie tylko krytykują dominujące obecnie podejścia teoretyczne, przedstawiają także nowe propozycje rozwiązywania problemów praktycznych na bazie zaprezentowanych własnych badań empirycznych. Praca zainteresuje zarówno naukowców, jak i adeptów zarządzania, specjalistów HR oraz psychologów zarządzania. Jest źródłem ważnej refleksji nad współczesnymi organizacjami oraz stanowi kopalnię pomysłów, które ukierunkowują dalsze badania.

Zbigniew Antczak
dr hab. prof. UE, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Katedra Zarządzania Kadrami, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów); jego zainteresowania naukowe związane są z funkcją personalną w organizacji, zarządzaniem kadrami/zasobami ludzkimi/kapitałem ludzkim, zachowaniami organizacyjnymi, komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną organizacji, inteligencją emocjonalną menedżera, strukturami sieciowymi i wirtualnymi, restrukturyzacjami i projektowaniem organizacji, wdrażaniem systemów zarządzania jakością oraz innowacjami w organizacji, foresightem, systemami aksjologiczno-etycznymi, odpowiedzialnością społeczną biznesu, metodologią badań. Autor lub współautor około dwustu publikacji naukowych.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Determinanty zachowań menedżerów w ...

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Menedżerowie i właściciele na rynku...

8.70 zł 58.00 zł Cena netto: 8.29 zł

Przekonaj pracowników do dbania o j...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Humanistyczne wartości zarządzania ...

12.50 zł 50.00 zł Cena netto: 11.90 zł

Samodoskonalenie menedżerów. Rozwój...

24.50 zł 49.00 zł Cena netto: 23.33 zł

Zarządzanie dla racjonalnego menedż...

50.40 zł 56.00 zł Cena netto: 48.00 zł

Właściwy kurs. Od białego kołnierzy...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Prawo pracy dla menedżerów

29.00 zł 58.00 zł Cena netto: 27.62 zł

Nauka o kreowaniu wiedzy. Podręczni...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Marka osobista w kształtowaniu kari...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane