• Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość.

Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość.

 • Autor: Grzegorz Łukasiewicz
 • Wydawca: PWN
 • ISBN: 978-83-011-5768-5
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 252/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Punktem wyjścia tej publikacji jest przekonanie, że kapitał ludzki organizacji stanowi czynnik warunkujący uzyskanie przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku. Przedstawiono w niej kompleksową oraz przejrzystą i logiczną syntezę wiedzy o kapitale ludzkim, wskazując powiązania między polityką personalną a teorią oraz sprawozdawczością w tej dziedzinie. Skupiono się szczególnie na takich zagadnieniach, jak teoria funkcji personalnej i narzędzia wykorzystywane podczas jej realizacji, inwestycje w kapitał ludzki i oczekiwane z nich korzyści, rachunkowość zasobów ludzkich oraz sprawozdania o stanie kapitału ludzkiego organizacji.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także dla praktyków pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat kapitału ludzkiego, zapoznać się z teorią oraz jej praktycznymi zastosowaniami i dzięki temu usprawnić własne działania na tym polu.

Wprowadzenie
ROZDZIAŁ 1. Teoretyczne aspekty kapitału ludzkiego

1.1.  Kapitał ludzki w myśli ekonomicznej

1.2.  Istota i elementy składowe kapitału ludzkiego

1.3.  Kształtowanie kapitału ludzkiego w skali makro- i mikroekonomicznej

1.3.1.  Makroekonomiczny wymiar kapitału ludzkiego

1.3.2.  Mikroekonomiczne aspekty kapitału ludzkiego

1.4.  Korzyści z inwestycji w kapitał ludzki

Pytania

ROZDZIAŁ 2. Organizacyjny wymiar kapitału ludzkiego

2.1.  Funkcja personalna w systemie zarządzania przedsiębiorstwem

2.1.1.  Istota i zakres funkcji personalnej

2.1.2.  Miejsce funkcji personalnej w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa

2.2.  Ewolucja funkcji personalnej

2.3.  Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

2.3.1.  Istota strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

2.3.2.  Modele strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

2.4.  Metody i techniki realizacji funkcji personalnej

2.4.1.  Na szczeblu operacyjnym

2.4.2.  Na szczeblu strategicznym

2.5.  W kierunku zarządzania kapitałem ludzkim

Pytania

ROZDZIAŁ 3. Pomiar kapitału ludzkiego

3.1.  Pomiar zjawisk społecznych

3.1.1. Fakt i zjawisko społeczne

3.1.2. Możliwości pomiaru w naukach społecznych

3.2.  Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego

3.2.1. Wartość jako kategoria ekonomiczna

3.2.2. Metody dochodowe

3.2.3. Metody kosztowe

3.2.4. Pozostałe metody wykorzystywane na poziomie organizacji

3.2.5. Wady i zalety metod dochodowych i kosztowych

3.3.  Mierniki kapitału ludzkiego

3.4.  Przykłady z praktyki gospodarczej

3.4.1. Wartość kapitału ludzkiego Przedsiębiorstwa A

3.4.2.  Wartość kapitału ludzkiego Przedsiębiorstwa B

3.4.3.  Wartość kapitału ludzkiego Przedsiębiorstwa C

3.4.4.  Wartość kapitału ludzkiego Przedsiębiorstwa D

3.4.5.  Wartość kapitału ludzkiego Przedsiębiorstwa E

Pytania

ROZDZIAŁ 4. Sprawozdawczość kapitału ludzkiego

4.1.  Istota i etapy sprawozdawczości kapitału ludzkiego

4.2.  Uwarunkowania sprawozdawczości kapitału ludzkiego

4.3.  Elementy składowe sprawozdań

4.3.1.  Sprawozdanie wewnętrzne

4.3.2.  Sprawozdanie zewnętrzne

4.4.  Rodzaje sprawozdań o stanie kapitału ludzkiego organizacji

4.5.  Przykłady z praktyki gospodarczej

4.5.1.  Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego Przedsiębiorstwa A

4.5.2.  Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego Przedsiębiorstwa B

4.5.3.  Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego Przedsiębiorstwa C

4.5.4.  Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego Przedsiębiorstwa D

4.5.5.  Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego Przedsiębiorstwa E

4.5.6.  Sprawozdania o stanie kapitału ludzkiego – opinie praktyków

Pytania

ROZDZIAŁ 5. Miejsce i rola kapitału ludzkiego w sprawozdawczości kapitału

intelektualnego organizacji 

5.1.  Kapitał ludzki jako podstawowy składnik kapitału intelektualnego organizacji

5.2.  Wybrane metody zarządzania i pomiaru kapitału intelektualnego organizacji

5.2.1.  Navigator Skandii

5.2.2.  Monitor Aktywów Niematerialnych (MAN)

5.2.3.  Audyt kapitału intelektualnego metodą Annie Brooking

5.3.  Sprawozdawczość kapitału intelektualnego

5.3.1.  Istota i etapy sprawozdawczości kapitału intelektualnego

5.3.2.  Struktura sprawozdania o stanie kapitału intelektualnego organizacji

5.4.  Przykłady z praktyki gospodarczej

5.4.1.  Raport kapitału intelektualnego w Systematic Software Engineering A/S

5.4.2.  Raport kapitału intelektualnego Skandia Insurance Company Ltd.

Pytania

Literatura

Indeks

Grzegorz Łukasiewicz

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane