• Innowacyjne przywództwo w jednostkach ochrony zdrowia

Innowacyjne przywództwo w jednostkach ochrony zdrowia

 • Autor: Wojciech Głód
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-450-5
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 232/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Prezentowana książka ukazuje nowatorskie spojrzenie na realizowaną funkcję kierowniczą w podmiotach ochrony zdrowia uwzględniające dynamiczne zachodzące zmiany w mikro i makro-otoczeniu. Podjęta problematyka obejmuje również analizę szeregu zmiennych o charakterze pośrednim mający zasadniczy wpływ na efektywność jednostek ochrony zdrowia.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. PRZYWÓDZTWO W KSZTAŁTOWANIU EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACYJNEJ JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA

1.1. W kierunku innowacyjnego przywództwa
1.2. Efektywność jednostek ochrony zdrowia
1.3. Przywództwo a efektywność jednostek ochrony zdrowia

Rozdział II. INNOWACYJNE PRZYWÓDZTWO JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY INNOWACYJNOŚĆ JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA


2.1. Innowacyjność jednostek ochrony zdrowia
2.2. Innowacyjność a efektywność organizacyjna
2.3. Związki pomiędzy przywództwem a innowacyjnością jednostek ochrony zdrowia
2.4. Dynamiczne zdolności menedżerskie w kreowaniu innowacyjnego stylu przywództwa
2.5. Organizacyjne uczenie się w jednostkach ochrony zdrowia
2.6. Zarządzanie wiedzą w jednostkach ochrony zdrowia
2.7. Organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą jako mediatory w relacji pomiędzy innowacyjnym przywództwem a innowacyjnością jednostek ochrony zdrowia
2.8. Moderująca rola otoczenia zadaniowego w relacji pomiędzy innowacyjnym przywództwem a efektywnością jednostek ochrony zdrowia

Rozdział III. METODYKA BADAŃ EMPIRYCZNYCH


3.1. Uzasadnienie podjęcia badań i cele badawcze
3.2. Model badawczy i hipotezy badawcze
3.3. Metodyka badań i próba badawcza
3.4. Zastosowane narzędzia pomiaru zmiennych
3.5. Zmienne kontrolne

Rozdział IV. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH JEDNOSTEK

4.1. Ocena poziomu innowacyjnego przywództwa
4.2. Stopień dynamicznych zdolności menedżerskich
4.3. Skala organizacyjnego uczenia się
4.4. Poziom zarządzania wiedzą
4.5. Stan innowacyjności jednostek ochrony zdrowia
4.6. Dynamizm i wrogość otoczenia badanych jednostek
4.7. Ocena efektywności organizacyjnej
4.8. Wprowadzenie do rozpoznania związków pomiędzy innowacyjnym przywództwem a efektywnością organizacyjną jednostek ochrony zdrowia

Rozdział V. INNOWACYJNE PRZYWÓDZTWO A EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA


5.1. Związek pomiędzy innowacyjnym przywództwem a efektywnością organizacyjną jednostek ochrony zdrowia
5.2. Dynamiczne zdolności menedżerskie a innowacyjne przywództwo w jednostkach ochrony zdrowia
5.3.  Innowacyjność jednostek ochrony zdrowia a efektywność organizacyjna jednostek ochrony zdrowia
5.4. Mediująca rola organizacyjnego uczenia się
5.5. Mediująca rola zarządzania wiedzą
5.6. Moderujące efekty otoczenia zadaniowego
5.7. Wyniki weryfikacji hipotez

ZAKOŃCZENIE
Implikacje teoretyczne
Implikacje praktyczne
Ograniczenia badań oraz ich przyszłe kierunki
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
ZAŁĄCZNIK

Wojciech Głód
doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Autor kilkudziesięciu publikacji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym w temacie zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ochrony zdrowia. Posiada doświadczenie praktyczne w doradztwie i zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia. Menedżer kierunku studiów Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, wykładowca studiów podyplomowych z tematyki zarządzania w ochronie zdrowia, a także ekspert współpracujący z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Książki tego autora

Adner R., Helfat C.E. (2003), Corporate effects and dynamic managerial capabilities, „Strategic
Management Journal”, Vol. 24, s. 1011–1025.
Afuah A. (2003), Innovation Management, New York: Oxford University Press.
Afuah A. (1998), Innovation Management: Strategies, Implementation and Profit, New York:
Oxford University Press.
Agbor E. (2008), Creativity and Innovation: The Leadership Dynamics, Creativity and Inno-
vation, „Journal Strategic Leadership”, Vol. 1(1), s. 9–45.
Ahearne M., Mathieu J., Rapp A. (2005), To empower or not to empower your sales force?
An empirical examination of the influence of leadership empowerment behavior on cu -
stomer satisfaction and performance”, „Journal of Applied Psychology”, Vol. 90, No. 5,
s. 945–955.
Ahmadi-e-baladehi Seyed Mehdi, Mirzaei-e-arabi Mohamad Ali (2014), Evaluation of the
relationship between knowledge management and employee creativity in Mazandaran
province police force, „Management Studies on police training”, Vol. 7(1), s. 41–59.
Al-Abrrow H.A-W. (2014), Transformational Leadership and Organisational Performance
in the Public Healthcare Sector: The Role of Organisational Learning and Intellectual
Capital, „Irish Journal of Management”, Vol. 33(1), s. 27–48.
Alavi M., Leidner D.E. (2001), Review: knowledge management and knowledge manage-
ment systems: conceptual foundations and research issues, ”MIS Quarterly”, Vol. 25(1),
s.107–136.
Alberto A.J., Victor G.J., Eulogio C. (2007), Leadership and organizational learning’s role on in-
novation and performance: lessons from Spain, „Ind Mark Manag”, Vol. 36(3) s. 349–359.
Alegre J., Chiva R. (2008), Assessing the impact of organizational learning capability on pro-
duct innovation performance: An empirical test, „Technovation”, Vol. 28(6), s. 315–326.
Alegre J., Sengupta K., Lapiedra R. (2013), Knowledge management and innovation perfor-
mance in a high-tech SMEs industry, „International Small Business Journal”, Vol. 31,
s. 454–470.
Amabile T.M. (1996), Creativity in Context, Boulder: Westview Press.Bibliografia 178
Amabile T.M., Conti R., Coon H., Lazenby J., Herron M. (1996), Assessing the work environ-
ment for creativity, „Academy of Management Journal”, Vol. 39, s. 1154–1184.
Amabile T.M., Schatzel E.A., Moneta G.B., Kramer S.J. (2004), Leader behaviors and the
work environment for creativity: Perceived leader suport, „The Leadership Quarterly”,
Vol. 15(1), s. 5–32.
Ambrosini V., Bowman C., Collier N. (2009), Dynamic capabilities: an exploration of how
firms renew their resource base , „British Journal of Management”, Vol. 20, No. 1, s. 9–24.
Amitay M., Popper M., Lipshitz R. (2005), Leadership styles and organizational learning in
community clinics, „The Learning Organization”, Vol. 12, No. 1, s. 57–70.
Amundsen S., Martinsen Ø.L. (2014), Empowering leadership: construct clarification, con -
ceptualization, and validation of a newscale, „Leadership Quarterly”, Vol. 25, No. 3,
s. 487–511.
Anderson N., De Dreu C., Nijstad B.A. (2004), The Routinization of Innovation Research:
A Constructively Critical View of the State-of-the-Science, „Journal of Organizational
Behavior”, Vol. 25, s. 147–173.
Anon A. (2011), Leadership Self-Assessment: Manager to Breakthrough Leader, http://www.
leadership-and-motivation-training.com/leadership-self-assessment.html (dostęp:
20.05.2020).
Ansari S.M., Fiss P.C., Zajac E.J. (2010), Made to fit: how practices vary as they diffuse , „Aca-
demy of Management Review”, Vol. 35, No. 1, s. 67–92.
Appelbaum S.H., St-Pierre N., Glavas W. (1998), Strategic organizational change: the role of
leadership, learning, motivation and productivity, „Management Decision”, Vol. 36(5),
s. 289–301.
Aragón-Correa J.A, García-Morales V.J., Cordón-Pozo E. (2007), Leadership and organi-
zational learning’s role on innovation and performance: lessons from Spain, „Industrial
Marketing Management”, Vol. 36(3), s. 349–359.
Argote L. (1999), Organizational Learning: Creating, Retaining and Transfering Knowledge,
Norwell: Kluwer.
Argote L., McEvily B., Reagans R. (2003), Managing knowledge in organizations: an integrative
framework and review of emerging Themes, „Management Science”, Vol. 49(4), s. 571–58.
Argyris Ch., Schön D.A. (2000), Organizational learning II. Theory , method and practice,
New York: Addison-Wesley Publishing Company.
Argyris C., Schon D.A. (1996), Organizational Learning II: Theory, Methods, and Practice ,
Reading: Addison-Wesley.
Armistead C. (1999), Knowledge management and process performance, „Journal of Know-
ledge Management”, Vol. 3(2), s. 143–157.
Arnold J., Arad S., Rhoades J., Drasgow F. (2000), The empowering leadership questionnaire:
the construction and validation of a new scale for measuring leader behaviors, „Journal
of Organizational Behavior”, Vol. 21, No. 3, s. 249–269.Bibliografia 179
Arnold K.A., Barling J., Kelloway E.K. (2001), Transformational Leadership or the Iron Cage:
Which Predicts Trust, Commitment and Team Efficacy , „Leadership & Organization
Development Journal”, Vol. 22, s. 315–320.
Athanasopoulou P. (2009), Relationship quality: A critical literature review and research
agenda, „European Journal of Marketing”, Vol. 43(5/6), s. 583–610.
Augier M., Teece D.J. (2009), Dynamic managerial capabilities and the role of managers in bu-
siness strategy and economic performance, „Organization Science”, Vol. 20(2), s. 410–421.
Austen A., Frączkiewicz-Wronka A. (2010), Pragmatyka pomiaru efektywności organizacji
publicznej na przykładzie sektora ochrony zdrowia, „Studia i Prace Kolegium Zarzą-
dzania”, nr 51.
Austen A., Frączkiewicz-Wronka A., Kulikowska-Pawlak M. (2010), Pomiar efektywności
organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia – wyniki badań ilościo-
wych, „Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach”, s. 166–287.
Avolio B.J., Bass B.M. (2000), MLQ Multifactor Leadership Questionnaire. Redwood City
Mendeley, http://www.mendeley.com/research/multifactor-leadership-questionnaire-
-redwood-city/ (dostęp: 20.05.2020).
Avolio B.J., Bass B.M., Jung D.I. (1999), Re-examining the components of transformational
and transactional leadership using the multifactor leadership questionnaire, „Journal of
Occupational & Organizational Psychology”, Vol. 72, s. 441–62.
Avolio B.J, Bass B.M. (2002), Developing potential across a full range of leadership cases on
transactional and transformational leadership, Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
Avolio B.J., Chan A. (2008), The dawning of a new era for genuine leadership development,
„Int. Rev. Ind. Organ. Psychol.”, Vol. 23, s. 197.
Avolio B.J., Gardner W.L., Walumbwa F., Luthans F., May D.R. (2004), Unlocking the mask:
a look at the process by which authentic leaders impact follower attitudes and behaviors,
„Leadersh. Q.”, Vol. 15, s. 801–823.
Azevedo C. (2002), Lideranc¸a e processos inter-subjectivos em organizac¸o˜es pu´blicas de
sau´ de, „Ciencia & Sau´de Colectiva”, Vol. 7, No. 2, s. 349–61.
Bagheri A., Pihie Z.A.L. (2011), Entrepreneurial leadership: towards a model for learning and
development, „Human Resource Development International”, Vol. 14(4), s. 447–463.
Baker W.E., Sinkula J.M. (1999), Learning orientation, market orientation, and innovation:
Integrating and extending models of organizational performance, „Journal of Market
– Focused Management”, Vol. 4(4), s. 295–310.
Barbuto Jr.J. (2005), Motivation and Transactional, Charismatic, and Transformational
Leadership: A Test of Antecedents, „Journal of Leadership & Organizational Studies”,
Vol. 11, s. 26–40.
Barney J.B. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, „J. Manag”, Vol. 17(1),
s. 99–120.Bibliografia 180
Barreto I. (2010), Dynamic capabilities: A review of past research and an agenda for the future,
„Journal of Management”, Vol. 36(1), s. 256–280.
Barrett L.L., Plotnikoff R.C., Raine K., Anderson D. (2005), Development of measures of
organizational leadership for health promotion by Regional Health Authorities, „Health
Education and Behaviour”, Vol. 32, No. 2, s. 195–207.
Barrett P., Sexton M. (2006), Innovation in small, project based construction firm’s, „British
Journal of Management”, Vol. 17, s. 331–346.
Bass B., Avolio B.J. (2000), MLQ multifactor leadership questionnaire technical report, Tho -
usand Oaks: Sage.
Bass B.M. (1985), Leadership and Performance Beyond Expectations, New York: Free Press.
Bass B.M. (1999), Two Decades of Research and Development in Transformational Leadership,
„European Journal of Work and Organizational Psychology”, Vol. 8(1), s. 9–32.
Bass B., Riggio R.E. (2006), Transformational leadership, Mahwah: L. Erlbaum Associates.
Hsiao H.-C., Chang J.-C., Tu Y. (2009), The influence of transformational leadership and
support for innovation on organizational innovation: from the vocational high school
teachers’ perspective, Paper presented at the 2009 IEEE International Conference on
Industrial Engineering and Engineering Management.
Bass B.M. (1996), Is There Universality in the Full Range Model of Leadership?, International
Journal of Public Administration, 19(6), s. 731–761.
Bass B.M., Avolio B.J. (2003), Predicting unit performance by assessing transformational and
transactional leadership, Journal of Applied Psychology, Vol.88, s.207–218.
Bass B.M., Bass R. (2008), The Bass Handbook of Leadership: Theory, Research, and Mana -
gerial Applications, Simon and Schust.
Bass R., Riggio R. (2010), The transformational model of leadership , [in:] Leading Organi-
zations: Perspectives for a New Era (2nd ed., s. 76–86), G. Hickman (Ed.), Thousand
Oak, CA: Sage.
Beaver G., Prince. C. (2002), Innovation, entrepreneurship and competitive advantage in the
entrepreneurial venture, Journal of Small Business and Enterprise Development, 9(1),
s. 28–37.
Ben-Horin Naot Y., Lipshitz R., Popper M. (2004), Discerning the quality of organizational
learning, Management Learning, Vol. 35 No. 4, s. 451–72.
Bennis W., Nanus D. (1985), Leaders: Strategics for Taking Charge, New York: Harper & Row.
Berson Y., Nemanich L.A., Waldman D.A., Galvin B.M., Keller R.T. (2006), Leadership and
organizational learning: a multiple levels perspective, Leadersh Q 17(6), s. 577–594
Beveren J.V. (2002), A model of knowledge that refocuses knowledge management, Journal of
Knowledge Management, 6(1), s. 18–22.
Bierly P., Damanpour F., Santoro M. (2009), The application of external knowledge: Organi-
zational conditions for exploration and exploitation, Journal of Management Studies,
46, s. 481–509.Bibliografia 181
Biernacki M. (2013), Ocena efektywności instytucji publicznych w sektorach edukacji i ochrony
zdrowia, Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (244).
Birasnav M., Albufalasa M., Bader Y. (2013), The role of transformational leadership and
knowledge management processes on predicting product and process innovation, An
empirical study developed in Kingdom of Bahrain. Tékhne, 11(2), s. 64–75.
Birkinshaw J., Mol M.J. (2006), How management innovation happens, MIT Sloan Mana-
gement Review, 47, s. 81.
Birkinshaw J., Hamel G., Mol M.J. (2008), Management innovation, Academy of Management
Review, 33(4), s. 825–845.
Bjerke B. (2004), Kultura a style przywództwa: zarządzanie w warunkach globalizacji, Kraków.
Blake N., Blayney F., Loera T., Rowlett C., Schmidt D. (2012), A model of authentic leader-
ship to support a healthy work environment, AACN Adv. Crit. Care 23(4), s. 358–361.
Blumenthal D.M., Bernard K., Bohnen J., Bohmer R. (2012), Addressing the leadership gap
in medicine: Residents’ need for systematic leadership development training, Academic
Medicine, 87(4), s. 513–522.
Blyler M., Coff R.W. (2003), Dynamic capabilities, social capital, and rent appropriation: Ties
that split pies, Strategic Management Journal, 24, s. 677–686.
Boerner S., Eisenbeiss S.A., Griesser D. (2007), Follower Behavior and Organizational Perfor-
mance: The Impact of Transformational Leaders, Journal of Leadership & Organizational
Studies, 13, s. 15–26.
Bolino M.C., Turnley W.H., Bloodgood J.M. (2002), Citizenship behavior and the creation of
social capital in organizations, The Academy of Management Review, 27(4), s. 505–522.
Bollinger A.S., Smith R.D. (2001), Managing organizational knowledge as a strategic asset,
Journal of Knowledge Management, 5(1), s. 8–18.
Bolman L., Deal T.E. (1997), Refi-aming organizations: Artistry, choice and leadership , San
Francisco: Jossey-Bass Publishers.
Bontis N., Serenko A. (2009), Longitudinal knowledge strategizing in a long-term healthcare
organization, International Journal of Technology Management, 47(1/2/3), s. 276–297.
Borghini S. (2005), Organizational creativity: Breaking equilibrium and order to innovate,
Journal of Knowledge Management, 9(4), s. 19–33.
Bossink B.A. (2004), Managing drivers of innovation in construction networks, Journal
of Construction engineering and Management, 130(3), s. 337–345
Boydell T., Leary M. (1994), From management development to managing development: the
changing role of the manager in the learning organization, Transitions, Vol. 94 No. 9, s. 8–9.
Boyle E. (2002), A critical appraisal of the performance of Royal Dutch Shell as a learning
organization in the 1990s, The Learning Organization, Vol. 9 No. 1, s. 6–18.
Boyne George A., Alex Ch. (2007), Performance targets and public service improvement,
Journal of Public Administration Research and Theory 17, s. 455–77Bibliografia 182
Bratnicki M., Kulikowska-Pawlak N., Uwarunkowania pomiaru efektywności organizacyjnej,
Zarządzanie i Finanse, 2013, 4(2), s. 53–66.
Bratnicki M. (2010), Przedsiębiorcze zdolności dynamiczne jako źródło trwałej, wysokiej
efektywności przedsiębiorstwa, [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarzą-
dzania przedsiębiorstwem, Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Bratnicki M. (2003), Strategiczna rola przedsiębiorczości w kształtowaniu rozwoju organizacji,
[w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, Krupski R. (red.), Wydawnic-
two Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
Bratnicki M. (2002), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Akademia
Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice, s. 97.
Bratnicki M., Frączkiewicz-Wronka A. (2006), Efektywność organizacyjna i zarządzanie
publiczne-wyłaniające się koncepcje, kluczowe wyzwania i kierunki dalszych badań
w obszarze pomiaru efektywności, Organizacja i kierowanie, 3, s. 17–32.
Brewerton P.M., Millward L.J. (2001), Organizational Research Methods, A Guide for Students
and Researchers, SAGE.
Brignall S., Modell S. (2000), An institutional perspective on performance measurement and ma-
nagement in the ‘new public sector’, Management accounting research, 11(3), s. 281–306.
Brown M.E., Gioia D.A. (2002), Making things click: Distributed leadership in an online
division of an offline organization , The Leadership Quarterly. 13(4), s. 397–419.
Bryant S.E. (2003), The role of transformational and transactional leadership in creating, sha -
ring and exploiting organizational knowledge, Journal of Leadership & Organizational
Studies, Vol. 9 No. 4, s. 32–44.
Bryman A. (1996), Leadership in Organizations, [in:] Handbook of Organization Studies,
S.R. Clegg, C. Hardy, W.R. Nord (eds.),Thousand Oaks, CA: Sage, s. 276–292.
Bucic T., Robinson L., Ramburuth P. (2010), Effects of leadership style on team learning ,
Journal of Workplace Learning, 22(4), s. 228–248.
Bunderson J.S., Boumgarden P. (2010), Structure and learning in self-managed teams: why
„bureaucratic” teams can be better learners, Organization Science, 21, s. 609–24.
Burke C.S., Stagl J.C., Klein G.F., Goodwin G.F., Salas D., Halpin M. (2006), What Type of
Leadership Behaviors Are Functional in Teams?, A Meta-Analysis, Leadership Quarterly,
17, s. 288–307.
Burns J. MacGregor (1979), Leadership, Harper & Row.
Caballer-Tarazona M., Moya-Clemente I., Vivas-Consuelo D., Barrachina-Martínez I. (2010),
A model to measure the efficiency of hospital performance , Mathematical and computer
modelling, 52(7–8), s. 1095–1102.
Calantone R.J., Cavusgil T.S., Zhao Y. (2002), Learning orientation, firm innovation capa -
bility, and firm performance , Industrial Marketing Management 2002, 31, s. 515–524.Bibliografia 183
Calantone R.J., Cavusgil S.T., Zhao Y. (2002), Learning orientation, firm innovation capability,
and firm performance , Industrial Marketing Management, 31, s. 515–24.
Capron L. (1999), The long-term performance of horizontal acquisitions, Strategic Manage-
ment Journal, 20, s. 987–1018.
Cardinal L.B. (2001), Technological innovation in the pharmaceutical industry: The use of
organizational control in managing research and development, Organization Science,
12(1), s. 19–36.
Carlucci D., Marr B., Schiuma G. (2004), The knowledge value chain – how intellectual capi-
tal impacts business performance, International Journal of Technology Management,
27(6/7), s. 575–90.
Carmeli A., Gelbard R., Gefen D. (2010), The importance of innovation leadership in cultivating
strategic fit and enhancing firm performance , The Leadership Quarterly, 21(3), s. 339–349.
Carneiro A. (2000), How does knowledge management influence innovation and competiti-
veness?, Journal of Knowledge Management, 4(2), s. 87–98.
Caroll A.B., Buchholtz A.K., Ethics and Stakeholders Management, South-Western College
Publishing. Thomson Learning, Cincinnati 2000.
Carter M.Z., Self D.R., Bandow D.F., Wheatley R.L., Thompson W.F., Wright D.N., Li J. (2014),
Unit-focused and individual-focused transformational leadership: the role of middle le-
aders in the midst of incremental organizational change, Journal of Management Policy
& Practice, 15(5), s. 44–53.
Caselli S., Gatti G., Perrini F. (2009), Are venture capitalists a catalyst for innovation?, Eu-
ropean Financial Management, 15(1), s. 92–111.
Castiaux A. (2007), Radical innovation in established organizations: Being a knowledge pre-
dator, Journal of Engineering and Technology management, 24(1), s. 36–52.
Caton J. (2015), Entrepreneurship in the public sector: When middle managers create value,
Journal of Entrepreneurship and Public Policy.
Cerne M., Jaklic M., Skerlavaj M. (2013), Management innovation in focus: the role of know-
ledge exchange, organizational size, and IT system development and utilization, European
Management Review, 10(1), s. 153–166.
Chang J. (2012), Factors that May Mediate the Relationship Between Transformational Le-
adership and Organizational Innovation, African Journal of Business Management
6(3), s. 1010–18.
Chang M., Harrington Jr., J.E. (2003), Multimarket competition, consumer search, and the
organizational structure of multi-unit firms, Management Science 49(4), s. 541–552.
Chapman C., Harris A. (2004), Improving schools in difficult and challenging contexts: stra -
tegies for improvement, Educational Research, Vol. 46 No. 3, s. 219–28.
Chaveerug A., Ussahawanitchakit P. (2008), Learning Orientation, Innovation Capability, and
Organizational Performance in Thai Audit Firms: Moderating Effects of Organization
Climate and Uncertainty Environment, Review of Business Research, 8(2), s. 92–102.Bibliografia 184
Chen G. (2005), Management practices and tools for enhancing organizational learning ca-
pability, S.A.M. Advanced Management Journal, Vol. 70 No. 1, s. 4–35.
Chen M., Chen A. (2005), Integrating option model and knowledge management performance
measures: an empirical study, Journal of Information Science, 31(5), s. 381–393.
Chen M.H. (2007), Entrepreneurial leadership and new ventures: creativity in entrepreneurial
teams, Creativity & Innovation Management, 16(3), s. 239–249.
Chen M., Lin H.-E., Lin C., Mcdonough E. (2012), Does Transformational Leadership Facili-
tate Technological Innovation? The Moderating Roles of Innovative Culture and Incentive
Compensation, Asia Pacific Journal of Management 29(2), s. 239–64.
Chen Y., Lin M.J., Change C. (2009), The positive effects of relationship learning and absorptive
capacity on innovation performance and competitive advantage in industrial markets,
Industrial Marketing Management, 38, s. 152–58.
Chipika S., Wilson G. (2006), Enabling technological learning among light engineering SMEs
in Zimbabwe through networking, Technovation 26(8), s. 969–979.
Chisholm A.M., Nielsen K. (2009), Social capital and the resource-based view of the firm ,
Journal International Studies of Management and Organization 39(2), s. 7–32.
Cho H., Pucik V. (2005), Relationship between innovativeness, quality growth, profitability
and financial performance , Ind Mark Manage J., 26, s. 555–75.
Choi S., Kim K., Ullah S., Kang S. (2016), How transformational leadership facilitates in-
novative behavior of Korean workers: Examining mediating and moderating processes,
Personnel Review, Vol. 45 No. 3, s. 459–479.
Christenson C.M., Anthony S.D., Roth E.A. (2004), Seeing What’s Next: Using the Theories of
Innovation to Predict Industry Change, Boston: Harvard Business School Press, Vol. 293.
Claver E., Llopis J., Reys Conza´lez M. and Gasco´ J.L. (2001), The performance of infor-
mation systems through organizational culture, Information Technology and People,
Vol. 14, s. 247–60.
Coad A.F., Berry A.J. (1998), Transformational leadership and learning orientation, Leadership
& Organization Development Journal, Vol. 19 No. 3, s. 164–172.
Cohen D., McDaniel R.R., Crabtree B.I., Ruhe M.C., Weyer S.M., Tallia A. i in. (2004),
A practice change for quality improvement in primary health care, Journal of Health
Care Management, 49, s. 155–170.
Cohen M.D, March G. (1986), Leadership and Ambiguity, Harvard University School Press,
Boston.
Conger J.A. (1999), Charismatic and transformational leadership in organizations: an in-
sider’s perspective on these developing streams of research, The Leadership Quarterly,
10(2), s. 145–179.
Conger J.A., Kanungo R.N., Menon S.T. (2000), Charismatic Leadership and Follower Effects,
Journal of Organizational Behavior 21(7), s. 747–767.Bibliografia 185
Cook S., Yanow D. (1993), Culture and organizational learning, Journal of Management
Inquiry, Vol. 2 No. 4, s. 373–90.
Cooper R.G. (2000), New product performance: what distinguishes the star products, Austrian
Journal of Management, 25, s. 17–45.
Cooper R.G., Edgett S.J., Kleinschmidt E.J. (2001), Portfolio Management for New Products,
2nd edition. Cambridge, MA: Perseus.
Cosaert L.J., Volberda H.W. (2016), Opening the black box of absorptive capacity: a meta-a-
nalytical review of the micro mechanisms, Academy of Management, Annual Meeting.
Cravens D.W., Piercy N.F., Low G.S. (2002), The innovation challenges of proactive canniba -
lization and discontinuous technology, Eur Bus Rev 14(4), s. 257–267.
Crawford C.B. (2005), Effects of transformational leadership and organization position on
knowledge management, Journal of Knowledge Management, 9(6), s. 6–16.
Crossan M.M., Apaydin M. (2010), A multi-dimensional framework of organizational in-
novation: A systematic review of the literature, Journal of Management Studies, 47(6),
s. 1154–1192.
Crossan M.M., Lane H.W., White R.E. (1999), An Organizational Learning Framework: From
Intuition to Institution, Academy of Management Review, 24(3), s. 522–537.
Cyfert Sz., Krzakiewicz K. (2017), Procesy kształtowania zdolności dynamicznych w polskich
przedsiębiorstwach, [w:] Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przed-
siębiorstw, K. Krzakiewczi, Sz. Cyfert, Wydawnictwo UEP, Poznań.
Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business,
Warszawa.
Benton D. (2004), Menedżer z charyzmą, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk,
s. 10.
D’Este P. (2002), The distinctive patterns of capabilities accumulation and inter-firm hete -
rogeneity: the case of the Spanish pharmaceutical industry, Industrial and Corporate
Change, 11, s. 847–874.
Daft R.L. (1978), A dual-core model of organizational innovation, Academy of Management
Journal, 21(2), s. 193–210.
Damanpour F. (1996), Organizational complexity and innovation: developing and testing
multiple contingency models, Manag Sci 42(5), s. 693–716.
Damanpour F., Even W.M. (1984), Organizational innovation and performance: the problem
of organizational lag, Administrative Science Quarterly, 29, s. 392–409.
Damanpour F. (1991), Organizational innovation: a meta-analysis of effects of determinants
and moderators, Academy Management Journal, 34(3), s. 555–590.
Damanpour F. (1987), The adoption of technological, administrative, and ancillary innovations:
impact of organizational factors, Journal of Management, 13(4), s. 675–688.
Damanpour F. (2014), Footnotes to research on management innovation, Organization Studies
35(9), s. 1265–1285.Bibliografia 186
Damanpour F. (2009), An Integration of Research Findings of Effects of Firm Size and Market
Competition on Product and Process Innovation, British Journal of Management 21(4),
s. 996–1010.
Damanpour F., Aravind D. (2012), Managerial innovation: conceptions, processes, and ante-
cedents, Management and Organization Review, Vol. 8 No. 2, s. 423–454.
Damanpour F., Aravind D. (2006), Product and process innovations: A review of organizational
and environmental determinants, [in:] Innovation, science, and Industrial Change: A Re-
search handbook (38–66). J. Hage, M. Meeus (Eds.), Oxford: Oxford University Press.
Damanpour F. (1991), Organizational innovation: a meta-analysis of effects of determinants
and moderators, The Academy of Management Journal, 34(3), s. 555–590.
Damanpour F., Walker R. M., Avellaneda C. N. (2009), Combinative effects of innovation
types on organizational performance: A longitudinal study of public services, Journal
of Management Studies 46, s. 650–75.
Daniel F., Lohrke S.T., Foraciari C.J., Turner R.A. (2004), Slack resources and firm perfor-
mance: a meta analysis, J Bus Res, 57, s. 565–74.
Danneels E., Kleinschmidt E.J. (2001), Product innovativeness from the firm’s perspective:
its dimensions and their relation with project selection and performance, The Journal of
Product Innovation Management, 18, s. 357–373.
Danneels E., Verona G., Provera B. (2017), Overcoming the inertia of organizational competen-
ce: Olivetti’s transition from mechanical to electronic technology, Industrial & Corporate
Change, 27(3), s. 595–618.
Dannels E. (2002), The Dynamics of Product Innovation and Firm Competences, Strategic
Management Journal 23(12), s. 1095–122.
Densten I.L. (2005), The relationship between visioning behaviours of leaders and follower
burnout, Br J Manag, 16, s. 105–118.
Darroch J., McNaughton R. (2002), Examining the link between knowledge management
practice and types of innovation, Journal of Intellectual Capital, 3(3), s. 210–222.
Darroch J. (2005), Knowledge Management Innovation and Firm Performance, Journal
of Knowledge Management, 9(3), s. 101–115.
Darroch J., McNaughton R. (2002), Examining the link between knowledge management
practices and types of innovation, Journal of Intellectual Capital, 3(3), s. 210–223.
Day D.V., Lord R.G. (1988), Executive Leadership and Organizational Performance: Sugge-
stions for a New Theory and Methodology , [w:] Leadership, J.L. Pierce, J.W. Newstrom,
Journal of Management, 14, s. 453–464.
Day D.V. (2000), Leadership development: a review in context, Leadership Quarterly, Vol. 11,
No. 4, s. 515–549.
Dayan M., Di Benedetto C.A., Colak M. (2009), Managerial trust in new product development
projects: Its antecedents and consequences. R&D Management, 39(1), s. 21–37.Bibliografia 187
Davenport T.H., Prusak L. (1998), Working knowledge: how organizations manage what they
know, Harvard Business School Press, Boston.
De Groot S.K., Kiker D.S., Cross T.C. (2000), A Meta-Analysis to Review Organizational
Outcomes Related to Charismatic Leadership, Canadian Journal of Administrative
Sciences, 17, s. 356–371.
De Jong J., Hartog D. (2007), How Leaders Influence Employees’ Innovation Behaviour, Eu-
ropean Journal of Innovation Management 10(1), s. 41–64.
Deber R., Lam K. (2009), Handling the High Spenders: Implications of the Distribution of
Health Expenditures for Financing Health Care, APSA 2009 Toronto Meeting Paper,
http://ssrn.com/abstract=1450788 (dostęp: 10.08.2019).
Deeds D.L., Decarolis D., Coombs J. (1999), Dynamic capabilities and new product deve-
lopment in high technology ventures: An empirical analysis of new biotechnology firms,
Journal of Business Venturing, 15, s. 211–229.
Demarest M. (1997), Understanding Knowledge Management, Long Range Planning, 30(3),
s. 374–384.
Den Hartog D.N., House R.J., Hanges P.J., Ruiz-Quintanilla S.A., Dorfman P.W. and others
(1999), Culture Specific and Cross-culturally Generalizable Implicit Leadership Theories:
Are Attributes of Charismatic/transformational Leadership Universally Endorsed?, Le-
adership Quarterly, 10, s. 219–256.
Dents J.-L., Lamothe L., Langley A. (2001), The Dynamics of Collective Leadership and
Strategic Change in Pluralistic Organizations, Academy of Management Journal, 44(4),
s. 809–37.
Dervitsiotis K.N. (2011), The challenge of adaptation through innovation based on the quality of
the innovation process, Total Quality Management and Business Excellence, 22, s. 553–566.
Deshpande R., Farley J.U., Webster Jr. F.E. (1993), Corporate culture, customer orientation,
and innovativeness in Japanese firms: a quadrad analysis, Journal of Marketing 57(1),
s. 23–27.
Dess G.G., Picken J.C. (2000), Changing roles: leadership in the 21st century, Organizational
Dynamics, Vol. 28, No. 3, s. 18–34.
Detert J.R., Burris, E.R. (2007), Leadership behavior and employee voice: is the door really
open?, Academy of Management Journal, Vol. 50, No. 4, s. 869–884.
Diamantopoulos A., Riefler P., Zeugner-Roth K. (2008), Advancing formative measurement
models, Journal of Business Research, Vol. 61, issue 12, s. 1203–1218.
Dibella A.J., Nevis E.C., Gould J.M. (1996), Understanding organizational learning capability,
Journal of Management Studies, 33(3), s. 361–379.
Dionne S.D., Yammarino F.J., Atwater L.E., Spangler W.D. (2004), Transformational Le-
adership and Team Performance, Journal of Organizational Change Management, 17,
s. 177–193.Bibliografia 188
Dobni C.B. (2008), Measuring innovation culture in organizations: The development of a gene -
ralized innovation culture construct using exploratory factor analysis, „European Journal
of Innovation Management”, Vol. 11, Iss: 4, s. 539–559.
Dolińska M. (2010), Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa.
Drnevich P.L., Kriauciunas A.P. (2011), Clarifying the conditions and limits of the contribu-
tions of ordinary and dynamic capabilities to relative organization performance, Strategic
Management Journal, 32, s. 254–279.
Dubas K. (2011), Problematyka efektywności w ochronie zdrowia – znaczenie i metody po-
miaru, Problemy Zarządzania, 3/2011(33), s. 102–125.
Dubrin A.J. (2007), Leadership. Research findings, practice and skills, Fifth Edition, Houghton
Mifflin Company, Boston, New York, s. 391.
Dubrin, A. (2012), Leadership: Research Findings, Practice, and Skills, 7th ed., New York:
Houghton Mifflin.
Ducan R., Weiss A. (1979), Organizational learning: implications for organizational design,
Research in Organizational Behavior, Vol. 1, s. 75–123.
Duggirala M., Rajendran C., Anantharaman R.N. (2008), Provider perceived dimensions
of total quality management in healthcare, Benchmarking: An International Journal.
Dunne T.C., Aaron J.R., McDowell W.C., Urban D.J., Geho P.R. (2016), The impact of leader-
ship on small business innovativeness, Journal of Business Research.
Dubrin A. (2001), Przywództwo, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa.
Dutton J.E., Jackson S.E. (1987), Categorizing strategic issues: links to organizational action,
Acad Manage J., 12(1), s. 76–90.
Dvir T., Kass N., Shamir B. (2004), The Emotional Bond: Vision and Organizational Com -
mitment among High-Tech Employees, Journal of Organizational Change Management,
17, s. 126–143.
Easterby-Smith M., Prieto I.M. (2008), Dynamic capabilities and knowledge management:
An integrative role for learning?, British Journal of Management 19, s. 235–249.
Ehrhart M.G., Klein K.J. (2001), Predicting followers’ preferences for charismatic leadership: The
influence of follower values and personality , The Leadership Quarterly, 12(2), s. 153–179.
Eisenbeib S., Boerner S. (2010), Transformational leadership and R&D innovation: taking
a curvilinear approach creativity and innovation management transformational leadership
and R&D innovation, Creativity & Innovation Management, Vol. 19, No. 4, s. 364–72.
Eisenbeib S., Boerner S. (2013), A Double-edged Sword: Transformational Leadership and
Individual Creativity, British Journal of Management, 24, s. 54–68.
Eisenbeiss S.A., van Knippenberg D., Boerner S. (2008), Transformational leadership and
team innovation: Integrating team climate principles, Journal of Applied Psychology
93(6), s. 1438–46.
Eisenhardt K.M., Martin J.A. (2000), Dynamic capabilities: What are they?, Strategic Mana-
gement Journal, 21, s. 105–112.Bibliografia 189
Eisinga R., Grotenhuis M.T., Pelzer B. (2013), The reliability of two-item scale: Pearson,
Cronbach, or Sperman-Brown?, International Journal of Public Health, Vol. 58, Issue
4, s. 637–642.
Ekvall G., Ryhammar L. (1999), The creative climate: Its determinants and effects at a Swedish
University, Creativity Research Journal, 12, s. 303–310.
Elenkov D.S., Judge W., Wright P. (2005), Strategic leadership and executive innovation
influence: an international multi-cluster comparative study , Strategic Management
Journal, 26, s. 665–82.
Elkins T., Keller R.T. (2003), Leadership in Research and Development Organizations: A Li-
terature Review and Conceptual Framework, Leadership Quarterly, 14, s. 587–606.
Ellinger A.D., Watkins K.E., Bostrom R.P. (1999), Managers as facilitators in learning orga-
nizations, Human Resource Development Quarterly, Vol. 10, No. 2, s. 105–25.
Embry K. (2010), A subordinate description of the experience of working with a supervisor that
is using transformational leadership: a qualitative study. Dissertation, Capella University.
Evangelista R., Vezzani A. (2010), The economic impact of technological and organizational
innovations. A firm-level analysis, Research Policy, 39, s. 1253–1263.
Fainshmidt S., Pezeshkan A., Frazier M.L., Nair A., Markowski E. (2016), Dynamic capabi-
lities and organizational performance: A meta-analytic evaluation and extension, Journal
of Management Studies, 53(8), s. 1348–1380.
Fang C.-H., Chang S.-T., Chen G.-L. (2011), Organizational learning capability and organiza-
tional innovation: the moderating role of knowledge inertia, African Journal of Business
Management, 5(5), s. 1864–1870.
Faulkner A., Kent J. (2001), Innovation and regulation in human implant technologies: Deve-
loping comparative approaches, Social Science & Medicine, 53, s. 895–913.
Felin T., Foss N.J., Heimeriks K.H., et al. (2012), Microfoundations of routines and capa-
bilities: Individuals, processes, and structure, Journal of Management Studies, 49(8),
s. 1351–1374.
Fernald L., Solomon G.T., Tarabishy A. (2005), A new paradigm: Entrepreneurial leadership,
Southern Business Review, 30(2), s. 1–10.
Ferragina E. (2010), Social capital and equality: Tocqueville’s legacy. Rethinking social capital
in relation with income inequalities, The Tocqueville Review, 31(1), s. 73–100.
Flynn B.B., Schroeder R.G., Sakakibara S. (1994), A Framework for Quality Management
Research and an Associated Measurement Instrument, Journal of Operations Manage-
ment, 11(4), s. 339–366.
Ford R.C., Fottler M.D. (2000), Creating customer-focused health care organizations, Health
Care Management Review, 25(4), s. 18–33.
Forrester R.H. (2000), Capturing learning and applying knowledge: an investigation of the use
of innovation teams in Japanese and American automotive firms, Journal of Business
Research, 47, s. 35–45.Bibliografia 190
Frączkiewicz-Wronka A. (2010), Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji
metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowym a publicz-
nym, Organizacja i Zarządzanie, 4(12), s. 11.
Francis D., Bessant J. (2005), Targeting innovation and implications for capability development,
Technovation 25(3), s. 171–183.
Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych,
Zysk i S-ka, Poznań.
Frappaolo C. (2006), Knowledge management, Capstone Publishing Ltd., Chichester, West
Sussex, UK.
Freeman S., Edwards R., Schroder B. (2006), How Smaller Born-Global Firms Use Networks
and Alliances to Overcome Constraints to Rapid Internationalization, Journal of Inter-
national Marketing, 14(3), s. 33–63.
Fullan M. (2002), The role of leadership in the promotion of knowledge management in schools,
Teachers and Teaching: Theory and Practice, Vol. 8, Nos 3/4, s. 409–19.
Gaglio C.M. (2004), The Role of Mental Simulations and Counterfactual Thinking in the Oppor -
tunity Identification Process* , Entrepreneurship Theory & Practice, 28(6), s. 533–552.
Garcıa-Morales V.J., Llorens-Montes F.J., Verdu´-Jover A.J. (2008), The Effects of Transfor -
mational Leadership on Organizational Performance through Knowledge and Innovation,
British Journal of Management, 19, s. 299–319.
García-Morales V.J., Lloréns Montes F.J., Verdú Jover A.J. (2006), Antecedents and consequ-
ences of organizational innovation and organizational learning in entrepreneurship,
Industrial Management & Data Systems, 106(1–2), s. 21–42.
García-Morales V.J. (2008), Influence of Transformational Leadership on Organizational
Innovation and Performance Depending on the Level of Organizational Learning in the
Pharmaceutical Sector, Journal of Organizational Change Management, 21, s. 188–212.
García-Morales V.J., Jiménez-Barrionuevo M.M., Gutiérrez-Gutiérrez L. (2012), Transfor-
mational leadership influence on organizational performance through organizational
learning and innovation, Journal of Business Research, 65, s. 1040–1050.
Gartner W. (1985), A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture
creation, Academy of Management Review, 10.
Gebauer H. (2011), Exploring the contribution of management innovation to the evolution
of dynamic capabilities, Industrial Marketing Management, 40, s. 1238–1250.
Gerybadze A., Reger G. (1999), Globalization of R&D: recent changes in the management
of innovation in transnational corporations, Research Policy, 28(2–3), s. 251–274.
Ghanbari A., Abedzadeh M. (2016), Relationship between transactional leadership and know-
ledge management, Journal of Fundamental and Applied Sciences, 8(3), s. 1388–1398.
Gholami R., Higón D.A., Emrouznejad A. (2015), Hospital performance: Efficiency or quality?
Can we have both with IT?, Expert systems with applications, 42(12), s. 5390–5400.Bibliografia 191
Gibb J., Harr J.M. (2010), Risk taking, innovativeness and competitive rivalry: A three-way
interaction towards firm performance , International Journal of Innovation Management,
14(5), s. 871–891.
Gibson J.L.; Martin D.K.; Singer P.A. (2004), Setting priorities in health care organizations:
Criteria, processes, and parameters of success, BMC Health Serv. Res., 4.
Głód W. (2018), Wpływ innowacyjnego przywództwa na konkurencyjność przedsiębiorstw
rodzinnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIX, z. 6, cz. II, s. 281–295.
Głód W. (2018), Transformational leadership style in the relationship between innovation
and efficiency of healthcare units in Poland , Oeconomia Copernicana, 9(4), s. 731–753.
Głód W. (2019), Influence of the transformational style of leadership on job satisfaction in
healthcare units in Poland, 7th International OFEL Conference on Governance, Ma-
nagement and Entrepreneurship Embracing Diversity in Organisations – Dubrovnik,
April 2019, s. 256–271.
Głód W. (2019), The impact of transformational leadership and taking charge by superiors
on employee commitment in health care units. Wybrane problem zarządzania rozwojem
organizacji w przemyśle 4.0., red. S. Lachiewicz, S. Flaszewska, Monografie Politechniki
Łódzkiej, Łódź, s. 27–45.
Głód W., Wronka-Pośpiech M. (2018), Zależność pomiędzy wartościami organizacyjnymi
a innowacyjnym stylem przywództwa. Perspektywa firm rodzinnych , Przegląd Organi-
zacji, nr 3/2018, s. 58–64.
Głód W., Głód G. (2019), Innowacyjne przywództwo a innowacyjność przedsiębiorstw rodzin-
nych w Polsce, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Łódź–Warszawa, t. XX, 6(1), Konferencja
czas na rozwój, 6–8 czerwca 2019, s. 283–302.
Głód W., Ingram T. (2016), Talent management in healthcare organizations – qualitative
research results, 3rd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANA-
GEMENT and TOURISM, Procedia Economics and Finance 39, s. 339–346.
Głód G. (2016), Uwarunkowania i pomiar przedsiębiorczości publicznej w jednostkach ochrony
zdrowia, Difin SA.
Głodziński E. (2014), Efektywność ekonomiczna–dylematy definiowania i pomiaru , Zeszyty
Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska.
Głodziński E. (2015), Efektywność w naukach o zarządzaniu. Przyczyny wieloznaczności
i rekomendacje dotyczące ich ograniczenia, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządza-
nie/Politechnika Śląska.
Gloet M., Terziovski M. (2004), Exploring the relationship between knowledge management
practices and innovation performance, Journal of Manufacturing Technology Manage-
ment, 15(5), s. 402–409.
Goh S.C. (2003), Improving Organizational Learning Capability: Lessons From Two Case
Studies, The Learning Organization, 10(4), s. 216–227.Bibliografia 192
Gok M.S., Sezen B. (2013), Analyzing the ambiguous relationship between efficiency, quality
and patient satisfaction in healthcare services: the case of public hospitals in Turkey,
Health policy, 111(3), s. 290–300.
Gold A.H., Malhotra A., Segras A.H. (2001), Knowledge management: An organisational
capabilities perspective, Journal of Management Information Systems, 18(1), s. 185–214.
Gold A.H., Malhotra A., Segars A.H. (2001), Knowledge management: an organizational
capabilities perspective, Journal of Management Information Systems, 18(1), s. 185–214.
Gonsalves E., Gray C. (2008), Strategy making, organizational learning and performance in
SMEs, [w:] Entrepreneurial learning. Conceptual frameworks and applications, R.T. Har-
rison’a i C.M. Leitch (red.), London–New York: Routledge, s. 228–248.
Gonzalez J.M.H., Chacon I. (2014), The causal effects of product innovation, web technology
and vertical integration on firm efficiency in the fashion industry , Management policy
& practice, 16, s. 144–157.
Gopalakrishnan S. (2000), Unraveling the links between dimensions of innovation and or-
ganizational performance, The Journal of High Technology Management Research,
11(1), s. 137–153.
Gordon A., YukI G. (2004), The Future of Leadership Research: Challenges and Opportunities,
New Perspectives on Leadership Research, 18(3), s. 359.
Gowen C.R., Henagan S.C., McFadden K.L. (2009), Knowledge management as a mediator
for the efficacy of transformational leadership and quality management initiatives in US
health care, Health Care Management Review, 34(2), s. 129–140.
Greenhalgh T., Robert G., Bate P., Kyriakidou O., Peacock R. (2004), How to Spread Good
Ideas: A Systematic Review of the Literature of Diffusion, Disseminatoin and Sustainability
of Innovations in Health Service Delivery and Organization, NCCSDO, London, s. 40.
Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa,
s. 514–515.
Gronum S., Verreynne M.L., Kastelle T. (2012), The role of networks in small and medium-sized
enterprise innovation and firm performance , Journal of Small Business Management,
50(2), s. 257–282.
Gumusluog˘lu L., Ilsev A. (2009), Transformational leadership and organizational innovation:
The roles of internal and external support for innovation , Journal of Product Innovation
Management, 26(3), s. 264– 77.
Gumusluoglu L., Ilsev A. (2009), Transformational leadership, creativity, and organizational
innovation, Journal of business research, 62(4), s. 461–473.
Gunasekaran A. (2004), Benchmarking in the internet era, Benchmarking: An International
Journal, Vol. 11, No. 5.
Gunday G., Ulusoy G., Kilic K., Alpkan L. (2011), Effects of innovation types on firm perfor -
mance, International Journal of Production Economics, 133, s. 662–676.Bibliografia 193
Gupta V., MacMillan I.C., Surie G. (2004), Entrepreneurial Leadership: Developing and
Measuring a Cross-Cultural Construct, Journal of Business Venturing, 19, s. 241–60.
Steinman H., Schreyogg G. (2001), Zarządzanie: podstawy kierowania przedsiębiorstwem,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 424.
Habidin N.F., Khaidir N.A., Shazali N.A., Ali N., Jamaludin N.H. (2015), The development
of process innovation and organisational performance in Malaysian healthcare industry,
International Journal of Business Innovation and Research, 9(2), s. 148–162.
Halawi L., Aronson J., McCarthy R. (2005), Resource-Based View of Knowledge Management
for Competitive Advantage, Electronic Journal of Knowledge Management, 3(2), s. 75–86.
Hall R., Andriani P. (2003), Managing knowledge associated with innovation, Journal of Bu-
siness Research, 56(2), s. 145–152.
Hamel G., Prahalad C.K. (1994), Competing for the future, Harv Bus Rev; 41, s. 53.
Hamel G. (2006), The why, what, and how of management innovation , Harvard Business
Review, Vol. 84, No. 2, s. 72–84.
Hamel G. (2007), The Future of Management, Boston, MA: Harvard Business School Press.
Hamel G. (2006), The why, what, and how of management innovation , Harvard Business
Review, 84(2), s. 87–72.
Hammond M.M., Neff N.L., Farr J.L., Schwall A.R., Zhao X. (2011), Predictors of individu-
al-level innovation at work: A meta-analysis, Psychology of Aesthetics, Creativity, and
the Arts, 5(1), s. 90.
Hanley S., Dawson C. (2000), A framework for delivering value with knowledge management:
The AMS knowledge centers, Information Strategy, 16(4), s. 27–36.
Harborne P., Johne A. (2003), Creating a project climate for successful product innovation,
European Journal of Innovation Management, 6(2), s. 118–132.
Harms R., Reschke C.H., Kraus S., Fink M. (2010), Antecedents of innovation and growth:
Analysing the impact of entrepreneurial orientation and goal-oriented management,
International Journal of Technology Management, 52(1/2), s. 135–153.
Harreld J.B., O Reilley C.A., Tushman M.L. (2007), Dynamic capabilities at IBM: Driving
strategy into action, California Management Review, 49, s. 21–43.
Harris D., Helfat C.E. (2013), Dynamic managerial capabilities, [in:] Palgrave encyclopedia
of strategic management, M. Augier, D. Teece (Eds.), Basingstoke, England: Palgrave
Macmillan.
Hass-Symotiuk M. (2011), System pomiaru i oceny dokonań szpitala, Wolters Kluwer.
HCC – Health Council of Canada (2013), Better Health, Better Care, Better Value for All:
Refocusing Health Care Reform in Canada (Toronto, ON: Health Council of Canada).
Hecker A., Ganter A. (2013), The influence of product market competition on technological
and management innovation: firm-level evidence from a largescale survey , European
Management Review, 10(1), s. 17–33.Bibliografia 194
Hecker L., Birla R.K. (2008), Intangible factors leading to success in research: Strategy, inno-
vation and leadership, Journal of Cardiovascular Translational Research, 1, s. 85–92.
Helfat C.E., Finkelstein S., Mitchell W. et al. (2007), Dynamic Capabilities: Understanding
Strategic Change in Organizations, Malden, MA: Blackwell Publishing.
Helfrich C.D., Weiner B.J., McKinney M.M., Minasian L. (2007), Determinants of imple-
mentation effectiveness: adapting a framework for complex interventions, Medical Care
Research and Review, 64, s. 279–303.
Hemmati S., Rabbani M.(2010), Make-to-order/make-to-stock partitioning decision using
the analytic network process, The International Journal of Advanced Manufacturing
Technology, vol. 48, s. 801–813.
Henderson R., Cockburn I. (1994), Measuring competence? Exploring firm effects in phar -
maceutical research, Strategic Management Journal, 15, s. 63–84.
Hentschke G.C., Caldwell B.J. (2005), Entrepreneurial Leadership, [in:] The Essentials of
School Leadership. Sage Publications, B. Davies (ed.), Thousand Oaks, CA, s. 145–59.
Hilami M.F., Ramayah T., Mustapha Y., Pawanchik S. (2010), Product and process innovati-
veness: Evidence from Malaysian SMEs, European Journal of Social Science, 16, s. 557.
Hirst G., Mann L., Bain P., Pirola-Merlo A., Richver A. (2004), Learning to Lead: The De -
velopment and Testing of a Model of Leadership Learning, The Leadership Quarterly,
15(3), s. 311–327.
Hitt M.A., Uklee H., Yucel E. (2002), The importance of social capital to the management
of multinational enterprises: Relational networks among Asian and western firms, Asia
Pacific Journal of Management, 19(2/3), s. 353–373.
Hitt W.D. (1995), The learning organization: some reflections on organizational renewal ,
Leadership & Organization Development Journal, Vol. 16 No. 8, s. 17–25.
Hmieleski K.M., Cole M.S., Baron R.A. (2012), Shared Authentic Leadership and New Venture
Performance, Journal of Management, 38, s. 1476–1499.
Hofmann D.A., Griffin M.A., Gavin M.B. (2000), The application of hierarchical linear
modeling to organizational research, [in:] Multilevel theory, research, and methods in
organizations: Foundations, extensions, and new directions, K.J. Klein, S.W.J. Kozlowski
(Eds.), s. 467–511.
Hooper D., Coughlan J., Mullen M.R. (2008), Structural equation modelling: Guidelines for
determining model fit, Electronic journal of business research methods, 6(1), s. 53–60.
House R.J, Shamir B. (1993), Toward the integration of transformational, charismatic, and
visionary theories, [in:] M.M. Chemers, R. Ayman (Eds.).
Howell J.M., Higgins C.A. (1990), Champions of Technological Innovation, Administrative
Science Quarterly, 3, s. 317–341.
Howie J.N., Erickson M. (2002), Acute care nurse practitioners: Creating and implementing
a model of care for an inpatient general medical service, American Journal of Critical
Care, 11, s. 448–458.Bibliografia 195
Hsiao H.C., Chang J.C., Tu Y.L. (2009), The Influence of the Transformational Leadership
and Organizational Learning on Organizational Innovation for Electrical and Electro-
nic Cluster of Vocational High School Teachers: a Taiwanese Perspective, Proceedin-
gs of 2009 International Conference on Social Science and Humanities, Singapore,
9–11 October, 2009, s. 146–150.
Huang H.C. Lai M.C., Lo K.W. (2012), Do founders’ own resources matter? The influence of
business networks on start-up innovation and performance, Technovation, 32, s. 316–327.
Huang J.W., Li Y.H. (2009), The mediating effect of knowledge management on social interaction
and innovation performance, International Journal of Manpower, 30(3), s. 285–301.
Huang X., Iun J., Liu A., Gong Y. (2010), Does participative leadership enhance work per-
formance by inducing empowerment or trust? The differential effects on managerial and
non-managerial subordinates, Journal of Organizational Behavior, 31(1), s. 122–143.
Hudak R.P., Brooke Jr P.P., Finstuen K., Riley P. (1993), Health Care Administration in the
Year 2000: Practitioners’ Views of Future Issues and Job Requirements, Hospital & Health
Services Administration 38(2), s. 181-195.
Hudges M., Morgan R.R. (2007), Deconstructing the relationship between entrepreneurial
orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth , Industrial
Marketing Management, 36, s. 651–661.
Hult G.T.M., Ferrel O.C., Hurley R.F. (2002), Global organizational learning effects on cycle
time performance, Journal of Business Research, 55(5), s. 377–387.
Hult G.T.M., Hurley R.F., Giunipero L.C., Nichols E.L. (2000), Organizational learning in
global purchasing: a model and test of internal users and corporate buyers, Decision
Sciences, Vol. 31, No. 2, s. 293–325.
Hurley R.F., Hult G.T. (1998), Innovation, market orientation, and organizational learning:
an integration and empirical examination, Journal of Marketing, 62, s. 42–54.
Ioan B., Nestian A.S., Tita S.M. (2012), Relevance of key performance indicators (KPIs) in
a hospital performance management model, Journal of Eastern Europe Research in
Business & Economics, 1.
Ireland R.D., Hitt M.A. (1999), Achieving and maintaining strategic competitivenes In the
21st centuryL The role of strategic leadership , The Academy of Management Executive,
13(1), s. 43–57.
Jansen J.J.P., Vera D., Crossan M. (2009), Strategic leadership for exploration and exploitation:
The moderating role of environmental dynamism , The Leadership Quarterly, 20(1), s. 5–18.
Jansen J.J., George G., Van den Bosch F.A., Volberda H.W. (2008), Senior team attributes
and organizational ambidexterity: The moderating role of transformational leadership ,
Journal of Management Studies, 45(5), s. 982–1007.
Jansen J.J., Vera D., Crossan M. (2009), Strategic leadership for exploration and exploitation: The
moderating role of environmental dynamism, The Leadership Quarterly, 20(1), s. 5–18.Bibliografia 196
Jaskyte K., Byerly C., Bryant A., Koksarova J. (2010), Transforming a Nonprofit Work Environ -
ment for Creativity, Nonprofit Management and Leadership, 21(1), s. 77–92.
Jaussi K.S., Dionne S.D. (2003), Leading for creativity: The role of unconventional leader
behavior, Leadership Quarterly, 14(4–5), s. 475–498.
Jennex M.E. (2005), Knowledge management in modern organizations, Idea Group, Hershey.
Jimenez-Jimenez D., Sanz-Valle R. (2011), Innovation, organizational learning, and perfor-
mance, Journal of Business Research, 64, s. 408–417.
Jiménez-Jiménez J., Sanz-Valle R. (2005), Innovation and human resource management fit:
An empirical study, International Journal of Manpower, 26(4), s. 364–381.
Jing F.F., Avery G.C. (2011), Missing Links in Understanding the Relationship between Leader-
ship and Organizational Performance, International Business & Economics Research
Journal, 7, s. 67–78.
Johannessen J.A., Olsen B. (2011), Projects as communicating systems: Creating a culture of
innovation and performance, International Journal of Information Management, 31,
s. 30–37.
Johne A., Davies R. (2000), Innovation in medium-sized insurance companies: how marketing
adds value, International Journal of Bank Marketing, Vol. 18, No. 1, s. 6–14.
Jończyk J., Istota innowacji w publicznych szpitalach, Studia Ekonomiczne, UE Katowice,
2013, nr 169, s. 42–51.
Jones O., Crompton H. (2009), Enterprise Logic and Small Firms: A Model of Authentic
Entrepreneurial Leadership, Journal of Strategy and Management, 2, s. 329–51.
Jones S.L., Van de Ven A.H. (2016), The changing nature of change resistance: An exami-
nation of the moderating impact of time, The Journal of Applied Behavioral Science,
52(4), s. 482–506.
Jones S.L., Van de Ven A.H. (2016), The changing nature of change resistance: An exami-
nation of the moderating impact of time, The Journal of Applied Behavioral Science,
52(4), s. 482–506.
Jung D., Wu A., Chow C.W. (2008), Towards understanding the direct and indirect effects of
CEOs” transformational leadership in firm innovation , The Leadership Quarterly, 19,
s. 582–594.
Jung D., Chow C., Wu A. (2003), The role of transformational leadership in enhancing or-
ganizational innovation: Hypotheses and some preliminary findings, The Leadership
Quarterly, 14(4–5), s. 525–544.
Jung D.I., Chow C., Wu A. (2003), The role of transformational leadership in enhancing
organizational innovation: Hypotheses and some preliminary findings, The Leadership
Quarterly, 14, s. 525–544.
Jyoti J., Dev M. (2015), The impact of transformational leadership on employee creativity: the
role of learning orientation, Journal of Asia Business Studies, Vol. 9, No. 1, s. 78–98.Bibliografia 197
Kahai S.S., Sosik J.J., Avolio B.J. (2003), Effects of leadership style, anonymity, and rewards on
creativity-relevant processes and outcomes in an electronic meeting system context, The
Leadership Quarterly, 14(4–5), s. 499–524.
Kamasak R., Bulutlar F. (2010), The influence of knowledge sharing on innovation , European
Business Review, 22(3), s. 306–318.
Kanter R.M. (1983), The change masters, New York: Simon & Schuster.
Kark R., Shamir B., Chen G. (2003), The two faces of transformational leadership: dependence
and empowerment, Journal of Applied Psychology, 88(2), s. 243–255.
Karpacz J. (2016), Moderacje relacji innowacyjność organizacji – wyniki, Studia Naukowe,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 280, s. 47–57.
Rosing K., Frese M.,  Bausch A. (2011), Explaining the heterogeneity of the leadership inno-
vation relationship: Ambidextrous leadership, The Leadership Quarterly, 22, s. 956–974.
Kautsch M. (2011), Cele systemu ochrony zdrowia a efektywność w ochronie zdrowia w Polsce,
Problemy Zarządzania, 3/2011(33), s. 62–78.
Kearney E., Gebert D. (2009), Managing diversity and enhancing team outcomes: The promise
of transformational leadership, Journal of Applied Psychology, 94(1), s. 77.
Keller R.T. (1992), Transformational Leadership and The Performance of Research and De -
velopment Project Groups, Journal of Management, 18(3), s. 489–501.
Keller R. T. (2006), Transformational leadership, initiating structure, and substitutes for le-
adership: A longitudinal study of research and development project team performance,
Journal of Applied Psychology, 91(1), s. 202–210.
Kerr S., Jermier J.M. (1978), Substitutes for leadership. Their Meaning and Measurement,
Organizational Behavior Human Performance, grudzień, s. 375–403.
Keskin H. (2006), Market orientation, learning orientation, and innovation capabilities in SMEs:
an extended model, European Journal of Innovation Management, 9(4), s. 396–417.
Khalili A. (2016), Linking transformational leadership, creativity, innovation, and innovation-
supportive climate, Management Decision, Vol. 54, No. 9, s. 2277–2293.
Kianto A. (2011), The influence of knowledge management on continuous innovation , Inter-
national Journal of Technology Management, 55(1/2), s. 110–121.
Kilpatrick A.O. (2009), The health care leader as humanist, JHHSA, s. 451–65.
Kim J., Kim K.H., Garrett T.C., Jung H. (2015), The contributions of firm innovativeness to
customer value in purchasing behavior, Journal of Product Innovation and Management,
32(2), s. 201–213.
Kim D.Y., Kumar V., Kumar U. (2012), Relationship between quality management practices
and innovation, Journal of Operations Management, 30, s. 295–315.
Kim S., Yoon G. (2015), An innovation-driven culture in local government: do senior mana-
ger’s transformational leadership and the climate for creativity matter?, Public Personnel
Management, Vol. 44, No. 2, s. 147–168.Bibliografia 198
King A.A., Tucci C.L. (2002), Incumbent entry into new market niches: The role of experien -
ce and managerial choice in the creation of dynamic capability, Management Science,
48(2), s. 171–186.
Kirkpatrick S.A. (2004), Visionary Leadership Theory. Encyclopedia of Leadership , SAGE
Pubications.
Kister A. (2018), Effiiency of Public Hospitals–Considerations of the Essence and Research
Problems, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia,
52(6), s. 49–58.
Kitchiner D., Davidson C., Bundred P. (1996), Integrated Care Pathways: Effective tools for conti-
nuous evaluation of clinical practice, Journal of Evaluation in Clinical Practice, 2, s. 65–69.
Kleinknecht A., Mohnen P. (Eds) (2002), Innovation and Firm Performance, New York:
Palgrave.
Klomp L., van Leeuwen G. (2001), Linking innovation and firm performance: a new approach ,
International Journal of the Economics of Business, 8, s. 343–64.
Kock A., Gemunden H.G., Salomo S., Schultz C. (2011), The mixed blessings of technological
innovativeness for the commercial success of new products, Journal of Product Innovation
and Management, 28(1), s. 28–44.
Kontodimopoulos N., Nanos P., Niakas D. (2006), Balancing efficiency of health services and
equity of access in remote areas in Greece, Health policy, 76(1), s. 49–57.
Konu A., Rissanen P., Ihantola M., Sund R. (2009), “Effectiveness” in Finnish healthcare
studies, Scandinavian journal of public health, 37(1), s. 64–74.
Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Agencja
Wydawnicza Placet, Warszawa.
Kraśnicka T. (2018), Innowacje w zarządzaniu. Nowe ujęcie, C.H. Beck, Warszawa.
Krishnan V.R. (2005), Transformational Leadership and Outcomes, Role of Relationship
Duration, Leadership & Organization Development Journal, 26, s. 442–457.
Kuratko D.F. (2007), Entrepreneurial Leadership in the 21st Century: Guest Editor’s Perspective,
Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(4), s. 1–11.
Lansisalmi H., Kivimaki M., Aalto P., Ruoranen R. (2006), Innovation in Healthcare: A Sys-
tematic Review of Recent Research, Nursing Science Quarterly, 19, s. 66–72.
Lansisalmi H., Kivimaki M., Alto P., Ruoranen R. (2006), Innovation in healthcare: A syste-
matic review of recent research, Nursing Science Quarterly, 19(1), s. 66–72.
Laschinger H., Fida R. (2015), Linking nurses’ perceptions of patient care quality to job satis-
faction, J. Nurs. Adm. 45(5), s. 276–283.
Laschinger H.K., Finegan J., Wilk P. (2009), Context matters: the impact of unit leadership and
empowerment on nurses’ organizational commitment, J. Nurs. Adm., 39(5), s. 228–235.
Laschinger H.K., Wong C.A., Grau A. (2012), The influence of authentic leadership on newly
graduated nurses’ experiences of workplace bullying, burnout and retention outcomes:
a cross sectional study, Int. J. Nurs. Stud., 49(10), s. 1266–1276.Bibliografia 199
Laskowska I., Lewandowska K. (2009), Badanie efektywności ochrony zdrowia, Wiadomości
Statystyczne, s. 33–42.
Lawton L.J., Weaver D.B. (2010), Normative and innovative sustainable resource management
at birding festivals, Tourism Management, 31(4), s. 527–536.
Lazarova T. (2014), Innovation Leadership As a Key Skill in Business, Publications in Inter-
national Scientific Publications: Economy & Business Journal, 8(1), s. 885–893.
Leadbeater C. (2003), Overdue: How to create a modern public library service [online],
London: Demos, http://www.demos.co.uk/catalogue/default.aspx?id=262 (dostęp:
27.09.2010).
Leatt P., Porter J. (2003), Where Are the Health Care Leaders? The Need for Investment in
Leadership Development, Health Papers, 4(1), s. 14–31.
LeBrasseur R., Whissell R., Ojha A. (2002), Organizational learning, transformational le-
adership and implementation of continuous quality improvement in Canadian hospitals,
Australian Journal of Management, 27(2), s. 141–162.
Lee C., Lee K., Pennings J.M. (2001), Internal capabilities, external networks, and performance:
A study of technology-based ventures, Strategic Management Journal, 22, s. 615–640.
Lee J. (2008), Effects of leadership and leader–member exchange on innovativeness, Journal
of Managerial Psychology, 23(6), s. 670–687.
Lee T.-S., Tsai H.-J. (2005), The effects of business operation mode on market orientation, le -
arning orientation and innovativeness, Industrial Management & Data Systems, 105(3),
s. 325–348.
Lefebvre E., Lefebvre L.A. (1992), Firm innovativeness and CEO characteristics in small ma-
nufacturing firms, Journal of Engineering and Technology Management, 9, s. 243–277.
Leidner D., Preston D., Chen D. (2010), An examination of the antecedents and consequences
of organizational IT innovation in hospitals, Journal of Strategic Information Systems,
19(3), s. 154–170.
Lemon M., Sahota P.S. (2004), Organizational culture as a knowledge repository for increased
innovative capacity, Technovation, 24(6), s. 483–499.
Leung G.M., Johnston J.M., Tin K.Y.K., Wong I.O.L., Ho L.M., Lam W.W.T., Lam T.H.
(2003), Randomised controlled trial of clinical decision support tools to improve learning
of evidence based medicine in medical students, BMJ 327, s. 1090–1095.
Li C., Chu C., Lin C. (2010), The contingent value of exploratory and exploitative learning for
new product development performance, Industrial Marketing Management, 6455, s. 1–12.
Li G., Shang Y., Liu H., Xi Y. (2014), Differentiated transformational leadership and knowledge
sharing: A cross-level investigation, European Management Journal, 32(4), s. 554–563.
Li T., Calantone R.J. (1998), The impact of market knowledge competence on new product advan -
tage: conceptualization and empirical examination, Journal of Marketing, 62, s. 13–29.
Liao S., Fei W., Liu C. (2008), Relationships between knowledge inertia, organizational learning
and organization innovation, Technovation, 28(4), s. 183–195.Bibliografia 200
Liao J., Welsch H. (2005), Roles of social capital in venture creation: Key dimensions and
research implications, Journal of Small Business Management, 43(4), s. 345–362.
Liao S.H., Fei W.C., Liu C.T. (2008), Relationships between knowledge inertia, organizational
learning and organization innovation, Technovation, 28(4), s. 183–195.
Liao S.H., Chang W.J., Wu C.C. (2010), Exploring TQM-Innovation relationship in continuing
education: A system architecture and propositions, Total Quality Management and Bu-
siness Excellence, 21, s. 1121–1139.
Liao S., Wu C. (2010), System perspective of knowledge management, organizational learning
and organizational innovation, Experts Systems with Applications, 37, s. 1096–1103.
Liao S., Fei W., Liu C. (2008), Relationship Between Knowledge Inertia, Organizational Le-
arning and Organization Innovation, Technovation, 28, s. 183–195.
Liebowitz J. (ed.) (2012), Knowledge Management Handbook, Collaboration and Social
Networking, CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, London, New York.
Lin H.F. (2007), Knowledge Sharing and Firm Innovation Capability: An Empirical Study,
International Journal of Manpower, 28(3/4), s. 315–37.
Lindebaum D., Cartwright S. (2010), A critical examination of the relationship between
emotional intelligence and transformational leadership, Journal of Management Studies,
47, s. 1317–42.
Lisiecka K., Czyż-Gwiazda E. (2017), System pomiaru wyników organizacyjnych w podmio-
tach leczniczych. Wyniki badań pilotażowych, Studia Ekonomiczne, 321, s. 136–152.
Llore´ns Montes F.J., Ruiz Moreno A., Garcı´a Morales V. (2005), Influence of support leader-
ship and teamwork cohesion on organizational learning, innovation and performance:
An empirical examination, Technovation, 25, s. 1159–1172.
Lööf H, Heshmati A. (2002), Knowledge capital and performance heterogeneity: a firm-level
innovation study, International Journal of Production Economics, 76, s. 61–85.
Lundvall B.A. (2007), Innovation System Research, Where it came from and where it might go,
Globelics Working Paper Series 1, http://dcsh.xoc.uam.mx/eii/globelicswp/wpg0701.
pdf (dostęp: 7.06.2019).
Luthans F., Avolio B.J. (2003), Authentic leadership: a positive developmental approach, [in:]
Positive Organizational Scholarship. Barrett-Koehler, Cameron K.S., Dutton J.E., Quinn
R.E. (Eds.), San Francisco, CA, s. 241–261.
Lynn M., Gelb B.D. (1997), Identifying innovative national markets for technical consumer
goods, International Marketing Review, 13(6), s. 43–57.
Lyon D.W., Ferrier W.J. (2002), Enhancing performance with product-market innovation: the
influence of the top management team , Journal of Managerial Issues, 14(4), s. 452–469.
MacGregor Bums J. (2003), Transforming leadership, New York: Atlantic Monthly Press.
Macneil C. (2001), The supervisor as a facilitator of informal learning in work teams, Journal
of Workplace Learning, Vol. 13. No. 6, s. 246–53.Bibliografia 201
Makri M., Scandura T.A. (2010), Exploring the effects of creative CEO leadership on innovation
in high-technology firms, The Leadership Quarterly, 21(1), s. 75–88.
María Isabel RiveraVargas Determinant Factors for Small Business to Achieve Innovation,
High Performance and Competitiveness: Organizational Learning and Leadership
Style, Procedia – Social and Behavioral Sciences Volume 169, 20 January 2015, s. 43–52.
Marion R., Uhl-Bien M. (2001), Leadership in complex organizations, Leadership Quarterly,
12, s. 389–418.
Marley K.A., David A. Collier, Goldstein S.M. (2004), The Role of Clinical and Process Qu -
ality in Achieving Patient Satisfaction in Hospitals, Decision Sciences 35(3) (August 1),
s. 349–369, doi:10.1111/j.0011-7315.2004.02570.x.
Martin J.A. (2011), A practice theory of executive leadership groups: Dynamic managerial ca-
pabilities and the multi-business team, [in:] Handbook of top management team research,
M.A. Carpenter (Ed.), Northampton, MA: Edward Elgar, s. 237–260.
Matzler K., Schwarz E., Deutinger N., Harms R. (2008), The relationship between transfor-
mational leadership, product innovation and performance in SMEs, Journal of Small
Business and Entrepreneurship, 21(2), s. 139–152.
Mazlumi N., Nasehi-fard V., Ehsanfar G. (2013), Relationship between transformational
leadership and organizational creativity and innovation in private companies in Iran,
Insurance Journal, 28(1), s. 33–56.
McDonough E. F. (2000), Investigation on factors contributing to the success of cross-functional
teams, Journal of Product Innovation Management, 17(3), s. 221–235.
McGill M.E., Slocum J.W. (1993), Unlearning the organization, Organizational Dynamic,
22(2), s. 67–79.
McGregor D., Cutcher-Gershenfeld J. (2006), The Human Side of Enterprise , McGraw-Hill
Companies.
McGuire E., Kennerly S.M. (2006), Nurse Managers as Transformational and Transactional
Leaders, Nursing Economics, 24(4), s. 179.
McNally R.C., Cavusgil E., Calantone R.J. (2010), Product innovativeness dimensions and
their relationships with product advantage, product financial performance, and project
protocol, Journal of Product Innovation and Management, 27, s. 991–1006.
Meijer A.J. (2011), Networked Coproduction of Public Services in Virtual Communities: From
a Government‐Centric to a Community Approach to Public Service Support, Public
Administration Review, 71(4), s. 598–607.
Menguc B., Auh S., Shih E. (2007), Transformational leadership and market orientation: im-
plications for the implementation of competitive strategies and business unit performance,
Journal of Business Research, 60(4), s. 314–321.
Mention A.L. (2012), Intellectual capital, innovation and performance: A systematic review
of literature, Business and Economic Research, 2(1), s. 1–37.Bibliografia 202
Metaxiotis K. (2006), Healthcare Knowledge Management, [in:] Encyclopedia of Knowledge
Management, D. Schwartz (Ed.), London: Idea Group Reference, s. 204–210.
Michaelis B., Stegmaier R., Sonntag K. (2010), Shedding light on followers’ innovation im-
plementation behavior: the role of transformational leadership, commitment to change,
and climate for initiative, Journal of Managerial Psychology, Vol. 25, No. 4, s. 408–29.
Mikuła B., Ćwiklicki M. (2001), Integracyjna rola zarządzanai wiedzą, Przegląd Organizacji,
nr 4/2001, s. 12–16.
Miller D., Friesen P.H. (1983), Strategy-making and environment: the third link, Strategic
Management Journal, 4, s. 221–235.
Miller W. (1999), Building the ultimate resource, Management review, 1(1), s. 42–45.
Minonne C., Turner G. (2012), Business Process Management – Are you ready for the future,
Knowledge and Process Management, 19, s. 111–120.
Mol M.J., Birkinshaw J. (2009), The sources of management innovation: when firms introduce
new management practices, Journal of Business Research, 62(12), s. 1269–1280.
Moliterno T.P., Wiersema M. (2007), Firm performance, rent appropriation, and the strategic
resource divestment capability, Strategic Management Journal, 28, s. 1065–1087.
Mone M.A., McKinley W., Barker V.L. (1998), Organizational decline and innovation: a con-
tingency framework, Academy of Management Review, 23, s. 115–32.
Moriano J.A., Molero F., Topa G., Mangin J.P.L. (2014), The influence of transformational
leadership and organizational identification on intrapreneurship , International Entre-
preneurship and Management Journal, 10(1), s. 103–119.
Morris M.H., Kuratko D.F., Covin J.G. (2010), Corporate entrepreneurship & innovation,
Cincinnati, OH: Thomson/South-western Publishers.
Moss S.A., Ritossa D.A. (2007), The impact of goal orientation on the association between
leadership style and follower performance, creativity and work attitudes, Leadership,
3(4), s. 433–456.
Mothe C., Thi T.U.N, The link between non-technological innovations and technological inno -
vation, European Journal of Innovation Management, 2010, Vol. 13, No 3, s. 313–332.
Mulgan G., Albury D. (2003), Innovation in the Public Sector, Strategy Unit, Cabinet Office,
October 2003.
Munir F., Nielsen K. (2009), Does self‐efficacy mediate the relationship between transforma -
tional leadership behaviours and healthcare workers’ sleep quality? A longitudinal study,
Journal of Advanced Nursing, 65(9), s. 1833–1843.
Mumford M.D., Scott G.M., Gaddis B., Strange J., (2002), Leading crative people: Orchestrating
expertise and relationship, The Leadership Quartely, 13(6), s. 705–750.
Mumford M.D., Gustafson S.B. (1988), Creativity syndrome: Integration, application, and
innovation, Psychological bulletin, 103(1), s. 27.
Murovec N., Prodan L. (2008), The Influence of Organizational Absorptive Capacity on Pro -
duct and Process Innovation, Organizacija, 41(2), s. 43–49.Bibliografia 203
Nemanich L.A., Vera D. (2009), Transformational leadership and ambidexterity in the context
of an acquisition, The Leadership Quarterly, 20(1), s. 19–33.
Newman B., Conrad K.K. (2000), A framework for charactering knowledge management
methods, practices, and technologies, Paper presented at the 3 rd  International Conference
on Practical Aspects of Knowledge Management Basel, Switzerland.
Niazazari K., Hassanzadeh R., Akbari H. (2010), Evaluation of the effect of transformational
leadership and transactional leadership on teachers’ work ethic, Journal of industrial/
organizational psychology,1(2), s. 60–75.
Nojszewska E. (2011), System ochrony zdrowia w Polsce, Wolters Kluwer.
Nonaka I., Takeuchi H. (1995), The knowledge-creating company , New York, NY: Oxford
University Press.
Nonaka I., Takeuchi H. (1995), The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies
Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York.
Nooteboom B. (2000), Learning by interaction: absorptive capacity, cognitive distant and
governance, Journal of Management and Governance, 4.
Noruzy A., Dalfard V., Azhdari B., Nazari-Shirkouhi S., Rezazadeh A. (2013), Relations
between transformational leadership, organizational learning, knowledge management,
organizational innovation, and organizational performance: an empirical investigation
of manufacturing firms, The International Journal of Advanced Manufacturing Tech -
nology, Vol. 64, s. 1073–1085.
Nsiri-pour A., Helali-e-bonab M.A., Reisi P. (2007), Leadership style of the health network ma-
nagers and performance indicators, Journal of Health Administration, 12 (36), s. 17–24.
Nurse E.W. (2011), A Comparative Analysis of the Relationship Between CEOs’ Leadership
Style and Healthcare Organizational Viability, University of Phoenix.
Nusair N., Ababneh R., Bae Y.K. (2012), The impact of transformational leadership style on
innovation as perceived by public employees in Jordan, International Journal of Com-
merce and Management, 22(3), s. 182–201.
Nybakk E. (2012), Learning orientation, innovativeness and financial performance in traditio -
nal manufacturing firms: A higher-order structural equation modeling , International
Journal of Innovation Management, 16(5), s. 1–28.
Obenchain A.M. (2002), Organization culture and organizational innovation in not-for-profit,
private and public institutions of higher education, D.B.A. 3039605, Nova Southeastern
University, United States, Florida.
OECD (2005), Oslo manual, Paris: OCED.
Ogbonna E, Harris L.C. (2000), Leadership style, organizational culture and performance:
empirical evidence from UK companies, International Journal of Human Resource
Management, 11(4), s. 766–788.Bibliografia 204
Ojha A., Le Brasseur R., Whissell R. (2002), Organisational learning, transformational le-
adership and implementation of continuous quality improvement, Australian Journal of
Management, Vol. 27, No. 2, s. 141–161.
Oke A., Munshi N., Walumbwa F.O. (2009), The influence of leadership on innovation processes
and activities, Organizational Dynamics, 38(1), s. 64–72.
Omachonu V.K., Einspruch N.G. (2010), Innovation in Healthcare Delivery Systems: A Con-
ceptual Framework, The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 15(1).
Ooi K.B., Lin B., Teh P.L., Chong A.Y.L. (2012), Does TQM support innovation performance
in Malaysia’s manufacturing industry?, Journal of Business Economics and Manage-
ment, 13, s. 366–393.
Osborn R.N., Marion R. (2009), Contextual leadership, transformational leadership and the
performance of international innovation seeking alliances, The Leadership Quarterly,
20(2), s. 191–206.
Otero-Neira C., Arias M.J.F., Lindman M.T. (2013), Market orientation and entrepreneurial
proclivity: Antecedents of innovation, Global Business Review, 14, s. 385–398.
Overall J. (2015), A conceptual framework of innovation performance the importance of le-
adership, relationship quality and knowledge management, Academy of Entrepreneurship
Journal, 21(2), s. 41–54.
Oxtoby B., McGuinness T., Morgan R. (2002), Developing organisational change capability,
European Management Journal, Vol. 20, No. 3, s. 310–320.
Ozaralli N. (2003), Effects of Transformational Leadership on Empowerment and Team Effec -
tiveness, Leadership & Organization Development Journal, 24, s. 335–344.
Pantoja M., Borges-Andrade J. (2009), Estrate´gias de aprendizagem no trabalho em diferentes
ocupac¸o˜es profissionais, RAC-Electronica, Vol. 3, No. 1, s. 41–62.
Parhizgar M.M. (2013), Identification of the factors affecting organizational innovation ba -
sed on open innovation paradigm, case study: country’s publishing industry, Industrial
Management Studies, 11(31), s. 101–125.
Parsons W. (2010), Innovation in the public sector: spare tyres and fourth plinths, The Public
Sector Innovation Journal, 11(2).
Pearce C.L., Conger J.A., Locke E.A. (2008), Shared Leadership Theory , The Leadership
Quarterly, 19(5), s. 622–628.
Pedler M., Boydell T., Burgoyne J. (1989), Towards the learning company, Management
Education and Development, 20, s. 1–8.
Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie , Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
Peteraf M., Di Stefano G., Verona G. (2013), The elephant in the room of dynamic capabi-
lities: Bringing two diverging conversations together, Strategic Management Journal,
34, s. 1389–1410.
Peters T.J., Waterman R.H. (1984), In Search of Excellence, New York: Warner Books.Bibliografia 205
Phan A.C., Bahjat A., Matsui Y. (2011), Quality management practices and competitive per-
formance: Empirical evidence from Japanese manufacturing companies, International
Journal of Production Economics, 133, s. 518–529.
Pichlak M., Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań
empirycznych, Difin, Warszawa 2012.
Pieterse A.N., Van Knippenberg D., Schippers M., Stam D. (2010), Transformational and
transactional leadership and innovative behavior: The moderating role of psychological
empowerment, Journal of Organizational Behavior, 31(4), s. 609–623.
Pihlainen V., Kivinen T., Lammintakanen J. (2016), Management and leadership competence
in hospitals: a systematic literature review, Leadership in Health Services, Vol. 29, No. 1,
s. 95–110.
Pillai R., Williams E.A. (2004), Transformational Leadership, Self-Efficacy, Group Cohesive -
ness, Commitment, and Performance, Journal of Organizational Change Management,
17, s. 144–159.
Pink G.H., Murray M.A., McKillop I. (2003), Hospital efficiency and patient satisfaction ,
Health Services Management Research, 16(1), s. 24–38.
Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie – procesy – metody, PWE,
Warszawa, s. 215.
Popper M., Lipshitz R. (2000), Organizational learning in a hospital, The Journal of Applied
Behavioral Science, 36(3), s. 345–361.
Popper M., Lipshitz R. (2000c), Installing mechanisms and instilling values: the role of leaders
in organizational learning, The Learning Organization, Vol., 7 No. 3, s. 135–44.
Porzsolt F., Ghosh K., Kaplan R.M. (2009), Qualitative assessment of innovations in healthcare
provision, BMC Health Services Research, 9(50).
Prewitt V. (2003), Leadership development for learning organizations, Leadership and Orga-
nization Development Journal, Vol. 24, No. 2, s. 58–61.
Przywództwo w ochronie zdrowia. Idee i instrument, praca zbiorowa pod red. A. Frączkie-
wicz-Wronki, A. Austen-Tyndy, ABA a Wolters Kluwer business, 2009, s. 81–95.
Quinn R.E., Faerman S.R, Thompson M.P., McGrath M.R. (2003), Becoming a Master Ma-
nager: A Competency Framework, 3rd ed., Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Rafferty A.E., Griffin M.A. (2004),  Dimensions of transformational leadership: Conceptual
and empirical extensions, The leadership quarterly, 15(3), s. 329–354.
Rainey H.G. (1991), Understanding and Managing Public Organizations, San Francisco:
Jossey-Bass.
Ramírez-Valdivia M., Maturana S., Mendoza-Alonzo J., Bustos J. (2015), Measuring the
Efficiency of Chilean Primary Healthcare Centres , International Journal of Engineering
Business Management, 7(Godište 2015), s. 7–15.Bibliografia 206
Raub S., Robert C. (2010), Differential effects of empowering leadership on in-role and extra -
-role employee behaviors: exploring the role of psychological empowerment and power
values, Human Relations, Vol., 63 No. 11, s. 1743–1770.
Raudenbush S.W., Bryk A.S. (2002), Hierarchical linear models, Applications and data analysis
methods, second edition, Newbury Park, Sage.
Rebelo T.M., Gomes A.D. (2008), Organizational learning and the learning organization, The
Learning Organization, Vol. 15, No. 4, s. 294–308.
Redmond M.R., Mumford M.D., Teach R. (1993), Putting creativity to work: effects of leader
behaviour on subordinate creativity, Organisational Behaviour and Human Decision
Processes, 55, s. 120–51.
Reinke S.J. (2004), Service before self: towards a theory of servant-leadership, Global Virtue
Ethics Review, 5(3), s. 30–57.
Renko M., Tarabishy A., Carsrud A., Brännback M. (2014), Understanding and Measuring
Entrepreneurial Leadership Style, Journal of Small Business Management, DOI: 10.1111/
jsbm.12086.
Renvers M., Engen M., Vinkenburg C., Wilson E. (2008), Transformational leadership and
innovative work behavior: exploring the relevance of gender differences, Journal Com-
pilation, Vol. 17, No. 3, s. 227–44.
Rhee J., Park T., Lee D.H. (2010), Drivers of innovativeness and performance for innovative
SMEs in South Korea: Mediation of learning orientation, Technovation, 30, s. 65– 75.
Rijal S. (2010), Leadership style and organizational culture in learning organization: a compa-
rative study, International Journal of Management and Information Systems, Vol. 14,
No. 5, s. 119–27.
Robbins S.P. (2003), Prawdy o kierowaniu ludźmi i tylko prawdy, PWE, Warszawa, s. 83.
Robbins S.P. (2004), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa, s. 269.
Roberts N., Campbell D.E., Vijayasarathy L.R. (2016), Using Information Systems to Sense
Opportunities for Innovation: Integrating Postadoptive Use Behaviors with the Dynamic
Managerial Capability Perspective, Journal of Management Information Systems, Vol.
33, No. 1, s. 45–69.
Robertson Ch.J., Crittenden W.F. (2003), Mapping moral philosophies: strategic implications
for multinational firms, Strategic Management Journal 2003/24, s. 385 –392
Roper S., Du J., Love J.H. (2008), Modelling the innovation value chain, Research Policy,
37(6/7), s. 961–977.
Rój J. (2011), Ocena efektywności systemów ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii
Europejskiej z wykorzystaniem podejścia nieparametrycznego.
Rosenbusch N., Brinckmann J., Bausch A. (2011), Is innovation always beneficial? A meta -
-analysis of the relationship between innovation and performance in SMEs, Journal of
Business Venturing, 26(4), s. 441–457. Bibliografia 207
Rosenbush N., Bausch A., Galander A. (2007), The impact of environmental characteristics
on firm performance , Academy of Management, Philadelphia.
Rowe G. (2001), Creating Wealth In Organisations: The Role of Strategic Leadership . Academy
of Management Executive, nr 1, s. 81–94.
Russ M., Jones J. (2005), A Typology of Knowledge Management Strategies for Hospital
Preparedness: What Lesson Can be Learned?, International Journal of Emergency Ma-
nagement, 2, s. 319–342.
Sa’edi M., Yazdani H. (2009), Offering a process model for the implementation of knowledge
management based on organizational learning in Iran Khodro: data-based theory, Journal
of Information Technology Management, 1(2), s. 84–67.
Saenz J., Aramburu N., Rivera O. (2009), Knowledge Sharing and Innovation Performance:
A Comparison Between High-tech and Low-tech Companies, Journal of Intellectual
Capital, 10(1), s. 22–36.
Salavou H. (2002), Profitability in market-oriented SMEs: does product innovation matter?,
European Journal of Innovation Management, 5(3), s. 164–171.
Salavou H., Lioukas S. (2003), Radical product innovations in SMEs: the dominance of en-
trepreneurial orientation, Creativity and Innovation Management, 12(2), s. 94–108.
Salleh M., Grunewald D. (2013), „Organizational leadership – the strategic role of the chief
exec, Journal of Leadership, Accountanility & Ethics, Vol. 10, No. 5, s. 9–20.
Salm J., Amboni N. (1997), A empresa que aprende baseada no conhecimento, Revista Bra-
sileira de Administrac¸a˜ o, Vol. 7, No. 19, s. 44–9.
Samad S. (2012), The influence of innovation and transformational leadership on organizational
performance, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 57, s. 486–493.
Sandars J., Heller R. (2006), Improving the Implementation of Evidence-Based Practice:
A knowledge Management Perspective, Journal of Evaluation in Clinical Practice, 12,
s. 342–346.
Sandler P. (2003), Leadership, Kogan-Page, London.
Sarros J.C., Tanewski G.A., Winter R.P., Santora J.C., Densten I.L. (2002), Work alienation
and organizational leadership, British Journal of Management, 13, s. 285–304.
Sarros J.C. Cooper B.K., Santora J.C. (2008), Building a Climate for Innovation Through
Transformational Leadership and Organizational Culture, Journal of Leadership & Or-
ganizational Studies, 15(2), s. 145– 158.
Saryusz-Wolska H., Wronka M. (2013), Efektywność w opiece zdrowotnej-zarys wielowy-
miarowego problemu w okresie transformacji, Studia Ekonomiczne, (168), s. 256–269.
Schilling M.A. (2006), Strategic Management of Technological Innovation, 2nd edition, New
York, NY: McGraw-Hill.
Schoen C., Osborn R., Squires D., Doty M.M., Pierson R., Applebaum S., New S. (2011),
Survey of Patients with Complex Care Needs in 11 Countries Finds that Care Is Often
Poorly Coordinated, Health Affairs, 30(12), s. 2437–2448.Bibliografia 208
Schultz F.C., Shoma P., Dennis A. Swan (2004), Who Should Lead a Healthcare Organization:
MDs or MBAs?, Journal of Healthcare Management 49, no. 2 (April 2004), s. 103–16;
discussion 116–7.
Schweitzer J. (2014), Leadership and innovation capability development in strategic alliances,
Leadership & Organization Development Journal, 35(5), s. 442–469.
Scott S.G., Bruce R.A. (1994), Determinants of innovative behavior: a path model of individual
innovation in the workplace, Academy of Management Journal, 37, s. 580–607.
Seaver D.S. (2010), Effect of transformational leadership in a crosscultural organization: a case
study, Dissertation, Capella University.
Sekaran U. (2003), Research methods for business. A skill building approach, Wiley, New York.
Senge P., Roberts C., Ross R.B., Smith B.J., Kleiner A. (1994), The fifth discipline fieldbook ,
New York: Doubleday Publishing.
Senge P. (2000), Schools That Learn: A Fifth Discipline Fieldbook for Educators, Parents, and
Everyone Who Cares About Education, Currency/Doubleday, New York, NY.
Senge P.M., Roberts C., Ross R.B., Smith B.J., Kleiner A. (1994), The Fifth Discipline Fieldbook ,
New York, NY: Doubleday Publication.
Sethi R., Sethi A. (2009), Can Quality-Oriented firms develop innovative new products?” , The
Journal of Product Innovation Management, 26, s. 206–221.
Sfantou D., Laliotis A., Patelarou A., Sifaki-Pistolla D., Matalliotakis M., Patelarou E. (2017),
Importance of Leadership Style towards Quality of Care Measures in Healthcare Settings:
A Systematic Review, Healthcare, 5(4), s. 73.
Shane S., Venkataraman S. (2000), The promise of entrepreneurship as a field of research , The
Academy of Management Review, nr 25.
Shapira P., Youtie J., Yogeesvaran K., Jaafar Z. (2005), Knowledge economy measurement:
Methods, results and insights from the Malaysia knowledge content study, Paper presented
at the 5th Triple Helix Conference, Turin, Italy.
Sharfman M.P., Dean J.W. (1991), Conceptualizing and measuring the organizational environ-
ment: A multidimensional approach, Journal of Management, 17, s. 681–700.
Shavinina L.V. (2011), Discovering a unique talent: On the nature of individual innovation
leadership, Talent Development & Excellence, 3(2), s. 165–185.
Sher P.J., Lee V.C. (2004), Information technology as a facilitator for enhancing dynamic capa-
bilities through knowledge management, Information and Management, 41, s. 933–945.
Shin S., Zhou J. (2003), Transformational leadership conservation and creativity: evidence
from Korea, Academy of Management Journal, Vol. 45, No. 5, s. 703–14.
Shin S.J., Zhou J. (2007), When is educational specialization heterogeneity related to creativity
in research and development teams? Transformational leadership as a moderator, Journal
of Applied Psychology, 92(6), s. 1709–1721.
Shortell S.M., Bennett C.L., Byck G.R. (1998), Assessing the impact of continuous quality
improvement on clinical practice: What it will take to accelerate progress, Milbank Qu-
arterly, 76, s. 593–624.Bibliografia 209
Sijstma K. (2009), On the use, the misue, and the very limited usefulness of Cronbach’s alpha,
Psychometrika, Vol. 74(1).
Simonen O., Vtanen E., Konu A., Blom M. (2009), Effectiveness in political–administrative
decision-making in specialized healthcare, Scandinavian journal of public health, 37(5),
s. 494–502.
Singh S.K. (2010), Benchmarking leadership styles for organizational learning in Indian context,
Benchmarking: An International Journal, Vol. 17, No. 1, s. 95–114.
Slater S.F., Narver J.C. (1995), Market orientation and the learning organization, J Mark
59(3), s. 63–74.
Sloane P. (2006), The Leaders’ guide to lateral thinking skills: Unlocking the creativity and
innovation in you and your team,. 2nd edition, Kogan Page Limited, London and
Philadelphia.
Snell R.S (2001), Moral foundations of the learning organization, Human Relations 54,
s. 319–342.
Sørensen E., Torfing J. (2012), Introduction: Collaborative innovation in the public sector,
Innovation Journal, 17(1), s. 1–14.
Sosik J.S., Megerian L.E. (1999), Understanding Leader Emotional Intelligence and Perfor-
mance: The Role of Self-Other Agreement on Transformational Leadership Perceptions,
Group & Organization Management, 24, s. 367–390.
Sosik J.J. (1997). Effects of transformational leadership and anonymity on idea generation in
computer mediated groups, Group & Organization Management, 22, s. 460–87.
Sosik J.J., Avolio B.J., Kahai S.S. (1997), Effects of leadership style and anonymity on group
potency and effectiveness in a group decision support system environment, Journal of
Applied Psychology, 82(1), s. 89–103.
Spinelli R.J. (2006), The Applicability of Bass’s Model of Transformational, Transactional, and
Laissez-faire Leadership in the Hospital Administrative Environment, Hospital Topics,
84(2), s. 11–19.
Starfield B. (2011), Point: The Changing Nature of Disease Implications for Health Services’
Medical Care, 49(11), s. 971–972.
Stata R. (1989), Organizational learning – the key to management innovation, Sloan Mana-
gement Review, Vol. 30, No. 3, s. 63–74.
Staw B.M., Sandelands L.E., Dutton J.E. (1981), Threat – rigidity effects in organizational
behaviour: a multilevel analysis, Administrative Science Quarterly, 26, s. 501–24.
Steel G.D., Rinne T., Fairweather J. (2012), Personality, nations, and innovation: Relationships
between personality traits and national innovation scores, Cross-Cultural Research, The
Journal of Comparative Social Science, 46, s. 3–30.
Stock R.M., Zacharias N.A. (2011), Patterns and performance outcomes of innovation orien-
tation, Journal of the Academy of Marketing Science, 39(6), s. 870–88.
Stone A.G., Russell R.F., Patterson K. (2003), Transformational versus Servant Leadership:
A Difference in Leader Focus, School of leadership studies, Regent University.Bibliografia 210
Stone W., Gray M., Hughes J. (2003), Social capital at work how family, friends and civic ties
relate to labour market outcomes, Research Paper No., 31, s. 1–42.
Striker M. (2015), Applying Praxeological Analysis of Activities in the Assessment of Management
Performance in Health Care, International Journal of Contemporary Management, 13(1).
Suanj Z. (2000), Innovative climate and culture in manufacturing organizations; differences
between some European Countries, Social Science Information, 2000, 39(2), s. 349–361.
Sundararajan M., Sundararajan B., Henderson S. (2012), Role of Meditative Foundation
Entrepreneurial Leadership and New Venture Success, Spirituality, Leadership and Ma-
nagement, 6, s. 59–70.
Swanwick T., McKimm J. (2011), What is clinical leadership…and why is it important?, The
Clinical Teacher, 5(1), s. 22–26.
Szymaniec K. (2011), Multilevel approach w badaniach efektywności systemu ochrony zdrowia,
Problemy Zarządzania, 3/2011 (33), s. 169–180.
Tanriverdi H. (2005), Information technology relatedness, knowledge management capability,
and performance of multibusiness firms, MIS Quarterly, 29(2), s. 311–334.
Tarabishy A., Solomon G., Fernald L.W., Jr., Sashkin M. (2005), The Entrepreneurial Leader’s
Impact on the Organization’s Performance in Dynamic Markets, Journal of Private
Equity, 8(4), s. 20–29.
Teece D.J., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic capabilities and strategic management,
Strategic Management Journal, 18, s. 509–533.
Teece D.J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of
(sustainable) enterprise performance, Strategic Management Journal, 28, s. 1319–1350.
Teece D.J. (2016), Dynamic capabilities and entrepreneurial management in large organiza-
tions: Toward a theory of the (entrepreneurial) firm , European Economic Review, 86,
s. 202–216.
Teece D.T. (1998), Capturing value from knowledge assets: the new economy, markets for
know-how, and intangible assets, California Management Review, 40(3), s. 55–79.
Teece D.T. (2006), Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of
(longrun) enterprise performance, Unpublished Manuscript, Institute of Management,
Innovation and Organization.
Templeton G.F., Lewis B.R., Snyder C.A. (2002), Development of a measure for the organi-
zational learning construct, Journal of Management, 19(2), s. 175–218.
Thakur R., Hsu S.H.Y., Fontenot G. (2012), Innovation in healthcare: Issues and futurevtrends,
Journal of Business Research, 65(4), s. 562–569.
Thanyasunthornsakun K. (2011), The role of knowledge management and organizational
learning in mediating transformational leadership and innovation performance: social
capital as the moderator, NIDA Development Journal, Vol. 51, No. 4, s. 1–42.
Thornhill S. (2006), Knowledge, innovation and firm performance in high- and low-technology
regimes, Journal of Business Venturing, 21, s. 687–703.Bibliografia 211
Tidd J., Bessant J. Pavitt K. (2005), Managing Innovation, Integrating Technological, Market
and Organisational Change, John Wiley & Sons Ltd.
Tidd J., Bessant J., Pavitt K. (2001), Managing Innovation Integrating Technological, Market
and Organizational Change. Chichester, UK: Wiley.
Tierney P., Farmer S.M., Graen G.B. (1999), An examination of leadership and employee
creativity: the relevance of traits and relationships, Personnel Psychology, 52, s. 591–620.
Tierney P., Farmer S.M., (2004), The Pygmalion process and employee creativity , Journal of
Management, 30(3), s. 413–432.
Timmons J.A. (1999), New Venture Creation: Entrepreneuriship in the 1990s, 3rd ed., Ho-
mewood, IL: Irwin.
Tippins M.J., Sohi R.S. (2003), IT competency and firm performance: is organizational learning
a missing link?, Strategic Management Journal, 24(8), s. 745–761.
Townley B. (2002), The Role of Competing Rationalities in Institutional Change , Academy of
Management Journal, 45(1), s. 163–79.
Tripsas M. (1997), Surviving radical technological change through dynamic capability: Evi-
dence from the typesetter industry, Industrial & Corporate Change, 6(2), s. 341–377.
Trompenaars F., Hampden Ch. (2005), Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnico-
wanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Tsai C., Huang K., Kao C. (2001), The Relationships Among Organizational Factors, Creativity of
Organizational Members and Innovation Capability, Journal of Management 18, s. 527–66.
Tuomo T. (2006), How to Be an Effective Charismatic Leader: Lessons for Leadership De -
velopment, Development and Learning in Organizations: An International Journal,
20(4), s. 19–21.
Uatila J.M., Maula T., Keil S., Zahra A. (2009), Exploration, exploitation, and financial perfor-
mance: analysis of S&P 500 corporations, Strategic Management Journal, 30(2), s. 221–231.
Ulrich D., von Glinow M.A., Jick T. (1993), High-impact learning: building and diffusing
learning capability, Organizational Dynamics, Vol. 22, No. 2, s. 52–66.
Uzkurt C., Kumar R., Semih Kimzan H., Eminoglu G. (2013), Role of innovation in the re-
lationship between organizational culture and firm performance: A study of the banking
sector in Turkey, European Journal of Innovation Management, Vol. 16 Iss: 1, s. 92–117.
Vaccaro A., Parente R., Veloso F.M. (2010), Knowledge management tools, inter-organizatio-
nal relationships, innovation and firm performance , Technological Forecasting & Social
Change, 77, s. 1076–1089.
Vaccaro I.G., Jansen J.J.P., van Den Bosch F.A.J., Volberda H.W. (2012), Management Innova-
tion and Leadership: The Moderating Role of Organizational Size , Journal of Management
Studies, 49(1), s. 28–51.
Valencia J., Valle R., Jimnez D. (2010), Organizatinal Culture as a Determinant of Product
Innovation, European Journal of Innovation Management, 13(4), s. 466–80.Bibliografia 212
van de Ven A.H. (1986), Central problems in the management of innovation, Management
Science, 32, s. 590–607.
van Doorn S., Volberda M.H. (2009), Entrepreneurial orientation and firm performance: The
role of the senior team, Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 1, s. 1–6.
van Knippenberg D., Hogg M. (2003), A social identity model of leadership effectiveness in
organisations, Research in Organisational Behavior, 25, s. 243–295.
van Meerkerk I., Edelenbos J. (2014), The effects of boundary spanners on trust and perfor -
mance of urban governance networks: findings from survey research on urban development
projects in the Netherlands, Policy Sciences, 47(1), s. 3–24.
Vansteenkiste M., Deci E.L. (2003), Competitively Contingent Rewards and Intrinsic Moti-
vation: Can Losers Remain Motivated?, Motivation and Emotion, 27(4), s. 273–299.
Vassalou I. (2001), The learning organization in healthcare services: theory and practice ,
Journal of European Industrial Training, Vol. 25, No. 7, s. 354–65.
Vera D., Crossan M. (2004), Strategic leadership and organizational learning, Academy of
Management Review, 29, s. 222–240.
Victor J., Fernando M., Nuria H. (2008), Influence of transformational leadership on organi-
zational innovation and performance depending on the level of organizational learning
in the pharmaceutical sector, Journal of Organizational Change Management, Vol. 21,
No. 2, s. 188–212.
Vincent C. (2006), Leadership in a knowledge society:an examination of the relationship be-
tween perceptions of leadership and knowledge management actionsusing a social action
theory approach. Dissertation, George Washington University.
Vogus T., Sutcliffe K. (2007), The impact of safety organizing, trusted leadership, and care
pathways on reported medication errors in hospital nursing units, Med. Care, 45,
s. 997–1002.
Volberda H.W. (1996), Toward the Flexible Form: How to Remain Vital in Hypercompetitive
Environments, Organization Science, 7, s. 359–374.
Volberda H.W., van Den Bosch F.A.J., Heij C.V. (2013), Management innovation: manage-
ment as fertile ground for innovation, European Management Review, 10(1), s. 1–15.
Volberda H.W., Jansen J.J.P., van Den Bosch F.A.J., Mihalache R.O. (2015), Untangling the
effects of knowledge and dynamic capabilities on exploratory and exploitative innovation ,
Journal of Business Venturing forthcoming.
Waldman D.A., Atwater L.E. (1994), The Nature of Effective Leadership and Championing
Processes at Different Levels in an R&D Hierarchy , Journal of High Technology Mana-
gement Research, 5(2), s. 232–245.
Waldman D.A., Ramirez G.G., House R.J., Puranam P. (2001), Does leadership matter?
CEO leadership attributes and profitability under conditions of perceived environmental
uncertainty, Academy of Management Journal, 44(1), s. 134–143.Bibliografia 213
Walker R.M., Damanpour F., Devece C.A. (2010), Management innovation and organiza-
tional performance: the mediating effect of performance management, Journal of Public
Administration Research and Theory, 21, s. 367–386.
Walker R.M., Boyne G.A. (2006), Public management reform and organizational performan-
ce: An empirical assessment of the UK Labour government’s public service improvement
strategy, Journal of Policy Analysis and Management 25, s. 371–94.
Wang G., Courtright S.H., Colbert A.E. (2011), Transformational Leadership and Performan-
ce across Criteria and Levels: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Research, Group 
& Organization Management, 36, s. 223–270.
Wang C.L., Ahmed P.K. (2007), Dynamic capabilities: A review and research agenda, The
International Journal of Management Reviews, 9(1), s. 31–51.
Wang C.L., Tee D.D., Ahmed P.K. (2012), Entrepreneurial leadership and context in Chinese
firms: a tale of two Chinese private enterprises, Asia Pacific Business Review, 18(4),
s. 505–530.
West M.A. (1990), The Social Psychology of Innovation in Groups, [in:] Innovation and
Creativity at Work, M.A. West and J.L Farr (Eds.), Psychological and Organizational
Strategies Chichester, UK: Wiley, s. 309–334.
West M.A., Borrill C.S., Dawson J.F., Brodbeck F. (2003), Leadership clarity and team inno-
vation in health care, The Leadership Quarterly, 14, s. 393–410.
WHO, R. O. F. O. E. (2003, January), Measuring hospital performance to improve the quality
of care in Europe: a need for clarifying the concepts and defining the main dimensions,
[in:] Report on a WHO Workshop Barcelona, Spain, s. 10–11.
Wick C.W., Leon L.S. (1995), From ideas to action: creating a learning organization, Human
Resource Management, Vol. 34, s. 299–311.
Williams F., Foti R.J., (2011), Formally developing creative leadership as a driver of organiza-
tional innovation, Advances in Developing Human, 13(3), s. 279–296.
Williams L., McMurray A.J. (2004), Factors Affecting the Innovative Practice of Nurse Ma -
nagers in Health Organizations, Contemporary Nurse, 16, s. 30–39.
Wong C.A., Cummings G.G. (2009), Authentic leadership: a new theory for nursing or back
to basics?, J. Health Organ. Manag., 23(5), s. 522–538.
Wong C.A., Cummings G.G., Ducharme L. (2013), The relationship between nursing leader-
ship and patient outcomes: A systematic review update, J. Nurs. Manag., 21, s. 709–724.
Woods J.A., Cortada J. (2013), The knowledge management yearbook 2000–2001 , Routledge.
Worthington A.C. (2004), Frontier efficiency measurement in health care: a review of empirical
techniques and selected applications, Medical care research and review, 61(2), s. 135–170.
Wright P.M., Coff R., Moliterno T.P. (2014), Strategic human capital: Crossing the great divide,.
Journal of Management, 40, s. 353–370.
Xenikou A., Simosi M. (2006), Organizational Culture and Transformational Leadership as
Predictors of Business Unit Performance, Journal of Managerial Psychology, 21, s. 566–579.Bibliografia 214
Xenos P., Yfantopoulos J., Nektarios M., Polyzos N., Tinios P., Constantopoulos A. (2017),
Efficiency and productivity assessment of public hospitals in Greece during the crisis period
2009–2012, Cost Effectiveness and Resource Allocation, 15(1), s. 6.
Yadollahi H., Fazayeli A. (2005), Privatization and challenges in front of health department in
Iran, conference of health economic and health insurance, Research institute of economy
in Tarbiat Modarres University.
Yam C.M., Guan J.C., Pun K.F., Tang P.Y. (2004), An audit of technological innovation ca-
pabilities in Chinese firms: some empirical findings in Beijing, China , Research Policy,
33, s. 1123–1250.
Yamin S., Mavondo F., Gunasekaran A., Sarros J. (1997), A study of competitive strategy,
organizational innovation and organizational performance among Australian manufac-
turing companies, International Journal of Production Economics, 52(1, 2), s. 161–172.
Yammarino F.J., Bass B.M. (1990), Transformational leadership and multiple levels of analysis,
Human Relations, 43, s. 975–95.
Yang H., Hsiao S. (2009), Mechanisms of developing innovative IT-enabled services: A case
study of Taiwanese healthcare service, Technovation, 29(5), s. 327–337.
Yeoh P.L. (2004), International learning: Antecedents and performance implications among
newly internationalizing companies in an exporting context, International Marketing
Review, 21(4/5), s. 511–535.
Yli-Renko H., Autio E., Sapienza H.J. (2001), Social capital, knowledge acquisition, and
knowledge exploitation in young technology-based firms, Strategic Management Journal,
22, s. 587–613.
Yulk G. (2002), Leadership in Organisations, 5th ed., Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Yukl G. (2013), Leadership in Organizations, 8th ed., Upper Saddle River, NJ: Pearson
Education.
Zacher H., Robinson A.J., Rosing K. (2016), Ambidextrous leadership and employees’ self-re-
ported innovative performance: The role of exploration and exploitation behaviors, The
Journal of Creative Behavior, 50, s. 24–46.
Zack M., McKeen J., Singh S. (2009), Knowledge management and organizational perfor-
mance: an exploratory survey, Journal of Knowledge Management, 13(6), s. 392–409.
Zahra S.A., Ireland R.D., Hitt M.A. (2000), International expansion by New Venture firms:
international diversity, mode of market entry, technological learning, and performance,
Academy of Management Journal, 43, s. 925–950.
Zahra S.A., Sapienza H.J., Davidsson P. (2006), Entrepreneurship and dynamic capabilities:
A review, model and research agenda, Journal of Management Studies, 43, s. 917–955.
Zalewska M. (2011), Efektywność w ochronie zdrowia w krajach OECD i UE z uwzględnieniem
czynnika innowacyjności, Problemy Zarządzania, 3/2011 (33), s. 42–61.
Zbierowski P. (2017), Społeczna efektywność organizacji-rozważania teoretyczne i propozycja
pomiaru, Przegląd Organizacji, 2, s. 18–24.Zhang X., Bartol K.M. (2010), Linking empowering leadership and employee creativity: the
influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process en -
gagement, Academy of Management Journal, Vol. 53, No. 1, s. 107–128.
Zheng W. (2005), The impact of organisational culture, structure, and strategy on knowledge
management effectiveness and organisational effectiveness , Published Ph.D. diss., Uni-
versity of Minnesota, USA.
Zhou J., Shalley C.E. (2003), Research on employee creativity: a critical review and proposal
for future research directions, [in:] Research in Personnel and Human Resource Mana-
gement, J.J. Martocchio, G.R. Ferris (Eds), Elsevier, Oxford.
Zhu W., Yang H., Yang B. (2016), Innovative Leadership in Organization: Dimensions, Me-
asurement, and Validation, Academy of Management, Annual Meeting.
Ziębicki B. (2012), Metodyka oceny efektywności organizacyjnej, [w:] Historia i perspektywy
nauk o zarządzaniu, B. Mikuła(red.), Fundacja UEK, Kraków, s. 381.
Zollo M., Winter S.G. (2002), Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities,
Organization Science, 13(6), s. 339–351.
Zu X. (2009), Infrastructure and core quality management practices: how do they affect
quality?,”. International Journal of Quality & Reliability Management, 26, s. 129–149.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Przywództwo a innowacyjność organiz...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Najczęściej kupowane