• Człowiek w organizacji. Ludzie, struktury, organizacje

Człowiek w organizacji. Ludzie, struktury, organizacje

 • Autor: Maciej Gitling
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-779-0
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 326/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Współczesne organizacje składają się z wzajemnie ze sobą połączonych części (systemów), w których czynnik ludzki jest najważniejszy, bowiem realizuje wspólne określone cele dla powodzenia organizacji jako całości. W systemie społecznym organizacji dokonują się sieci interakcji współpracujących ze sobą ludzi, którzy w ten sposób przyczyniają się do osiągnięcia celów organizacji i zaspokajania potrzeb osobistych. Wymagania stawiane pracownikom we współczesnych organizacjach stale rosną, ludzie (pracownicy) będący uczestnikami danej organizacji nie tylko tworzą to, co jest widoczne na zewnątrz, łatwe do zbadania – czyli definiują role organizacyjne, układają je w struktury, wypracowują strategie działania, ale przede wszystkim wytwarzają w organizacji to, co jest z zewnątrz niezauważalne, niełatwe do określenia i zdefiniowania, budując m.in. klimat i kulturę organizacji, wartości i postawy. Tworzą to, co w organizacji najważniejsze, a mianowicie system społeczny zakładu pracy. Współcześnie pojęcie pracownika zostało zastąpione pojęciem członka organizacji, właściwe relacje międzyludzkie, budowane są bowiem na zasadzie partnerstwa i harmonii pomiędzy człowiekiem a środowiskiem pracy. Szczególna rola przypada tutaj kadrze kierowniczej, która powinna kreować zarówno zachowania pracowników jak i wizerunek samej organizacji. Nie jest to zadanie łatwe, z uwagi na fakt, iż duża dynamika zmian w otoczeniu zewnętrznym organizacji, oddziałuje bezpośrednio na samą organizacje, a co za tym idzie na zasoby ludzkie. Podejmowana problematyka książki ma charakter interdyscyplinarny, występuje w niej bowiem problematyka socjologiczna, psychologiczna, ekonomiczna czy nauk o zarządzaniu. Książka adresowana jest zarówno do kadry menedżerskiej, zajmującej różne szczeble zarządzania we współczesnych organizacjach gospodarczych, instytucjach administracji rządowej i samorządowych, jak i studentów nauk społecznych i humanistycznych.

Spis treści:
 
Wprowadzenie
 
ROZDZIAŁ 1. Organizacja jako system społeczny
 
1.1. Pojęcie organizacji
1.2. Typologie organizacyjne
1.3. Struktura organizacji
1.4. Więzi organizacyjne
 
ROZDZIAŁ 2. Społeczne środowisko pracy
 
2.1. System społeczny zakładu pracy
2.2. Stosunki międzyludzkie w organizacji
2.3. Grupy
2.4. Role społeczno-zawodowe
2.5. Praca ludzka
 
ROZDZIAŁ 3. Wybrane koncepcje organizacji procesów pracy
 
3.1. Geneza i rodzaje benchmarkingu
3.2. Reengineering
3.3. Lean Management
3.4. Time Based Management (TBM)
3.5. Outsourcing
3.6. Insourcing
3.7. Total Quality Management (TQM)
3.8. Kaizen
3.9. Gemba
 
ROZDZIAŁ 4. Władza i przywództwo organizacyjne
 
4.1. Władza w organizacji
4.2. Przywództwo
4.3. Autorytet przełożonego
4.4. Wpływ osobowości na zachowania kierownicze
 
ROZDZIAŁ 5. Kierowanie ludźmi w organizacji
 
5.1. Pojęcie kierowania
5.2. Problemy kierownicze
5.3. Umiejętności kierownicze
5.4. Kompetencje
5.5. Podejmowanie decyzji przez menedżerów
5.6. Style kierowania
 
ROZDZIAŁ 6. Konflikty
 
6.1. Konflikt społeczny w analizach socjologicznych
6.2. Konflikt w organizacji – ujęcie definicyjne
6.3. Przyczyny konfliktów w życiu organizacyjnym
6.4. Typy konfliktów
6.5. Dynamika i przebieg konfliktu
6.6. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 
ROZDZIAŁ 7. Kultura organizacyjna
 
7.1. Pojęcie kultury organizacyjnej
7.2. Typologie kultur organizacyjnych
7.3. Czynniki kształtujące kulturę organizacyjną
7.4. Funkcje kultury organizacyjnej
7.5. Zmiana kulturowa
 
ROZDZIAŁ 8. Etyczny wymiar zarządzania i biznesu
 
8.1. Pojęcie etyki
8.2. Etyka gospodarowania w wybranych koncepcjach teoretycznych
8.3. Etyczny kontekst zarządzania
8.4. Społeczna odpowiedzialność organizacji
8.5. Patologia w organizacji
 
Bibliografia

Maciej Gitling
dr hab. nauk hum. w zakresie socjologii, prof. nadzw. Specjalizuje się w problematyce zarządzania zasobami ludzkimi, socjologii organizacji, komunikacji społecznej, polityce społecznej. Aktualnie zatrudniony w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Instytut Socjologii, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakładu Polityki Społecznej.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane