• Zwinność organizacyjna wobec wyzwań cyfryzacji i problemów współczesnego świata

Zwinność organizacyjna wobec wyzwań cyfryzacji i problemów współczesnego świata

 • Autor: Maria Kocot
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-298-9
 • Data wydania: 2024
 • Liczba stron/format: 208/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 52.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, cyfryzacja jest kluczowym elementem sukcesu dla organizacji. Aby sprostać wyzwaniom cyfrowej transformacji, organizacje muszą być elastyczne i gotowe do adaptacji do nowych technologii i trendów. Zwinność organizacyjna oznacza zdolność do efektywnego reagowania na zmiany w otoczeniu i szybkiego dostosowania się do nowych warunków.

Wyzwania cyfryzacji mogą obejmować rosnące oczekiwania klientów co do personalizacji usług, konkurencję ze strony nowych graczy na rynku, oraz konieczność ciągłego aktualizowania i rozwijania infrastruktury technologicznej. Organizacje, które nie są wystarczająco zwinne, mogą mieć trudności z utrzymaniem konkurencyjności i zapewnieniem długoterminowego sukcesu.

Zwinność organizacyjna jest również kluczowa wobec problemów współczesnego świata, takich jak zmiany klimatyczne, pandemie, czy napięcia społeczne. Organizacje muszą być gotowe do szybkiego reagowania na takie kryzysy i adaptacji swoich procesów, aby przetrwać i prosperować w trudnych warunkach.

Prezentowana publikacja zawiera szereg analiz i interpretacji, które mają na celu wzbogacenie zrozumienia roli zwinności organizacyjnej w dobie cyfryzacji. Książka ta ma na celu służyć zarówno badaczom, jak i praktykom, oferując nowe perspektywy na temat zwinności organizacyjnej i jej roli w dzisiejszych organizacjach.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Organizacja zwinna w konkurencyjnym środowisku rynkowym

1.1. Zwinność organizacyjna w ujęciu teoretycznym
1.2. Ewolucja koncepcji zwinności
1.3. Atrybuty zwinnych pracowników
1.4. Model organizowania pracy ludzkiej w zwinnej organizacji

Rozdział 2. Zwinność organizacyjna jako odpowiedź na wyzwania cyfryzacji


2.1. Zwinność organizacyjna wobec rozwoju cyfryzacji
2.2. Zwinność organizacyjna a sztuczna inteligencja
2.3. Rozwój kompetencji cyfrowych pracowników w organizacji zwinnej
2.4. Wpływ narzędzi ICT na rozwój zwinności organizacyjnej
2.5. E-commerce a zwinność organizacyjna

Rozdział 3. Wyzwania i problemy współczesnego świata a zwinność organizacyjna


3.1. Zwinność organizacyjna w dobie pandemii COVID-19
3.2. Wpływ wojny na Ukrainie na zwinność organizacyjną polskich przedsiębiorstw: analiza skutków wojny na rozwój polskiego biznesu
3.3. Wdrażanie innowacji w zwinnej organizacji  786 Spis treści
3.4. Zwinność organizacyjna a kształtowanie przewagi konkurencyjnej
3.5. Zwinność organizacyjna w aspekcie zrównoważonego rozwoju organizacji

Rozdział 4. Analiza wyników badań empirycznych. Dyskusja naukowa

4.1. Metodologia badań naukowych
4.2. Wyniki badań empirycznych
4.3. Zwinność organizacyjna wobec wyzwań cyfryzacji i problemów współczesnego świata – dyskusja naukowa
4.4. Implikacje i rekomendacje dla biznesu

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Aneks

Prof. dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut:

Zwinność organizacyjna wobec wyzwań cyfryzacji i problemów współczesnego świata stanowi wybitnie ważne źródło wiedzy dla każdego, kto interesuje się współczesnymi trendami w zarządzaniu organizacjami. Autorka książki podejmuje się niełatwego zadania zbadania i przedstawienia, jak organizacje mogą i powinny dostosowywać się do dynamicznie zmieniającego się środowiska. (…) Publikacja nie ogranicza się tylko do teorii. Autorka analizuje aktualne problemy, takie jak pandemia czy konflikty zbrojne i ukazuje, jak zwinność organizacyjna może być kluczem do radzenia sobie z nimi. W dzisiejszych czasach nie można mówić o zwinności organizacyjnej bez uwzględnienia wpływu technologii. Autorka z sukcesem łączy te dwa aspekty, wskazując na kluczowe narzędzia i kompetencje niezbędne w cyfrowym świecie.

Prof. dr hab. Janusz Soboń:

Kluczowym i najbardziej innowacyjnym elementem tej monografii jest próba wprowadzenia nowatorskich wzorów i zależności mających na celu kwantyfikację pojęcia zwinności organizacyjnej. Jest to podejście niezwykle ważne i przełomowe w kontekście nauk o zarządzaniu, gdzie dotychczas wiele zagadnień pozostaje wciąż w sferze jakościowej. Znaczenie kwantyfikacji zwinności stanowi most między teorią a praktyką. Wprowadzenie mierzalnych wskaźników zwinności umożliwia praktykom biznesowym obiektywną i porównywalną ocenę stopnia zwinności ich organizacji. Dzięki temu teoria staje się bardziej użyteczna w codziennej praktyce zarządzania. Kwantyfikacja zwinności stanowi także podstawę do przeprowadzania badań empirycznych. Możliwość mierzenia pojęcia zwinności pozwala na weryfikację teoretycznych założeń, otwierając drzwi do szerokiej gamy badań naukowych w tej dziedzinie. Co więcej, mierzalne wskaźniki ułatwiają wizualizację poziomu zwinności oraz komunikację w tej kwestii wewnątrz organizacji, przekształcając abstrakcyjne pojęcie zwinności w konkretny i praktyczny instrument zarządzania. (…). Autorka z sukcesem łączy różne dziedziny nauki, od technologii po psychologię, aby dostarczyć pełne i wieloaspektowe spojrzenie na zwinność w środowisku biznesowym. Taka kompozycja sprawia, że książka stanowi bogate źródło wiedzy nie tylko dla badaczy w dziedzinie zarządzania, ale także dla specjalistów z innych obszarów, które wchodzą w interakcje z biznesem w dobie cyfryzacji.

Maria Kocot
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu zarządzania jakością. Praktyk i teoretyk z zakresu zarządzania w obszarze IT. Za działalność naukową nagrodzona Grantami i Nagrodami Rektora. Uhonorowana tytułem wybitnego Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kobieta renesansu, pisarka, poetka. Za osiągnięcia w dziedzinie literatury pięknej odznaczona medalem honorowym i tytułem Bytomianki Wiosny 2023.

Książki tego autora

Adamkovič, M. (2020). Consequences of Poverty on Economic Decision-Making: As-
sessing the Verisimilitude of the Cognitive Mechanism. Frontiers in Psychology, 11,
Article 171. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00171.
Allana, A., Tavares, W., Pinto, A. D. & Kuluski, K. (2022). Designing and Governing Re-
sponsive Local Care Systems – Insights from a Scoping Review of Paramedics in In-
tegrated Models of Care. International Journal of Integrated Care, 22(2), 5. https://
doi.org/10.5334/ijic.6418.
Allen, I. E., Seaman, J., Poulin, R. & Straut, T. T. (2016). Online Report Card: Tracking
Online Education in the United States. Babson Survey Research Group and Qu-
ahog Research Group, LLC.
Altbach, P. G., Reisberg, L. & Rumbley, L. E. (2009). Trends in global higher education:
tracking an academic revolution. Paper presented at the 2009 World Conference on
Higher Education – The New Dynamics of Higher Education and Research for So-
cietal Change and Development, Paris. (ED.2009/CONF.402/INF.5).
Ambrosini, V., Bowman, C. & Collier, N. (2009). Dynamic capabilities: An exploration of
how firms renew their resource base. British Journal of Management, 20(S1), S9–S24.
Andoh-Baidoo F. K. (2016). Organizational information and communication technolo-
gies for development, Information Technology for Developmen, nr 22 (2). https://
doi.org/10.1080/02681102.2016.1160703.
Aras, G. & Crowther, D. (2008). Corporate sustainability and the relationship with gover-
nance. Journal of Business Ethics, 83(2), 433–448.
Asia-Pacific Economic Cooperation. (2023). What comes after SME digital transforma -
tion? Measuring effectiveness of public policy and identifying trends for the post-
-digital era. APEC Small and Medium Enterprises Working Group.
Association of College & Research Libraries. (2000). Information Literacy Competency
Standards for Higher Education. American Library Association.
Augier, M. & Teece, D. J. (2009). Dynamic capabilities and the role of managers in bu-
siness strategy and economic performance. Organization Science, 20(2), 410–421.176 Bibliografia
Bablo, J., Marcinkowski, B. & Przybylek, A. (2023). Overcoming Challenges of Virtual
Scrum Teams: Lessons Learned Through an Action Research Study. Agile Processes
in Software Engineering and Extreme Programming, 475, 34.
Banerjee, S. B. (2003). Who sustains whose development? Sustainable development and
the reinvention of nature. Organization Studies, 24(1), 143–180.
Bansal, P. & DesJardine, M. R. (2014). Business sustainability: It is about time. Business
Strategy  and  the  Environment,  23(1),  1–16.  https://doi.org/10.1177/147612701
3520265.
Baregheh, A., Rowley, J. & Sambrook, S. (2009). Towards a multidisciplinary definition of
innovation. Management Decision.
Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Manage-
ment, 17(1), 99–120; Grant, R. M. (1991). The resource-based theory of competitive
advantage: implications for strategy formulation. California Management Review,
33(3), 114–135.
Bawden, D. (2001). Information and digital literacies: a review of concepts. Journal of
documentation.
Beck, K., Beedle, M., Van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M.,
Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C.,
Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J. & Thomas, D. (2001). Manifesto for Agile
Software Development.
Beech, N., Burns, H., de Caestecker, L., MacIntosh, R. & MacLean, D. (2004). Paradox
and the processes of knowledge creation. Organization Studies, 25(4), 1313–1332.
Ben Hassen, T. & El Bilali, H. (2022). Impacts of the Russia-Ukraine War on Global Food
Security:  Towards  More  Sustainable  and  Resilient  Food  Systems?  Foods,  11(15),
2301. https://doi.org/10.3390/foods11152301.
Berman, S. J., Bell, R. & Wang, W. (2020). Digital transformation: Creating new business
models where digital meets physical. Journal of Business Strategy, 41(3), 43–54.
Berman, S. & Kesterson-Townes, L. (2012). Digital transformation: creating new business
models where digital meets physical. IBM Institute for Business Value, 14–17.
Bertot, J. C., Jaeger, P. T. & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of trans-
parency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for
societies. Government Information Quarterly, 27(3), 264–271.
Bessant J., Brown S., Francis D., Meredith S., Kaplinsky S., (1999). Developing manufactu-
ring agility in SME’s. International Journal of Technology Management, 5.
Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A. & Venkatraman, N. (2013). Digital business
strategy: Toward a next generation of insights. MIS Quarterly, 37(2), 471–482.
Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Miller-Ricci, M. & Rumble,
M. (2012). Defining twenty-first century skills. In Assessment and teaching of 21st
century skills (pp. 17–66). Springer.
Biron, M., De Cieri, H., Fulmer, I., Lin, C-H., Mayrhofer, W., Nyfoudi, M., Sanders,
K., Shipton, H. & Sun, J.M. (2021). Structuring for innovative responses to human 177 Bibliografia
resource challenges: A skunk works approach. Human Resource Management Re-
view, 31(2), 100768. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2020.100768.
Bray D.A., Reeves M., Levin S., Harnoss J.D., Ueda D., Kane G.C., Johnson J.S. & Bil-
lespie D. (2019). Adapt and thrive: How can business leaders best understand the
complex interplay between companies, economies, and societies? MIT Sloan Ma-
nagement Review, nr 4–5. Retrieved from: https://www.hbsp.harvard.edu/product/
SMR776-PDF-ENG?Ntt=.
Bresin, J. (2014). Creating Agile Organization, Role of learning and Performance Mana-
gement, leadership excellence essentials presented by HR, 2.
Breu R. et al. (2016). Model Driven Security for Inter – Organizational Workflows in
E-Government,  In  Proc.  TCGOV,  ISCA.  Retrieved  from:  https://dl.ifip.org/db/
conf/tcgov/tcgov2005/BreuHWN05.pdf.
Breznik, L. & Hisrich, R. D. (2014). Dynamic capabilities vs. innovation capability: are they
related?. Journal of Small Business and Enterprise Development, 21(3), 368–384.
Bridgstock, R. (2009). The graduate attributes we’ve overlooked: enhancing graduate em-
ployability through career management skills. Higher Education Research & Deve-
lopment, 28(1), 31–44. https://doi.org/10.1080/07294360802444347.
Brodowska-Szewczuk,  J.  (2009).  Konkurencyjność  przedsiębiorstw  i  źródła  przewagi
konkurencyjnej. Zeszyty Naukowe – Administracja i Zarządzanie, 7.
Brueller, N. N., Carmeli, A. & Drori, I. (2014). How different types of M & A facilitate
strategic agility. Long Range Planning, 47(1), 39–57.
Brynjolfsson, E. & Kahin, B. (Eds.). (2000). Understanding the digital economy: Data,
tools, and research. MIT press.
Brynjolfsson, E. & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and
Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company.
Brynjolfsson, E., Hu, Y. J. & Rahman, M. S. (2013). Competing in the age of omnichannel
retailing. MIT Sloan Management Review, 54(4), 23–29.
Bughin, J. & Chui, M. (2010). The rise of the networked enterprise: Web 2.0 finds its
payday. McKinsey Quarterly, (12), 1–7.
Bughin,  J.,  Hazan,  E.,  Ramaswamy,  S.,  Chui,  M.,  Allas,  T.,  Dahlström,  P.,  Henke,  N.
& Trench, M. (2017). Artificial intelligence –  the next digital frontier. McKinsey
Global Institute.
Buntin, M. B., Burke, M. F., Hoaglin, M. C. & Blumenthal, D. (2011). The benefits of he -
alth information technology: a review of the recent literature shows predominantly
positive results. Health Affairs, 30(3), 464–471.
Carretero, S., Vuorikari, R. & Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence
Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use. Joint Re -
search Centre, European Commission.
Carroll, A. B. & Shabana, K. M. (2010). The business case for corporate social responsibi-
lity: A review of concepts, research and practice. International Journal of Manage-
ment Reviews, 12(1), 85–105.178 Bibliografia
Chaffey, D. & Ellis-Chadwick, F. (2012). Digital Marketing: Strategy, Implementation
and Practice (5th ed.). Pearson Education Limited.
Chaffey, D. & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital Marketing. Pearson Education Limited.
Chen, H., Chiang, R. H. & Storey, V. C. (2012). Business Intelligence and Analytics: From
Big Data to Big Impact. MIS Quarterly, 36(4), 1165–1188. doi:10.2307/41703503.
Chen, J., Tsou, H. & Huang, A. Y. (2009). Service Delivery Innovation: Antecedents and
Impact on Firm Performance. Journal of Service Research, 12(1), 36–55.
Chen, S., Chen, X. & Huang, X. (2020). How does artificial intelligence affect organiza -
tional agility? The mediating role of dynamic capabilities. Frontiers in Psychology,
11, 171.
Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profi-
ting from Technology. Boston: Harvard Business School Press; Teece, D. J. (2018).
Business models and dynamic capabilities. Long Range Planning, 51(1), 40–49.
Chopra, S. (2013). E-Commerce Strategy: Text and Cases. Springer.
Chopra, S. & Meindl, P. (2015). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Ope-
ration. Pearson Education.
Chui, M., Manyika, J. & Miremadi, M. (2017). Where machines could replace humans
– and where they can’t (yet). McKinsey Quarterly, 3, 1–9.
Conboy, K. (2009). Agility from first principles: Reconstructing the concept of agi-
lity in information systems development. Information Systems Research, 20(3),
329–354.
Conner, K. R. & Prahalad, C. K. (1996). A Resource-based Theory of the Firm: Knowled-
ge versus Opportunism. Organization Science, 7(5), 477–501.
Cowling, M., Brown, R. & Rocha, A. (2020). Did you save some cash for a rainy CO-
VID-19 day? The crisis and SMEs Marc Cowling University of Derby. Internatio-
nal Small Business Journal: Researching Entrepreneurship, 38, 593–604. https://
doi.org/10.1177/0266242620925854.
Crane, A., Matten, D. & Spence, L. J. (Eds.). (2013). Corporate social responsibility: Re-
adings and cases in a global context (2nd ed.). Routledge.
Crane, A., McWilliams, A., Matten, D., Moon, J. & Siegel, D. (Eds.). (2008). The Oxford
Handbook of Corporate Social Responsibility. Oxford University Press.
Crompton, H. & Burke, D. (2018). The use of mobile learning in higher education: A sys-
tematic  review.  Computers  &  Education,  123,  53–64.  https://doi.org/10.1016/j.
compedu.2018.04.007.
Cummings, T. G. & Worley, C. G. (2014). Organization development and change. Cen-
gage learning.
Damayanti, S., Sumaedi, S. & Astrini, N. (2023). Studies on start-ups during COVID-19
pandemic: a bibliometric study. Competitiveness Review: An International Busi-
ness Journal.
D’Aveni, R. A., Dagnino, G. B. & Smith, K. G. (2010). The age of temporary advantage.
Strategic Management Journal, 31(13), 1371–1385.179 Bibliografia
Demiris, G., Iribarren, S. J., Sward, K., Lee, S. & Yang, R. (2019). Patient Generated He-
alth Data Use in Clinical Practice: A Systematic Review. Nursing Outlook, 67(4),
311–330. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2019.04.005.
Dikert, K., Paasivaara, M. & Lassenius, C. (2016). Challenges and success factors for large-
-scale agile transformations: A systematic literature review. Journal of Systems and
Software, 119, 87–108.
dos Santos, R. B. M., Figueiredo, P. S. & Marques, F. T. (2023). Challenges to agile softwa-
re project management practices in the context of the COVID-19 pandemic. Gestão
& Produção, 30.
Doz, Y. & Kosonen, M. (2008). The dynamics of strategic agility: Nokia’s rollercoaster
experience. California Management Review, 50(3).
Doz, Y. & Kosonen, M. (2010). Embedding strategic agility: A leadership agenda for acce-
lerating business model renewal. Long Range Planning, 43(2–3), 370–382.
Doz, Y. & Kosonen, M. (2011). Strategic agility: A postscript on Nokia. Long Range Plan-
ning, 44(1–2), 166–169.
Drucker, P. F. (1998). The discipline of innovation. Harvard Business Review, 76(6), 149–157.
D’Souza, C., Taghian, M., Lamb, P. & Peretiatkos, R. (2006). Green products and corpora-
te strategy: an empirical investigation. Society and Business Review.
Dyer, L., Shafer, R. A. (2003). Dynamic organizations: Achieving marketplace and orga-
nizational agility with people. Ithaca, Cornell University, School of Industrial and
Labor Relations, Center for Advanced Human Resource Studies.
Dyllick, T. & Muff, K. (2016). Clarifying the Meaning of Sustainable Business: Introdu-
cing a Typology From Business-as-Usual to True Business Sustainability. Organiza-
tion & Environment, 29(2), 156–174.
Ebata, A., Nisbett, N. & Gillespie, S. (2021). Food systems after Covid-19. IDS Bulletin,
52(1), 73–94. https://doi.org/10.19088/1968-2021.109.
Égert, B. & de la Maisonneuve, C. (2023). The impact of the war on human capital and
productivity in Ukraine. CESifo Working Paper No. 10513. Available at [URL where
you found the paper] (Accessed: 8 July 2023).
Eisenhardt, K. M. & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: what are they? Strategic
Management Journal, 21(10–11), 1105–1121.
Elkington, J. & Rowlands, I. (1999). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st
century business. Capstone.
Elsharnouby, T. H. & Elbanna, S. (2021). Change or perish: Examining the role of human
capital and dynamic marketing capabilities in the hospitality sector. Tourism Mana-
gement, 82, 104184. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104184.
El-Wakeel F. (2019). Technology workbook: Agile project management in analytics: Agi-
le project management is an iterative adaptive approach that helps ensure the pro-
ject delivers what the customer truly needs. Strategic Finance, nr 5. Retrieved from:
https://www.thefreelibrary.com/AGILE+PROJECT+MANAGEMENT+IN+AN
ALYTICS%3A+Agile+project+management+is+an…-a0586903749.180 Bibliografia
El-Wakeel F. (2019). Technology workbook: Further demystification of agile project manage -
ment. Strategic Finance, nr 8. Retrieved from: https://sfmagazine.com/Articles/2019/
August/Further-Demystification-of-Agile-Project-Management?psso=true.
Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Sys-
tems and „Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations.
Research Policy, 29(2), 109–123.
Fagnant, D. J. & Kockelman, K. (2015). Preparing a nation for autonomous vehicles: op-
portunities, barriers and policy recommendations. Transportation Research Part A:
Policy and Practice, 77, 167–181.
Fahey, L. (1989). Discovering Your Firm’s Strongest Competitive Advantages. Prentice-
Hall, Englewood Cliffs.
Famielec, J. (1997). Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekono-
micznej w Krakowie, Kraków.
Feldman, M.C. (2018). The Age of Agile: How Smart Companies Are Transforming the
Way Work Gets Done. Quality Progress, 51(9), 68.
Felipe C.M., Leander D.E., Roldan J.L. & Leal-Rodriguez A.L. (2020). Impact of IS capa-
bilities on firm performance: The roles of organizational agility and industry tech -
nology intensity. Decision Sciences, nr 51 (3). https://doi.org/10.1111.
Ferrari, A. (2012). Digital competence in practice: An analysis of frameworks. Sevilla:
JRC IPTS.
Figueroa González, M., Silvestre, N. & Darbra Marges, S. (2021). La comprensión lectora:
relación con la teoría de la mente y las funciones ejecutivas. Estudio comparativo en
adolescentes con implante coclear y con desarrollo típico.
Fitzgerald,  M.,  Kruschwitz,  N.,  Bonnet,  D.  &  Welch,  M.  (2014).  Embracing  Digi-
tal Technology: A New Strategic Imperative. MIT Sloan Management Review,
55(2), 1–12.
Flockhart, T. & Korosteleva, E. A. (2022). War in Ukraine: Putin and the multi-order
world. [Online]. Available at https://doi.org/10.1080/13523260.2022.2091591 (Ac-
cessed: 8 July 2023).
Fraser, J. (1995). Finite scheduling and manufacturing synchronization. II E Solu-
tions, 2.
Freel, M. S. (2005). Patterns of innovation and skills in small firms. Technovation, 25(2),
123–134.
Freeman, R. E., Martin, K. & Parmar, B. (2007). Stakeholder Capitalism. Journal of Busi-
ness Ethics, 74(4), 303–314.
Fullan, M. (2001). The new meaning of educational change (3rd ed.). New York, NY: Te-
achers College Press.
Gallup, Inc. (2016). How Millennials Want to Work and Live.
Galvin B. (2019). Lean Sigma Mastery Collection: 7 Books in 1: Lean Six Sigma, Lean
Analytics, Lean Enterprise, Agile Project Management, Kaizen, Kahban, Scrum, In-
dependently Published.181 Bibliografia
Gartner. (2020). Gartner Top Strategic Predictions for 2020 and Beyond. Retrieved from
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-predictions-
for-2020-and-beyond.
Gefen, D., Karahanna, E. & Straub, D. W. (2003). „Trust and TAM in Online Shopping:
An Integrated Model.” MIS Quarterly, 27(1), 51–90.
Giebel, G. D., Speckemeier, C., Abels, C., Plescher, F., Börchers, K., Wasem, J., Blase, N.
& Neusser, S. (2023). Problems and Barriers Related to the Use of Digital Health
Applications: Scoping Review. Journal of Medical Internet Research, 25. Preprint
available at https://preprints.jmir.org/preprint/43808.
Glesne, D. & Pedersen, M. (2020). Strategic Agility: Adapting and Renewing Strategic Di-
rection: An Exploratory Case Study. Master’s Thesis in Strategy and Management,
Norwegian School of Economics.
Godziszewski, B. (2001). Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa. Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Toruń.
Goldman S.L., Nagel R.N. & Preiss K. (1995). Agile Competitors and Virtual Organi-
zations:  Strategies  for  Enriching  the  Customer,  Van  Nostrand  Reinhold,  New
York.  Retrieved  from:  https://cris.bgu.ac.il/en/publications/agile-competitors-
and-virtual-organizations.
Gorynia, M. (2000). Koncepcja i metodyka badania konkurencyjności przedsiębiorstwa.
In Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i glo-
balizacji (p. 89). Wydawnictwo Poltext.
Govindarajan, U. H., Narang, G. & Kumar, M. (2022). Graphic Facilitation in the En-
gineering Workflow: Adoption Framework, Barriers, and Future Roadmap. IEEE
Engineering Management Review, 50(4), 186–202.
Graetz, F. & Smith, A. C. (2010). Managing organizational change: A philosophies of
change approach. Journal of Change Management, 10(2), 135–154.
Grupa Lizbońska. (1996). Granice konkurencji. Poltext, Warszawa.
Guan, D., Wang, D., Hallegatte, S., Davis, S. J., Huo, J., Li, S., Bai, Y., Lei, T., Xue, Q., Coffman,
D. M., et al. (2020). Global supply-chain effects of COVID-19 control measures. Na-
ture Human Behaviour, 4(6), 577–587. https://doi.org/10.1038/s41562-020-0896-8.
Gulati, R., Puranam, P. & Tushman, M. (2012). Meta-organization design: Rethinking
design in interorganizational and community contexts. Strategic Management Jour-
nal, DOI: 10.1002/smj.1975.
Gunasekaran, A. (1998). Agile manufacturing: Enablers and an implementation frame-
work. International Journal of Production Research, 5.
Gunasekaran, A. (1999). Organizational quality – A cognitive approach to quality mana-
gement. The TQM Magazine, 11.
Gunasekaran, A. (2010). Agile manufacturing: The next logical step. Benchmarking, 8.
Gupta, S. & Haldar, A. (2017). Exploring the role of agility and supply chain flexibility
on business performance: A study of Indian retail industry. Journal of Retailing and
Consumer Services, 39, 30–41.182 Bibliografia
Haddud, A., DeSouza, A., Khare, A. & Lee, H. (2017). Examining potential benefits of
digital technology adoption in supply chain management: A resource-based view.
Production Planning & Control, 28(16), 1325–1338. https://doi.org/10.1080/0953
7287.2017.1364235.
Haffar, M., Al-Karaghouli, W. & Ghoneim, A. (2014). An empirical investigation of the
influence of organizational culture on individual readiness for change in Syrian ma -
nufacturing organizations. Journal of Organizational Change Management, ISSN:
0953-4814.
Hahn, T. & Figge, F. (2011). Beyond the bounded instrumentality in current corporate su-
stainability research: An inclusive notion of profitability. Journal of Business Ethics,
104(3), 325–345.
Hahn, T., Figge, F., Pinkse, J. & Preuss, L. (2010). Trade-offs in corporate sustainability:
you can’t have your cake and eat it. Business Strategy and the Environment, 19(4),
217–229.
Hahn, T., Pinkse, J., Preuss, L. & Figge, F. (2015). Tensions in corporate sustainability:
Towards an integrative framework. Journal of Business Ethics, 127(2), 297–316.
Hahn, T., Pinkse, J., Preuss, L. & Figge, F. (2016). Ambidexterity for corporate social per-
formance. Organization Studies, 37(2), 213–235.
Hampden-Turner, A. & Trompenaars, A. (2000). Siedem kultur kapitalizmu. Dom Wy-
dawniczy ABC, Kraków.
Hargreaves, A. (2003). Teaching in the knowledge society: Education in the age of insecu-
rity. Teachers College Press.
Harrison, R., Jaumandreu, J., Mairesse, J. & Peters, B. (2014). Does Innovation Stimula-
te Employment? A Firm-Level Analysis Using Comparable Micro-Data from Four
European Countries. International Journal of Industrial Organization, 35, 29–43.
Hartzband,  P.  &  Groopman,  J.  (2008).  Off  the  record--avoiding  the  pitfalls  of  going
electronic. The New England Journal of Medicine, 358(16), 1656–1658. https://doi.
org/10.1056/NEJMp0802221.
Hashem, G. & Aboelmaged, M. (2023). Leagile manufacturing system adoption in an
emerging economy: an examination of technological, organizational and environ-
mental drivers. Benchmarking: An International Journal. Published on 17 January
2023. ISSN: 1463-5771.
He, H. & Harris, L. (2020). The impact of Covid-19 pandemic on corporate social re-
sponsibility and marketing philosophy. Journal of Business Research, 116, 176–182.
Heer, R. (2012). How agile is your planning? Find out by measuring the ROI of your
planning software. Strategic Finance, 4.
Helfat, C. E. & Peteraf, M. A. (2003). The dynamic resource–based view: Capability life-
cycles. Strategic Management Journal, 24(10), 997–1010.
Helfat, C. E., Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M., Singh, H., Teece, D. & Winter, S.
G. (2007). Dynamic capabilities: Understanding strategic change in organizations.
Malden, MA: Blackwell Publishing.183 Bibliografia
Helsper, E.J. & Eynon, R. (2010). Digital natives: where is the evidence? British Educatio-
nal Research Journal, 36(3), 503–520.
Hendy, J., Barlow, J. & Barrett, D. (2012). The role of the organizational champion in
achieving health system change. Social Science & Medicine, 74(3), 348–355.
Henfridsson, O. & Bygstad, B. (Henfridsson, O. & Bygstad, B. (2013). The generative me-
chanisms of digital infrastructure evolution. MIS Quarterly, 37(3), 907–931.
Hess, T., Matt, C., Benlian, A. & Wiesböck, F. (2016). Options for formulating a digital
transformation strategy. MIS Quarterly Executive, 15(2), 123–139.
Hilami,  M.  F.  (2010).  Product  and  process  innovativeness:  Evidence  from  Malaysian
SMEs. European Journal of Social Science, 16(4).
Homrozi, A. M. (2009). Agile manufacturing: the next logical step. Benchmarking, 8.
Hrastinski, S. (2008). Asynchronous and synchronous e-learning. EDUCAUSE Quarter-
ly, 31(4), 51–55; Picciano, A. G. & Dziuban, C. D. (2007). Blended learning: Research
perspectives. The Sloan Consortium, 4(2), 7–18.
Hu, H., Wang, N. & Liang, H. (2023). Effects of intellectual and social alignment on
organizational agility: A configurational theory approach. Title of Journal, 24(2).
Huang, M., Newell, S., Galliers, R. D. & Pan, S. L. (2017). From IT Silo to Integrated Eco-
system: A Theoretical Framework for the Transition of Enterprises Toward Digital
Business. Information Systems Journal, 27(4), 341–366.
Huang, Z., Benyoucef, M. & Xie, S. X. (2017). SWOT Analysis and Internet of Things-
-enabled platform for Prefabrication Housing Production in Hong Kong. Habitat
International, 66, 21–31.
Human Rights Watch. (2022). Poland: Trafficking, Exploitation Risks for Refugees. https://
www.hrw.org/news/2022/04/29/poland-trafficking-exploitation-risks-refugees.
Humble, J., Farley, D. & Kim, G. (2012). Continuous Delivery: Reliable Software Releases
through Build, Test, and Deployment Automation. Addison-Wesley Professional.
Humle, J., Reeves, M., Levin, S., Harnoss, J. D., Ueda, D., Kane, G. C., Johnson, J. S. & Bil-
lespie, D. (2019). Adapt and thrive: How can business leaders best understand the
complex interplay between companies, economies, and societies? MIT Sloan Mana-
gement Review, Spring, 1–23.
Iavicoli, S., Boccuni, F., Buresti, G., Gagliardi, D., Persechino, B., Valenti, A. & Ron-
dinone, B. M. (2021). Risk assessment at work and prevention strategies on CO-
VID-19 in Italy. PLOS ONE, 16(3), e0248874. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0248874.
Ivory, S. B. & Brooks, S. B. (2018). Managing corporate sustainability with a paradoxical
lens: Lessons from strategic agility. Journal of Business Ethics, 148(2), 347–361.
Javornik, A. (2016). Augmented reality: Research agenda for studying the impact of its
media characteristics on consumer behaviour. Journal of Retailing and Consumer
Services, 30, 252–261.
Jones, E., Watson, B., Gardner, J. & Gallois, C. (2004). Organizational communication:
Challenges for the new century. Journal of Communication, 54(4), 722–750.184 Bibliografia
Junni, P., Sarala, R. M., Tarba, S. Y. & Weber, Y. (2015). Strategic agility in acquisitions.
British Journal of Management, 26(4), 596–616.
Kadam, S. & Sen, S. (2023). Role of E-Business Enabled Smartphones in Creating Smart
Travelers. In Proceedings of the 2023 International Conference on Computer Scien-
ce, Information Technology and Engineering (ICCoSITE) (pp. 933–938).
Kadenic, M. D. & Tambo, T. (2023). Resilience of operating models: exploring the po-
tential of agile project management as enabler. International Journal of Managing
Projects in Business.
Kereluik, K., Mishra, P., Fahnoe, C. & Terry, L. (2013). What knowledge is of most worth:
Teacher knowledge for 21st century learning. Journal of Digital Learning in Teacher
Education, 29(4), 127–140.
Kettunen,  P.,  Gustavsson,  T.,  Laanti,  M.,  Tjernsten,  A.,  Mikkonen,  T.  &  Männistö,
T. (2021). Impacts of COVID-19 Pandemic for Software Development in Nordic
Companies – Agility Helps to Respond. Agile Processes in Software Engineering
and Extreme Programming – Workshops, 426, 33.
Khan, Z. & Vorley, T. (2017). Big data text analytics: An enabler of knowledge manage-
ment. Journal of Knowledge Management, 21(1), 18–34.
Khoury, M. J. & Ioannidis, J. P. (2014). Big data meets public health. Science, 346(6213),
1054–1055.
Kidd,  P.  T.  (1994).  Agile  manufacturing:  Forging  new  frontiers.  Wokingham,  UK:
Addison-Wesley.
Knight, E. & Paroutis, S. (2017). Becoming salient: The TMT leader’s role in shaping the
interpretive context of paradoxical tensions. Organization Studies, 38(3–4), 403–432.
Kocot M. & Kwasek A. (2022). Zwinność organizacyjna jako determinanta efektywnego
wykorzystania ICT, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, nr
23 (4). https://doi:10.5604/01.3001.0016.2180.
Kotler, P., Keller, K. L. & Brady, M. (2009). Marketing Management. Harlow: Pearson
Education.
KPMG. (2020). The future of automation: Rethinking human-machine collaboration.
Retrieved from [link].
Krishnamoorthy, S., Dua, A. & Gupta, S. (2023). Role of emerging technologies in future
IoT-driven Healthcare 4.0 technologies: a survey, current challenges and future di-
rections. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 14, 361–407.
https://doi.org/10.1007/s12652-022-03691-9.
Krull, J. L. & Mackinnon, D. P. (2016). Multilevel modeling of individual and group-level
mediated effects. Multivariate Behavioral Research, 51(5–6), 689–706.
Lange, S., Pohl, J. & Santarius, T. (2020). Digitalization and energy consumption. Does
ICT  reduce  energy  demand?  Ecological  Economics,  176,  106760.  https://doi.or-
g/10.1016/j.ecolecon.2020.106760.
Laudon, K. C. & Traver, C. G. (2017). E-commerce 2018: Business, Technology, Society
(14th ed.). Pearson.185 Bibliografia
Leberecht, T. (2016). Projektowanie strategii. Postaw na zwinność. Harvard Business Re-
view Polska, 166–167.
Lee, D. S., Fahey, D. W., Forster, P. M., Newton, P. J., Wit, R. C. N., Lim, L. L., Owen,
B.  &  Sausen,  R.  (2009).  Aviation  and  global  climate  change  in  the  21st  century.
Atmospheric  Environment,  43(22–23),  3520–3537.  https://doi.org/10.1016/j.
atmosenv.2009.04.024.
Lee, N., Park, Y., Yoon, B. & Park, H. (2010). Open Innovation in SMEs – An Intermedia-
ted Network Model. Research Policy, 39(2), 290–300.
Legner, C., Eymann, T., Hess, T., Matt, C., Böhmann, T., Drews, P. & Ahlemann, F. (2017).
Digitalization: Opportunity and challenge for the business and information systems
engineering community. Business & Information Systems Engineering, 59(4), 301–308.
Li, S., Ragu-Nathan, T. S., Ragu-Nathan, B. & Rao, S. S. (2006). The impact of supply chain
management practices on competitive advantage and organizational performance.
Omega, 34(2), 107–124.
Liker, J. (2004). The Toyota Way: 14 Management Principles from the World’s Greatest
Manufacturer. McGraw-Hill Education.
Lisiński, M. (2005). Koncepcja grona i możliwości jej wykorzystania do restrukturyzacji
przedsiębiorstw.  [w:]  Restrukturyzacja  w  okresie  transformacji  gospodarczej.  In-
strumenty – przebieg – efekty. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
Warszawa–Kraków.
Liu, H., Ke, W., Wei, K. K. & Hua, Z. (2013). The impact of IT capabilities on firm per-
formance: The mediating roles of absorptive capacity and supply chain agility. De-
cision Support Systems, 54(3), 1452–1462.
Liu, Y., Luo, X. & Cao, Y. (2018). Investigating the influence of online interpersonal in -
teraction on purchase intention based on stimulus-organism-reaction model. Hu-
man-centric Computing and Information Sciences, 8, Article 37.
Lubiński,  M.  (1995).  Konkurencyjność  gospodarki.  Pojęcia  i  sposoby  mierzenia.  [w:]
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski – uwarunkowania i perspek-
tywy. Raporty. Studia nad konkurencyjnością, IRiSS, Warszawa.
Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M. &  Forcier, L. B. (2016). Intelligence Unleashed: An
argument for AI in Education. Pearson.
Luqman, A., Talwar, S., Masood, A. & Dhir, A. (2021). Does enterprise social media use
promote employee creativity and well-being? Journal of Business Research, 131,
40–54. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.03.051.
Luthar, S. (2012). Are affluent youth truly „at risk”? Vulnerability and resilience across
three diverse samples. Development and Psychopathology, 24.
Martucci  I.,  de  Felice  A.  &  Schirone  D.  (2012).  Knowledge  Exchange  between  IKEA
and Suppliers Through Social and Environmental Strategy. European Conference
on  Knowledge  Management,  Academic  Conferences  International  Limited,  Kid-
more  End.  Retrieved  from:  https://www.proquest.com/docview/1326757186/
fulltext/2159517E32374213PQ/1?accountid=168796.186 Bibliografia
Masoud, R. & Basahel, S. (2023). The Effects of Digital Transformation on Firm Perfor-
mance: The Role of Customer Experience and IT Innovation. Digital, 3(2), 109–
126. https://doi.org/10.3390/digital3020008.
Matt, C., Hess, T. & Benlian, A. (2015). Digital transformation strategies. Business & In-
formation Systems Engineering, 57(5), 339–343.
Mączyńska, E. (2020). Czym Jest „Czarny Łabędź”? Retrieved from https://gazeta.sgh.
waw.pl/?q=po-prostu-ekonomia/czym-jest-czarny-labedz.
McKinsey  &  Company.  (2018).  Notes  from  the  AI  frontier:  Insights  from  hundreds
of  use  cases.  Retrieved  from  https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/
Featured%20Insights/Artificial%20Intelligence/Notes%20from%20the%20fron -
tier%20Modeling%20the%20impact%20of%20AI%20on%20the%20world%20
economy/MGI-Notes-from-the-AI-frontier-Modeling-the-impact-of-AI-on-the-
world-economy-September-2018.ashx.
McKinsey Quarterly, 2018. The agile manager. [online] Available at: https://www.mckin-
sey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/the-
-agile-manager#/ [14.07.2023].
McMackin, J. & Heffernan, M. (2020). Agile for HR: Fine in practice, but will it work
in  theory?  Human  Resource  Management  Review.  https://doi.org/10.1016/j.
hrmr.2020.100791.
Meredith, S. & Francis, D. (2000). Journey towards agility: The agile wheel explored. The
TQM Magazine, 12(2), 116–121.
Mielech, P. (2020). Teoria Czarnego Łabędzia – Czym Jest Czarny Łabędź i Dlaczego
Inwestorzy Powinni Się Go Obawiać? Retrieved from https://www.lynxbroker.pl/
edukacja/teoria-czarnego-labedzia/
Mithas, S., Ramasubbu, N. & Sambamurthy, V. (2011). How Information Management
Capability Influences Firm Performance. MIS Quarterly, 35(1), 237–256.
Molla, A. & Licker, P. S. (2005). Perceived e-readiness factors in e-commerce adoption: An
empirical investigation in a developing country. International Journal of Electronic
Commerce, 10(1), 83–110.
Moszkowicz, K. (1997). Konkurencyjność i innowacje – gdzie szukać szansy? [w:] Tożsa-
mość i strategia przedsiębiorstwa – modele i doświadczenie. Oficyna Wydawnicza
Politechnika Wrocławska, Wrocław.
Mrugalska, B. & Ahmed, J. (2021). Organizational Agility in Industry 4.0: A Systematic
Literature Review. Sustainability, 13(15), 8272. https://doi.org/10.3390/su13158272.
Nadkarni, S. & Prügl, R. (2021). Digital transformation: A review, synthesis and opportu-
nities for future research. Management Review Quarterly, 71, 233–341.
Nadler, D. & Tushman, M. (1980). A model for diagnosing organizational behavior. Or-
ganizational Dynamics, 9(2), 35–51.
Nambisan, S., Lyytinen, K., Majchrzak, A. & Song, M. (2017). Digital innovation mana-
gement: Reinventing innovation management research in a digital world. MIS Qu-
arterly, 41(1), 223–238.187 Bibliografia
Nambisan, S., Wright, M. & Feldman, M. (2019). The digital transformation of inno-
vation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes. Research Policy,
48(8). https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.03.018.
Narasimhan, R., Talluri, S. & Mahapatra, S.K. (2006). Multiproduct, multicriteria mo-
del for supplier selection with product life-cycle considerations. Decision Sciences,
37(4), 577–610.
Nath, V. & Agrawal, R. (2020). Agility and lean practices as antecedents of supply chain
social  sustainability.  International  Journal  of  Operations  &  Production  Manage-
ment, 40(10).
Neugebauer, F., Figge, F. & Hahn, T. (2016). Planned or emergent strategy making? Explo-
ring the formation of corporate sustainability strategies. Business Strategy and the
Environment, 25(5), 323–336.
Neumann, M., Habibpour, D., Eichhorn, D., John, A., Steinmann, S., Farajian, L. & Möte-
findt, D. (2022). What Remains from Covid-19? Agile Software Development in
Hybrid Work Organization: A Single Case Study. In Proceedings of the 2022 10th
International Conference in Software Engineering Research and Innovation (CO-
NISOFT), 29–38.
Newey, L. R. & Zahra, S. A. (2009). The evolving firm: How dynamic and operating capa -
bilities interact to enable entrepreneurship. British Journal of Management, 20(1),
81–100.
Ngai, E. W., Moon, K. K., Lam, S. S., Chin, E. S. & Tao, S. S. (2011). RFID research:
An academic literature review (1995–2005) and future research directions. In-
ternational  Journal  of  Production  Economics,  112(2),  510–520.  doi:10.1016/
j.ijpe.2008.09.011.
Nieves, J. & Haller, S. (2014). Building dynamic capabilities through knowledge resour-
ces. Tourism Management, 40, 224–232.
Nolan, R. & Croson, D. (1995). Creative destruction: A six-stage process for transforming
the organization. Harvard Business School Press.
Ociepa-Kicińska, E. &  Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2022). Forms of Aid Provided
to Refugees of the 2022 Russia–Ukraine War: The Case of Poland. International
Journal of Environmental Research and Public Health, 19(12), 7085. https://doi.
org/10.3390/ijerph19127085.
OECD.  (2019).  OECD  Skills  Outlook  2019:  Thriving  in  a  Digital  World.  OECD
Publishing.
Olszak C. & Kisiołek A. (2020). Big data for customer knowledge management. W: Wi-
limowska Z., Borzemski L., Świątek J, Information Systems Architecture and Tech-
nology,  Proceedings  of  40th  Anniversary  International  Conference  on  Informa-
tion Systems Architecture and Technology – ISAT 2019. Part III, Springer, Cham.
DOI:10.1007/978-3-030-30443-0_22.
Olszak C. & Zurada J. (2020). Big Data in Capturing Business Value, Information Sys-
tems Management, nr 37. https://doi.org/10.1080/10580530.2020.1696551.188 Bibliografia
Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Vi-
sionaries, Game Changers, and Challengers. Wiley.
Overby, E., Bharadwaj, A. & Sambamurthy, V. (2006). Enterprise agility and the enabling role
of information technology. European Journal of Information Systems, 15(2), 120–131.
Oyedijo, A. (2012). Strategic agility and competitive performance in the Nigeria tele-
communication industry: An empirical Investigation. Business and Management
Review, 12.
Panda, S. (2022). Strategic IT-business alignment capability and organizational perfor-
mance: roles of organizational agility and environmental factors. Journal of Asia
Business Studies, 1558–7894. Available at [URL where you found the article] (Acces-
sed: 8 July 2023).
Pantano, E., Pizzi, G., Scarpi, D. & Dennis, C. (2020). Competing during a pandemic?
Retailers’ ups and downs during the COVID-19 outbreak. Journal of Business Rese-
arch, 116, 209–213. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.036.
Pavlou, P. A. & El Sawy, O. A. (2011). Understanding the elusive black box of dynamic
capabilities. Decision Sciences, 42(1), 239–273.
Perspective on Literature Reviews: Validation of a New Typology in the IS Field. Commu-
nications of the AIS, 46, 134–186. https://doi.org/10.17705/1CAIS.04607.
Picciano, A. G. (2012). The evolution of big data and learning analytics in American hi-
gher education. Journal of Asynchronous Learning Networks, 16(3), 9–20.
Picciano, A. G. (2017). Theories and frameworks for online education: Seeking an inte-
grated model. Online Learning, 21(3), 166–190. doi: 10.24059/olj.v21i3.1225.
Poba-Nzaou, P., Lemieux, N., Beaupré, D. & Uwizeyemungu, S. (2020). Drivers and chal-
lenges affecting the adoption and implementation of big data initiatives in Cana-
dian manufacturing SMEs. Production Planning & Control, 31(2–3), 219–233.
Porter, M. E. (1985). Competitive advantage. Free Press.
Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Free Press.
Porter, M. E. (1994). Strategia konkurencji. Wydawnictwo PWE, Warszawa.
Porter, M. E. & Kramer, M. R. (2006). Strategy and Society: The Link between Compe-
titive  Advantage  and  Corporate  Social  Responsibility.  Harvard  Business  Review,
84(12), 78–92.
Przybylowski, A., Suchanek, M. & Miszewski, P. (2022). COVID-19 Pandemic Impact on
a Global Liner Shipping Company Employee Work Digitalization. TransNav, the In-
ternational Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 16(4), 759.
Raies, A. & Mimoun, M. B. (2021). Laying Off Versus Training Workers: How Can Saudi
Entrepreneurs Manage the COVID-19 Crisis? Journal of Asian Finance, Economics
and Business, 8(3), 673–685. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.673.
Ravenscroft, R. (2011). Dialogue and connectivism: A new approach to understanding
and promoting dialogue-rich networked learning. International Review of Research
in Open and Distributed Learning, 12(3), 139–160.189 Bibliografia
Ravichandran, T. (2016). Exploring the relationships between IT competence, innovation
capacity and organizational agility. Information Systystems, nr 27 (1). https://doi.
org/10.1016/j.jsis.2017.07.002.
Reid, G. & O’Beirne, N. & Gibson, N. (2020). How Companies Can Reshape Results
and  Plan  for  a  COVID-19  Recovery.  Retrieved  from  https://www.ey.com/en_ie/
transactions/companies-can-reshape-results-and-plan-for-covid-19-recovery.
Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innova-
tion to Create Radically Successful Businesses. Crown Business.
Rigby, D. K., Elk, S. & Berez, S. (2020). The agile c-suite: A new approach to leadership for
the team at the top. Harvard Business Review, 5–6.
Rigby, D. K., Sutherland, J. & Takeuchi, H. (2016). Embracing Agile. Harvard Business
Review, 94(5), 40–50.
Roberts, N. & Grover, V. (2012). Investigating firm’s customer agility and firm perfor -
mance: The importance of aligning sense and respond capabilities. Journal of Busi-
ness Research, 65.
Roper, S., Du, J. & Love, J. H. (2008). Modelling the Innovation Value Chain. Research
Policy, 37(6–7), 961–977.
Ross, J. W. & Beath, C. M. (2018). Designed for digital: How to architect your business for
sustained success. MIT Press.
Rowan, N. J. & Galanakis, C. M. (2020). Unlocking challenges and opportunities pre-
sented by COVID-19 pandemic for cross-cutting disruption in agri-food and gre-
en deal innovations: Quo Vadis? Science of The Total Environment, 748, 141362.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141362.
Rowan, N. & Laffey, J. G. (2020). Challenges and solutions for addressing critical shor-
tage  of  supply  chain  for  personal  and  protective  equipment  (PPE)  arising  from
Coronavirus  disease  (COVID-19)  pandemic  –  Case  study  from  the  Republic  of
Ireland. Science of The Total Environment, 725, 138532. https://doi.org/10.1016/j.
scitotenv.2020.138532.
Ruehl, J. (2022). What would a CSTO intervention in Ukraine look like? Asia Times. https://
asiatimes.com/2022/03/what-would-a-csto-intervention-in-ukraine-look-like/.
Russell, S. & Norvig, P. (2016). Artificial Intelligence: A  Modern Approach (3rd ed.).
Pearson.
Sachdeva, S. & Goel, S. (2015). Role of individual and technological factors in the removal
of knowledge management implementation barriers in higher education. Journal of
Information & Knowledge Management, 14(01), 1550008.
Sajdak, M. (2014). Zwinność odpowiedzi współczesnych przedsiębiorstw na nowe wy-
zwania otoczenia. Studia Oeconomica Posnaniensia, 11.
Salanova, M., Agut, S. & Peiró, J. M. (2020). Linking organizational resources and work
engagement to employee performance and customer loyalty: The mediation of se-
rvice climate. Journal of Applied Psychology, 95(4), 674–687.190 Bibliografia
Sambamurthy, V., Bharadwaj, A. & Grover, V. (2003). Shaping Agility through Digital
Options: Reconceptualizing the Role of Information Technology in Contemporary
Firms. MIS Quarterly, 27(2), 237–263. doi:10.2307/30036530.
Sanchez, L. M. & Nagi, R. (2001). A review of agile manufacturing systems. International
Journal of Production Research, 16(4), 749–787.
Schneider, M. & Somers, M. (2006). Organizations as complex adaptive systems: Implica-
tions of complexity theory for leadership research. The Leadership Quarterly, 17(4),
351–365.
Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution. World Economic Forum.
Schwaber, K. & Sutherland, J. (2017). The Scrum Guide. Scrum.Org, ScrumInc.
Shahin, A., Nikjoot, M. & Nilipour, A. (2011). Designing L3Y2T model for analyzing
and prioritization of the innovation and agility factors. Interdisciplinary Journal of
Contemporary Research in Business, 3.
Sharifi,  H. &   Zhang,  Z.  (1999).  Methodology  for  achieving  agility  in  manufacturing
organization:  An  introduction.  International  Journal  of  Production  Economics,
62(1–2), 7–22.
Sharifi, H. &  Zhang, Z. (2001). Agile manufacturing in practice – Application of a me-
thodology. International Journal of Operations & Production Management, 21(5/6),
772–794.
Sherehiy, B., Karwowski, W. & Layer, J. K. (2007). A review of enterprise agility: Concepts,
frameworks, and attributes. International Journal of Industrial Ergonomics, 37(5),
445–460.
Shortell, S. M. & Zajac, E. J. (1990). Perceptual and archival measures of Miles and Snow’s
strategic types: a comprehensive assessment of reliability and validity. Academy of
Management Journal, 33(4), 817–832.
Stankiewicz, M. J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. In Budowanie konkuren-
cyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Dom Organizatora.
Stead, J.G. & Stead, W.E. (2014). Sustainable Strategic Management. ME Sharpe.
Sull, D., Homkes, R. & Sull, C. (2015). Why strategy execution unravels – and what
to do about it. Harvard Business Review, 93(3), 57–66. Retrieved from: https://
www.prisim.com/wp-content/uploads/2020/01/Why-Strategy-Execution-
-Unravels.pdf.
Sumukadas, N. & Sawhney, R. (2012). Workforce agility through employee involvement.
IIE Transactions, 36(10), 977–989.
Sutherland, J. J. (2014). Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time.
Crown Business.
Taleb, N. N. (2020). Czarny Łabędź. Jak Nieprzewidywalne Zdarzenia Rządzą Naszym
Życiem. Retrieved from https://docer.pl/doc/s150100.
Tanushree, Sahoo, C.K. and Chaubey, A. (2023), „Evolution of organizational agility rese-
arch: a retrospective view”, Benchmarking: An International Journal, Vol. ahead-of-
-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/BIJ-02-2023-0086.191 Bibliografia
Taverner, C., Trojan, L., Simion, O. & Szkudlarek, E. (2023). Design Culture in the Era of
Industry 5.0: A Review of Skills and Needs. Case Studies in Mechanical Systems and
Materials, 5(1), Article 03. https://doi.org/10.30819/cmse.5-1.03.
Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations
of  (sustainable)  enterprise  performance.  Strategic  Management  Journal,  28(13),
1319–1350.
Teece, D., Peteraf, M. & Leih, S. (2016). Dynamic capabilities and organizational agility:
Risk, uncertainty, and strategy in the innovation economy. California Management
Review, 58(4). https://doi.org/10.1525/cmr.2016.58.4.
Teece, D.J., Pisano, G. & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic manage-
ment. Strategic management journal, 18(7), 509–533.
The Guardian. (2022). ‘Troll factory’ spreading Russian pro-war lies online, says UK.
The  Guardian.  https://www.theguardian.com/world/2022/may/01/troll-factory-
spreading-russian-pro-war-lies-online-says-uk. [Google Scholar].
Topol, E. J. (2019). High-performance medicine: the convergence of human and artificial
intelligence. Nature Medicine, 25(1), 44–56.
Trzcieliński, S. (2007). Agile Enterprise. Concepts and Some Results of Research. IEA
Press, Poznań.
Turban, E., Outland, J., King, D., Lee, J. K., Liang, T. P. & Turban, D. C. (2018). Electronic
commerce 2018: a managerial and social networks perspective. Springer. Retrieved
from: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-58715-8.
Tushman, M. L. & O’Reilly III, C. A. (1996). Ambidextrous organizations: Managing
evolutionary and revolutionary change. California Management Review, 38(4), 8–30.
Uhl-Bien, M. & Arena, M. (2017). Complexity leadership: Enabling people and organi-
zations  for  adaptability.  Organizational  Dynamics,  46(1),  9–20.  https://doi.org/
10.1016/j.orgdyn.2016.12.001.
Van der Byl, C. A. & Slawinski, N. (2015). Embracing tensions in corporate sustainabi-
lity: A review of research from win-wins and trade-offs to paradoxes and beyond.
Organization & Environment, 28(1), 54–79.
Van Deursen, A. J. & Van Dijk, J. A. (2014). The digital divide shifts to differences in usa-
ge. New Media & Society, 16(3), 507–526.
van Dijk, J.A.G.M. (2006). Digital divide research, achievements and shortcomings. Po-
etics, 34(4–5), 221–235.
van Laar, E., van Deursen, A. J., van Dijk, J. A. & de Haan, J. (2017). The relation between
21st-century skills and digital skills: A systematic literature review. Computers in
Human Behavior, 72, 577–588.
Vanhaverbeke, W., Van de Vrande, V. & Chesbrough, H. W. (2008). Understanding the
Advantages of Open Innovation Practices in Corporate Venturing in Terms of Real
Options. Creativity and Innovation Management, 17(4), 251–258.
Verhoef,  P.  C.,  Broekhuizen,  T.,  Bart,  Y.,  Bhattacharya,  A.,  Dong,  J.  Q.,  Fabian,  N.
&  Haenlein,  M.  (2021).  Digital  transformation:  A  multidisciplinary  reflection 192 Bibliografia
and  research  agenda.  Journal  of  Business  Research,  122,  889–901.  https://doi.
org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022.
Verhoef, P. C., Kannan, P. K. & Inman, J. J. (2015). From multi-channel retailing to omni-
-channel retailing: introduction to the special issue on multi-channel retailing. Jour-
nal of Retailing, 91(2), 174–181.
Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda.
The Journal of Strategic Information Systems, 28(2), 118–144.
Volberda, H. W., Morgan, R. E., Reinmoeller, P., Hitt, M. A., Ireland, R. D. & Hoskisson,
R. E. (2011). Strategic management: Competitiveness and globalization (Concepts
and cases). Cengage Learning.
Wade, M. & Hulland, J. (2020). The resource-based view and information systems re-
search: Review, extension, and suggestions for future research. Journal of Manage-
ment Information Systems, 37(2), 398–437.
Wang, C. L. & Ahmed, P. K. (2007). Dynamic capabilities: A review and research agenda.
International Journal of Management Reviews, 9(1), 31–51.
Wang, X., Li, Y., Stafford, T. F. & Xin, D. (2021). The IT Labor Market Amid the Pande-
mic: The Case of the United States. IEEE Engineering Management Review, 49(4),
41–53.
Westerman, G., Bonnet, D. & McAfee, A. (2014). Leading digital: Turning technology
into business transformation. Harvard Business Review Press.
Whalen, J. (2021, September 23). Chip Shortages Worsen for Automakers. Washington Post.
https://www.washingtonpost.com/us-policy/2021/09/23/chip-shortage-forecast-
automakers/.
Whitehouse.gov.  (2021).  Remarks  by  President  Biden  on  Efforts  to  Address  Global
Transportation  Supply  Chain  Bottlenecks,  October  13.  https://www.whiteho-
use.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/10/13/remarks-by-president-
biden-on-supply-chain-bottlenecks/.
Wilden, R., Devinney, T. M. & Dowling, G. R. (2016). The architecture of dynamic capa-
bility research: Identifying the building blocks of a configurational approach. The
Academy of Management Annals, 10(1), 997–1076.
Womack, J. P., Jones, D. T. & Roos, D. (2007). Lean Thinking: Banish Waste and Create
Wealth in Your Corporation. Free Press.
Womack, J. P., Jones, D. T. & Roos, D. (2007). The machine that changed the world: The
story of lean production. Harper Perennial.
World Bank. (2022). Commodity Markets Outlook: The Impact of the War in Ukraine
on  Commodity  Markets.  https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/han-
dle/10986/37223/CMO-April-2022.pdf.
Worley, C. G. & Lawler, E. E. (2009). Agility and Organization Design: A Diagnostic Fra-
mework. Organizational Dynamics, 38(2), 94–104.
Yin, J. (2020). Does it pay to align a firm’s competitive strategy with its industry IT stra -
tegic role? Information and Management, 57(8), 103–233.Yoo, Y., Henfridsson, O. & Lyytinen, K. (2010). The new organizing logic of digital inno-
vation: An agenda for information systems research. Information Systems Research,
21(4), 724–735.
Zahra, S. A., Sapienza, H. J. & Davidsson, P. (2006). Entrepreneurship and dynamic capa-
bilities: A review, model and research agenda. Journal of Management Studies, 43(4),
917–955.
Zammuto, R. F., Griffith, T. L., Majchrzak, A., Dougherty, D. J. &  Faraj, S. (2007). Infor-
mation Technology and the Changing Fabric of Organization. Organization Scien-
ce, 18(5). https://doi.org/10.1287/orsc.1070.0307.
Żarczyńska-Dobiesz, A. & Chomątowska, B. (2014). Pokolenie „Z” na rynku pracy – wy-
zwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu.
Žemaitytė, S. & Urbšienė, L. (2020). Macroeconomic Effects of Trade Tariffs: A Case
Study of the U.S.-China Trade War Effects on the Economy of the United States.
Organizations  &  Markets  in  Emerging  Economies,  11(2),  305–326.  https://doi.
org/10.15388/omee.2020.11.35.
Zhang, Z. & Sharifi, H. (2000). A  methodology for achieving agility in manufacturing or-
ganizations. International Journal of Operations & Production Management, 20(4),
496–512.
Zollo, M. & Winter, S. G. (2002). Deliberate learning and the evolution of dynamic capa-
bilities. Organization science, 13(3), 339–351.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane