• Zarządzanie w zgodzie z człowiekiem. O roli kontraktu psychologicznego w budowaniu nowoczesnych organizacji

Zarządzanie w zgodzie z człowiekiem. O roli kontraktu psychologicznego w budowaniu nowoczesnych organizacji

 • Autor: Anna Rogozińska-Pawełczyk Agnieszka Sitarska-Piwko
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-289-7
 • Data wydania: 2024
 • Liczba stron/format: 190/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 52.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka wprowadza czytelników w świat złożonych kontekstów zmieniającego się charakteru pracy, które powodują powstanie nowego typu relacji pracodawca–pracownik w warunkach nowej organizacji. Stanowi ona próbę zebrania nowatorskich współczesnych myśli oraz rozwinięcia dotychczasowych prac nad kontraktem psychologicznym. Autorki analizują naturę kontraktu psychologicznego i jego znaczenie w kontekście zachodzących relacji w organizacji oraz wskazują, jak zarządzać kontraktem psychologicznym we współczesnej organizacji poprzez użycie różnorodnych narzędzi. Opracowanie podzielone jest na dwie części, które składają się na, z początku teoretyczne, a następnie praktyczne, inspirujące, nowatorskie rozważania na temat przyczyn, konsekwencji i aspektów nowego, wyłaniającego się kontraktu psychologicznego. Kolejne rozdziały są ilustrowane teorią i wynikami badań empirycznych, a także przykładami praktycznych metod rozwiazywania problemów. Unikatowa perspektywa teoretyczna oraz wiedza praktyczna na temat zarządzania kontraktem psychologicznym dedykowane są menadżerom, specjalistom HR, trenerom, coachom, chcącym zastosować kontrakty psychologiczne w swojej praktyce zawodowej oraz rozwijać bardziej świadomie i empatycznie relacje z pracownikami. Praca może okazać się również przydatna pracownikom akademickim, studentom i absolwentom studiów na kierunkach ekonomicznych, psychologicznych i społecznych.

Spis treści:

Wstęp

Część teoretyczna. KONTRAKT PSYCHOLOGICZNY W PRACY

1. Kontrakty psychologiczne wczoraj i dziś: teoria i zastosowanie dla współczesnych organizacji

1.1. Konceptualizacja kontraktu psychologicznego
1.2. Definiowanie kontraktu psychologicznego
1.3. Treść i stan kontraktu psychologicznego
1.4. Rodzaje kontraktów psychologicznych
1.5. Umowa o pracę a kontrakt psychologiczny
1.6. Wypełnianie kontraktu psychologicznego
1.7. Naruszenie kontraktu psychologicznego
1.8. Przyczyny i konsekwencje naruszenia kontraktu psychologicznego
1.9. Złamanie kontraktu psychologicznego

2. Prewencyjne zarządzanie kontraktem psychologicznym w nowej rzeczywistości

2.1. Strategie i praktyki HR a kontrakty psychologiczne w organizacji
2.2. Wewnątrzorganizacyjni interesariusze kontraktu psychologicznego
2.3. Wpływ praktyk HR na kontrakty psychologiczne w nowej rzeczywistości
2.3.1. Praktyki HR w obszarze rekrutacji i selekcji
2.3.2. Praktyki HR w obszarze szkolenia i rozwoju
2.3.3. Praktyki HR w obszarze oceny wyników pracy
2.3.4. Praktyki HR w obszarze wynagradzania
2.3.5. Praktyki HR w obszarze zarządzania talentami

3. Przyszłość pracy w kontekście nowej organizacji i kontraktu psychologicznego

3.1. Kontekstowe rozważania o nowych sposobach organizacji pracy
3.2. Kontrakt psychologiczny jako skuteczny mechanizm kierowania ludźmi w nowym środowisku pracy
3.3. Dotychczasowe badania nad kontraktami psychologicznymi w nowej rzeczywistości
3.4. Atrybuty praktyk HR niezbędne w zarządzaniu kontraktem psychologicznym w nowej rzeczywistości
3.5. Wyzwania dla zarządzania kontraktem psychologicznym w perspektywie przyszłości pracy i nowych miejsc pracy
3.5.1. Nowe potrzeby nowoczesnych pracowników
3.5.2. Nowe myślenie nowoczesnych pracowników
3.5.3. Nowe formy i miejsca wykonywania pracy
3.5.4. Nowe sposoby wykonywania pracy
3.5.5. Nowe powody wykonywania pracy
3.5.6. Nowe opisy stanowisk pracy

Część praktyczna. ZARZĄDZANIE ZORIENTOWANE NA RELACJE – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W PRAKTYCE

4. Szkolenia i warsztaty


4.1. Idea kontraktu psychologicznego
4.1.1. Definiowanie kontraktu psychologicznego
4.1.2. Eksploracja kontraktów psychologicznych za pomocą map myśli
4.2. Naruszenie kontraktu psychologicznego
4.2.1. Analiza przypadków naruszenia kontraktu psychologicznego
4.3. Kontrakt psychologiczny w zarządzaniu ludźmi
4.3.1. Zrozumienie roli kontraktu psychologicznego w zarządzaniu
4.4. Kontrakt psychologiczny a procesy rekrutacji i selekcji
4.4.1. Oferta pracy – ogłoszenie w zgodzie z zasadami kontraktu
4.5. Rozwój pracowników a kontrakt psychologiczny
4.5.1. Ogrody rozwoju – twoja umowa z zespołem
4.5.2. Kreatywne połączenia rozwoju
4.6. Ocena pracy a kontrakt psychologiczny
4.6.1. Feedback jako narzędzie wspierające kontrakt psychologiczny
4.7. Nowa rzeczywistość – nowi pracownicy
4.7.1. Mapowanie kontraktu psychologicznego – ćwiczenie dla zespołów HR
4.7.2. Nowi pracownicy w nowej rzeczywistości – przykład firmy TechGlobal Solutions
4.7.3. Interakcja i przyszłość kontraktu psychologicznego w świecie technologii

5. Procesy coachingowe

5.1. Rodzaje zawieranego kontraktu psychologicznego – sesja menedżerska
5.2. Rozumienie kontraktu psychologicznego – sesja menedżerska
5.3. Sesja coachingowa na temat świadomości wpływu menedżera na realizację kontraktu psychologicznego – sesja menedżerska
5.4. Autodiagnoza w kontekście budowania i utrzymania kontraktu psychologicznego – sesja menedżerska
5.5. Twoje talenty a oczekiwania wobec organizacji – sesja menedżerska
5.6. Czy jestem gotowy na nowe pokolenie Z? – sesja menedżerska

Zakończenie
Bibliografia

Anna Rogozińska-Pawełczyk
Prof. UŁ dr hab., jest psychologiem, doktorem nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, a także doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Od 22 lat pracuje na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej. Pełni funkcję Pełnomocnika Wojewody Łódzkiego do spraw ekonomii społecznej. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół tematyki rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zasobami ludzkimi, zachowań organizacyjnych i kontraktu psychologicznego. Posiada praktykę związaną z kierowaniem pracami zespołów naukowych m.in. w ramach grantów naukowych NCN, projektów unijnych HORYZONT 2020 i finansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Funduszy Norweskich. Jest autorką ponad 100 artykułów naukowych i dziewięciu monografii naukowych m.in.: Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kontrakcie psychologicznym (2016); Zarządzanie kontraktem psychologicznym w kontekście polskiej kultury organizacyjnej (2020) oraz Kontrakt psychologiczny w zmieniającym się świecie pracy-przed pandemią COVID-19 i w trakcie jej trwania (2021).

Książki tego autora

Agnieszka Sitarska-Piwko
Doświadczona trenerka i coach z ponad 18-letnim stażem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Od ponad 14 lat wdraża w mBanku zaawansowane systemy zarządzania szkoleniami. Jej praktyczne doświadczenie to ponad 5000 godzin spędzonych na sali szkoleniowej i niemal 1500 godzin poświęconych coachingowi i mentoringowi. Jest także zaangażowana w kreowanie programów zwiększających samoświadomość i dobrostan pracowników, a także inicjatyw skoncentrowanych na budowaniu kompetencji przyszłości. Dodatkowo, tworzy gry i symulacje edukacyjne, które znajdują zastosowanie zarówno podczas warsztatów merytorycznych, jak i jako narzędzia doradcze i coachingowe.

Książki tego autora

Aggarwal, U., Bhargava, S. (2009). Reviewing the relationship between human resource
practices and psychological contract and their impact on employee attitude and be-
haviours: A conceptual model. Journal of European Industrial Training, 33, 4–31.
Alcover, C. M., Rico, R., Turnley, W. H., Bolino, M. C. (2016). Multi-dependence in the for-
mation and development of the distributed psychological contract. European Journal
of Work and Organizational Psychology, 26, 1–15.
Alcover, C. M., Rico, R., Turnley, W. H., Bolino, M. C. (2017). Understanding the changing
nature of psychological contracts in 21st century organizations: A multiple-foci ex-
change relationships approach and proposed framework. Organizational Psychology
Review, 7(1), 4–35.
Alfes, K., Shantz, A. D., Truss, C., Soane, E. C. (2013). The link between perceived human re-
source management practices, engagement, and employee behaviour: A moderated me-
diation model. International Journal of Human Resource Management, 24(2), 330–351.
Argyris, C. (1960). Understanding Organizational Behavior. Oxford: Dorsey Press.
Arjomandy, D. (2016). Social media integration in electronic human resource management:
Development of a social eHRM framework. Canadian Journal of Administrative Sciences,
33, 108–123.
Armstrong, M. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
Asante, E. A., Oduro, F., Danquah, B., Dei Mensah, R., Dartey-Baah, K., Affum-Osei, E. (2023).
From being sacked to being unwell: A conservation of resources view on the effects of
psychological contract violation on layoff victims’ wellbeing. Human Resource Manage-
ment Journal, 33(2), 362–383.
Ashford, S. J., Caza, B. B., Reid, E. M. (2018). From surviving to thriving in the gig economy:
A research agenda for individuals in the new world of work. Research in Organizational
Behavior, 38, 23–41.
Atkinson, C. (2006). Trust and the Psychological Contract. Employee Relations, 29(3),
227–246.176 Bibliografia
Baillien, E., Griep, Y., Vander Elst, T., De Witte, H. (2018). The relationship between organisa-
tional change and being a perpetrator of workplace bullying: A three-wave longitudinal
study. Work and Stress. Work & Stress, 33(3), 211–230.
Bal, M. P., Chaiburu, D. S. Jansen, P. G.W. (2009). Psychological Contract Breach and Work
Performance. Journal of Managerial Psychology, 25(3), 252–273.
Bal, P. M., Kooij, D. T. A. M., De Jong, S. B. (2013). How do developmental and accommoda-
tive HRM enhance employee engagement and commitment? The role of psychological
contract and SOC strategies. Journal of Management Studies, 50, 545–572.
Balatbat, L. (2010). Perceived Implementation of Human Resources Management (HRM)
Practices  and  Demographic  Variables  of  Employees  in  Private  Higher  Education
Institutions.
Bandyopadhyay, Ch., Srivastava K. B. L. (2022). The mediating role of relational and trans-
actional psychological contract fulfilment on the relationship between strength of the
HR signals and job satisfaction. The Journal for Decision Makers, 47(4), 288–302.
Bankins, S. (2015). A process perspective on psychological contract change: Making sense
of, and repairing, psychological contract breach and violation through employee coping
actions. Journal of Organizational Behavior, 36(8), 1071–1095.
Barnard, C. I. (1938). The Functions of the Executive. Cambridge, MA: Harvard University
Press.
Baruch, Y., Rousseau, D. M. (2019), Integrating psychological contracts and ecosystems
in career studies and management. Academy of Management Annals, 13(1), 84–111.
Beal, D. J., Weiss, H. M., Barros, E., MacDermid, S. M. (2005). An episodic process model of
affective influences on performance. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1054–1068.
Belcourt, M., Parbudyal, S., Snell, S., Shad, M., Bohlander, G. W. (2017). Managing Human
Resources. Eighth Canadian edition. Toronto: Nelson Publishing.
Bellou, V., (2009). Profiling the desirable psychological contract for different groups of
employees: evidence from Greece. International Journal of Human Resource Manage-
ment, 20(40), 810–830.
Bhatt, P., Jaiswal, P., Majumdar G., Verma S. (2017). In riding the new tides: Navigating the
future through effective people management. New Delhi: FORE School of Management.
Bissola, R., Imperatori, B. (2014). The unexpected side of relational e-HRM. Developing
trust in the HR department. Employee Relations, 36, 376–397.
Björkman, I., Ehrnrooth, M., Mäkelä, K., Smale, A., Sumelius, J. (2013). Talent or not? Em-
ployee reactions to talent identification. Human Resource Management, 52(2), 195–214.
Blau, P. M. (1964). Exchange and Power in Social Life. New York: John Wiley & Sons.
Blomme, R. J., Van Rheede, A., Tromp, D. M. (2010). The use of the psychological contract to
explain turnover intentions in the hospitality industry: A research study on the impact
of gender on the turnover intentions of highly educated employees. The International
Journal of Human Resource Management, 21(1), 144–162.
Bondarouk, T., Brewster, C. (2016). Conceptualising the future of HRM and technology
research. The International Journal of Human Resource Management, 27, 2652–2671.177 Bibliografia
Bondarouk, T., Harms, R., Lepak, D. (2017). Does e-HRM lead to better HRM service? The
International Journal of Human Resource Management, 28, 1332–1362.
Bondarouk, T., Parry, E., Furtmueller, E. (2017). Electronic HRM: Four decades of research
on adoption and consequences. The International Journal of Human Resource Manage-
ment, 28, 98–131.
Bordia, P., Restubog, S. L. D., Bordia, S., Tang, R. L. (2010). Breach Begets Breach: Trick-
le-Down Effects of Psychological Contract Breach on Customer Service. Journal of Man-
agement, 36(6), 1578–1607.
Bordia, P., Restubog, S. L. D., Tang, R. L. (2008). When employees strike back: investigating
mediating mechanisms between psychological contract breach and workplace devi-
ance. Journal of Applied Psychology, 93(5), 1104–1117.
Borkowska, S. (2007). Systemy wysoce efektywnej pracy, Warszawa: IPiSS.
Boxall, P., Macky, K. (2009). Research and theory on high-performance work systems: pro-
gressing the high involvement stream. Human Resource Management Journal, 19(1),
3–23.
Brandes, P., Dharwadkar, R., Wheatley, K. (2004). Social exchanges within organizations and
work outcomes: The importance of local and global relationships, Group & Organization
Management, 29(3), 276–301.
Brbach, R., Royle, T., (2010). Talent on demand? Talent management in the German and
Irish subsidiaries of a US multinational corporation. Personnel Review, 39(4), 414–431.
Burt, R. S. (2001). Attachment, decay, and social network. Journal of Organizational Be-
havior, 22(6), 619–643.
Byrne, Z. S., Hochwarter, W. A. (2008). Perceived organizational support and performance:
Relationships across levels of organizational cynicism. Journal of Managerial Psychol-
ogy, 23(1), 54–72.
Cañibano, A. (2019). Workplace flexibility as a paradoxical phenomenon: Exploring em-
ployee experiences. Human Relations, 72(2), 444–470.
Cappelli, P., Tavis, A. (2018). HR goes agile. Harvard Business Review, 96(2), 46–52.
Carver, C. S., Scheier, M. F., Weintraub, J. K. (1989). Assessing coping strategies: A theoret-
ically based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56(2), 267–283.
Cascio, W. F., Montealegre, R. (2016). How technology is changing work and organizations.
Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 3, 349–375.
Chien, M. S., Lin, C. C. (2013). Psychological contract framework on the linkage between
developmental human resource configuration and role behavior. International Journal
of Human Resource Management, 24, 1–14.
Claes, R. (2005). Organization promises in the triangular psychological contract as per-
ceived by temporary agency workers, agencies, and client organizations. Employee
Responsibilities and Rights Journal, 17(3), 131–142.
Coetzee, M., Deas, A. (2021). Redefining the Psychological Contract in the Digital Era. Cham:
Springer Nature.
Cohen, A. (2013). A global evaluation of organizational fairness and its relationship to
psychological contracts. Career Development International, 18, 589–609.178 Bibliografia
Collings, D. G., Mellahi, K., Cascio, W. F. (2019). Global talent management and performance
in multinational enterprises: A multilevel perspective. Journal of Management, 45(2),
540–566.
Conway, N., Briner, R. B. (2005). Understanding psychological contracts at work: A critical
evaluation of theory and research. Oxford: Oxford University Press.
Conway, N., Briner, R. B. (2009). Fifty years of psychological contract research: What do
we know and what are the main challenges. International Review of Industrial and
Organizational Psychology, 24, 71–131.
Conway, N., Kiefer, T., Hartley, J., Briner, R. B. (2014). Doing more with less? Employee re-
actions to psychological contract breach via target similarity or spillover during public
sector organizational change. British Journal of Management, 25(4), 737–754.
Coyle-Shapiro, J. A. M., Shore L.M. (2007). The employee-organization relationship: Where
do we go from here? Human Resource Management Review, 17, 166–179.
Coyle-Shapiro, J. A. M., Kessler I. (2002), Exploring reciprocity through the lens of psycho-
logical contract: Employees and employer perspectives, European Journal of Work and
Organizational Psychology, 11, 69–86.
Coyle-Shapiro, J. A. M., Costa, S. P., Doden, W., Chang, C. (2019). Psychological contracts: Past,
present and future. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational
Behavior, 6 (1), 145–169.
Coyle-Shapiro, J. A. M., Kessler, I. (2003). The employment relationship in the UK public
sector: A psychological contract perspective. Journal of Public Administration Research
and Theory, 13 (2), 213–230.
Coyle-Shapiro, J. A. M., Pereira Costa, S., Doden, W., Chang, C. (2019). Psychological con-
tracts: Past, present, and future. Annual Review of Organizational Psychology and Or-
ganizational Behavior, 6, 145–169.
Coyle-Shapiro, J. A. M., Shore, L., Taylor, M. S., Tetrick, L. (2004). The employment relation-
ship: examining psychological and contextual perspectives. Oxford: Oxford University
Press.
Coyle-Shapiro, J. A., Parzefall, M. (2008). Psychological contracts. The SAGE handbook of
organizational behavior. London: SAGE Publications.
Cullinane, N., Dundon, T., (2006). The Psychological Contract: A Critical Review. Interna-
tional Journal of Management Reviews, 8(2), 113–129.
Dabos, G. E., Rousseau, D. M. (2004). Mutuality and reciprocity in the psychological con-
tracts of employees and employers. Journal of Applied Psychology, 89(1), 52.
De Cuyper, N., De Witte, H., (2006). The impact of job insecurity and contract type on atti-
tudes, well-being and behavioural reports: a psychological contract perspective. Journal
of Occupational and Organizational Psychology, 79(3), 395–409.
Deas, A. (2019). Mapping antecedents of the psychological contract for digital natives: A re-
view and future research agenda. W: M. Coetzee (red.), Thriving in digital workspaces
(s. 237–252). Cham, CH: Springer Nature.179 Bibliografia
Deng, H., Coyle-Shapiro, J. A. M., Yang, Q, (2018). Beyond reciprocity: A conservation of re-
sources view on the effects of psychological contract violation on third parties. Journal
of Applied Psychology, 103, 561–577.
DeNisi, A. S., Murphy, K. R. (2017). Performance appraisal and performance management:
100 years of progress? Journal of Applied Psychology, 102(3), 421–433.
Dixon-Fowler, H., O’Leary-Kelly, A., Johnson, J., Waite, M. (2020). Sustainability and ideolo-
gy-infused psychological contracts: An organizational- and employee-level perspective.
Human Resource Management Review, 30(3), 100690.
Dries, N., Forrier, A., De Vos, A., Pepermans, R. (2014). Self-perceived employability, organi-
zation rated potential, and the psychological contract. Journal of Managerial Psychology,
29(5), 565–581.
Duggan, J., Sherman, U., Carbery, R., McDonnell, A. (2020). Algorithmic management and
app-work in the gig economy: A research agenda for employment relations and HRM.
Human Resource Management Journal, 30(1), 114–132.
Dutton, J. E., Roberts, L. M., Bednar, J. (2010). Pathways for positive identity construction
at work: Four types of positive identity and the building of social resources. Academy
of Management Review, 35(2), 265–293.
Eckerd, S., Boyer, K. K., Qi, Y., Eckerd, A., Hill, J. A. (2016). Supply chain psychological con-
tract breach: An experimental study across national cultures. Journal of Supply Chain
Management, 52(3), 68–82.
Farndale, E., Raghuram, S., Gully, S., Liu, X., Phillips, J., Vidović, M. (2017). A vision of in-
ternational HRM research. The International Journal of Human Resource Management,
28(12), 1625–1639.
Festing, M., Schäfer, L. (2014). Generational challenges to talent management: A framework
for talent retention based on the psychological-contract perspective. Journal of World
Business, 49(2), 262–271.
Fontinha, R., Chambel, M. J., De Cuyper, N. (2014). Training and the commitment of outsour-
ced information technologies’ workers: Psychological contract fulfillment as a mediator.
Journal of Career Development, 41, 321–340.
Gajendran, R. S., Harrison, D. A. (2007). The good, the bad, and the unknown about tele-
commuting: Meta-analysis of psychological mediators and individual consequences.
Journal of Applied Psychology, 92(6), 1524.
Geringer, J. M., Colette, F. A., Milliman, J. F. (2002). In search of „best practices” in internatio-
nal human resource management: research design and methodology. Human Resource
Management, 41, 5–30.
Goodman P. S. (1974). An examination of referents used in the evaluation of pay. Organi-
zational Behavior & Human Performance, 12(2), 170–195.
Gouldner, A. W. (1960). The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement. American So-
ciological Review, 25, 161–178. https://doi.org/10.2307/2092623
Graham, M., Hjorth, I., Lehdonvirta, V. (2017). Digital labour and development: Impacts of
global digital labour platforms and the gig economy on worker livelihoods. Transfer:
European Review of Labour and Research, 23(2), 135–162.180 Bibliografia
Griep, Y, Cooper, C. (2019). Handbook of research on the psychological contract at work.
Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
Griep, Y., Vantilborgh, T. (2018). Reciprocal effects of psychological contract breach on
counterproductive and organizational citizenship behaviors: The role of time. Journal
of Vocational Behavior, 104, 141–153.
Guest, D. E. (1998). Is the psychological contract worth taking seriously? Journal of Orga-
nizational Behavior, 19(7), 649–664.
Guest, D. E. (2004). The psychology of the employment relationship: An analysis based on
the psychological contract. Applied Psychology, 53(4), 541–555.
Guest, D. E. (2008). HRM and the Worker: Towards a New Psychological Contract? W: P.
Boxall, J. Purcell, P. M. Wright (eds.), The Oxford Handbook of Human Resource Mana-
gement. Oxford Academic.
Guest, D. E. (2011). Human resource management and performance: still searching for
some answers. Human Resource Management Journal, 21(1), 3–13.
Guest, D. E., Conway, N. (2004). Employee well-being and the psychological contract. Lon-
don: CIPD.
Gulliford, F., Dixon, A. P. (2019). AI: The HR revolution. Strategic HR Review, 18(2), 52–55.
Guo, L., Gruen, T. W., Tang, C. (2017). Seeing relationships through the lens of psychological
contracts: the structure of consumer service relationships. Journal of the Academy of
Marketing Science, 45(3), 357–376.
Guzzo, R. A., Noonan, K. A., Elron, E. (1994). Expatriate managers and the psychological
contract. Journal of Applied Psychology, 79(4), 617–626.
Heaphy, E. D., Byron, K., Ballinger, G. A., Hoffer Gittelll, J., Leana, C., Sluss, D. M. (2018).
The changing nature of work relationships. Academy of Management Review, 43, 1–12.
Hecklau, F., Galeitzke, M., Flachs, S., Kohl, H. (2016). Holistic approach for human resource
management in Industry 4.0. Procedia CIRP, 54, 1–6.
Hendry, C., Jenkins, R. (1997). Psychological contracts and new deals. Human Resource
Management Journal, 7(1), 38–44.
Hess, N., Jepsen, D. M. (2009). Career stage and generational differences in psychological
contracts. Career Development International, 14(3), 261–283.
Hill, J. A., Eckerd, S., Wilson, D., Greer, B. (2009). The effect of unethical behavior on trust in
a buyer–supplier relationship: the mediating role of psychological contract violation.
Journal of Operations Management, 27(4), 281–293.
Hiltrop, J. M. (1995). The changing psychological contract. European Management Journal,
13(3), 286–294.
Hu, X., Jiang, Z. (2018). Employee-oriented HRM and voice behavior: A moderated medi-
ation model of moral identity and trust in management. The International Journal of
Human Resource Management, 29(5), 746–771.
Huy, P. T., Takahashi, K. (2018). Determinants of psychological contract breach: An empirical
study of Vietnamese employees. Management Research Review, 41, 29–43.
Imperatori, B., Bissola, R., Butera, F., Bodega, D. (2019). Work and HRM in the 4.0 era:
Insights and research directions. Studi Organizzativi, 2, 9–26.181 Bibliografia
Intindola, M., Weisinger, J. Y., Benson, P., Pittz, T. (2017). The evolution of devolution in HR.
Personnel Review, 46, 1796–1815.
Jabagi, N., Croteau, A., Audebrand, L.K., Marsan, J. (2019). Gig-workers’ motivation: thinking
beyond carrots and sticks, Journal of Managerial Psychology, 34, 192–213.
Jamil, A., Raja, U., Darr, W. (2013). Psychological contract types as moderator in the
breach-violation and violation-burnout relationships. The Journal of Psychology, 147(5),
491–515.
Jayaweera, T., Bal, M., Chudzikowski, K., De Jong, S. (2021). The impact of economic factors
on the relationships between psychological contract breach and work outcomes: A me-
ta-analysis. Employee Relations: The International Journal, 43(3), 667–686.
Johnson, J. L., O’Leary-Kelly, A. M. (2003). The effects of psychological contract breach and
organizational cynicism, not all social Exchange violations are created equal. Journal
of Organizational Behavior, 24, 627–647.
Jonsson, L., Thorgren, S. (2017) Trainee programs: an emerging model on psychological
contract reciprocity. Personnel Review, 46(8), 1738–1754.
Karagonlar, G., Eisenberger, R., Aselage, J. (2016). Reciprocation wary employees discount
psychological contract fulfilment. Journal of Organizational Behavior, 37(1), 23–40.
Katou, A. A. (2015). The mediating effects of psychological contracts on the relationship
between human resource management systems and organisational performance. In-
ternational Journal of Manpower, 36(7), 1012–1033.
Katz, L., Krueger, A. (2019). The rise and nature of alternative work arrangements in the
US, 1995–2015. ILR Review, 72, 382–416.
Kazançoğlu, Y., Ozkan-Özen, Y.D. (2018). Analyzing workforce 4.0 in the fourth industrial
revolution and proposing a road map from operations management perspective with
fuzzy DEMATEL. Journal of Enterprise Information Management, 31(6), 891–907.
Kickul, J., Lester, S. W. (2001). Broken Promises: Equity Sensitivity as a Moderator Between
Psychological Contract Breach and Employee Attitudes and Behavior. Journal of Business
and Psychology, 16, 191–217.
Kidder, D. L. Buchholtz, A. K. (2003). Can excess bring success? CEO compensation and the
psychological contract. Human Resource Management Review, 12, 599–617.
Kim, H. J., Lee, S. H., Lee, H. G. (2007). An Empirical Study on the Importance of Psychological
Contract Commitment in Information Systems Outsourcing. Pacific Asia Conference on
Information Systems, 119.
Kim, S. S., Shin, D., Vough, H. C., Hewlin, P. F., Vandenberghe, C. (2018). How do callings relate
to job performance? The role of organizational commitment and ideological contract
fulfillment. Human Relations, 71(10), 1319–1347.
King, K. A. (2016). The talent deal and journey: Understanding how employees respond to
talent identification over time. Employee Relations, 38(1), 94–111.
Kingshott, R. P., Pecotich, A. (2007). The impact of psychological contracts on trust and
commitment in supplier-distributor relationships. European Journal of Marketing,
41(9/10), 1053–1072.182 Bibliografia
Kingshott, R. P., Sharma, P., Sima, H., Wong, D. (2020). The impact of psychological contract
breaches within east-west buyer-supplier relationships. Industrial Marketing Manage-
ment. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.03.008
Knapp, J. R., Diehl, M.-R., Dougan, W. (2020), Towards a social-cognitive theory of multi-
ple psychological contracts, European Journal of Work and Organizational Psychology,
29(2), 200–214.
Kossek, E. E., Lautsch, B. A. (2018). Work–life flexibility for whom? Occupational status and
work–life inequality in upper, middle, and lower-level jobs. Academy of Management
Annals, 12(1), 5–36.
Kotter, J. P. (1973). The psychological contract: managing the joining-up process. California
Management Review, 15, 91–99.
Kutaula, S., Gillani, A., Budhwar, P. S. (2019). An analysis of employment relationships in
Asia using psychological contract theory: A review and research agenda. Human Re-
source Management Review, https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2019.100707
Lages, C. R., Piercy, N. F., Malhotra, N., Simões, C. (2018). Understanding the mechanisms of
the relationship between shared values and service delivery performance of frontline
employees. The International Journal of Human Resource Management, https://doi.or
g/10.1080/09585192.2018.1464491
Lambert, L. S., Edwards, J. R., Cable, D. M., (2003). Breach and fulfillment of the psycholog-
ical contract: A comparison of traditional and expanded views. Personnel Psychology,
56(4), 895–934.
Lapointe, É., Vandenberghe, C., Fan, S. X. (2022). Psychological contract breach and orga-
nizational cynicism and commitment among self-initiated expatriates vs. host country
nationals in the Chinese and Malaysian transnational education sector. Asia Pacific
Journal of Management, 39(1), 319–342.
Larkin, J. (2017). HR digital disruption: The biggest wave of transformation in decades.
Strategic HR Review, 16 (2), 55–59.
Latorre, F., Guest, D., Ramos, J., Gracia, F. J. (2016). High commitment HR practices, the
employment relationship and job performance: A test of a mediation model. European
Management Journal, 34, 328–337.
Lepak, D. P., Snell, S. A. (2002). Examining the human resource architecture: The relation-
ships among human capital, employment, and human resource configurations. Journal
of Management, 28(4), 517–543.
Lepak, D. P., Taylor, M. S., Tekleab, A. G., Marrone, J. A., Cohen, D. J. (2007). An examination
of the use of high-investment human resource systems for core and support employees.
Human Resource Management, 46(2), 223–246.
Lester S.W., Turnley W.H., Bloodgood J.M. Bolino. M. (2002). Not eyeing eye to eye: Diffe-
rences in supervisors and subordinate perceptions of an attributions for psychological
contract. Journal of Organizational Psychology, 23, 39–56.
Levinson, H., Price, C. R., Munden, K. J., Mandl, H. J., Solley, C. M. (1962). Men, Management,
and Mental Health. Cambridge, MA: Harvard University Press.183 Bibliografia
Li, S., Rees, C. J., Branine, M. (2019). Employees’ perceptions of human resource manage-
ment practices and employee outcomes. Employee Relations, 41(6), 1419–1433.
Lim, W. M., Srivastava, S., Jain, A. K., Malik, N., Gupta, S. (2023). When employees feel betray-
ed: The mediating role of psychological contract violation on nepotism and workplace
commitment in the hotel industry. International Journal of Hospitality Management,
108, 103381.
Lo Presti, A., Manuti, A., Briscoe, J. P. (2019). Organizational citizenship behaviors in the era
of changing employment patterns. Career Development International, 24(2), 127–145.
Lopez Bohle, S., Bal, P. M., Jansen, P. G., Leiva, P. I., Alonso, A. M. (2017). How mass layoffs
are related to lower job performance and OCB among surviving employees in Chile: An
investigation of the essential role of psychological contract. The International Journal
of Human Resource Management, 28(20), 2837–2860.
Lövblad, M., Hyder, A. S., Lönnstedt, L. (2012). Affective commitment in industrial customer-
supplier relations: a psychological contract approach. Journal of Business and Industrial
Marketing, 27(4), 275–285.
Lub, X. D., Bal, P. M., Blomme, R. J., Schalk, R. (2016). One job, one deal… or not: do ge-
nerations respond differently to psychological contract fulfillment? The International
Journal of Human Resource Management, 27(6), 653–680.
Maia, L., Bastos, A. (2015). Organizational commitment, psychological contract fulfillment
and job performance: a longitudinal quanti-qualitative study. Brazilian Administration
Review, 12, 250–267.
Marescaux, E., De Winnem, S., Sels, L. (2012). HR practices and HRM outcomes: the role of
basic need satisfaction. Personnel Review, 42, 4–27.
Marks, A. (2001). Developing a multiple foci conceptualization of the psychological con-
tract. Employee Relations, 23(5), 454–469.
McDermott, A. M., Conway, E., Rousseau, D. M., Flood, P. C. (2013). Promoting Effective
Psychological Contracts Through Leadership: The Missing Link Between HR Strategy
and Performance. Human Resource Management, 52, 289–310.
McKinsey (2016), Independent work: Choice, necessity, and the gig economy. San Francisco,
Washington, Zurich: McKinsey Global Institute, Brussels.
McLean Parks, J., Kidder, D. L., Gallagher, D. G. (1998). Fitting square pegs into round holes:
Mapping the domain of contingent work arrangements onto the psychological contract.
Journal of Organizational Behavior, 19, 697–730.
Melling, L., (2019) What’s in a name? Job title and working identity in professional servi-
ces staff in higher education. Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, 23,
2–3, 48–53.
Menn, J. P., Muschard, B., Schumacher, B., Sieckmann, F., Kohl, H., Seliger, G. N. (2018). Learn-
struments: Learning-conducive artefacts to foster learning productivity in production
engineering. CIRP Annals–Manufacturing Technology, 67, 459–462.
Menninger, K. (1958). Theory of Psychoanalytic Technique. New York: Basic Books.184 Bibliografia
Mensah, J. K., Bawole, J. N., Wedchayanon, N. (2016). Unlocking the „black box” in the talent
management employee performance relationship: Evidence from Ghana. Management
Research Review, 39(12), 1546–1566.
Michaels, E., Handfield-Jones, H. Axelrod, B. (2001). The war for talent. Cambridge, MA:
Harvard Business School Press.
Middlemiss, S. (2011). The Psychological Contract and Implied Contractual Terms Syn-
chronous or Asynchronous Models? International Journal of Law and Management,
58(1), 32–50.
Millward, L., (2006). The transition to motherhood in an organizational context: An in-
terpretative phenomenological analysis. Journal of Occupational and Organizational
Psychology, 79(3), 315–333.
Montes, S. D., Zweig, D. (2009). Do promises matter? An exploration of the role of promis-
es in psychological contract breach. Journal of Applied Psychology, 94(5), 1243–1260.
Moquin, R. K., Riemenschneider, C. L., Wakefield, R. (2019). Psychological contract and
turnover intention in the information technology profession. Information Systems Man-
agement, 36(2), 111–125.
Morrison, E. W., Robinson, S. L. (1997). When Employees Feel Betrayed: A Model of How
Psychological Contract Violation Develops. The Academy of Management Review, 22(1),
226–256.
Mossholder, K. W., Richardson, H. A., Settoon, R. P. (2011). Human resource systems and
helping in organizations: A relational perspective. Academy of Management Review,
36(1), 33–52.
Niehoff, B. P., Brian, P., Paul, R. J. (2001). The just workplace: developing and maintaining
effective psychological contracts, Review of Business, 22(1/2), 5–8.
O’Neill B. S., Halbesleben J. R. B., Edwards J. C., (2007). Integrating employment contracts
and comparisons: What one can teach us about the other. Journal of Managerial Issues,
19(2), 161–185.
Özçelİk, G., Uyargİl, C. B. (2019). Performance management systems: task-contextual di-
lemma owing to the involvement of the psychological contract and organizational cit-
izenship behavior. European Management Review, 16(2), 347–362.
Pate, J. (2006). The changing contours of the psychological contract: Unpacking context and
circumstances of breach. Journal of European Industrial Training, 30(1), 3248.
Paul, R. J., Niehoff, B. P., Turnley, W. H. (2000). Empowerment, expectations, and the psy-
chological contract – Managing the dilemmas and gaining the advantages. Journal of
Socio-Economics, 29, 471–485.
Peetz, D. (2019). Flexibility, the ‘gig economy’ and the employment relationship. In The re-
alities and futures of work. Canberra: ANU Press.
Peirce, G. L., Desselle, S. P., Draugalis, J. R., Spies, A. R., Davis, T. S., Bolino, M. (2012). Iden-
tifying psychological contract breaches to guide improvements in faculty recruitment,
retention, and development. American Journal of Pharmaceutical Education, 76(6), 1–8.
Perrons, D. (2003). The new economy and the work-life balance: Conceptual explorations
and a case study of new media. Gender. Work and Organization, 10(1), 65–93.185 Bibliografia
Petriglieri, G., Ashford, S. J., Wrzesniewski, A. (2019). Agony and ecstasy in the gig econo-
my: Cultivating holding environments for precarious and personalized work identities,
Administrative Science Quarterly, 64(1), 124–170.
Poisat, P., Theron, A. (2014). Managing the Psychological Contract During a Psychological
Recession. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(9), 283.
Protsiuk, O. (2019). The Relationships Between Psychological Contract Expectations and
Counterproductive Work Behaviors: Employer Perception. Central European Manage-
ment Journal, 27(3), 85–106.
Raeder, S., Knorr, U., Hilb, M. (2012). Human resource management practices and psy-
chological contracts in Swiss firms: An employer perspective. International Journal of
Human Resource Management, 23, 3178–3195.
Raja, U., Johns, G. Ntalianis, F. (2004). The impact of personality on psychological contracts.
Academy of Management Journal, 47, 350–367.
Rajalakshmi, M., Naresh, B. (2018). Influence of psychological contract on workplace bul-
lying. Aggression and Violent Behavior, 41, 90–97.
Reichers, A. E. (1985). A review and reconceptualization of organizational commitment.
The Academy of Management Review, 10(3), 465–476.
Robinson, S. L. (1996). Trust and breach of the psychological contract. Administrative Sci-
ence Quarterly, 41, 574–599.
Robinson, S. L., Morrison, W. E. (2000). The development of psychological contract breach
and violation: A longitudinal study. Journal of Organizational Behavior, 21(5), 525–546.
Robinson, S. L. Rousseau, D. M., (1994). Violating the psychological contract: Not the ex-
ception but the norm. Journal of Organizational Behavior, 15(3), 245–259.
Rodwell, J., Ellershaw, J., Flower, R. (2015). Fulfil psychological contract promises to manage
in-demand employees. Personnel Review, 4(5) 689–701.
Rodwell, J., Johnson, D. (2022). The State of the Psychological Contract, Justice and Engage-
ment Drive Nurses’ Performance Behaviors. International Journal of Environmental
Research and Public Health, 19(20), 13505.
Roehling, M. V. (1997). The Origins and Early Development of the Psychological Contract.
Construct. Journal of Management History, 3(2), 204–217.
Rogozińska-Pawełczyk, A. (2011). Od relacyjnego do transakcyjnego kontraktu psycholo-
gicznego–zmieniający się paradygmat. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3(4), 61–77.
Rogozińska-Pawełczyk, A. (2012). Rola wynagradzania kompleksowego w kształtowaniu
kontraktu psychologicznego. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 63–76.
Rogozińska-Pawełczyk, A. (2014). Zatrudnienie w kontekście tymczasowego kontraktu
psychologicznego. W: B. Urbaniak, P. Oleksiak (red.), Praca tymczasowa – droga do
kariery czy ślepy zaułek? (s. 65–81). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Rogozińska-Pawełczyk, A. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kontrakcie
psychologicznym. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Rogozińska-Pawełczyk, A. (2020). Zarządzanie kontraktem psychologicznym w polskiej
kulturze organizacyjnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.186 Bibliografia
Rogozińska-Pawełczyk, A. (2021). Kontrakt psychologiczny w zmieniającym się świecie pra-
cy – przed pandemią COVID-19 i w trakcie jej trwania. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego.
Rogozińska-Pawełczyk, A. (2022a). Employees without employers – theoretical reflections
on the specificity of gig workers’ psychological contracts. W: D. Molek-Winiarska (red.),
Shaping Employee Experience in the Changing Social and Organisational Conditions (s.
27–34). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Rogozińska-Pawełczyk, A. (2022b). The Effect of HR Practices on the Fulfillment of a Psy-
chological Contract in the Context of the Polish Organizational Culture. Eurasian Busi-
ness and Economics Perspectives, 21, 3–19.
Rogozińska-Pawełczyk, A. (2022c). The manager as an organisation agent during the
Fourth Industrial Revolution. European Research Studies Journal, 25(2), 509–529.
Rogozińska-Pawełczyk, A., Cewińska, J., Lubrańska, A., Oleksiak, P., Striker, M. (2019).
Pokolenia wobec wartości i zagrożeń współczesnych organizacji. Łódź: Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego.
Rogozińska-Pawełczyk, A., Gadomska-Lila, K. (2022). The Mediating Role of Organisational
Identification between Psychological Contract and Work Results: An Individual Level
Investigation. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(9),
5404.
Roheling, M. V. (1997). The origins and early development of the psychological contract
construct. Journal of Management History, 3(2), 204–217.
Romeike, P. D., Nienaber, A. M., Schewe, G. (2016). How differences in perceptions of own
and team performance impact trust and job satisfaction in virtual teams. Human Per-
formance, 29(4), 291–309.
Rousseau, D. M. (1989). Psychological and implied contracts in organizations. Employee
Responsibilities and Rights Journal, 2(2), 121–139.
Rousseau, D. M. (1990). New hire perceptions of their own and their employer’s obliga-
tions: A study of psychological contracts. Journal of Organizational Behavior, 11(5),
389–400.
Rousseau, D. M. (1995). Psychological Contracts in Organizations: Understanding Written
and Unwritten Agreements. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Rousseau, D. M. (2000). Psychological Contract Inventory. Technical Report, Heinz School
of Public Policy and Graduate School of Industrial Administration, Carnegie Mellon
University, Pittsburgh (PA).
Rousseau, D. M. (2001). Schema, promise and mutuality: The building blocks of the psycho-
logical contract. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 74(4), 511–541.
Rousseau, D. M. (2004). Psychological Contracts in the Workplace: Understanding the Ties
That Motivate. Academy of Management Executive, 18(1), 120–127.
Rousseau, D. M., Hansen, D. S., Tomprou, M. (2018). A dynamic phase model of psychological
contract processes. Journal of Organizational Behavior, 39, 1081–1098.187 Bibliografia
Rousseau, D. M., Ho, V. (2000). Psychological contract issues in compensation. W: S. Rynes,
B. Gerhart (eds.), Compensation Issues in Organizations: Current Research and Practice
(s. 273–310). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Rousseau, D. M., McLean Parks, J. (1993). The contracts of individuals and organizations.
Research in Organizational Behavior, 15, 1–43.
Rousseau, D. M., Wade-Benzoni, K. A. (1994). Linking strategy and human resource practi-
ces: How employee and customer contracts are created. Human Resource Management,
33(3), 463–489.
Ruël, H., Bondarouk, T., Looise, J. K. (2004). E-HRM: Innovation or irritation. An explorative
empirical study in five large companies on web-based HRM. Management Revue, 15,
364–380.
Salin, D. (2003). Ways of explaining workplace bullying: A review of enabling, motivating
and precipitating structures and processes in the work environment. Human Relations,
56(10), 1213–1232.
Sanner-Stiehr, E., Vandermause, R. (2017). Can’t we all just get along? A dual-theory ap-
proach to understanding and managing the multigenerational workplace. Journal of
Organizational Psychology, 17(2), 103–110.
Sarantinos, V. (2007). Psychological Contract and Small Firms: A Literature Review. Kingston
Business School, Kingston University.
Schalk, R., Roe, R. E. (2007). Towards a dynamic model of the psychological contract. Journal
for the Theory of Social Behaviour, 37, 167–182.
Scheel, T. E., Rigotti, T. Mohr, G. (2013). HR practices and their impact on the psychological
contracts of temporary and permanent workers. The International Journal of Human
Resource Management, 24, 285–307.
Scheepers, C. B., Shuping, J. G. (2011). The effect of human resource practices on psycho-
logical contracts at an iron ore mining company in South Africa. South African Journal
of Human Resource Management, 9, 139–157.
Schein, E. H. (1965). Organizational psychology. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
Schultz, C. M. (2010). HR competencies at a merged Higher Education Institution. South
African Journal of Human Resource Management, 8(1), 1–8.
Schuster, T., Bader, B., Bader, A. K., Rousseau, D. M. (2022). When foreign waves hit home
shores: Organizational identification in psychological contract breach–violation rela-
tionships during international assignments. Journal of Organizational Behavior, 43(3),
369–385.
Sels, L., Janssens, M., Van den Brande, I. (2004). Assessing the nature of psychological
contracts: A validation of six dimensions. Journal of Organizational Behavior, 25(4),
461–488.
Seopa, N., Woecke, A., Leeds, C. (2015). The impact on the psychological contract of differ-
entiating employees into talent pools. Career Development International, 20, 717–732.
Sherman, U. P., Morley, M. J. (2015). On the formation of the psychological contract: A sche-
ma theory perspective. Group & Organization Management, 40(2), 160–192.188 Bibliografia
Sherman, U. P., Morley, M. J. (2016). Organizational inputs to the formation of the expatriate
psychological contract: Towards an episodic understanding. International Journal of
Human Resource Management, 29(8), 1–24.
Shipp, A. J., Cole, M. S. (2015). Time in individual-level organizational studies: What is it,
how is it used, and why isn’t it exploited more often? Annual Review of Organizational
Psychology and Organizational Behavior, 2(1), 237–260.
Shore, L. M., Barksdale, K. (1998). Examining degree of balance and level of obligation in
the employment relationship: A social exchange approach. Journal of Organizational
Behavior, 19, 731–744.
Shore, L. M., Tetrick, L.E. (1994). The Psychological Contract as an Explanatory Framework
in the Employment Relationship. Trends in organizational behavior, 1, 91–109.
Simosi, M., Rousseau, D.M. Daskalaki, M. (2016). When career paths no longer exist: Career
behavior among young professionals in the aftermath of the global financial crisis.
Journal of Vocational Behavior, 91, 134–146.
Sinha, D., Sinha, S. (2020). Managing in a VUCA World: Possibilities and pitfalls. Journal of
Technology Management for Growing Economies, 11(1), 17–21.
Sivathanu,  B.,  Pillai,  R.  (2019).  Technology  and  talent  analytics  for  talent  manage-
ment—A game changer for organizational performance. International Journal of Or-
ganizational Analysis, 28(2), 457–473.
Solinger, O. N., Hofmans, J., Bal, P. M., Jansen, P. G. (2016). Bouncing back from psycholog-
ical contract breach: How commitment recovers over time. Journal of Organizational
Behavior, 37(4), 494–514.
Sonnenberg, M., Koene, B., Paauwe, J. (2011). Balancing HRM: The psychological contract
of employees. Personnel Review, 40(6), 664–683.
Sonnenberg, M., van Zijderveld, V., Brinks, M. (2014). The role of talent-perception incon-
gruence in effective talent management. Journal of World Business, 49, 272–280.
Spreitzer, G., Cameron, L., Garrett, L. E. (2017). Alternative work arrangements: Two images
of the new world of work. Annual Review of Organizational Psychology and Organiza-
tional Behavior, 4, 473–499.
Stone, D. L., Deadrick, D. L., Lukaszewski, K. M., Johnson, R. (2015). The influence of tech-
nology on the future of human resource management. Human Resource Management
Review, 25(2), 216–231.
Streumer, J. N. (2006). Work-related learning. Dordrecht, Netherlands: Springer.
Strohmeier, S. (2018). Smart HRM – A Delphi study on the application and consequences
of the Internet of Things in Human Resource Management. The International Journal
of Human Resource Management, 31, 2289–2318.
Sturges, J., Conway, N., Guest, D., Liefooghe, A. (2005). Managing the career deal: The psycho-
logical contract as a framework for understanding career management, organizational
commitment and work behavior. Journal of Organizational Behavior, 26(7), 821–838.
Suazo M. M. (2009), The mediating role of psychological contract violation on the relations
between psychological contract breach and work-related attitudes and behaviors, Jour-
nal of Managerial Psychology, 24, 136–160.189 Bibliografia
Suazo, M. M., Martínez, P. G., Sandoval, R. (2009). Creating psychological and legal contracts
through human resource practices: A signaling theory perspective. Human Resource
Management Review, 19, 154–166.
Sun, L. Y., Aryee, S., Law, K. S. (2007). High Performance Human Resource Practices, Citi-
zenship Behavior, and Organizational Performance: A Relational Perspective. Academy
of Management Journal, 50, 558–577.
Sundararajan, A. (2017), The future of work. Finance Development, 54, 6–11.
Sverdrup, T., Schei, V. (2015). The psychological contract as a foundation for understanding
team charters. The Journal of Applied Behavioral Science, 51(4), 451–478.
Tekleab, A. G., Taylor, S. (2003). Aren’t there two parties in an employment relationship?
Antecedents and consequences of organization-employee agreement on contract ob-
ligations and violations. Journal of Organizational Behavior, 24, 585–608.
Tekleab, A. G., Takeuchi, R., Taylor, M. S., (2005). Extending the Chain of Relationships
Among Organizational Justice, Social Exchange, and Employee Reactions: The Role of
Contract Violations. Academy of Management Journal, 48(1), 146–157.
Tims, M., Bakker, A. B. (2010). Job crafting: Towards a new model of individual job redesign.
SA Journal of Industrial Psychology, 36(2), 1–9.
Tookey, M. (2013). The impact of the psychological contract on job performance and satis-
faction. PhD Thesis. Unpublished. UEA.
Topa, G., Aranda-Carmena, M., De-Maria, B. (2022). Psychological Contract Breach and Out-
comes: A Systematic Review of Reviews. International Journal of Environmental Rese-
arch and Public Health, 23, 19(23), 15527. https://doi.org/10.3390/ijerph192315527.
Torres, E. N., Mejia, C. (2017). Asynchronous video interviews in the hospitality industry:
Considerations for virtual employee selection. International Journal of Hospitality Ma-
nagement, 61, 4–13.
Turnley, W. H., Bolino, M. C., Lester, S. W., Bloodgood, J. M. (2003). The impact of psycholo-
gical contract fulfillment on the performance of in-role and organizational citizenship
behaviors. Journal of Management, 29, 187–206.
Turnley, W. H., Feldman, D. C. (1999). The impact of psychological contract violations on
exit, voice, loyalty, and neglect. Human Relations, 52(7), 895–922.
Uen, J. F., Chien, M. S. (2010). The Relationships among Commitment-based HR Systems,
Psychological Contracts, and Role Behaviors: An Empirical Study of Knowledge Workers
in Taiwan’s High-Tech Firms. Asia Pacific Management Review, 15, 43–55.
van Niekerk, J., Chrysler-Fox, P., van Wyk, R. (2019). Psychological contract inducements
and expectations conveyed to potential employees on organisations’ websites. SA Jo-
urnal of Human Resource Management, 17, 11.
Vantilborgh, T., Bidee, J., Pepermans, R., Griep, Y., Hofmans, J. (2016). Antecedents of psy-
chological contract breach: The role of job demands, job resources, and affect. PlosOne,
11(5), e0154696.
Voegtlin, Ch., Greenwood, M. (2016). Corporate social responsibility and human resource
management: A systematic review and conceptual analysis. Human Resource Manage-
ment Review, 26(3), 181–197.190 Bibliografia
Wang, J., Abdelfatah, K., Korayem, M., Balaji, J. (2019). Deepcarotene-job title classification
with multi-stream convolutional neural network. 2019 IEEE International Conference
on Big Data (Big Data), 1953–1961.
Wei, Z., Du, Z., Bao, Y. (2018). Outsourcer Knowledge Protection, Psychological Contract
Schema, and Project Performance: A Vendor’s Perspective. IEEE Transactions on Engi-
neering Management, 65(1) 128–140.
Wiblen, S. (2016). Framing the usefulness of eHRM in talent management: A case study of
talent identification in a professional services firm. Canadian Journal of Administrative
Sciences, 33, 95–107.
Wickramasinghe, M. D. N., Sajeevani, T. L. (2018). The Impact of Rewards on Retention of
Operational Level Employees in Three Apparel Sector Companies in Export Processing
Zone in Biyagama, Sri Lanka. Human Resource Management Journal, 6(2), 23–34.
Winkler, K., Saur, C. (2019). Employee retention management: Long-term retention of em-
ployees—A comparison of generations. Journal of Applied Leadership and Management,
7, 96–111.
Wood, A. J., Graham, M., Lehdonvirta, V., and Hjorth, I. (2019), Good gig, bad gig: Autonomy
and algorithmic control in the global gig economy, Work, Employment and Society, 33,
56–75.
Woods, S. A., Ahmed, S., Nikolaou, I., Costa, A. C., Anderson, N. R. (2020). Personnel selec-
tion in the digital age: A review of validity and applicant reactions, and future research
challenges. European Journal of Work and Organizational Psychology, 29, 64–77.
Wright P. M. Nishii L. H. (2006), Strategic HRM and organizational behaviour: Integrating
multiple levels of analysis, Working paper. Cornell University.
Yang, Y., Brans, I., Vantilborgh, T. (2022). Going above and beyond for your beliefs: The
effects of ideological psychological contract breach and fulfillment on pro-social rule
breaking. Employee Responsibilities and Rights Journal, 34(4), 515–538.
Yeh, S. P. (2011). The effects of fairness perception of performance appraisal on psycho-
logical contract and organizational citizenship behavior. Journal of Information and
Optimization Sciences, 32, 685–696.
Zagenczyk, T. J., Gibney, R., Kiewitz, C., Restubog, S. L. D. (2009). Mentors, supervisors
and role models: do they reduce the effects of psychological contract breach? Human
Resource Management Journal, 19(3), 237–259.
Zhao, H., Chen, Y., Xu, Y., Zhou, Q. (2022). Socially Responsible human resource management
and employees’ turnover intention: The effect of psychological contract violation and
moral identity. Journal of Management & Organization, 1–18.
Zhao, H. A. O., Wayne, S. J., Glibkowski, B. C., Bravo, J. (2007). The impact of psychological
contract breach on work-related outcomes: A meta-analysis. Personnel Psychology, 60,
647–680.
Zibarras, L., Coan, P. (2015). HRM practices used to promote pro-environmental behav-
ior: A UK survey. The International Journal of Human Resource Management, 26(16),
2121–2142.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane