• Zarządzanie w warunkach wspólnoty europejskiej. Wybrane zagadnienia w podejściu aksjonormatywnym

Zarządzanie w warunkach wspólnoty europejskiej. Wybrane zagadnienia w podejściu aksjonormatywnym

 • Autor: Marian Mroziewski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-092-1
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 296/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Postulowane w prezentowanej monografii aksjonormatywne podejście do zarządzania zobowiązuje menedżerów i innych aktorów życia gospodarczego do podejmowania działań i kształtowania postaw, które są zgodne z wartościami Unii Europejskiej oraz przyczyniają się do urzeczywistniania celów przez nią przyjętych, bowiem stanowią one określoną formę dobra publicznego, będącego wyrazem chrześcijaństwa i kultury europejskiej.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Unia Europejska w perspektywie aktywistycznego społeczeństwa

1.1. Społeczeństwo aktywistyczne i podstawowe czynniki jego rozwoju
1.2. System aksjonormatywny i instytucjonalizacja społeczeństwa
1.3. Współczesny dualizm aksjonormatywności wspólnoty europejskiej

Rozdział 2. Aksjonormatywne filary wspólnoty europejskiej

2.1. Religia chrześcijańska i jej społeczno-ekonomiczne artefakty
2.2. Społeczna gospodarka rynkowa jako aksjoliberalny ustrój społeczno-gospodarczy
2.3. Zachodnioeuropejski styl zarządzania
2.4. Ład gospodarczy Unii Europejskiej

Rozdział 3. Zarządzanie przedsiębiorstwem w Unii Europejskiej jako proces aksjonormatywny

3.1. Filozofia działań kierowniczych w ramach wspólnoty europejskiej
3.2. Wspólnotowe determinanty aksjonormatywności w zarządzaniu
3.3. Instytucje aksjonormatywnego zarządzania
3.4. Innowacje w zarządzaniu jako czynnik rozwoju Unii Europejskiej

Rozdział 4. Wspólnotowe wyzwania wobec zarządzania przedsiębiorstwem

4.1. Społeczna i ekonomiczna efektywność zarządzania
4.2. Kultura aksjonormatywnej przedsiębiorczości organizacyjnej
4.3. Innowacyjność i korzystność porozumień kontraktowych przedsiębiorstw
wspólnego rynku

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Załączniki:
1. Preambuła Traktatu o Unii Europejskiej (Traktatu Lizbońskiego)
2. Główne wartości wspólnoty europejskiej według Traktatu o Unii Europejskiej
3. Preambuła Karty praw podstawowych Unii Europejskiej
 

dr hab. Marzena Stor, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

Problematyka podjęta przez Autora dotyczy aksjonormatywnego procesu zarządzania przedsiębiorstwami w przestrzeni gospodarczej Unii Europejskiej ze względu na pojawiające się w tym obszarze potrzeby oraz trendy zarówno o charakterze ekonomicznym, jak i społecznym. (...) Zidentyfikowane zjawiska i trendy oraz proponowane koncepcje i formułowane zalecenia znajdują swoje uzasadnienie w przeprowadzonych analizach i wysnuwanych na ich podstawie wnioskach. W ocenie merytorycznej za ważny wkład Autora w rozwój nauki o zarządzaniu należy uznać zestawienie istotnych cech klasycznego i współczesnego zarządzania w perspektywie aksjonormatywnej oraz omówienie wynikających stąd wieloaspektowych konsekwencji dla praktyki i teorii zarządzania. Jest to też praca wartościowa pod względem dydaktycznym. Umożliwia zrozumienie i przeprowadzenie wielopoziomowej analizy aksjonormatywnych uwarunkowań zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach Unii Europejskiej z perspektywy indywidualnego pracownika, danej organizacji gospodarczej, publicznej czy też władz państwowych i unijnych.

Marian Mroziewski
dr hab. - jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; współpracuje także z Wydziałem Zarządzania w Ciechanowie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Jego obszary badań naukowych, seminariów i zajęć dydaktycznych dotyczą głównie: działań kierowniczych i ich modelowania; moralności i praw człowieka w zarządzaniu; kultury organizacyjnej i struktur instytucjonalnych; zachowań organizacyjnych; intelektualnych i instytucjonalnych aspektów konkurencyjności. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań naukowych, w tym trzech monografii: Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje (Difin, 2005); Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju (Difin, 2008); Styl zarządzania jako instytucjonalny czynnik kreowania kapitału przedsiębiorczości organizacyjnej. Koncepcja ewolucyjno-normatywna (Gdańsk 2010).

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane