• Zarządzanie w instytucjach kultury

Zarządzanie w instytucjach kultury

 • Autor:
 • Wydawca: CeDeWu
 • ISBN: 978-83-7556-627-7
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 210
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  33.60 zł

 • 30% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi aktualne źródło wiedzy o zarządzaniu i marketingu w instytucjach kultury. Ogromnym walorem opracowania jest połączenie przeglądu teorii z wieloma trafnie dobranymi studiami przypadków takich instytucji kultury, jak: teatr, muzeum, filharmonia, opera czy centrum kultury, a także komuni­katywny język. W książce omówiono istotne i aktualne w sferze kultury zagadnienia zarządzania projektami, zarządzania marketingowego oraz strate­gicznego. Opisano w jaki sposób instytucja kultury może osiągnąć orientację rynkową, wykazano jak duże znaczenie może odgrywać w tych instytu­cjach marketing. Przedstawiono również propozycje działań strategicznych i marketingowych, które warto podejmować w sytuacjach specyficznych dla działalności organizacji artystycznych. Publikacja w sposób przejrzysty prezentuje skomplikowany charakter zależności między dwoma światami bar­dzo często rozpatrywanymi oddzielnie - kulturą i zarządzaniem.

„Opracowanie zawiera ciekawe artykuły związane z szeroko rozumianą tematyką zarządzania instytucjami kultury. Wysoko należy ocenić poziom nauko­wy przygotowanych tekstów. Są one właściwie osadzone w literaturze. Wysoko oceniam stronę metodyczną badań. (...) Silną stroną opracowania są zamieszczone w tekstach oryginalne wyniki badań pierwotnych, prowadzonych przez autorów".
prof. dr hab. Henryk Mruk

Wprowadzenie 9

Część I
Zarządzanie projektami w instytucjach kultury

Rozdział 1. Warunki skutecznego zarządzania projektem w kulturze - Agnieszka Orankiewicz 15
Wstęp 15
1.1. Zarządzanie projektem w kulturze 16
1.2. Analiza SWOT wewnętrznego projektu kulturalnego 17
1.3. Główne błędy w prowadzeniu projektów kulturalnych 19
1.4. Propozycja budowy modelu zarządzania projektem artystycznym 20
Zakończenie 23

Rozdział 2. Klaster kultury i turystyki przemysłowej w województwie śląskim jako przykład współpracy marketingowej na rynku dóbr i usług kultury - Joanna Kurowska-Pysz 25
Wstęp 25
2.1. Klaster jako formuła kooperacji napędzana wsparciem z funduszy Unii Europejskiej 27
2.2. Marketingowe aspekty działalności instytucji kultury 31
2.3. Omówienie działalności „Klastra kultury i turystyki przemysłowej" w województwie śląskim - wyniki badań 35
Zakończenie 39

Rozdział 3. Marketingowa współpraca sieci lokalnych punktów informacji kulturalnej w warunkach wykorzystania funduszy Unii Euro­pejskiej - Joanna Kurowska-Pysz 41
Wstęp 41
3.1. Miejsce kultury w rozwoju lokalnym 43
3.2. Wsparcie rozwoju działań marketingowych w sektorze kultury - na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 45
3.3. Marketingowe aspekty współpracy sieci punktów informacji kulturalnej w powiecie żywieckim - wnioski z badań 49
Zakończenie 56

Część II
Zarządzanie strategiczne i marketingowe w instytucjach kultury

Rozdział 4. Czynniki utrudniające samodzielne opracowywanie planów strategicznych przez pracowników instytucji kultury - Mateusz Lewandowski 61
Wstęp 61
4.1. Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury 62
4.2. Metodyka badań 65
4.3. Bariery w zastosowaniu instrumentów planowania strategicznego przez pracowników instytucji kultury - rezultaty badań 66
Zakończenie 69

Rozdział 5. Operacjonalizacja modelu sprawności w zarządzaniu strategicznym instytucjami kultury - Mateusz Lewandowski 71
Wstęp 71
5.1. Sprawności zarządzania w instytucjach kultury - konceptualizacja pojęcia 72
5.2. Metodyka badań 76
5.3. Operacjonalizacja koncepcji „sprawności wobec" na przykładzie strategii Tarnogórskiego Centrum Kultury 77
Zakończenie 80

Rozdział 6. Adaptacja i zakres stosowania koncepcji marketingowej w muzealnictwie w świetle wyników badań empirycznych - Mag­dalena Sobocińska 81
Wstęp 81
6.1. Funkcje muzeów jako uwarunkowanie zarządzania i kierunki rozwoju muzealnictwa 82
6.2. Postrzeganie marketingu przez osoby zarządzające muzeami w Polsce 86
6.3. Zakres wykorzystania marketingu w muzeach - aspekt instrumentalno-czynnościowy 88
Zakończenie 91

Rozdział 7. Marketing mediów społecznościowych w instytucjach kultury - szanse i bariery - Iwona Lupa 93
Wstęp 93
7.1. Pojęcie marketingu mediów społecznościowych 93
7.2. Rola marketingu mediów społecznościowych w instytucjach kultury 95
7.3. Etapy wdrożenia koncepcji marketingu mediów społecznościowych w instytucjach kultury 97
7.4. Aktywność instytucji kultury w mediach społecznościowych 100
Zakończenie 102

Rozdział 8. Wpływ konwergencji instrumentów marketingu na marketing mix na rynku rozrywki - Adam Grzegorczyk 103
Wstęp 103
8.1. Usługi rozrywkowe 104
8.2. Produkty kultury 108
8.3. Konwergencja instrumentów marketingu rozrywki 111
Zakończenie 113

Rozdział 9. Młodzież szkolna i akademicka jako specyficzny rynek docelowy instytucji kultury - Łukasz Wróblewski 115
Wstęp 115
9.1. Uczestnictwo młodzieży w wydarzeniach kultury wysokiej 116
9.2. Uwarunkowania zainteresowań i aspiracji młodzieży szkolnej do kultury wysokiej 118
Zakończenie 121

Rozdział 10. Strategie marketingowe filharmonii jako element upowszechniania kultury wysokiej wśród młodzieży szkolnej i akade­mickiej - Łukasz Wróblewski 123
Wstęp 123
10.1. Filharmonia a edukacja kulturalna 124
10.2. Filharmonia a animacja kulturalna 127
10.3. Strategie marketingowe w kształtowaniu zainteresowania młodzieży szkolnej kulturą wysoką 129
Zakończenie 136

Część III
Wybrane problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury - case studies

Rozdział 11. Zastosowanie strategii marketingowych w polskich teatrach - Kama Pawlicka 139
Wstęp 139
11.1. Strategie budujące wizerunek 141
11.2. Strategie komunikacji 143
11.3. Strategie kształtujące relacje 145
Zakończenie 146

Rozdział 12. Finansowanie działalności instytucji kultury - studium przypadku: instytucje kultury samorządu województwa łódzkiego - Paweł A. Nowak 147
Wstęp 147
12.1. Źródła finansowania projektów inwestycyjnych 150
12.2. Studium przypadku - remont Teatru Wielkiego w Łodzi, MS2, Regionalne Sceny Teatru Jaracza 157
Zakończenie 159

Rozdział 13. Wykorzystanie wybranych narzędzi PR w promocji instytucji kultury na przykładzie zrealizowanego projektu Opery Krakow­skiej „Opera w Małopolsce" - Anna Kościelna 161
Wstęp 161
13.1. Cel projektu „Opera w Małopolsce" 162
13.2. Działania PR podejmowane w ramach projektu „Opera w Małopolsce" 163
Zakończenie 167

Rozdział 14. Innowacje w zarządzaniu w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu - Marek Pijanowski 169
Wstęp 169
14.1. Kryzys jako determinanta zmian w Centrum Kultury Dwór Artusa 170
14.2. Działania naprawcze podejmowane przez Dwór Artusa w Toruniu 171
14.3. Działania strategiczne Dworu Artusa 172
Zakończenie 176

Rozdział 15. Uwarunkowania skuteczności organizacji transgranicznych wydarzeń kulturalnych na przykładzie 15. Edycji Przeglądu Fil­mowego „Kino na granicy" - Maciej Rendaszka 179
Wstęp 179
15.1. Organizacja 180
15.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi 183
15.3. Zarządzanie przestrzenią 184
15.4. Działania promocyjne 185
15.5. Rola Przeglądu Filmowego w kreowaniu wizerunku miast Cieszyna i Czeskiego Cieszyna 187
Zakończenie 189

Zakończenie 191
Bibliografia 193
I. Artykuły i pozycje zwarte 193
II. Akty prawne i dokumenty 198
III. Serwisy i strony internetowe 198
Spis tabel 199
Spis rysunków 201

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane