• Zarządzanie w energetyce. Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej

Zarządzanie w energetyce. Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej

 • Autor: Andrzej Chochowski Franciszek Krawiec redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-859-0
 • Data wydania: 2008
 • Liczba stron/format: 359/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Celem książki jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania w energetyce. Autorzy skoncentrowali się na podstawowych zagadnieniach związanych z tym tematem.

W części pierwszej przedmiotem rozważań są: liberalizacja rynku energii elek­trycznej, stan i kierunki transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego, prognozowanie zapotrzebowania na energię, koncepcja i metody planowania rozwoju energetyki oraz problemy polskiego ciepłownictwa.

W części drugiej przedstawiono zagadnienia małej energetyki wodnej, energetyki wiatrowej i słonecznej, energii geotermicznej oraz biomasy energetycznej. Książka zawiera liczne przykłady, rysunki i tabele oraz spis obszernej literatury przedmiotu.

Spis treści:

Od autorów
 
Słowo wstępne
Andrzej Chochowski, Franciszek Krawiec
 
Część I. WYBRANE PROBLEMY ZARZĄDZANIA W ENERGETYCE
 
Wprowadzenie
Franciszek Krawiec
 
Rozdział 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej
Mieczysław Kwiatkowski
 
1.1. Liberalizacja sektora elektroenergetycznego
1.2. Zmiany strukturalne w sektorze elektroenergetycznym w wybranych krajach pozaeuropejskich
1.3. Liberalizacja sektora elektroenergetycznego w krajach Unii Europejskiej
1.4. Rynek energii elektrycznej w Polsce
Bibliografia
 
Rozdział 2. Stan i kierunki postępującej transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego
Piotr Makaryk
 
Wstęp
2.1. Kierunki polskiej polityki energetycznej w latach 1990–2005
2.2. Restrukturyzacja i przekształcenia własnościowe w polskim sektorze elektroenergetycznym w latach 2001–2005
2.3. Program działań restrukturyzacyjnych i przekształceń własnościowych w Polskim sektorze elektroenergetycznym po 2005 roku
2.4. Kontrowersje wokół kierunków zmian w polskim sektorze elektroenergetycznym
Bibliografia
Załącznik
 
Rozdział 3. Prognozowanie zapotrzebowania na energię
Stella Krawiec
 
Wstęp
3.1. Metody prognozowania zapotrzebowania na energię
3.2. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną przy zastosowaniu podejścia zintegrowanego
Bibliografia
 
Rozdział 4. Koncepcja i metody planowania rozwoju elektroenergetyki
Franciszek Krawiec
 
Wstęp
4.1. Tradycyjne planowanie rozwoju przedsiębiorstwa elektroenergetycznego
4.2. Zintegrowane planowanie rozwoju przedsiębiorstwa elektroenergetycznego
4.3. Proces zintegrowanego planowania rozwoju
4.4. Zarys nowych koncepcji planowania rozwoju
Bibliografia
 
Rozdział 5. Problemy polskiego ciepłownictwa – stan obecny i kierunki zmian
Piotr Jeżowski
 
Wstęp
5.1. Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna: podstawowe zasoby
5.2. Rynek ciepła i wielkość sprzedaży
5.3. Formy organizacyjno-prawne jednostek ciepłowniczych i struktura własności
5.4. Kształtowanie i regulacja opłat taryfowych
5.5. Koszty działalności, przychody i sytuacja finansowa
5.6. Wyzwania ekonomiczne i ekologiczne a kierunki zmian
Zakończenie
Bibliografia
 
Część II. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENEGRGII
 
Wprowadzenie
Andrzej Chocholski
 
Rozdział 6. Mała energetyka wodna
Dariusz Czekalski
 
Wstęp
6.1. Zasoby energetyczne wód przepływowych w Polsce
6.2. Technologia
6.3. Generatory
6.4. Klasyfikacja małych elektrowni wodnych
6.5. Produktywność małych elektrowni wodnych
6.6. Zagadnienia ekonomiczne
6.7. Procedura postępowania przy budowie małych elektrowni wodnych
6.8. Zalety i wady małych elektrowni wodnych
6.9. Stan i perspektywy rozwoju energetyki wodnej
 
Rozdział 7. Energetyka wiatrowa
Andrzej Chochowski
 
7.1. Zasoby energetyczne wiatru
7.2. Technologie pozyskiwania energii wiatru
7.3. Potencjał i rozwój energetyki wiatrowej w Polsce
 
Rozdział 8. Energetyka słoneczna
Andrzej Chochowski
 
8.1. Zasoby helioenergetyczne Polski
8.2. Pozyskiwanie energii słonecznej
8.3. Słoneczne systemy przygotowania ciepłej wody
8.4. Rynek kolektorów
8.5. Opłacalność wykorzystania słonecznych instalacji grzewczych
8.6. Ogniwa fotowoltaiczne
 
Rozdział 9. Energia geotermiczna
Dariusz Czekalski
 
9.1. Wykorzystanie energii niskiej entalpii
9.2. Wykorzystanie energii wysokiej entalpii
 
Rozdział 10. Biomasa w energetyce
Anna Grzybek
 
Wstęp
10.1. Uwarunkowania prawne wykorzystania biomasy w energetyce
10.2. Stan prawny w Polsce dotyczący energetycznego wykorzystania biomasy i produkcji biopaliw
10.3. Klasyfikacja biomasy a biopaliwa
10.4. Rośliny energetyczne
10.5. Przetwarzanie biomasy na nośniki energii
10.6. Technologie przygotowania biopaliw gazowych
10.7. Technologie przygotowania biopaliw płynnych
10.8. Pozyskanie energii
 
Bibliografia
Informacja o autorach

Andrzej Chochowski

prof. dr hab. inż., absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Elektrotechniki i Automatyki na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW. Specjalizuje się w hybrydowych systemach zasilania energią.


Franciszek Krawiec redakcja naukowa

prof. dr hab., przez wiele lat pracował w Katedrze Zarządzania Innowacjami w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie pracuje w Katedrze Organizacji i Inżynierii Produkcji na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie wykłada zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem i planowanie oraz zarządzanie energetyką lokalną.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane