• Zarządzanie stresem w organizacji

Zarządzanie stresem w organizacji

 • Autor: Adam Cichosz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-657-8
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 279/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Stres, jako zjawisko nieodłączne życiu człowieka, zakłóca procesy adaptacji i readaptacji, ogranicza przy tym zdolność osiągania celów, minimalizuje często twórcze i rozwojowe funkcje otoczenia.

W publikacji przedstawiono przyczyny i źródła stresu. Wyjaśnione zostały również przejawy stresu organizacyjnego oraz prawidłowe rozpoznawanie i reakcję na jego symptomy. Autor ukazuje także zjawiska stresogenne i sposoby przezwyciężania trudnych sytuacji. Podkreśla znaczenie działań profilaktycznych, zapobiegających agresywnym zachowaniom, nałogom, postawom destrukcyjnym, a także sprzyjających zachowaniu zdrowia i kondycji psychofizycznej.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Wszechobecny stres

1.1. Człowiek i jego świat wartości
1.1.1. Organizacja w ujęciu znaczeniowym
1.2. Emocje wobec zjawisk natury, cywilizacji, kultury
1.3. Homeostaza
1.4. Zdolność wyznaczania i osiągania celów
1.5. Tworzenie i doskonalenie zasobów ludzkich
1.6. Stres w stanach wzburzonej emocji
1.7. Następstwa najczęściej występujących problemów w organizacji
1.8. Stresogenne podłoże konfliktów
1.9. Fizjologia stresu

Rozdział II. Przyczyny i źródła stresu

2.1. Uwarunkowania przyczynowe i ich rodzaje
2.2. Niepewne otoczenie w świadomości osobniczej
2.3. Lęk i niepokój sygnałem zaburzonych emocji
2.4. Stres w relacjach ról społecznych (zwierzchnictwo i podległość)
2.5. Uwarunkowania środowiskowe postaw i zachowań
2.6. Modyfikowanie funkcjonowania organizacyjnego (aktywność, kreatywność)  

Rozdział III. Stres organizacyny i jego przejawy

3.1. Poglądy, postawy i zachowania w organizacji
3.2. Funkcjonowanie osobnicze w sytuacjach trudnych
3.3. Lęk w oczekiwaniu  przyszłości. Anatomia egzystencji
3.4. W trosce o zdrowie jednostki i społeczeństwa

Rozdział IV. Zjawiska stresogenne, sposoby przezwyciężania sytuacji trudnych

4.1. Celowa działalność osobnicza
4.2. Ryzyko strukturalne w podejmowaniu decyzji
4.3. Instytucjonalne wzory przeciwdziałania sytuacjom trudnym
4.4. Przejawy przemocy emocjonalnej
4.5. Przyczyny zaburzeń w postrzeganiu rzeczywistości

Rozdział V. Jednostka na tle grupy w organizacji

5.1. Problemy stresu w organizacji
5.2. Od narodzin do późnej starości
5.3. Lęk i stres – postęp czy regres
5.4. W relacjach z najbliższym otoczeniem
5.5. W rodzinie, w środowisku społecznym, biofizycznym i bioklimatycznym
5.6. Pokonywanie przeciwności w stresie organizacyjnym
5.7. Istota władzy zwierzchniej i podporządkowanie się wymogom

Zakończenie
Bibliografia

prof. Janusz Zdebski:

(...) Podjęta w publikacji problematyka jest istotna poznawczo i ważna społecznie, gdyż stres jest nieodłącznym towarzyszem życia. (...) Autor jako spadochroniarz, dowódca i wychowawca w wojskach powietrznodesantowych, uczestnik wielu akcji ratunkowych posiada ogromne doświadczenie w funkcjonowaniu w sytuacjach ekstremalnego stresu.

dr hab. Kazimierz Nagody-Mrozowicz, prof. AWL:

Autor dokonuje gruntownej analizy pojęcia stresu z punktu widzenia psychologii, psychiatrii, nauk medycznych, w tym nauk o kulturze fizycznej, których jest reprezentantem, zaś jako oficer wojsk powietrznodesantowych, który wykonał setki skoków ze spadochronem, staje się dysponentem rzetelnej wiedzy zarówno naukowej, jak i praktycznej. (...) Niniejsza publikacja będzie znakomitą lekturą dla przedstawicieli świata nauki, studentów kierunku zarządzanie, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, kierunków medycznych, jak też praktyków, zmierzających do stałego doskonalenia swoich umiejętności w kierowaniu zasobami ludzkimi. Nie zawiodą się jej przeczytaniem również naukowcy, studenci, pracownicy innych kierunków nauki, studiów, sektorów i poziomów zarządzania.

Adam Cichosz
dr, adiunkt na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi, sytuacjami kryzysowymi i zarządzaniem bezpieczeństwem. Jest autorem licznych publikacji i opracowań w czasopismach i wydawnictwach naukowych. Starszy oficer, spadochroniarz 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej, pełnił służbę w Oddziałach ONZ wyróżnionych Pokojową Nagrodą Nobla (UNEF II  Egipt, Wzgórza Golan). Uczestnik licznych akcji ratowniczych, wyznaczany na stanowiska dowódcze oraz naukowo-dydaktyczne i wychowawcze w wyższym szkolnictwie wojskowym.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane